UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Ba / Bs Formu

12.10.2022 

Linked

Alper Karmaz

-

Profili görüntüle

Ba / Bs Formu

Ba / Bs Formu Nedir?

Ba/ Bs formu; satıcı ile alıcının fatura bilgilerini kıyas ederek, beyanın gerçekliğini teyit eden ve olası sahtecilikleri engellemeyi amaçlayan formlardır. Ba/ Bs mutabakat sağlanmak üzere başvurulan bir beyan sistemidir ve bir ay içindeki 5.000 tl ve üstündeki faturalar için doldurulur.

Ba / Bs 'nin Önemi Nedir?

Türkiye’de faaliyette olan ve gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefi olan şirketler ile kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler Ba / Bs formu düzenlemek ve beyan etmek ile yükümlüdürler. Gelir idaresi kurumu bu mal ya da hizmet beyanını her iki şirket için inceleri eşleştirir ve varsa uyumsuzlukları buna göre belirler.

Gelir idaresi kurumunun bu formları inceleyerek eşleştirme yapmasındaki temel istek evrakta sahtecilik yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, vergi kaçırmaya engel olmaktır. Özellikle KDV iade işlemlerinde usulsüzlüklerin önüne geçerek engellemek için Ba/ Bs mutabakat formu gereklidir.

Ba/ Bs formu beyanında alıcı yada satıcı birbirbirinden sorumlu tutulmaz. Karşılıklı olan beyanda bulunan firmaların her ay düzenli olarak Ba / Bs mutabakat yapmaları gerekmektedir. Böylece muhasebe kayıtlarındaki olası yanlışlar, eksik faturalar gibi daha sonra soruşturmaya neden olabilecek pürüzlerin önüne geçilmiş olur.

Ba / Bs Mantığı Nedir?

BA veya BS formunu Türkiye’de faaliyette bulunan, kurumlar vergisi mükellefi firmalar ile gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadırlar.

Devlet, bu beyanları hem alıcıdan hem de satıcıdan talep eder.

Devletin, bu uyum eşleşmesini yapmasının sebebi evrakta sahteciliğin ve vergi ziyanının engellemeye çalışmasıdır. Özellikle bu kontrolü KDV iade işlemlerinde yapar.

BA ve BS tarafında karşılıklı bildirimleri yapan tarafların her ay BA BS mutabakatı yapmaları gerekir bunun nedeni ise eksik ulaşan fatura veya hatalı muhasebe kayıtları sonucu çıkabilecek ve sonrasında soruşturulabilecek uyumsuzlukların önüne geçmektir.

Ba / Bs Formu Nasıl Düzenlenir?

Ba/Bs formlarının düzenlenebilmesi için bilgisayarınıza, GİB’in e-Beyanname sitesinde bulunan ilgili sayfadan kurulumunu öğrenebileceğiniz Beyanname Düzenleme Programını yüklemeniz gerekmektedir. Ardından bu siteden formu doldurmanız gerekmektedir.

Buna ek olarak, formlara, ilgili işletmeyle yapılan ticarete ait KDV eklenmeden toplam ve fatura adetleri yazılmalıdır.

Ba / Bs Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar vergisi muafiyeti bulunan mükellefler, bu muafiyetten yararlanmaya başladıkları tarihten itibren Ba / Bs formu vermek ille yükümlü değildir. Form Ba/ Bs için önemli olan kurumlar vergisi mükellefiyetidir. KDV muafiyeti olan şirketler dahi eğer kurumlar vergisine tabii ise bu doldurulan formları beyan etmek zorundadır.

Ba / Bs Verilme Zorunluluğu Kalktı Mı?

Resmi Gazetede bildirilen ilgili madde göre; elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

Ba / Bs lerde KDV Dahil Midir?

Mükelleflerin yurt dışında yapmış oldukları, KDV’nin konusuna girmeyen teslim ve hizmetler ile gümrük antrepo rejimi veya transit rejim kapsamında hazırlamış oldukları KDV’den istisna teslimler v.b. satışlar ile bu biçimdeki alışlarının Ba-Bs bildirimine dahil olup olmayacağı konusunda Gelir İdaresinin görüşü bu alış ve satışların 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Ba-Bs bildirimine dahil edilmesi tarafındadır. İşlemlerin KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den müstesna olması Ba-Bs bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamasını sağlamamaktadır.

Ba / Bs En Son Ne Zaman Verilir?

Bildirim kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle verilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi göz önüne alınarak belirlenir. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermek zorundadırlar.

Hangi Belgeler Ba / Bs Formu İle Beyan Edilir?

● Yurt dışına kesilen faturalar
● İade faturaları
● Kur farkı faturaları
● Serbest meslek makbuzları
● Gider pusulası
● Yolcu biletleri

Hangi Şirketler Ba/Bs Formunu Vermekle Yükümlüdür?

Birden fazla şubeye sahip olan şirketler, kollektif şirketler ve adi ortaklıklar da Ba/Bs formu hazırlamakla yükümlüdür. Şubeleri olan bir şirket, Ba/Bs formunu merkez adına vermelidir. Fakat formda sadece merkezin değil, şubelerin de hareketleri de bulunmalıdır. Şube ve merkez bilgileri birleştirilerek merkez tarafından düzenlenecek tek bir form ile bildirilmesi gereklidir.

Bilanço esasına göre defter tutan kollektif şirketler ve adi ortaklıklarda ise forma konulan vergi numarasına dikkat edilmelidir. Formlar şirket veya ortaklığa ait vergi numarası ile beyan edilmelidir. Ortaklardan herhangi birinin vergi numarasıyla beyan edilen formlar geçersiz sayılmaktadır.

Linked

Alper Karmaz

-

Profili görüntüle