UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Durumsallık Yaklaşımı

 

Linked

Özlem Akgün

-

Profili görüntüle

Durumsallık Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Örgütsel davranış alanında kullanılan bir teorik çerçeve, durumsallık yaklaşımı olarak bilinir diyebiliriz. Bu yaklaşım, belirli koşullar altında organizasyonların davranışının değişebileceğini vurgular. Bu yaklaşım, insanların davranışlarını yalnızca kişisel özelliklerine ve kişiliklerine bağlamak yerine, çevresel ve durumsal faktörlerin de önemli bir rol oynadığını öne sürer.

Durumsallık yaklaşımına göre, işletmenin iç ve dış koşulları, yönetim tarzı, iş tasarımı ve organizasyon kültürü, çalışanların davranışını etkileyebilir. Bu bağlamda, farklı durumlarda ve koşullarda farklı davranışlar sergilenebilir ve bir davranış her zaman aynı sonucu veremez. Sonuç olarak, durumsallık yaklaşımı, organizasyonların ve yöneticilerin belirli durumlara uygun davranış ve yönetim yaklaşımları geliştirmelerini teşvik eder. Elbette ki yine örgütsel davranış alanındaki bu yaklaşım için, organizasyonların değişen koşullara uyum sağlama sürecinde rehberlik ettiğinden bahsedebiliriz.

Durumsallık Yaklaşımı Özellikleri Nelerdir?

Durumsallık yaklaşımının temel özellikleri şu şekildedir:
• Çevresel Etki: Durumsallık yaklaşımı, bir kuruluşun davranışının çevresel faktörlerden ve koşullardan etkilendiğini vurgular. İç ve dış çevreler bir organizasyonun davranışını ve kararlarını etkiler. Örneğin, çalışanların davranışını etkileyen dış çevre faktörleri arasında ekonomik durum, rekabet koşulları ve müşteri beklentileri yer alırken, iç çevre faktörleri arasında liderlik stili, iş tasarımı ve motivasyon sistemleri yer alır diyebiliriz.
• Esneklik ve Uyarlanabilirlik: Durumsallık yaklaşımı, yöneticilerin ve organizasyonların esnek ve adapte olmasının önemini vurgular. Birçok durum ve koşul, farklı davranış ve yönetim yöntemleri gerektirebilir. Bu nedenle, şirketler sabit bir davranış kalıbına değil, durumsal değişkenlere göre hareket etmelidir. Bu yöntem, yöneticilerin iş süreçlerini, liderlik stillerini ve örgütsel yapıyı değişen koşullara göre değiştirmelerini teşvik eder. Bu nedenle şirketler daha verimli ve etkili olabilir.

Durumsallık Yaklaşımı Neyi Savunur?

Durumsallık yaklaşımı, organizasyonlardaki davranışların ve yönetim stratejilerinin değişebileceğini savunur. Bu yaklaşım, insan davranışını yalnızca kişisel özelliklere ve kişiliklere bağlamak yerine, çevresel faktörlerin ve durumsal faktörlerin de önemli bir etkisi olduğunu vurgular. Bu nedenle, bir davranışın etkinliği veya başarıya ulaşma şansı, o davranışın sergilendiği duruma ve koşullara bağlı olarak değişebilir.

Durumsallık yaklaşımı, organizasyonların ve yöneticilerin standart bir yönetim tarzı veya davranış biçimi uygulamak yerine, değişen koşullara göre uyum sağlamaları gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Uygun durumsal uyum ve etkili karar verme süreçleri, işletmenin başarısını etkiler. Sonuç olarak, durumsallık yaklaşımı, liderlerin ve organizasyonların stratejilerini, iş yapış biçimlerini ve yönetim tarzlarını değiştirmelerini teşvik eder. Böylece şirketler daha verimli çalışabilir ve değişen koşullara uyum sağlayabilir.

Durumsallık Yaklaşımı Kime Ait?

1950'ler ve 60'larda çeşitli akademisyenler tarafından yönetim teorisi olarak geliştirilen Durumsallık Yaklaşımı, aynı zamanda Durumsal Yaklaşım olarak da bilinir. Bu yaklaşım, bir önceki başlıklarda da belirttiğimiz gibi, örgütsel uygulamalarda veya yönetim uygulamalarında tek bir çözümün olmadığını öne sürer. Bunun yerine, yönetim tarafından alınan kararların ve eylemlerin etkili olup olmadığına bağlı olduğunu vurgular. Bu yöntem, organizasyonların karmaşık ve sürekli değişen sistemler olduğunu kabul eder ve bir şeyin bir yerde işe yaraması diğer yerde işe yaramayabilir.

Durumsallık yaklaşımı, yönetim uygulamalarının her durumun özel koşullarına göre değiştirilmesi gerektiğini öne sürer. Bu, organizasyonun yapısı, teknoloji, kültür ve bireysel farklılıklar gibi temel durumsallıkların belirlenmesini ve yönetim stratejilerinin ve uygulamalarının bu durumsallıklara göre uyarlanmasını içerir. Genel olarak, durumun gereksinimleri ile bir yöneticinin veya kuruluşun eylemleri arasındaki en iyi uyumu belirlemek önemlidir. Yöneticiler, esnek ve uyumlu bir yaklaşım kullanarak değişen koşullara etkili bir şekilde yanıt verebilir ve genel kuruluşun performansını artırabilir. Durumsallık Yaklaşımı, yöneticiler için çok önemli bir görüş haline geldi. Organizasyonların karmaşıklığını anlamalarına yardımcı oldu ve yöneticilere her durumun farklı gereksinimlerine dayalı daha dikkatli kararlar vermelerine yardımcı oldu.

Durumsallık Yaklaşımını Diğer Yaklaşımlardan Ayıran Temel Özellik Nedir?

Durumsallık yaklaşımı, esneklik ve uyum prensibini vurgulamasıyla diğer yaklaşımlardan ayrılır. Durumsallık Yaklaşımı, her durumun özel olduğunu ve yönetim stratejilerinin bu özel durumlara göre şekillenmesi gerektiğini savunur. Diğer birçok yönetim teorisi ve yaklaşımı, genellikle evrensel ve sabit kurallar üzerine odaklanmaktadır. Sonuç olarak, Durumsallık Yaklaşımı, tek tip veya standart çözümlerin her organizasyona uygulanamayacağını ve yöneticilerin her durumu ayrı ayrı değerlendirerek uygun önlemleri almak zorunda olduğunu vurgular.

Bütün bunlara ek olarak söyleyebiliriz ki, durumsallık yaklaşımı, organizasyonların dinamik yapısını ve karmaşıklığını dikkate alır. Bu nedenle, diğer yönetim teorilerinden farklı olarak, Durumsallık Yaklaşımı tek bir yönetim modeli veya liderlik tarzı önermez. Bunun yerine, yöneticilerin liderlik ve yönetim tekniklerini çevresel koşullar, organizasyon yapısı, çalışanlar ve diğer faktörlere göre değiştirmelerini önerir. Dolayısıyla Durumsallık Yaklaşımı, liderlere ve yöneticilere esneklik ve uyum sağlama yeteneği vererek, değişen koşullara uyum sağlama ve organizasyonların başarı şansını artırmak için çok faydalıdır.

Durumsallık Yaklaşımı Kurumsallığa Engel Midir?

Durumsallık yaklaşımı, yönetim stratejilerinin ve uygulamalarının belirli bir duruma uyarlanması gerektiğini vurgulayan bir fikirdir. Bundan dolayı, bazı durumlarda bu yöntemin kurumsallığı bozabileceği elbette ki düşünülebilir diyebiliriz. Kurumsallık, belirli kurallar, prosedürler, politikalar ve standartlar üzerine kurulu bir organizasyonun yapısı ve düzenidir. Bu sistem, organizasyonun işleyişini yöneterek istikrar ve etkinlik sağlar.

Yine durumsallık yaklaşımı, kurumsal yapı ve düzenlemelere bağlı kalmadan, her durum için farklı uygulamalar önermektedir. Bu durumda, bazı yöneticiler, kurumsal dengeyi bozabilecek veya uyumsuzluk yaratabilecek sürekli olarak değişen stratejilerle karşı karşıya kalabilir ve/veya bir kuruluşun birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, bir kuruluşun güvenliği ve bütünlüğü açısından bazı durumlarda kurumsallığı zayıflatabilir veya engelleyebilir. Bununla birlikte, dengeli bir yaklaşımla, kuruluşun durumunu ve özelliklerini dikkate alarak, esneklik ve uyum sağlamak ve aynı zamanda temel kurumsal yapıyı korumak mümkün olabilir.

Linked

Özlem Akgün

-

Profili görüntüle