Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Aile Anayasası Nedir?

25.03.2022 

Linked

Yaren Sena Eker

Marketing and Corporate Communications Assistant Specialist

Profili görüntüle

Aile Anayasası Nedir?

Aile Anayasası, aile şirketlerinin belli bir misyon ve vizyon doğrultusunda; büyümesi, kurumsallaşması ve varlığını koruması için düzenlenen kurallar bütünüdür. Rollerin atanması ve yetkililerin belirlenmesi adına Aile Anayasası, canlı bir belge olarak yönetimsel süreçler için oldukça önemlidir.

İşletmelerin ihtiyaçlarının fark edilmesi ve dengeleyici kararlar alınması şirketlerin sürdürülebilirliğini korumasında büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple yönetimsel kararlar doğrultusunda sağlıklı bir iletişim ve karar verme ortamı gerekliliği doğmaktadır. Aile Anayasası bu ortamın oluşmasında ve karar verme süreçlerinde destekleyici bir bütündür.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Önemi

Ailenin değer ve inançlarını yansıtan Aile Anayasası, nesiller boyu büyüme hedefi ile belirlenen, bağlayıcı bir zorunluluğu olmayan kurallar bütünüdür. Önemli ve kritik dönemlerde alınması gereken kararlar için Aile Anayasası yönlendirici maddelerden oluşmaktadır.Aile Anayasası oluşturulması için bazı nedenler ve faydalar;

1. İç Uyum ve Verimlilik

Aile üyeleri tarafından, görüş ve isteklerin paylaşılarak oluşturulduğu Aile Anayasası bir birlik ve anlaşma içinde yapılır. Fikirlerin ortaya çıkmasıyla oluşan bu belge iç uyum ve anlaşmayı temsil etmektedir. Bu uyumun, Aile Anayasası maddelerine bağlı kalınarak nesilden nesile aktarılması verimliliği de beraberinde getirmektedir.

2. Kritik Karar Süreçleri ve Anlaşmazlıklar

Aile şirketlerinde bir karar alınmadan önce söz sahibi olan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bu da birçok anlaşmazlık ve fikir ayrılığının yaşanması ihtimalini artırmaktadır. Aile Anayasası maddelerine bağlı kalınması zor karar aşamalarında büyük anlaşmazlıkların çıkmasını engellemiyor olsa bile çözüme hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.

3. Hedef Belirleme

Şirketler büyümek ve var olmak için belirli hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedirler. Bu hedeflerin belirlenmesi ve birbiriyle uyum içinde olması optimum fayda sağlayacak bir sonuç getirmektedir. Hedefler ise Aile Anayasası ile paralel bir şekilde olmalıdır. Bu sebeple Aile Anayasası ile eşleşen hedefler belirlemek yüksek oranlarda başarı elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

4. Nesilden Nesile Geçiş

Gelecek dönemlerde yönetim kadrosuna dahil olacak nesil ile birlikte kuşak farklılığı doğacaktır. Bu sebeple zorunluluk ve sorgusuz bir bağlılık yaratacak Aile Anayasası oluşturmak şirketler için sorun yaratabilmektedir. Nesiller arası geçişlerde yaşanabilecek sorunları minimum seviyede tutmak isteyen şirketler, doğru maddeler ve yükümlülüklerden oluşan Aile Anayasası’ndan faydalanmalıdırlar.Aile Anayasasında Yer Alabilecek Maddeler ve İçeriği
  • Aile Şirketi Temel Yükümlülükleri
  • Aile Şirketi Yönetim İlkeleri
  • Aile Şirketi Mülkiyet ve Hisseleri
  • Ailenin Değerleri, Hedefleri ve Kurum Kültürü
  • Genel Hükümler ve Sorumluluklar
Yer verilen bu başlıklar genel geçer bazı maddelerden oluşmaktadır. Her aile yapısına ve oluşturulmak istenen şirket kültürüne uygun olarak birçok değişiklik yapılabilir. Amaç sürdürülebilirliğinin ve düzenin uzun yıllar devam etmesidir. Kurum kültürü ve şirket içi uyum bilinciyle nesilden nesile geçen şirket varlığını korumaya devam edecektir.

Aile Anayasası Danışmanlığı

Aile Anayasası, şirketlerin çok uzun yıllar kullanacağı maddeler ve yükümlülükleri içermektedir. Bu sebeple oluşturulurken büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirmektedir. ODS olarak Aile Anayasası için gereken tüm süreçleri deneyimlerimizden sahip olduğumuz bilgi birikimiyle şekillendiriyoruz. Yönetimsel süreçlerin uzmanı olan kadromuzla şirket değerlerinizle uyumlu bir Aile Anayasası hazırlanmasına destek oluyoruz.

Linked

Yaren Sena Eker

Marketing and Corporate Communications Assistant Specialist

Profili görüntüle