DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Asya İhracat Rehberi

Asya’ya İhracat Yapmak

Asya kıtası, Avrupa’nın doğusunda ve Büyük Okyanus’un batısında yer alan dünyanın en büyük yüzölçümlü kıtasıdır. Tüm dünya nüfusunun çoğunluğu 50’den fazla ülkeye ev sahipliği yapan bu kıtada yaşamaktadır. Kıtadaki yeraltı kaynakları madenler bakımından gelişmiş olup dünyanın en nadir madenlerinden biri olan uranyum bu kıtadan çıkarılmaktadır. Kıtada en öne çıkan ülkeler ekonomisiyle Çin, Japonya ve Hindistan olup diğer birçok küçük ülke de kıtada dünya için gerek siyasi gerek ekonomik olarak önemli rollere sahiptir. Asya’ya ihracat yapmak isteyen ihracat firmalarının önce bölgedeki önemli ülkeleri tanıması, Asya kıtasının talep ettiği ürünleri incelemesi ve pazarlamalarını buna göre şekillendirmesi gerekmektedir.

Asya’nın en büyük ekonomisi olan Çin aynı zamanda da dünyanın en kalabalık ülkesidir. 1,4 milyarlık nüfusuyla dünya dış ticaret talebinin birçoğunda öncü ülke olan Çin, Asya kıtasının en önemli ülkesidir. Çin, Hindistan ve Japonya ile birlikte dünyanın en büyük ekonomileri sırasında ilk beşte yer almaktadır.

Çin’e göre daha küçük olsa da ekonomisiyle ondan daha öne çıkan bir diğer Asya ülkesi Japonya olarak karşımıza çıkmaktadır. Adalardan oluşan bu ülke dünyanın en kalabalık ikinci ada ülkesidir. 126 milyon nüfusa sahip Japonya, gelişmiş sanayi sektörü ve teknolojisiyle dış ticarette birçok sektörde öncü ihraççı ülke olarak sayılabilir. Dünya ekonomisi sıralamasında beşinci olan Hindistan ise Asya’nın bir diğer önemli ülkesidir. 1,3 milyarlık nüfusuyla Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, dünyanın önemli tarım sağlayıcılarındandır. Son yıllarda gösterdiği hızlı ekonomik kalkınmasıyla beraber Çin’i geçerek dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna gelmiştir.

Asya’ya ihracat yapmak isteyen firmaların bu büyük ülkeleri tanımaları ve kitleye özel planlamalar yapmaları işletmeleri için en yararlı seçenek olacaktır.

Asya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Asya ülkelerinin Türkiye ile dış ticaretinde öne çıkan bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Mal üretimi payında dünyanın çoğunluğuna sahip olan Asya, Türkiye’ye birçok ürün satmakta ve Avrupa’ya ulaşımı sayesinde ticarete aracı olan ülkemizden birçok ürün satın almaktadır. İhracat paylarında Çin, Hindistan, Güney Kore, Singapur, Tayland, Tayvan, Malezya ve Endonezya öne çıkan Asya ülkelerindendir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler listesinde ise Çin öne çıkarken listeyi Japonya, Hindistan, Güney Kore, Malezya gibi ülkeler takip etmektedir. DTÖ hedefindeki küreselleşme kapsamında Türkiye gibi konumu birçok kıtaya köprü olan bir ülkeyle dış ticareti her yıl artıran Asya, son beş yılda da yoğun ticari ilişkilere imza atmıştır.

Dünya toplam mal ihracat dağılımı indeksine göre son 20 yılın başında Asya’nın dünyadaki ihracat-ithalat payı %21 iken bu pay ilerleyen beş yılda %27,4 oranına kadar yükselmiştir. Kitlesi değişken ama kalıcı olan Asya’ya ihracat yapmak isteyen şirketlerin ülkelere ve ülkeler arasında ayrılan sektörlere dikkat etmesi gerekmektedir. ODS Danışmanlık olarak farklı pazarları tanımanızda size yardımcı oluyor ve bu pazarlarda yapacağınız ticari faaliyetlerinizde size yol haritaları oluşturuyoruz.

Asya’ya İhracat Yapan Firmalar Nelerdir?

Dünya e-ticaret devi Çin’e ev sahipliği yapan Asya kıtası, diğer ülkeleriyle de birlikte dünya çapında inanılmaz bir e-ticaret ağına sahiptir. Dış ticaretin temel taşlarından biri olan e-ticaret yapısını tanımak ve Asya’daki bu internet kullanıcılarının davranışlarını incelemek ürün satışı yapmak isteyen şirketler için iyi bir seçenek olmaktadır. Kuzey Amerika’dan sonra en büyük e-ticaret hacmine sahip olan Asya, %35’e yakın oranla dünya e-ticaret payı taşımaktadır. 2020 yılı pandemi süresince de Asya kıtasında önemli kullanıcı davranış değişiklikleri gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre Güneydoğu Asya’da e-ticaret kullanımı %70 oranında artarak tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Pandemi sonrası da alışkanlıkların devam ettiği görülmekte olup bu ülkelerde dış ticaret yapısının güçlendiği görülmektedir.

İthalat-ihracat kapsamında satışı yapılan ürünler ve ilgili sektörler de değişiklik göstermektedir. Küresel ithalatta listenin başını çeken Çin ve Japonya’yı Güneydoğu Asya ülkeleri ve Kuzey Asya takip etmektedir. Genellikle balık, mermer, otomobil, meyve-sebze, demir-çelik, gemi aksamları ve metal ihracatının gerçekleştiği görülmektedir. İhraççı firmaların bu sektörler doğrultusunda ticari faaliyetlerini yürütmeleri önerilmektedir.

Asya’ya İhracat Yapmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Dünyanın herhangi bir yerinde istisnalar olmak üzere ticari faaliyetlerin tümü şirket bünyeleri altında gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden ihracata başlamadan önce şirket kurmalısınız.
• İlgili ülkelerin gümrük politikalarını okumalı ve gümrük belgelerini çıkarmalısınız. Evrensel mikro ihracat uygulaması kapsamında ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) alarak mikro ihracat gerçekleştirebilirsiniz.
• İlgili ülkeler için menşe ispat belgelerinizi hazırlamalısınız.
• Talep edildiği takdirde ülkeler için dolaşım belgelerini ve ticari fatura hazırlıklarını tamamlamalısınız.
• Dış ticaret politikalarını inceleyerek ürün satışı yapacağınız ülkenin standart ve sertifikalarını kontrol etmeniz gerekmektedir.
• Gerektiği takdirde konşimento belgesi, çeki belgesi, kargo teslimat belgesi gibi evrakların hazırlanması gerekmektedir.
• Ticaret yapılacak ülkenin ticaret odası kaydı yapılması gerektiği takdirde ilgili kurumlara başvurulmalıdır.

Asya’ya İhracat Vergileri Nelerdir?

Asya’ya ihracat vergileri ülkeler arasında büyük değişiklik göstermektedir. Ülkeler arası yapılan ticari anlaşmalar Asya sınırları içerisinde yer alan ülkeler için dış ticari kolaylıklara sebep olmaktadır. Özellikle gümrük anlaşmalarının ihracatı oldukça kolaylaştırmaktadır. Ülkelere göre vergi oranları ele alındığında öne çıkan ülkeler şekildeki gibidir:
• Çin: Kurumlar vergisi tüm şirketler için %25 oranındadır. Bazı bölgeler yatırımcı ve teşvik üzeri uygulamalarla bu oranda %15 seviyesine kadar indirim uygulanabilmektedir. Artı olarak standart %17 oranında katma değer vergisi bulunur.
• Hindistan: Hindistan’da şirketler vergilerinde yerli ve yabancı şirketlerde farklı politikalar izlenmektedir. Buna göre yerli şirketler %30 oranında vergilendirilirken, yabancı şirketler için bu oran %40 olarak belirlenmiştir. Standart KDV oranı olmayı kademeli sistem uygulanır.
• Singapur: Singapur’da kurumlar vergisi %17 olarak uygulanmaktadır. Ülkede vergi teşviği yapılarak ödeme yöntemlerine göre vergi muafiyeti uygulanmaktadır.
• Vietnam: Vietnam’da kurumlar vergisi oranı tüm şirketler için sabit olarak %25 değerindedir. Standart KDV oranları 0 ila 10 arasında değişmektedir.

Asya’ya İhraç Edilen Ürünler Nelerdir?

Kaynak veriler 2021 yılı TİM verileridir. Değerler 1000 dolar bazındadır. Çin için Türkiye’den ihraç edilen ürün değerler şekildeki gibidir:
• Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar = 612 164
• Demir cevherleri ve konsantreleri = 215 014
• Kurşun cevherleri ve konsantreleri = 194 903
• Krom cevherleri ve konsantreleri = 191 008
• Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) = 164 806

Japonya için Türkiye’den ihraç edilen ürün değerleri:
• Balıklar (taze veya soğutulmuş) = 59 829
• Ferro alyajlar = 39 013
• Makarnalar ve kuskus = 38 682
• Otomobiller = 16 910
• Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar = 13 220

Singapur için Türkiye’den ihraç edilen ürün değerleri:
• İnşaat demiri = 398 873
• Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar = 180 363
• Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) = 31 541
• Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) = 31 284
• Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) = 27 966

Hindistan için Türkiye’den ihraç edilen ürün değerleri:
• Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar = 92 538
• Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler = 91 397
• Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) = 73 665
• Elma, armut ve ayva (taze) = 67 743
• Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları = 30 029

Asya ile Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi Nasıldır?

Asya ile Türkiye arasındaki ticaret hacim kilit ülkeler ile birlikte 50 milyar doların üzerinde bir değere sahiptir. Türkiye diğer ülkelerle de büyük bir ticaret hacme sahiptir. Orta Asya ülkeleri ile de ticari faaliyetler her geçen yıl artmakta olup Türkiye’nin Asya ülkeleri ile olan anlaşma ve ticari düzenlemelerin ülkemizin lehine olacağı düşünülmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Transfer Fiyatlandırması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Gerçeklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ticaret Hukuku

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Finansman

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız