DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Analiz ve Raporlama

Analiz ve Raporlama Nedir?

Analiz, detayların ve karmaşanın hâkim olduğu bir konunun ya da unsurun daha anlaşılır olması için daha küçük parçalara ayrılma sürecidir. Birçok konu ve unsurların kendilerine ait analiz türleri bulunmaktadır. Örneğin;
Ekonomi
• Değer zinciri analizi
• Ekonomik etki analizi
• Fiyat analizi
• İhtiyaç analizi
• Rekabet analizi vs.

Pazarlama
• Doğrusal ayırma analizi
SWOT Analizi

Finans
• Finansal analiz
• Teknik analiz
• Mantıksal analiz

Birçok alanda kendini gösteren analiz kavramı, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları birçok açıyı derinlemesine inceleyerek detaylı bir sürecin verilerini elde etmektedir. Bu veriler kurum ya da kuruluşlar için oldukça kritiktir.

Peki, raporlama nedir?
Raporlama, herhangi bir konu ya da olayla alakalı yapılmış bir araştırmanın neticesinin tespit edilerek bildirildiği yazılardır ve 2 kategoriye ayrılmaktadırlar. Bunlar:
• Kişisel Rapor: Tek bir kişinin hazırlamış olduğu rapor türüdür.
• Ortak Rapor: Birden fazla kişinin hazırlamış oldukları rapor türüdür.
şeklindedirler.

Raporlama ve analiz, bir konunun çözüme ulaştırılması sürecinde ve şirketlerin performansını artırmakta oldukça etkili iki kavramdır. Sadece bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda hangi rotaların çözüme ulaştırdığı hakkında da ipuçları taşımaktadırlar.

Analiz ve Raporlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Analiz ve raporlama uzmanları, kurum ya da kuruluşların verime ulaşmasını ve bu ulaşma sürecinin etkili ve sistemli bir şekilde işlemesini sağlayan ve bundan sorumlu olan kişilerdir.

Peki, yaptıkları işler nelerdir?
• Piyasanın ve iş gereksinimlerinin değişimi nedeniyle uyum sağlamak ve verimliliği artırmak adına yetkili birimlerle görüşüp sistem değişikliği önerisi sunmak.
• Halihazırda bulunan raporları ve analizleri incelemek.
• Kurum ya da kuruluşların birimsel başarı seviyelerini gösterecek raporlar hazırlamak.
• İnsan kaynaklarının sahip olduğu bilgileri daha etkili kullanmayı sağlama adına analizler yapmak.
• Potansiyel müşteri hakkında bilgi toplamak.
• Rekabetçi piyasada şirketin varlığını sürdürebilmesi adına rakipler ve tedarikçiler hakkında bilgi toplamak
• Birçok departman verilerinin nasıl düzenleneceği hakkında analizler yapmak.
• Kurum ya da kuruluşa karşı olan beklentilerin nasıl giderileceğine dair araştırmalar ve analizler yapmak.

Kurum ya da kuruluşlarda bulunan birçok önemli bilginin etkili kullanılmasında görev alan analiz ve raporlama uzmanları tüm bunları yaparken aynı zamanda da kurum ve kuruluşların firma bilgileri gizliliğine sadık kalmaları gerekmektedir.

Tüm bu verilere bakıldığında analiz ve raporlama uzmanlarının bir kurum ya da kuruluş için vazgeçilmez olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

Analiz ve Raporlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan analiz ve raporlama uzmanlarının sahip olmaları gereken birçok farklı özellik vardır. Bunlar;
• Takım çalışmasına yatkın ve ilgili birimlerle karşılıklı fikir alışverişleri süreçlerinde etkili olmalıdırlar.
• Yeni yöntemler ve kavramlar öğrenmeye açık olarak kurum ya da kuruluşların dinamik yapısına katkıda bulunabilmeliler.
• Detaylı araştırmalar sonucu edindikleri bilgileri akıcı ve anlaşılır bir hitabetle ilgili kişilere sunabilmeliler.
• Analitik ve çözüm odaklı düşünme konusunda kendilerini geliştirmiş olmalılar.
• Analiz ve raporlama sürecinde kritik olan dokümantasyon yeteneklerini daima gelişime açık tutmalı ve iyileştirmeliler.
• Analiz ve raporlama süreçlerinde problemsiz bir şekilde bilgi ağına erişebilmek adına teknoloji hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmalılar.
• İstatistiksel ve finansal konularla karşı karşıya gelindiğinde bu süreci sağlıklı ve düzgün şekilde atlatmalarını sağlayacak bilgi birikimine sahip olmalılar.
• Süreçlerde hataya yer vermemeye öncelik vermeli fakat yapılan hataları çabucak toparlayabilecek planlara sahip olmalılar.

Bu maddeler incelendiğinde analiz ve raporlama uzmanlarının yaptıkları işin birçok alanda beceri ve özen istediği gözlemlenmektedir. Adeta kurum ya da kuruluşların iç direklerinden biri olan analiz ve raporlama uzmanları birden fazla ve farklı senaryolara hazırlıklı ve pratik çözüm odaklı olmalıdırlar.

Analiz ve Raporlama Uzmanları Maaşları Nasıldır?

Birçok farklı alanda görevlere sahip olan ve bu görevleri başarıyla sonuçlandırmak adına birçok süreçten geçen analiz ve raporlama uzmanları bir kurumun vazgeçilemez elemanlarındandırlar. Bunun başlıca nedenlerinden bir diğeriyse, yukarıda sıraladığımız özelliklere sahip bir kişinin bulunmasının oldukça zorlu ve detaylarla dolu bir süreç olmasıdır.

Analiz ve raporlama uzmanları bu nedenle yaptıkları işlerin karşılığı olarak başlıca maddi olmak üzere maddi ve manevi tatmin beklemekte haklıdırlar.
Peki, analiz ve raporlama uzmanlarının yaptıkları işlerin karşılığı olarak aldıkları miktar ne kadardır?
Analiz ve raporlama uzmanlarının maaşları en düşük 8 bin olmak üzere 8 bin ile 12 bin arasında olmaktadır.

Analiz ve Raporlama Danışmanlığı Ne iş Yapar?

Analiz ve raporlama danışmanlığı özel veya kamu kurum ya da kuruluşlarının analiz ve raporlama süreçlerinin nasıl olması gerektiği ve nasıl bu süreçlerin işlendiğiyle alakalı sunulan hizmetler bütünüdür.

Kurumun analiz ve raporlama kısmının sorumluluğunu danışmanlığa devrederek zamandan kazanmak göze çarpan ve analiz ve rapor danışmanlığına iten en önemli faktördür.

Peki analiz ve raporlama danışmanlığının işleri nelerdir?
• Özel veya kamu kurumlarının ya da kuruluşlarının analiz ve raporlama stratejilerini belirlemek.
• Analitik düşünceyi baz alarak analiz ve raporlama süreçlerini geliştirecek yöntemler sunmak.
• Çalışma ortamında bulunan farklı birimler arası etkili iletişim kurarak bilgi toplamak.
• Toplanılan bilgileri sınıflandırdıktan sonra analiz ve rapor sürecine başlayıp sonuçları danışmanlık verilen kurumla paylaşmak.
• Danışmanlık verilen kurumun iş akışını düzeltmek için analiz ve raporlama sürecinde fark edilen fırsatları kurumla paylaşmak.
• Danışmanlık verilen kurum ya da kuruluşların veri gizliliğine sadık kalmak.
• Kurum ya da kuruluşların dokümantasyon süreciyle ilgilenmek.
• İstatistiksel ve finansal konularda bu süreci sağlıklı ve düzgün şekilde atlatmalarını sağlayacak bilgi birikimini sağlamak.
• Çalışma ortamında koordinasyon sağlamak.
• Ortaya çıkabilecek muhtemel problemleri öngörmek için birçok rapor ve analizi incelemek ve çözüm üretmek.
• Kurum ya da kuruluşun halihazırda sahip oldu rapor ve analizleri gözden geçirmek ve süreci başlatmadan önce genel bir fikre sahip olmak.

Analiz ve raporlama danışmanlığı yukarıdaki tüm görevleri sizin adınıza üstlenmekte ve size ihtiyaç duyduğunuz alanı yaratmaktadır.

Analiz ve Raporlama Süreçleri Neleri Kapsar?

Analiz ve raporlama sürecinin temel bileşeni, veri analizi süreci inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme aşamalarından oluşuyor. Veri analizi ve raporlama süreci karar alma noktasında önemli bir alanı oluşturuyor, bu sayede veri analizi kapsamlı çözümler sunabiliyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İşletme İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Firma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yönetim Becerileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız