DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

16322 Sayılı Teşvik

16322 Sayılı Teşvik Nedir?

15 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 16322/25510 yatırım belgesi teşviki devlet tarafından işletmelere sağlanan teşvik türlerinden biridir, şu şekilde hazırlanmıştır: “2012/3305 sayılı yatırımlar için devlet yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ilgili kanunun 12. ve 13. maddelerinde sigorta desteğinden faydalanabilecek yatırımlar ve bu yatırımlardan yararlanma şartları belirtilmiştir.” Düzenlenen teşviklere göre işletmelerin 1.2.3.4. ve 5.bölgelerde yapacağı ve Teşvik Bölgesine bağlanmış yatırımlar, sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilirler. 6.Bölgede Teşvik Bölgesine yapacakları, teşvik belgesine bağlanmış olması gerekir. Böylece büyük ölçekli olan kadar stratejik yatırımlardan ve bölgesel teşvik uygulamalardan faydalanırlar. Bu yatırımlardan yararlanırken sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanında ayrıca sigorta primi işçi hissesinin desteği bulunur. Bu işletmelerin teşvikten yararlanabilmesi için belirtilen şartlara uygun olması beklenir.

16322 Sayılı Teşvik Oranı

16322 teşvik oranı, 15,50% olarak belirlenmiştir.

16322 Sayılı Kanun SGK Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik ya da Taşınma Teşviki belgesine sahip olan işletmeler bu teşvik türünden faydalanabilirler. Yatırım Belgesi Teşviki şartlarına uygun olarak teşvikten yararlanma hakkına sahip olanlar:
• Yatırımın tamamlanmasının hemen ardından yatırıma başlamadan önceki son 6 ay içinde çalışan işçilere ek olarak yeni işçi alan özel işletmeler,
• Tamamlanma vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1,2,3,4,5. Bölgelerde kurulu işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu dikkate alınmaksızın gemi inşaatına yapılan yatırımlara, işyerlerinde görev alan ve destek kapsamına giren sigortalılara yönelik aylık prim ve hizmet belgelerini yasal zaman içinde SGK’ya göndermiş olan kurumlar,
• Tamamlama vizesi yapılmış işyerlerinden 6. Bölgede kurulu işyerinde çalışan ve destek dahilinde sigortalı kişilere dair aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarasını seçerek yasal süreç içinde SGK’ya gönderen kurumlar bulunur.

16322 Sayılı Teşvikten Hangi Durumda Faydalanılamaz?

• Projelerini henüz bitiremeyenlere
• Sektörel anlanda önem taşıyan ancak yarım bırakılmış yatırımlara
• Yatırım Belgesi Teşviki için yasal müracaat zamanı kaçırılmış olan yatırımlara
• Yatırımda kullanılan makinelere ve eşyalara (matbaalar, uçak-helikopter gibi hava yolu taşımacılığı araçları, gıda ve hayvancılık yatırımları için kullanılan kamyon ve kasa gibi araçlar) yatırım belgesi teşviki sağlanmaz.

16322 Sayılı Kanun SGK Teşvik Nasıl Hesaplanır?

• Sigorta prim desteğinden yararlanmasının yanında 5510 sayılı kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 teşvik puanından da faydalanabilecektir. Teşvik puanından yararlanılmasının ardından ilgili kanunlarda önceden belirlenen desteklerin, işveren hissesine düşen 5 puanlık kısmı düşülür. Sonrasında işveren hissesi üzerinden brüt asgari ücrete isabet eden oranlar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

16322 Sayılı Teşvike Başvurulması için Gerekli Belgeler Nelerdir?

• Yatırımcının imzalı başvuru dilekçesi,
• Başvuru ücretinin dekontu,
• Noterden alınmış imza sirküleri,
• İmzanın bulunduğu her sayfada kullanılan ekipmanın listesi,
• Aslı ya da Noterden tasdikli fotokopisi olmak üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
• Herhangi bir kamu kurumuna borcu olmadığına dair alınmış belge (SGK ve idare prim cezası),
• Projenin gerekli olup olmadığına dair olumlu ya da olumsuz karar yazısı,
• Yapılacak yatırım konusuna yönelik sektörel bilgi, teknik ve mali analizlere dair bir rapor,
• Yatırım teşvik danışmanlığı alınacaksa buna istinaden Noterden vekaletname.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Stratejik İnsan Kaynakları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Finansman

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hayatında Kültürel Farkındalık

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Çeviklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız