DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

6661 Sayılı Teşvik

6661 Sayılı Teşvik Nedir?

6111 Sayılı Kanun olan İstihdam Teşviki ,SGK teşvikleri içerisinde önemli bir teşvik şeklidir. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasına olanak sağlamak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini yükseltmek amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile tekrardan hazırlanmıştır.

6661 Sayılı Teşvik Şartları Nelerdir?

İşveren için Faydalanma Şartları;
• Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal zamanında verilmiş olmalı,
• Primler yasal zamanı içinde ödenmeli,
• Kayıt dışı sigortalı bulundurulmamalı,
• Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu olmamalı.
Ayrıca;
• 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına dahil olan kurum ve kuruluşlar teşvikten faydalanamaz. • 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten faydalanamaz.
Sigortalı için Faydalanma Şartları;
• 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe girişi olmalı,
• 18 yaşından büyük olmalı,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
• İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,
• Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.
Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.

6661 Sayılı Teşvikten Kimler Faydalanabilir?

Asgari ücret desteğinden, 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri faydalanabilmektedir.. İşverenlerin sadece uzun süreli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar için (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 numaralı belge çeşitlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkündür.

Aynı zamanda muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesine rağmen uzun süreli sigorta kollarına tabi olan ev hizmetleri kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.

Ek olarak uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek dahilinde karşılanmayacak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Maluliyet Tazminatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Hedef Pazar

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Kanunları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tüketici Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız