DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

5. Bölge Bölgesel Teşvik

5. Bölge Bölgesel Teşvik Destek Unsuları

• vergi indirimi,
• sigorta primi işveren hissesi,
• faiz desteği, yatırım yeri tahsisi,
• KDV istisnası,
• gümrük vergisi muhafiyeti,
• asgari sabit yatırım tutarı olarak ayrılmaktadır.

- Bunlardan ilki olan vergi indiriminin yatırıma katkı oranı OSB dışı 40%, OSB içi, 50%’dir.
- Vergi indirimi-Kurumlar/ Gelir Vergisi indirim oranı OSB dışı 80%, OSB içi 90% olarak belirlenmiştir.
- Destek unsurlarını diğer konusu olan sigorta primi işveren hissesi süresi OSB dışı 7 yıl, OSB içi 10 yıldır.
- Faiz desteği TL olarak üst limiti OSB dışı 5/700, OSB içi 7/900 bin, döviz olarak ise üst limit OSB dışı 2/700, OSB içi ise 2/900 bin olarak düzenlenmiştir.
- Bi diğer destek unsuru olan Asgari sabit yatırım Tutarı ise OSB içi, 500 bin TL bütçeye göre belirlenmiştir.
Yatırım teşvikleri- 5. Bölgedeki diğer bir ana konu ise büyük ölçekli yatırım konuları ve Asgari yatırım tutarıdır.
Büyük ölçekli konular 14’e ayrılmaktadır;
1. Rafine edilmiş pertrol ürünleri imalatıdır, Asgari sabit yatırım tutarı 1000 milyon TL ‘dir
2. Kimyasal madde ve ürünlerinin imalatı, Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL,
3. Liman ve Liman hizmetleri yatırımları ve Havalimanı yatırımları Asgari sabit yatırım tutarları 200 milyon TL,
4. Motorlu kara taşıtlarını imalatı yatırımları;
5. Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi yatırımları asgari sabit yatırım tutarı, 200 milyon TL,
6. Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi yatırımları 50 milyon TL’dir.
7. Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
8. Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
9. Elektronik Sanayi Yatırımları
10. Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
11. İlaç Üretimi Yatırımları
12. Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
13. Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) İmalatı Yatırımları
14. Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar

Yukarıda yer alan tüm yatırımların asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım Teşvik 5. Bölgedeki diğer bir ana konu ise Büyük ölçekli yatırımlardır.
Bu yatırıma verilen destek unsurları 6’ya ayrılmaktadır.
1. Vergi indirimi
a) Yatırıma katkı oranı, OSB dışı 50% iken, OSB içi 60%’dir.
b) Kurumlar/ Gelir vergisi indirim oranı OSB dışı, 50%, OSB içi 90%’dir.
2. Sigorta Primi
a)Süre OSB dışı 7 yıl, OSB içi 10 yıldır.
b)Sabit yatırım tutarlarına oranı, OSB dışı 11%, OSB içi 11% olarak belirlenmiştir.
3. Yatırım Yeri Tahsisi OSB içi ve OSB dışı Büyük ölçekli bütün yatırımlar olarak,
4. KDV istisnası OSB içi ve OSB dışı Tüm sektördeki Teşvik Belgesi yatırımlar yararlanabilir olarak,
5. Gümrük vergisi muafiyeti OSB dışı ve OSB içi tüm sektördeki Teşvik Belgesi yatırımlar yararlanabilir olarak belirlenmiştir.

5. Bölge Stratejik Yatırım Konuları


Bu destek unsurları 7’ye ayrılmaktadır.
1. Vergi indirimi

a) Yatırıma katkı oranı uygulaması 50%,
b) Kurumlar/Gelir vergisi indirim oranı 90’dir.
2. Sigorta primi işveren hissesi
a) Süre 7 yıl olup
b) Sabit yatırım tutarına oranı 15%’dir.
3. Faiz desteği
a) TL 5,
b) Döviz 2,
c) Sabit yatırım tutarına oranı, 5%,
d) Üst limit TL olarak, 50 milyon olarak belirlenmiştir.
4. Yatırım yeri tahsisi
5. KDV istisnası
6. KDV iadesi
7. Gümrük vergisi muafiyeti

5. Bölge Teşvik Edilemeyen Yatırım Konuları

Teşvik edilmeyen yatırım konuları:
1. Tarım ve Tarımsal Sanayi
2. İmalat, Enerji ve Madencilik yatırımları
3. Hizmetler Sektörü olarak ayrılmıştır.

5. Bölge Teşviki Şartlara Bağlı Yatırım Konuları
1. Tarım ve Tarımsal Sanayi
2. İmalat Sanayi
3. Hizmetler Sektörü olarak dağılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Tüketici Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Analisti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İnternet Tehditleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Özlük Hakkı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız