DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

6111 Sayılı Teşvik

6111 Sayılı Teşvik Nedir?

• Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının ve istihdamının artmasını sağlamak
• Yeni istihdam yaratılmasına olanak sağlamak,
• Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini arttırmak,
• Kalite ve etkinliğini yükseltmek.
amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı bazı alacakların yeniden düzenlendirilmesi İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’un 74. maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yeniden düzenlenmiştir.

6111 Sayılı Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

6111 teşvik ortalama olarak belirlenmesi için personelin işe alınma tarihinden önceki son 6 aylık dönemde toplam çalışan sayısı ortalaması alınır. Eğer işyeriniz ya da ek 9 -10 günden fazla ev hizmetleri kapsamında olan dosya ilk tescilse ve yanınızda son 6 aylık dönemde çalışan işçi bildirimi bulunmuyorsa ortalama “0” olarak alınır.

6111 Sayılı Teşvik Şartları Nelerdir? ?

6111 Sayılı Kanun İlave İstihdam Teşvikinden faydalanabilmek için gereken şartları hem işveren açısından hem de sigortalı açısından tek tek değerlendirmek doğru olacaktır.
İşveren için Faydalanma Şartları;
• Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal zamanında verilmiş olmalı,
• Primler yasal zamanı içinde ödenmeli,
• Kayıt dışı sigortalı bulundurulmamalıı,
• Borcu bulunuyorsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu olmamalı,

Ayrıca;
5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten faydalanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten faydalanamaz.

Sigortalı için Faydalanma Şartları;
• 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
• 18 yaşından büyük olmalı,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
• İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,
• Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı istenirken , teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı istenmekle birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.

Teşvikten Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

• İşkur’a kayıtlı, meslek belgesiz 29 yaşından büyük erkek için 6 ay,
• 03.2011 tarihinden sonra işe alınıp, çalışırken meslek belgesi alanlar için 12 ay,
• 18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük meslek belgesiz kadın için 24 ay,
• Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay, İşkur’a kayıtlı ise 30 ay,
• 18-29 arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kursları tamamlayanlar için 36 ay,
• Bunlardan İŞKUR’a kayıtı bulunanlar için 42 ay,
• Mesleki yeterlilik belgesi sahibi 18-29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar için, 48 ay, bunlardan İşkur’a kayıtlı olanlar için, 54 ay zamanla teşvikten faydalanabilecektir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Çalışanlar Arası Geri Bildirim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir İş Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fikri Mülkiyet İhlali

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Stratejik İnsan Kaynakları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız