DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

E-İhracat Teşvik ve Destekleri

E- İhracat Nedir?

E-ihracat sektörü gün geçtikçe e-ticaret sektörü gibi gelişim göstermektedir. Dünyada yüzlerce hatta binlerce satıcı ürünlerini e-ihracat yolu ile yurtdışına satmaktadır. E- ihracat yapan veya yapmak isteyen kişiler ürünlerini satın alırken veya yurtdışına satış yaparken bazı teşvik ve desteklerden yararlanmaktadır.

E – İhracat Destekleri Nedir?

25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan E- İhracat desteklerinin yürürlüğe girmesine 2976 sayılı kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. Şirketlerin, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin e-ihracata hazırlanması amacıyla bazı giderler desteklenmektedir. Bu giderler yurt dışı pazarlar ve pazaryerlerinde Türk markaların ve ürünlerin çevrim içi tanıtılması, sergilenmesi, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesini sağlar. Bununla birlikte şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sunacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyet giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hangi Alanlarda E-İhracat Teşvikleri Verilmektedir?

• E-İhracat girişimleri için marka tescili, pazara giriş ve seyahat masrafları alanlarına,
• E-İhracat için yurt dışında mağaza, ofis, showroom veya depo açma desteklerinde, bazı ülkelerdeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine,
• Dergi gazete, televizyon, radyo, billboard gibi geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlarına,
• Tanıtım amacıyla yurt dışına gönderilen promosyon malzemelerine,
• İhracatçılar tarafından desteklenen yurt dışı ve yurt içi fuarlara katılım giderlerine destek verilebilmektedir.

E- İhracat Teşvik ve Destekleri 2022

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, pazaryerleri ve perakende e- ihracat sitelerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacı ile satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar destekler.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Firmaların, e-ihracat sitelerinin ve e-ihracat konsorsiyumlarının; yurt dışı Pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 yıl süresinde desteklenmektedir. İlgili destek kapsamında şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için ise yıllık 25.000.000’yi geçemez.

E-İhracat Tanıtım Desteği

Perakende E- ticaret siteleri, E- İhracat Konsorsiyumları, B2B platformları ve pazaryerlerinin tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve her ülke için 3 yıl boyunca desteklenmektedir. İlgili destek, B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL’yi ve pazaryerleri için ise yıllık 30.0000.000 TL’yi geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Firmaların, perakende e- ticaret sitelerinin, E- İhracat Konsorsiyumlarının ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine yönelik giderler %50 oranında desteklenmektedir. Her bir ülke için en fazla 3 yıl desteklenir.
Perakende e- ticaret sitelerinin, E- İhracat Konsorsiyumlarının ve pazaryerlerinin ürünlerini hızlı teslim edebilmelerini sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek amacıyla kiraladıkları yurt dışındaki depolara ilişkin kira giderleri karşılanır. Her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Kira giderleri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilmektedir.
Şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E- İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemez.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Pazaryerleri, perakende e-ticaret siteleri ve E- İhracat Konsorsiyumu ve yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında desteklenir. Pazaryeri başına 3 yıl süresince ve bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Firmaların, E- İhracat Konsorsiyumları ve perakende e ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl boyunca %50 oranında desteklenmektedir. E- İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL, diğer yararlanıcılar için ise yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Firmaların, perakende e-ticaret sitelerinin ve E- İhracat Konsorsiyumlarının yurt dışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirdiği hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl boyunca %50 oranında desteklenmektedir. İlgili destek kapsamında şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi geçemez. Bu oran perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E- İhracat Konsorsiyumları için ise yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği, Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği ve Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği kapsamında yer alan desteklere ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve Turquality destek Programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınır. Şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E- İhracat Konsorsiyumları, pazaryerleri ve perakende e-ticaret siteleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

E- İhracat Destekleri Kapsamında İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler Nelerdir?

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca e- ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyet faaliyetlerine ilişkin tanıtım, ulaşım, konaklama ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.
İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin tanıtım, ulaşım, konaklama ve organizasyon giderleri %50 oranında faaliyet başına 1.250. 000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini içeren sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

E- İhracat Tanıtım Projesi Desteği

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Bakanlık tarafından uygun görülen dijital platformlarda ve yurt dışı pazaryerlerinde tanıtılması için Bakanlığa sunulacak proje kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık, tanıtım, Pazar araştırması çalışma ve raporlarına yönelik giderler desteklenmektedir. Bu giderler aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az1 ve en Fazla 4 yıl olacak şekilde yıllık 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenmektedir.
E-ihracat tanıtım desteğinden işbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 projeden yararlandırılır.

E-ihracatı Geliştirme Projesi Desteği

İş birliği kuruluşlarınca üyelerinin e-ihracata yönelik ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri e-ihracat tanıtımı, depo kirası, dijital pazaryeri tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, çevrimiçi mağaza açılması, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu ve e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini kapsayan faaliyetlerden oluşan projelere yönelik giderler %75 oranında, aynı anda en fazla 2 proje için ve proje balına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Bakanlık koordinasyonu ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluş tarafından kurulacak ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması, ithalatçılar ve ihracatçıların buluşması, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesi, yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye T-İhracat Platformunun kurulması, işletilmesi ve tanıtıma ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında desteklenir. Destek en fazla 5 yıl süresince ve yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Bununla birlikte en fazla 1 proje desteklenmektedir.

E- İhracata Destek Programları ve Proje Esaslı Desteklerin Yürütülmesi

Bu desteğin uygulanması için Türkiye ihracatçılar meclisinin e-ihracat desteklerine yönelik istihdam, organizasyon, eğitim, yazılım, rapor giderleri ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

E- İhracata Yönelik Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan ihracata yönelik teşviklerden firmaların yararlanması için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Teşvik ve destekler için alt ve üst sınırlar vardır.
• E-İhracat devlet desteklerinden yararlanabilmek için E-İhracatta kullanılan web sitesinin, firmanın faaliyette bulunduğu ülkenin diline uygun şekilde yerelleştirilmesi veya lokalizasyonunun yapılması gerekir.
• Aynı zamanda E-İhracat devlet teşviklerinden yararlanmak için e-ihracat aracılığıyla satılacak ürünlerin Türkiye'de üretilmiş olması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal İmaj

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Süreçleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital İş Birliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız