UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

DYS ( Destek Yönetim Sistemi )

19.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

DYS ( Destek Yönetim Sistemi )

DYS, açılımı Destek Yönetim Sistemi olarak geçmektedir. Tanım olarak bakıldığında; DYS, ürün veya hizmet ihracatının devlet desteğiyle Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme rejimi, Vergi Resim Hariç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredileri’ne dair çeşitli başvuruların ilk etapta sonuçlanması için gereken süre zarfındaki süreçlerin dijital olarak yürütüldüğü sistemdir. Böylece Dahilde İşleme Rejimi gibi çeşitli başvurularınızın sorumluluğunu üstlenebilir, takip kolaylığına erişebilirsiniz. Sisteme dair yetkili danışman desteği için ODS Danışmanlık’ın engin tecrübesinden yararlanabilirsiniz.

Destek Yönetim Sistemi Nedir?

Destek Yönetim Sistemi, dijital olarak hizmet veren destek sistemidir. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü sistem, Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi’nin kullanıcı yetkinliklerinin iptal edilerek yenilenmiş bir platformdur. Destek Yönetim Sistemi, firmaların ürün ve hizmetlerinin ihracatına devlet katkısıyla gerçekleşen başvuruların yürütülebileceği dijital bir alan olarak kullanıcılara destek sunmaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nün Yararlanıcılar İçin DYS Kullanımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu’nda belirtildiği üzere Destek Yönetim Sistemi, son yıllardaki önemli dijital dönüşüm hareketliliği olarak tanımlanmaktadır. DİR, HİR, VRHİB, Turquality ile Devlet Desteklerine dair kullanıcıların yapacağı başvuruların tek elden yürütüldüğü bir platform olarak DYS gösterilebilir.

Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?

Destek Yönetim Sistemi’nden yararlanacak kişilerin sisteme kaydolması şu şekilde gerçekleşebilir:
● Sistemden faydalanmak isteyen yararlanıcılar bir kere için başvuru belgeleri ile şahsen KEP üzerinden İhracatçı Birlikleri’ne başvuru yapabilir.
● Sisteme tanımlanan yararlanıcılar, kendi adlarına sistemi kullanabilecek kişileri yetkilendirerek gereken başvuru belgeleriyle başvurur.
● Sistemden yararlanacak kişi ile, yararlanıcının yetkilendirdiği kişiye ait başvurular aynı anda da gerçekleştirilebilir.
30967 sayılı Resmî Gazete’de belirtildiği üzere yararlanıcıların sisteme tanımlanması, DYS’yi kullanmak isteyen yararlanıcıların, başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapabilecekleri belirtilmektedir. Yararlanıcıların DYS’ye tanımlanmasıyla birlikte, ilgili birimlerin gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktararak saklaması gerekmektedir.

Yararlanıcıların tanımlanmasıyla birlikte veya daha sonra yetkilendirilmiş kişilerin tanımlanması da DYS üzerinden yapılabilmektedir.

Destek Yönetim Sistemine Kimler Girebilir?

Destek Yönetim Sistemi’nde faydalanmak isteyen yararlanabileceklere ilişkin bilgi T.C. Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Genel Müdürlüğü’nün Yararlanıcılar İçin DYS Kullanımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu’nda şu şekilde belirtilmiştir:
● DİR olarak nitelendirilen Dahilde İşleme Rejimi
● HİR olarak nitelendirilen Hariçte İşleme Rejimi
● VRHİB olarak nitelendirilen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
● İhracat Destekleri
● Hizmet Sektörü Destekleri
Turquality Destekleri

Belirtilen mevzuatlar dahilindeki tüm kişilerin ve iş birliği içerisindeki kurum, kuruluşların Destek Yönetim Sistemi’ni kullanma yetkinliği bulunmaktadır. Sistemi kullanan kişi veya kurum fark etmeksizin her biri sistem dahilinde yararlanıcı olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca resmi gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği’nin İkinci Bölümü’nün Madde 7’nin (1) bendine göre, yetkilendirilen kullanıcılar, DYS ile hizmete girmiş bileşenlerin oluşturduğu işlemlere, ilgili mevzuata tabii olarak, hükümlere göre faydalanabilmektedir. Aynı tebliğin Birinci Bölüm’ünün Madde 4’ünün (1)’inci bendinin f fıkrasında yetkilendirilmiş kullanıcılar olarak, Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İhracatçı Birlikleri Genel Müdürlüğü (İBGS) tarafından yetki verilerek DYS’de yararlanıcı olarak işlem gerçekleştiren gerçek kişileri tanımlamaktadır.

Destek Yönetim Sistemi Hangi Programla Açılır?

Destek Yönetim Sistemi bir dijital platform olduğu için dijital algoritmadan beslenmektedir. Uygun arka planın seçilmesi dahilinde programın çalışması sağlıklı ve sorunsuz ilerleyecektir. Haliyle DYS kullanımına e-devlet üzerinden giriş yapılması önerildiği gibi, kullanılacak olan tarayıcının Chrome, Edge, Firefox, Mozilla ve Opera’dan herhangi birinin olması önerilmektedir.

Destek Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar?

İhracatta mal ve hizmet için gerekli mevzuatların tek bir çizgi üzerinden yürütülmesi dijitalleşmiş yaşamın kolaylıklarından biridir. DYS, birçok mevzuatı tek platform çatısı altında toplayarak, yararlanıcılarına yaptıkları başvuruların ilk aşamasından sonuçlanmasına değin her süreci takip edebilme hizmeti sunarak, kullanıcı dostu bir sistemdir. DYS sisteminden yararlanacakların, DYS üzerinden başvuru adımlarını gerçekleştirebilmeleri için sistem üzerinde tanımlanmaları gerekmektedir. Böylece kendi adlarına yapabilecekleri işler veya işlemler için kontrol sağlayabilirler. Kendileri üzerine sistemde bir tanımlama yapmadıkları takdirde, bir başka kullanıcı yetkilendirmesi yapmaları zorunludur. Böylece sistem takibini dijital ortamda sağlayabilir, iş akışını tek elden analiz edebilirler.

DYS Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği’nde DYS’nin tanıtımı yapılmaktadır. DYS kullanımı resmi gazetede 3 Aralık 2019 tarihiyle duyurulmuştur. Aynı tebliğin Üçüncü Bölümü’nün Madde 10’unda belirtildiği üzere, tebliğin kullanılmaya başladığı tarih, yürürlüğe girdiği tarihtir.

Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar”da belirtildiği üzere, Destek Yönetim Sistemi (DYS) için gerekli evraklar şunlardır:
● Destek Yönetim Sistemi’ne kayıt için gereken başvuru dilekçesi
● Sistem Kullanım Taahhütnamesi olarak belirtilen EK A belgesi
● Yararlanıcı Bilgi Formu olarak belirtilen EK B belgesi
● Başvuruyu yapan yararlanıcının imza sirküleri veya imza ve yetkileri gösteren Noter onaylı yönetim kurul kararını gösteren belge
● Firmanızda ortaklık yapısını güncel olarak gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya elektronik ortamdan alınmış Ticaret Sicil Belgesi
● Yararlanıcı kişinin temsilen yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı vekaletname
● Yararlanıcının gerçek kişi olduğu takdirde T.C. kimlik kartı örneği
● Bulunduğu takdirde kapasite raporu
● Yararlanıcının kullanıcı yetkilendirmesi halinde Kullanıcı Yetkilendirme Formu olarak belirtilen EK C belgesi
● Yetkilendirilen kullanıcının T.C. kimlik kartının fotokopisi
● Yetkilendirilen kullanıcının firma bünyesinde olması halinde çalıştığını gösteren son aya ait belge
● Yetkilendirilen kullanıcının firma bünyesinde çalışmayışı halinde EK C’nin Noter’de onaylatılarak sunulduğu belge

Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Hususlar Nelerdir?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar’da belirtildiği üzere, Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) kayıt için gerekli hususlar şunlardır:
● Kayıt ekranındaki adımların doğru bir şekilde çalışabilmesi için tarayıcının sistemle uyumlu olması gerekmektedir. Önerilen tarayıcılar; Chrome, Microsoft Edge, Firefox’tur.
● Sisteme girişte Internet Explorer olan tarayıcınızın değiştiğinden emin olunuz. Daha sonra yeni tarayıcı ile e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. ● E-imza formuyla sisteme giriş yapmak isteyen yararlanıcıların e-Devlet sistemine e-İmzalı giriş seçeneğiyle giriş yapmaları ve açılan ekrandan DYS uygulamasına geçiş yapmaları önerilmektedir.
● Kullanılan tarayıcının geçmiş verilerinin ara ara temizlenmesi gerekebilir.
● Yararlanıcıların DYS platformundan başvurularını doğru bir şekilde iletebilmeleri için sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. Sistemde tanımlanmayan yararlanıcılar ise kendileri adına herhangi bir kullanıcıyı yetkilendirerek sisteme tanımlama işlemini gerçekleştirmelidir.
● DYS başvurusuna geçilmeden önce MERSİS’e giriş yapılarak kullanıcı bilgilerinin (adres, telefon, sektör vb.) doğruluğunun kontrol edilmesi, herhangi bir değişiklik gerektiği takdirde güncelleme yapılması gerekebilir.
● Kayıt yapılması aşamasında imza sirkülerinin süresinin bitimi halinde, kullanıcı ekranı aktifliği yitirebilir. Kullanıcı ekranının tekrar aktifleştirilmesi için belgeler güncel olarak ibraz edilmelidir. Belgelerin güncel olduğuna dair işlem adımlarının kontrolü kullanıcılara aittir.
● Sistemde bunların aksinde herhangi bir aksaklık yaşayan kullanıcıların, yaşadıkları aksaklığı gösteren ekran görüntüsü, kullanıcı bilgisi veya barkod numarasını destek sistemine iletmeleri önerilir.
Sistemden en iyi verimle faydalanmak isteyen yararlanıcı veya yetkilendirilmiş kullanıcılar, detaylı bilgi için ODS Danışmanlık’tan faydalanabilirler.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle