UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

24.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Nedir?

Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece adapte ederek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine yarar sağlamaktır.

TÜBİTAK 1505 Desteklenen Projeler Nelerdir?

Destek sağlanacak projelerin;
● Kavram geliştirme,
● Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
● Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
● Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,
● Prototip üretimi,
● Pilot tesisin kurulması,
● Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
● Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri,
aşamalarının tamamını veya bir kısmını içermesi beklenirTÜBİTAK 1505 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Proje bitiminde ortaya çıkması olasılığıl ürün üzerindeki haklar, TÜBİTAK tarafından proje sözleşmesi ile yürütücü kuruluşa devredilir. Yürütücü kuruluş, bu hakları işbirliği sözleşmesi dahilinde müşteri kuruluşa kullandırabilir ya da tamamıyla devredebilir.
● TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK'ın belirlediği asgari şartları belirten işbirliği sözleşmesi imzalanır. Sözleşme hükümlerinin TÜBİTAK mevzuatına aykırılık içermesi durumunda, TÜBİTAK mevzuatı geçerlidir. İşbirliği sözleşmesi AGY105'in ekinde TÜBİTAK'a sunulur. Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programına başvuru için Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105), Proje Hazırlama Kılavuzunda belirtilen içerik ve biçimde hazırlanır ve PRODİS uygulaması tarafından TÜBİTAK'a ortak proje olarak sunulur.

TÜBİTAK 1505 Proje Pazarları Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

Müşteri Kuruluş: Ar-Ge'ye dayalı çözüme ihtiyacı duyan, bu ihtiyacının karşılanması sebebiyle yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla beraber İşbirliği Niyet Mektubunu veya İşbirliği Sözleşmesini imzalayan, sektörüne dikkat edilmeksizin firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik ve proje neticelerini Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini içerir.

Yürütücü Kuruluş: Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma hastanelerini ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini içerir.

- Yukarıda belirtilen tanıma uyan kuruluşların ortak proje başvuruları kabul edilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında olan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.
- Proje içeriğinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş bulunur.
- Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun denetleme organlarında ücretli ya da ücretsiz çalışan bireyler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.

TÜBİTAK 1505 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

● Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75'i, Büyük ölçekli ise %60’ ıdır.
● Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
● Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL

TÜBİTAK 1505 Örnek Proje Nasıl Olmalıdır?

Örnek bir Tübitak 1505 projesi hazırlamadan önce gerekli analiz ve testler yapılmalı ve bir hedef belirlenmelidir. Projenin desteğe uygunlu titizlikle incelenmeli ve başvuru bu doğrultuda yapılmalıdır. Sonrasında gerekli evrakların takibi, hazırlığı, bilgilerin doğruluğu ve projenin özgünlüğü maddeleri göz önünde bulundurularak başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

TÜBİTAK 1505 Başvurusu Nasıl Yapılır?

TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK'ın belirlediği asgari şartlarını kapsayan işbirliği sözleşmesi imzalanır. Sözleşme hükümlerinin TÜBİTAK mevzuatına aykırılık içermesi durumunda, TÜBİTAK mevzuatı geçerlidir. İşbirliği sözleşmesi AGY105'in ekinde TÜBİTAK'a sunulur. Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programına başvuru için Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105), Proje Hazırlama Kılavuzunda açıklanan içerik ve şekilde hazırlanır ve PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a ortak proje olarak belirtilir.Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle