Proje Yönetimi Departmanı

KVKK

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KVKK İLE KİŞİSEL VERİLER KORUMA ALTINDA, PEKİ ŞİRKETİNİZ?

Yapılan düzenlemeyle birlikte kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine (md. 135-140) atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiş, (KVK) Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için hapis ve para cezaları uygulanmaya başlamıştır. Uyum sağlamanın yanı sıra kişisel verileri yok etmeyenlerin de Türk Ceza Kanununun 138. maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

ODS Consulting Group KVKK Danışmanlığı Hizmeti

Kişisel verileri işleyen işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmaması ve gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla verilen KVKK Danışmanlığı hizmeti ile birlikte tüm prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Tüm adımlarda sahip olduğumuz tecrübe ve bilgiyi sizlere aktarıyor, KVKK Uyumluluğunun şirketiniz için bir kültür haline gelmesini hedefliyoruz.

KVKK Danışmanlığı Hizmeti ile Şirketinize Nasıl Katkı Sağlıyoruz?Kanunen idari uygunluğunun sağlanması.

KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelinmesi.

KVKK ön koşullarının sağlanması ve firmaların ilk denetimlerden muaf hale getirilmesi.


Teknik uygunluk için altyapının hazırlanması.

KVKK Danışmanlığı Hizmeti Metodumuz

KVKK Danışmanlığı hizmet metodumuzda kanuni yükümlülükleri tamamlamak adına 13 adım belirlenmiştir.

Aydınlatma Eğitimi

Ön Analiz (Kişisel Veri Analizi ve Değerlendirme)

Teşvik Belgesinin Çıkarılması

Hukuki Danışmanlık

Farkındalık Eğitimleri

Verbis Kaydı Oluşturulması

Sözleşmelerin Hazırlanıp Uyarlanması

Veri Sorumlusu Tespiti

Boşluk Analizi

Veri Envanteri Oluşturulması

Veri Yönetimi Politikasının Oluşturulması

Veri Güvenliği

Veri İşleme/ Aktarım/ İmha Süreçlerinin Uyumlandırılması
ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ

AYDINLATMA POLİTİKASININ HAZIRLANMASI

KVKK UYUM METİNLERİNİN GÜNCELLENMESİBİRİM YÖNETİCİMİZ

MEHMET EMİN ERGİNÖZ

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Yöneticisi


"KVKK kapsamında cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması ve kişisel verilerin korunması amacıyla tüm prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz."

Teklif talebinizi iletin

Aşağıda bulunan formu doldurarak CD hizmet teklif talebinizi bize iletebilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Linkedin hesabımızı takip edin!