UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Dijital Hizmet Vergisi

 

Linked

Eda İskender

-

Profili görüntüle

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital hizmet vergisi, dijital ortamlarda sunuma çıkan ürün ya da hizmetlerin tamamını kapsamakta olan söz konusu ürün ve hizmetlerden para almakta olan vergi türü olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu kavramın ortaya çıkışının kökenleri teknolojinin varlığına dayanmaktadır. Teknolojinin daima dinamik ve pratik bir yapıya sahip olması nedeniyle günümüzde alışık olduğumuz birçok unsur değişmektedir. Söz konusu değişen unsurlar da kişi ve kurumların yaşam standartlarını yükseltmekte ve kişilere gereken teşviği sağlamaktadır.

Peki, yukarıda görüldüğü üzere pozitif etkilere sahip olan dijital hizmet vergisinin kapsamı nedir?
• İnternet ağlarında sunulmakta olan her türlü reklam hizmeti
• Dijital hizmet sağlayıcı unsurların sunmuş oldukları aracılık hizmetleri
• Birçok farklı kullanıcının bir ortamda toplanmasını ve söz konusu kullanıcıların aralarında iletişim ve etkileşim kurulumunun sağlanması

Yukarıda bahsedilen dijital hizmet vergisi kapsamından hareketle, söz konusu vergi türünün nispeten daha geniş bir kapsam alanına sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsam alanı sayesinde piyasada büyük bir öneme sahip olan dijital hizmet vergisi, kişi ya da kurumlar için anahtar rolünü üstlenmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi Yükümlülükleri Nelerdir?

Mükellef kişilerin sorumlusu oldukları dijital hizmet vergisi yükümlülükleri hususunda öncelikli olarak söylenmesi ve bilinmesi gereken bir bilgi bulunmaktadır. Bu bilgi de dijital hizmet vergisinin söz konusu gerçek veya tüzel kişiler namına tarh edildiğidir. Kısaca açıklayacak olursak dijital hizmet vergisi yükümlülükleri, söz konusu verginin mükelleflerini bağlamakta ve o mükellefleri odağına koymaktadır.

Peki, bahsi geçen ve sistematik bir yaşantı için oldukça önemli olan dijital hizmet vergisinin yükümlülükleri nelerdir?
• 7194 Sayılı Kanun’da yer alan madde 6/1 gereğince aylık belirli vergilendirme dönemleri bulunmakta ve bu vergiye mükellef olan kişilerden belirlenen süre içerisinde ödemelerini yapmaları beklenmektedir.
• Mükellef kişilerin beyanname teslim etme zorunlulukları oluşmakta ve söz konusu zaruriyet vergilendirme sürecince devam etmektedir.
• Hizmet türlerinin herhangi birinden elde edilen hasılatın beyannamede yer almakta olan matrah alanında belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ilgili kişiler tarafından yeri getirilmemesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan Dijital Hizmet Sağlayıcılar hizmete erişim engellenebilmektedir. Bu nedenle söz konusu engelleme kararı alınmadan 30 gün içerisinde kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri sonucunda ise bahsi geçen erişim engeli kaldırılabilmektedir. Tüm bu süreç sonucunda yasal olarak kapsamını gözler önüne sermekte olan dijital hizmet vergisi, varlığını yasal şartlar altında sürdürmeye devam etmekte ve sahip olduğu önemi korumaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Özellikleri Nelerdir?

Dijital hizmet vergisi kendisini diğer vergi çeşitlerinden sahip oldukları özellikler sayesinde ayırmaktadır. Söz konusu özellikler aşağıda belirtilmiş ve dijital hizmet vergisinin öneminin altı çizilmiştir.
• Dijital hizmet vergisi, yüksek ciro sahibi olan ve hizmet sağlayan kurum ya da kuruluşlar ile ilgilenmektedir.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu hizmet vergisinin tahsisine büyük bir önem vermekte ve bu sebepten ötürü mükellefler ile mükelleflere ödemede aracılık edecek kişileri sorumlu tutmaktadır.
• Dijital hizmet vergisi kapsamına giren kazançların döviz üzerinden hesaplanması halinde söz konusu para Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası alış kuru üstünden liraya çevrilmektedir.
• Dijital hizmet vergisi, fatura ya da fatura muadili sayılabilecek belgelerde ayrıca gösterilmemektedir.

Yukarıda bahsi geçen dijital hizmet vergisine özgü özelliklerden hareketle, söz konusu vergi türünün kişileri kapsamlı bir biçimde mükellef olarak aldığı ve bu süreçte yasalara uygun hareketlerde bulunduğu görülmüştür.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir?

Günümüz yaşantısında kendisini ve varlığını gözler önüne sermeye devam etmekte olan dijital hizmet vergisi kapsamı içerisinde bulunan oran aracılığı ile işlevini yerine getirmektedir. Bu durum da söz konusu dijital hizmet vergisi oranı hakkında birçok soruyu ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu soruların başında dijital hizmet vergisi oranının ne olduğu bulunmaktadır.

Dijital hizmet vergisi oranı günümüzde tüm satıcılar için %7,5 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yetkileri kapsamında ve Cumhurbaşkanı tarafından hizmet çeşitleri açısından %1’e kadar indirilebilen ya da iki katına çıkarılabilen söz konusu oran, ciro hasılatının yüzde kaçının ödenmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir.

Dijital Hizmet Vergisi’nin Mükellefi Kimdir?

Dijital hizmet vergisi yükümlülüklerini açıkladığımız başlıkta ve diğer çeşitli alanlarda da görüldüğü üzere söz konusu vergi türü için mükellef kişiler büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu mükelleflerin kim olduğu bir merak konusu haline gelmekte ve ilgileri üzerine çekmeye devam etmektedir.

Peki, dijital hizmet vergisi mükellefleri kimlerdir?
7194 sayılı Kanun’da yer alan 3.madde gereğince dijital hizmet vergisi mükellefleri, dijital hizmet sağlayıcılar olarak bilinmektedirler. Bahsi geçen sağlayıcıların tam mükellef değil de dar mükellefiyette olmaları durumunda faaliyetlerini ne üzerinden gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri söz konusu mükellefiyete etki etmemektedir. Söz konusu dijital hizmet vergisinden mükellef olmayan kişiler ise kazancı 20 milyon Türk lirasından veya dünya geneline bakıldığında 750 milyon Euro’dan az olan kişiler olarak bilinmektedirler. Bu kişiler söz konusu vergiden muaf tutulmakta ve herhangi bir ödeme yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan dijital hizmet vergisi mükellef olma durumunu üzerine incelemeler yapılması halinde dijital hizmet vergisinin hasılat ile el ele ilerlediği ve hasılata göre kendine muhatap seçtiği açık bir biçimde görülmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi Vergilendirme Dönemi

Dijital hizmet vergisi vergilendirme dönemi, takvim yılında birer aylık dönemler olarak kararlaştırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmet çeşidi ve faaliyet hacmine göre kaçar aylık olabileceği değişen dijital hizmet vergisi, bahsi geçen durumda 3’er aylık tespit edilmektedir. Mükellef kişilerin ülkemizde merkezlerinin olmaması durumunda, ödemeye aracılık yapan kişiler sorumlu tutulmakta ve ödemeler söz konusu dönemin ardından gelen ayın son gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Peki, beyannameler nasıl gönderilir?
Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) ait olan dijital hizmet web sitesinden elektronik yöntem aracılığı ile gönderilmektedirler. Ödemeler ise; vergi daireleri, yetkili bankalar ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen bilgiler, bize dijital hizmet vergisinin dönemi ve ödeme işleminin kolaylığı hakkında geniş bir bilgi sunmaktadır. Söz konusu bilgilerden hareketle, dijital hizmet vergisinin büyük bir önem arz ettiği kanısına varmak yanlış olmamakla birlikte yerinde bir karar olacaktır.

Linked

Eda İskender

-

Profili görüntüle