UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

24.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Program, katma değer yaratan kuruluşların yeni ürün ortaya çıkarılması, var olan ürünün geliştirilmesi / iyileştirilmesi, kalite ve standartlarının üst düzeye çıkartılması, maliyetlerin düşürülmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen ar-ge çalışmalarını kapsamaktadır. Program;
● Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının oluşmasını,
● Proje yönetim becerisinin sağlanmasını,
● Bilgi kazanımlarının devamlılığını sağlamayı,
● Üniversite ve sanayiler arası işbirliği kurmayı,
● Yenilikçi ürün ve teknoloji üretimi konusunda yetkinlik sağlamayı,
● Sektöre yönelik nitelikli işgücü istihdam oranlarını üst düzeye çıkarmayı,
● Yurtiçi, yurt dışı işbirliklerini desteklemeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK 1501 Desteklenen Projeler Nelerdir?

Yeni bir ürün ortaya çıkartılması, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir.
Kavram oluşturma, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin oluşturulması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

TÜBİTAK 1501 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Ortaklı başvurular için başvuru miktarı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem kişisel hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece kişisel başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.
● Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde kazandığı ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan fikirler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre geçmişte TÜBİTAK tarafından sağlanan projelerine ait çıktıların başarı ile ticarileştirilmesini sağlamış firmaların projelerine 5 ila 10 puan arası ek puan kazanacaktır. Başvurusu yapılan proje fikrinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi oldukça önemlidir. Ortaklı projelerde muhatap kuruluşun geçmiş projelerinin ticarileşmesi kısas alınacaktır.TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

Programa sadece küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sanayi ölçekli işletmeler başvuru yapabilme imkanına sahiptir. Proje destek oranı işletmenin boyutuna göre değişmektedir. 250 personelden az ve 125.000.000 TL’den az yıllık hasılata sahip işletmeler destekten %75, bu rakamların üzerinde büyüklüğe sahip işletmeler %60 oranında yardım alabilmektedir.

Merkezi yurt dışında bulunan işlet
melerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunma imkanına sahiptir. Başvuru anında belirtilen nitelikleri sağlayıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir. Başvuru şartlarını sağlayan işletmelerin başvuru ve desteklenme sınırı bulunmamaktadır.

İşletmeler proje içindeki faaliyet ve bütçelerin ayrı ayrı belirtilmesi durumunda ortak proje başvurusu gerçekleştirebilir. Ticari ortaklık kurmaları mecburi değildir. Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım sergileme ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi istenir.

TÜBİTAK 1501 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenmektedir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak hesaplanır.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir.

TÜBİTAK 1501 Örnek Proje Nasıl Olmalıdır?

• Sivil hedefli uygulamalara yönelik olmalı,
• Araştırma ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
• İleri teknoloji alanlarında güncel faaliyetleri içermeli,
• Pazar potansiyeli olan hedeflere yönelmeli,
• Gerekli teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerilere sahip katılımcılar doğrultusunda yürütülmeli
• Proje özgün bir şekilde hazırlanmalı ve yatırıma dair gerekli tüm bilgileri vermeliTÜBİTAK 1501 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Programdan yararlanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak belirlenir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;
● Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik
● Proje planının ve kuruluş yapısının sağlanması
● Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu
Bu değerlendirme sonucunda proje yeterli bulunup hakeme gönderilebilir, yetersiz bilgilerin giderilmesi talep edilebilir, proje sahibinin nitelik / nicelik ölçütlerini karşılamaması nedeniyle reddedilebilir. Değerlendirme eşik puanı 60’tır.

Projenin desteklenmesine dair verilen karar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından onaylanarak işletmelere bildirilir. Ret kararı durumunda itirazlar en geç 2 ay içinde yapılmalıdır. Uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini tamamlar ve TÜBİTAK’a rapor hazırlar. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde karar verir. Projeler 6’şar aylık periyotlarda izleyiciler ile izlenir. Kuruluş, en sonunda proje sonuç raporu ortaya koyar. Ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek sonlandırılır.

Kuruluşların adres, iletişim bilgisi, yetkili, unvan, vergi numarası ve banka bilgisi değişikliği hallerinde bu durumları 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirmesi gerekir. Desteğin 36 ay sürmesi kararlaştırılmıştır. Fakat değerlendirmeler sonucu toplam 36 ayı geçmemek şartıyla %25 ek süre tanınabilir.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje devreden kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar verilirse gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması izin verilmez.Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle