DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

17103 Sayılı Teşvik

17103 Sayılı Teşvik Nedir?

1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 2020/Aralık dönemine kadar geçerli olan devlet destekli istihdamı artırmaya yönelik SGK Teşviki, 17103 Sayılı Kanun ‘u olarak adlandırılır.
• Kadınları, gençlerin ve engeli bulunan personellerin işgücüne katılımını ve istihdam oranını artırmak,
• Yeni istihdam yaratılmasına olanak sağlamak,
Nedeniyle 27.03.2018 tarihli, 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak devreye giren 17103 Sayılı Kanun un 42 üncü maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile kanun uygulamaları devreye geçirilmiştir.

17103 Sayılı Teşvikten Yararlanma Süreleri Nelerdir?

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalının, işe giriş zamanı itibariyle,
• 18 yaşından büyük kadın
• 18-25 yaş aralığında bulunan erkek
• İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı olan sigortalılar için 18 ay zamanla;
İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaş altındakiler dahil) olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinde itibaren 12 ay zamanla uygulanır.

17103 Sayılı Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sigortalı Yönünden:
• 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girişinin olması,
• Türkiye İş Kurumuna kaydı bulunan işsiz olması,
• İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna sağlanan aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi, Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile isteğe bağlı sigortalılık dışında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında sigortası bulunmaması,
• Sigortalının işe alındığı seneden bir önceki takvim yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ek olarak çalıştırılması,
İşyeri Yönünden:
• Özel sektör işvereni olması,
• İşyerinin imalat ya da bilişim dalında faaliyet göstermesi halinde 17103 kanun numaralı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 27103 kanun numaralı aylık prim ve hizmet dosyaları veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal zamanı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
• Tahakkuk eden primlerin yasal zamanı içerisinde ödenmesi,
• İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme zamanı geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların düzenlendirilmiş ya da taksitlendirilmiş olması,
• Düzenlenmiş ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve muntazam bir şekilde ödeniyor olması,
• Kaydı bulunmayan sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Akıllı Ev Teknolojileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşbaşı Eğitim Programı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fatura Türleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Turnover Rate

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız