UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

6 Sigma Nedir?

21.07.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

6 Sigma Nedir?

Günümüzde hızla küreselleşen dünyada ekonominin sınırları ortadan kalkmaya başlamıştır. Artık hemen hemen tüm şirketler küresel anlamda maliyetleri düşürmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda müşteriye yönelik çalışmaya devam etmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çeşitli yöntemler uygulamaktadır. Müşteriler, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata ve doğru zamanda aldıklarında memnun olurlar. Bu müşteri memnuniyetini sağlar. İşte burada 6 Sigma devreye giriyor. Müşteri odaklı işletmelerin kullanabileceği en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.
6 Sigma, müşteri memnuniyeti ve beklentilerini karşılamak için iş verimliliğini ve karlılığını artırmak, kalitesizlikten kaynaklanan maliyetleri azaltmak ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bir büyüme stratejisidir. İşletmede 6 Sigma’nın tanımı, müşteri odaklı çalışarak memnuniyeti artırmaktır ve buna bağlı olarak işletmenin kar marjlarını ve rekabet avantajını artıran kültürel bir değişimdir.
6 Sigma, iş süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek için kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Çoğu insan 6 Sigma'yı üretim ile ilişkilendirir fakat 6 Sigma herhangi bir endüstrideki her türlü sürece uygulanabilir. Günümüzdeki artık hemen hemen her kuruluş, hataları sistematik olarak tanımlayan ve bunları ortadan kaldırmak için yöntemler sağlayan bir yönetim sistemi kurmak için 6 Sigma'yı kullanmaktadır. 6 Sigma, kuruluşlara iş süreçlerinin kapasitesini geliştirmek için araçlar sağlayan bir yöntemdir. Performanstaki bu artış ve süreç varyasyonundaki azalma, hataların azalmasına ve kârda, çalışan moralinde ve ürün veya hizmet kalitesinde iyileşmeye yol açar. Ayrıca "6 Sigma kalitesi" bir sürecin iyi kontrol edildiğini belirtmek için kullanılan bir terim haline gelmiştir.

6 Sigma Hesaplama Nasıl Yapılır?

6 Sigma, üretim ve hizmet süreçlerindeki kusur ve hataların nedenlerini bulup ortadan kaldırarak, maliyetleri ve döngü sürelerini azaltıp verimliliği artırmaya yönelik müşteri odaklı bir iyileştirme yaklaşımıdır. 6 Sigma yönteminde süreçlerin verimliliği sigma düzeyine göre belirlenir. Bir Sigma seviyesinin hesaplanması, milyon fırsat başına hata sayısına (DPMO) dayanmaktadır. Kuruluşlar, birkaç basit bilgi parçasıyla süreçlerinin kalite performansını ortaya çıkarabilir:
● Üretilen birim sayısı,
● Birim başına hata fırsatı sayısı,
● Hata sayısı.
DPMO, hata sayısı çarpı 1.000.000'a eşittir. Bu sayı, birim başına hata fırsatlarının sayısı ile birim sayısının çarpımına bölünür. Milyon fırsat başına hataları hesapladıktan sonra, DPMO'yu Sigma'ya dönüştürmek için bir dönüşüm tablosu veya elektronik tablo formülü kullanabilirsiniz.

6 Sigma Hata Oranı Nedir?

Sigma (σ), bir popülasyonun standart sapmasını temsil eden bir Yunan harfidir. 6 Sigma (6σ) yönteminin amacı hatasız bir sürece sahip olmaktır. 6 Sigma standartlarını karşılayan bir süreç, bir milyon fırsatta 3.4 hataya izin verir. Sigma'yı azaltmak, sürecin ürettiği hataların sayısını artırır. 6 Sigma performansına ulaşan kuruluşlar, rakiplerine göre önemli bir kalite ve performans avantajına sahiptir.

6 Sigma Nasıl Uygulanır?

İşletmede iyileştirmeler elde etmek için kullanılan farklı yönetim yaklaşımları ve farklı yöntemler vardır. Aslında, kullanılan iyileştirme yöntemlerinin çoğu W.Edwards Deming'in “PUKÖ - Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” döngüsüne dayanmaktadır. Öte yandan Altı Sigma yöntemi bir teknisyen gibi çalışır. PUKO'ya benzer bir yaklaşım olan ve İngilizce Define, Measure, Analyze, Improvement ve Control kelimelerinin baş harflerinden türetilen DMAIC yaklaşımı izlenir.
Tanımlama (Define)
DMAIC olarak bilinen 6 Sigma yaklaşımı, iyileştirme planının ilk adımı, potansiyel bir sorunu tanımlamayı ve bunun müşteri memnuniyeti, müşteriler, paydaşlar, çalışanlar ve kârlar üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan tanımlama aşamasıdır. Bu aşamada, temel müşteri gereksinimleri, proje amaç ve hedefleri, ekip rolleri ve sorumlulukları, süreç haritası ve performans kriterleri vb. tanımlanmış. Her sürecin potansiyel çıktılarını ve girdilerini tanımlamanın yanı sıra projenin hedeflerini, sınırlamalarını ve son tarihlerini tanımlamayı amaçlar.
● Proje yönetim sistemi ve proje planlaması,
● Proje Göstergeleri,
● Müşteri görüşleri ,
● Ayrıntılı süreç şeması ,
● Hata Türü Etki Analizi (FMEA)
● Neden ve sonuç matrisi.
Ölçme (Measure)
Ölçüm aşamasında, proje ilerleme raporları tamamlanır ve son tarihler ve hedefler tanımlanır. Daha sonra proje ekibi seçilir ve süreç, tedarikçi ve müşteri temsilcilerinin bu gruba dahil edilmesiyle ilgilenir. Süreç akış şeması çizilirken girdi ve çıktılar tanımlanır. Problem oluşturan sürecin girdi ve çıktıların bir listesi hazırlanır ve neden-sonuç diyagramları, neden-sonuç matrisleri ve başarısızlık modu ve etki analizi (FMEA) gibi araçlar kullanılarak neden-sonuç ilişkileri kontrol edilir. Bu aşamada temel amaç, proje girdi ve çıktılarının doğru olmasını sağlamak ve çeşitli görsel analizler kullanarak mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu aşamada süreç performans göstergelerinin doğrulukla ölçülüp ölçülmediğine yönelik çalışmalar yapılır. Potansiyel girdi ve çıktıların doğru ölçülüp ölçülmediği kontrol edilir. Doğru bir ölçüm sistemine sahip olunduğundan emin olduktan sonra mevcut girdi ve çıktıların yeterlilikleri belirlenir.
Analiz (Analyze)
Analiz aşamasında, problemin veya sürecin mevcut performansı ile istenen hedef arasındaki boşluğu ortadan kaldıracak yöntemleri belirlemek için analizler yapılır. Bu aşamada, verilerin anlaşılmasına yardımcı olmak için istatistiksel veri analizleri kullanılır. Nerede, ne zaman ve nasıl gibi sorular kullanılarak çıktıları etkileyebilecek potansiyel girdiler analiz edilir. Bu şekilde önem sırası, hatanın ciddiyeti vb. sorun açıklığa kavuşturulabilir.
İyileştirme (Improvement)
İyileştirme aşamasında, süreçteki sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretilmekte ve uygulama planları geliştirilmektedir. Sürekli eğitim ve motivasyon sistemi ile gerekli kişilerin iyileştirme sistemine dahil edilmesi ile sürekli iyileştirme sağlanır.
Kontrol (Control)
Çıktıların sadece en iyi duruma getirilmesi yeterli değildir aynı zamanda orada tutulması da gerekir. Belirlenen kritik girdilerin seçili durumda devam ettiğinin doğrulanması çıktının değişkenliğini azaltır. Kontrol aşamasında, iyileştirme süreci başarılı ise doğrulanır ve iyileştirme sürecinin zaman içinde devam etmesi sağlanır. Alınacak aksiyonlar; İnsan hatasını ortadan kaldırmak, kontrol prosedürlerini güncelleştirmek, güncel eğitimi sağlamak, değişmenin özel nedenlerini yok ederek yeni sürecin istatistiksel süreç kontrolü altına olmasını sağlamaktır. Yeni süreç istikrarlı yani kararlı olduğunda elde edilen gerçek iş sonuçları kaydedilir ve belgelenir. Hedefler karşılanmazsa, DMAIC döngüsü düzeltici bir eylem olarak yeniden başlatılır.

6 Sigma Seviyesi Nedir?

6 Sigma sertifikası, dövüş sanatlarında izlenen sertifika sistemine çok benzer, burada bir 6 Sigma profesyoneli Beyaz Kuşak ile başlar ve Usta Kara Kuşak ile usta olma yolunda ilerler ya da bazı enstitüler tarafından sunulan entegre bir sertifikayı alır.
Beyaz Seviye / Beyaz Kuşak
● Beyaz kuşak en basit aşama olup her yeni gelen katılabilir.
● İnsanlar problem çözme projelerinde takımlarla birlikte çalışırlar.
● Katılımcının temel Altı Sigma kavramlarını anlaması gerekmektedir.
Sarı Seviye / Sarı Kuşak
● Katılımcı proje ekibi üyesi olarak görev alır.
● Süreç iyileştirmelerini gözden geçirir.
● Çeşitli metodolojiler ve DMAIC hakkında bilgi sahibi olur.
Yeşil Seviye / Yeşil Kuşak
Bu uzmanlık seviyesi diğer seviyelere göre daha kapsamlı kriterleri getirir. Bunlar şu şekilde listelendirilebilir;
● En az üç yıl tam zamanlı istihdam.
● Problem çözme için kullanılan araçları ve metodolojileri anlama.
● Bir düzeyde iş dönüşümü içeren projelerde uygulamalı deneyim.
● Veri toplama ve analizinde Kara Kuşak projeleri için rehberlik.
● Yeşil Kuşak projelerine veya ekiplerine liderlik etme.
Siyah Seviye / Siyah Kuşak
Bu seviye aşağıdakileri içermektedir:
● En az üç yıl tam zamanlı istihdam.
● Temel bir bilgi alanında iş deneyimi.
● En az iki Altı Sigma projesinin tamamlandığının kanıtı.
● Çeşitli iş değişikliği ayarlarına çok değişkenli metrikler uygulama konusunda uzmanlığın gösterilmesi.
● Problem çözme projelerinde farklı ekiplere liderlik etmek.
● Proje ekiplerinin eğitimi ve koçluğu.
Usta Siyah Seviye / Usta Kara Kuşak
Bu seviyeye ulaşmak için bir adayda bulunması gereken özellikler şu şekilde listelendirilebilir;
● Siyah seviye sertifikasına sahip olmak.
● En az beş yıllık tam zamanlı istihdam veya en az on tane 6 Sigma projesinin tamamlandığının kanıtına sahip olmak.
● Yeşil seviye ve siyah seviyelere koçluk ve eğitim vermiş olmak.
● Bir organizasyonun 6 Sigma teknoloji uzmanı ve şirket içi iş dönüşüm danışmanı olarak çalışmış olmak.

6 Sigma Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

6 Sigma yaklaşımı, 1970'lerde Amerikan şirketi Motorola'nın Quasar televizyon şirketini, Matsushita tarafından fabrikada yapılan etkin modifikasyonlar sayesinde düşük verimliliği ve buradaki hata oranlarının büyük ölçüde azalması nedeniyle bir Japon şirketi Matsushita'ya satmasıyla başladı. Bu Japon başarısının sırrını merak eden Motorola uzmanları, durumun sürecin kalitesiyle ilgili olduğunu belirlediler ve 1980'lerin başında Motorola performansını iyileştirmek için mücadele etmeye başladılar. Motorola, 6 Sigma tekniklerini ilk olarak cep telefonlarının kalitesini iyileştirme ve geliştirme umuduyla şirket içi eğitimi sırasında kullanmaya başladı. Bu yöntemle Motorola, tüm iş kollarındaki eksikliklerini ölçebildi ve 1988 yılında Motorola, 6 Sigma metodolojisini kullanarak tüm hedeflerine ulaştı. Bu başarıdan yola çıkarak Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü'nü alan ilk şirket oldu. 1995'in sonlarında General Electric, tüm liderlik ve destek sistemleriyle birlikte 6 Sigma'yı kuruluş genelinde uygulamaya başladı. 1997'de şirket 6 Sigma ile ilgili eğitimlerin hepsine toplamda 400 milyon dolar harcadı ve 6 Sigma'nın uygulanmasıyla 600 milyon dolar gelir elde edildi. Motorola ve General Electric'ten sonra 6 Sigma yaklaşımını uygulayan şirketlerden biri de IBM'dir. IBM'de 6 Sigma yaklaşımıyla önemli başarılar elde etti. Ardından otomotiv endüstrisinde popülerlik kazanan 6 Sigma yöntemi günümüzde hemen her alanda uygulanabilir hale geldi.

6 Sigmanın Faydaları Nelerdir?

Günümüzde sürekli gelişmekte ve değişmekte olan pazarlara ayak uydurmanın en önemli yolu yenilik yapmak ve sürekli değişen koşullara uyum sağlamaktır. 6 Sigma, işletmelerin sürekli değişen bir ortamda kendilerini yeniden keşfetmeleri için gereken kültürü ve yeteneği yaratır. 6 Sigma'nın faydaları şunlardır: ● Müşteri memnuniyetini artırır,
● Ürün maliyetini azaltır,
● Pazar payını artırır,
● Kültürel gelişme sağlar,
● Verimliliği artırır,
● Hata oranını azaltır,
● Hizmet geliştirme imkanı sunar,
● Ürün kalitesini artırır,
● Yüksek performans sağlar,
● Devamlı başarıyı sağlar,
● Öğrenme hızını artırır,
● Ortak bir dil konuşmayı sağlar ,
● Çalışanlar için performans hedefleri sunar,
● Müşterilere değeri artırır ,
● İyileşmeyi ve büyümeyi hızlandırır.

6 Sigma Aşamaları

Altı Sigma, ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmak için kullanılan bir süreçtir. Kusurları azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için istatistiksel araçlar ve teknikler kullanan veri odaklı bir yöntemdir. Altı Sigma sürecinin altı aşaması bulunmaktadır. Bunlar;Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et (TÖAİK) ve Tasarla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula (TÖATD)’dır.

Tanımlama aşaması, Altı Sigma sürecinin ilk adımıdır. Proje amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, müşteri gereksinimlerinin toplanmasını ve projenin kapsamının tanımlanmasını içerir. Ölçme aşaması, mevcut süreci anlamak için veri ve ölçümlerin toplanmasını içerir. Analiz aşamasında, sorunun temel nedenini belirlemek için veriler analiz edilir. İyileştirme aşaması, süreçlerin değiştirilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanması gibi soruna çözüm bulmayı içerir. Kontrol aşaması, iyileştirmelerin sürdürülmesini sağlamak için sürecin izlenmesini içerir.

TÖATD süreci, yeni bir ürün veya hizmet oluştururken kullanılır. Proje amaç ve hedeflerinin tanımlanmasını, müşteri gereksinimlerinin ölçülmesini, potansiyel çözümlerin analiz edilmesini, Sürecin ayrıntılarının tasarlanmasını ve sonuçların doğrulanmasını içerir. Tasarım aşaması, süreç için bir plan oluşturmayı ve hedefleri belirlemeyi içerir. Ölçme aşaması, sürecin hedeflere göre test edilmesini içerir. Analiz aşamasında, iyileştirme alanlarını belirlemek için süreç değerlendirilir. Tasarım aşaması, performansını iyileştirmek için süreçte değişiklikler yapmayı içerir. Son olarak Doğrulama aşaması, değişikliklerin etkili olduğundan emin olmak için sürecin test edilmesini içerir.

Altı Sigma, iş dönüşümü için güçlü bir araçtır. Ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Altı Sigma sürecinin altı aşamasını takip ederek kuruluşlar performanslarını geliştirebilir, maliyetleri azaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

6 Sigma Kuşakları Pro

Altı Sigma'nın üç farklı nesli olmuştur: Kusurları azaltmaya odaklanan I. Nesil, yaklaşık 1987'den 1994'e kadar olan dönemi kapsayan bir kuşaktır; Süreç iyileştirmeye odaklanan II. Nesil, yaklaşık 1994'ten 2004'e kadar olan dönemi kapsar ve yenilik ve müşteri değerine odaklanan III. Nesil, 2004 yılında başlayarak ve bugüne kadar olan dönemi kapsar.

Altı Sigma'nın I. Nesli, üretim süreçlerindeki kusurları azaltmaya ve temel nedenleri belirleyip ele almaya yönelik sistemler geliştirmeye odaklanır. Bu nesil, ağırlıklı olarak süreç haritalama, SIPOC analizi ve FMEA gibi istatistiksel yöntemlere ve araçlara dayanır.

Altı Sigma'nın II. Nesli, odağı kusur azaltmadan süreç iyileştirmeye kayar. Bu nesil, değer akışı haritalama ve Kanban kartları gibi Yalın araç ve tekniklerin kullanımını tanıtan bir nesildir. Ayrıca akıllı hedefler belirlemek ve ekipler halinde çalışmak gibi proje yönetimi tekniklerinin kullanımına vurgu yapılır.

Altı Sigma'nın III. Nesli, yenilik ve müşteri değerine odaklanır. Bu nesil, deney tasarımı, tasarım düşüncesi ve çevik proje yönetimi gibi araçları tanıtır. Ayrıca veri odaklı karar alma ve müşteri odaklı tasarımın önemini vurgulamaktadır.

Genel olarak, Altı Sigma'nın evrimi, müşteri değeri ve yeniliğe artan bir odaklanma getirdi. Kuruluşlar, Altı Sigma'nın en yeni neslini benimserken, sürekli iyileştirmeyi yönlendirmek ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sunmak için en iyi araç ve teknikleri kullanabilirler.

İş Dönüşümünün 6 Sigma Süreci

Dijital dönüşüm, bu on yılın en sıcak moda sözü haline geldi. Yeni teknolojiler ve araçlar, hızlı tempolu bir rekabet ortamı daha büyük bir iş dilimini elde etmek için rekabet eden irili ufaklı işletmeciliğin yolculuğunu sürdürdüler. Yine de bir şirketin işletimini yumuşatmak için yeterli mi? Bağımsız bir teknoloji uygulaması, üretim sürecindeki bir darboğazı ortadan kaldırabilir mi veya bir hizmet tasarımı kusurlarının giderilmesini destekleyebilir mi? Dijital dönüşüm bir şirketin yönetimini hızlandırsa da kalite kontrol ve iş yürütme yöntemleriyle eşit düzeyde desteklenmelidir.

Altı Sigma işleyiş kapsamı basit bir hedef bulundurur. Bu mükemmele yakın mal ve hizmetler sunmak için optimum müşteri memnuniyetidir. İki yönlü bir yaklaşımla elde edilir. İlk adım, istek ve satışları veya sadakati yönlendirmediğini anlayarak odaklanmayı içerir. İkinci adım, atık alanlarını belirlemek için belirli bir süreçteki davranışlarının haritasını yönlendirdiği, kullanıcı alanını belirlemek için veri toplamayı ve almayı değer katmayan çalıştırmayı ortadan kaldırmayı içerir.

Başarılı bir Altı Sigma projesini gerçekleştirmek için, tüm parçaları dahil etmek, problem çözmek için bir süreci benimsemek ve yönetimlerdeki değişikliklere karşı bir sonuç ve yanıt verme kültürünü oluşturmak önemlidir. Kullanılan ilke ve düşüncelere hâkim bir ekibe sahip olmak da gereklidir. Bu şekilde, özel eğitim ve bilgi verilmesi başarılabilir.

İki ana Altı Sigma toplantısı TÖAİK ve TÖATD'dir. TÖAİK, daha iyi müşteri memnuniyeti için mevcut ürün veya hizmetlerden faydalanmak adına kullanılan veri odaklı bir yöntemdir. Beş aşamanın kısaltmasıdır: Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir ve Kontrol et. TÖAT, Farklı ürün ve hizmetleri tasarlamak veya yeniden tasarlamak için kullanılan Altı Sigma İçin Tasarım içeriğini bir bölümüdür.

Altı Sigma'nın bir organizasyonu üzerinde büyük bir etkisi olabilir, performansı geliştirebilir ve sürecini sürdürebilir ve böylece kusur oranlarını gözlemleyebilir, çalışanların moralini yükseltebilir ve ürün veya hizmetleri yükseltebilir ve bunların tamamını daha yüksek bir karlılık düzeyinin üzerinde bulunur. Doğru ekip ve doğru eğitim ile işletmeler, Altı Sigma'yı yönlendirmek için güçlü bir araç olarak kullanabilirler.

6 Sigma da Başarı Nasıl Sağlanıyor?

Altı Sigma, süreçlerdeki kusurların tanımlanması ve ortadan kaldırılması yoluyla iş karlılığını artırmak için kullanılan bir iş stratejisidir. Süreç iyileştirme, müşteri memnuniyeti ve maliyet tasarrufuna odaklanan, problem çözmeye yönelik veri odaklı, titiz bir yaklaşımdır. Yaklaşım beş aşamadan (Tanımlama, Ölçme, Analiz Etme, İyileştirme ve Kontrol) oluşur ve kusurların temel nedenlerini belirlemek ve ortadan kaldırmak için kullanılır.

Altı Sigma'da başarı, yapılandırılmış bir süreci takip ederek ve kaliteye odaklanarak elde edilir. Bu, sorunun ve temel nedenlerinin yanı sıra etkili bir veri toplama ve analiz sürecinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Tanımlama aşaması, sorunu, temel nedenlerini ve müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılır. Ölçüm aşaması, veri toplamak, verileri analiz etmek ve hedefler belirlemek için kullanılır. Analiz aşaması, sorunun temel nedenlerini belirlemek ve olası çözümleri belirlemek için kullanılır. İyileştirme aşaması, çözümleri tasarlamak ve uygulamak için kullanılır ve Kontrol aşaması, çözümlerin başarısını ölçmek ve izlemek için kullanılır.

Altı Sigma'da başarı aynı zamanda etkili bir ekip gerektirir. Ekip, veri analizi, problem çözme ve süreç iyileştirme dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip bireyleri içermelidir. Her ekip üyesi kendi uzmanlık alanında bilgili ve deneyimli olmalıdır. Ekip ayrıca, projeyi denetlemekten sorumlu bir Altı Sigma sertifikalı Kara Kuşak veya Usta Kara Kuşak içermelidir.

Son olarak, Altı Sigma'da başarı, üst yönetim dahil tüm paydaşların taahhüdünü gerektirir. Bu taahhüt, gerçekçi hedefler ve beklentiler belirlemenin yanı sıra veri ve personel gibi gerekli kaynakları sağlamayı da içermelidir. Üst yönetim ayrıca proje boyunca sürekli destek ve rehberlik sağlamalıdır.

Altı Sigma sürecini takip ederek ve tüm paydaşları dahil ederek, kuruluşlar Altı Sigma girişimlerinde başarıya ulaşabilirler. Yaklaşım, kuruluşların kusurları belirleyip ortadan kaldırmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve maliyetlerden tasarruf etmesine yardımcı olacaktır.

6 Sigma’nın Başarılı Olma Sırrı Nedir?

Altı Sigma, dünyadaki en başarılı iş süreçlerinden biridir. Hataları azaltmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanan kalite yönetimine veri odaklı bir yaklaşımdır. Altı Sigma'nın başarısı, yapılandırılmış yaklaşımına, veri ve analitik kullanımına ve tüm paydaşların taahhüdüne atfedilir. Altı Sigma'nın başarısının ilk anahtarı, yapılandırılmış yaklaşımıdır. Tanımlama, Ölçme, Analiz Etme, İyileştirme ve Kontrol (DMAIC) içeren beş adımlı bir metodoloji izler. Bu yaklaşım, yalnızca belirtilerden ziyade bir süreçteki kusurların temel nedenlerini belirlemeye ve ele almaya odaklanır. Ayrıca veri odaklı karar alma ve müşteri odaklı tasarımın önemini vurgulamaktadır.

Altı Sigma'nın başarısının ikinci anahtarı, veri ve analitiğin kullanılmasıdır. Altı Sigma, iyileştirme alanlarını belirlemek için veri toplamaya ve analiz etmeye odaklanır. Bu veri odaklı yaklaşım, kararların görüş yerine gerçeğe dayalı olarak alınmasını sağlar. Bu, veriler tarafından desteklenmeyen yeni süreçlerin devreye girme riskini azaltır. Altı Sigma'nın başarısının üçüncü anahtarı, tüm paydaşların bağlılığıdır. Üst yönetimden sürecin uygulanmasından sorumlu uzmanlardan oluşan ekibe kadar tüm paydaşlar sürece dahil edilmelidir. Bu taahhüt, sürecin başarılı olmasını sağlamak için gerekli kaynakları ve rehberliği sağlar.

Son olarak, Altı Sigma süreci doğru kişiler tarafından desteklenmelidir. Altı Sigma sürecinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uzmanlardan oluşan bir ekip gereklidir. Bu ekip, veri analizi, problem çözme, süreç iyileştirme ve Çevik proje yönetimi dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip kişilerden oluşmalıdır.

Altı Sigma'yı başarılı kılan, bu dört temel unsurun birleşimidir. Kuruluşlar, Altı Sigma sürecini takip ederek kusurları azaltabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve maliyetlerden tasarruf edebilir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle