UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Endüstri 4.0

 

Linked

Anıl Alemdar

-

Profili görüntüle

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Nedir?

2011 yılında Almanya’da düzenlenmiş olan bir teknoloji fuarında, “Endüstri 4.0” ilk defa dile getirildiğinden buyana tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Bazı kaynaklarda hatta bu, 4. Sanayi Devrimi olarak dile getirilmektedir. Endüstri 4.0 özünde bir Alman projesidir. Alman hükümetini bunu yapmaya sevk eden şey ise Avrupalı devletleri ekonomik anlamda sarsan Çin’in üretim imkânlarıdır. Almanya, Japonya ve Amerika gibi güçlü ülkeler, Endüstri 4.0 amacına yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Endüstri 4.0, bir hedeftir ve bilişim teknolojileriyle birlikte tüm yaşamı birleştirmeyi amaçlar. Endüstri 4.0; “siber-fiziksel sistemler” “İnternetin hizmetleri” ve “nesnelerin interneti”, olmak üzere üç farklı aşamadan oluşmaktadır. Yeni bir dünya düzeni getirecek olan Endüstri 4.0 ile üretim ve yaşam alanlarında, tamamı akıllı donanımlara sahip olacak ve sistemler birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışacaktır. Endüstri 4.0’ın, en fazla, yirmi yıl içinde tamamen uygulamaya geçeceği belirtilmektedir. Üretim ile tüketimi sıfırdan yapılandıracak olan bu sistemle, zengin ve fakir ülkeler dağılımı da yeniden şekillenecek ve ülkeler arasındaki gelir dağılımında çok büyük farklılıklar oluşacaktır.

Endüstri 4.0 konusunda henüz varolan bilgi birikimi zayıftır. Ülkeler kendi içlerinde buna yönelik bir araştırma birimi oluşturmaktadırlar. Mevcut sanayi şartlarında durumları iyi olan firmaların hevessiz olması, gelişime zarar vermektedir.

Endüstri 4.0 Örnekleri Nelerdir?

Akıllı Fabrikalar: Bir diğer adıyla dijital fabrikalar, otomasyon sistemleri ile donatılmışlardır. Üretimde verimliliği yükseltmeyi, üretimi anlık olarak takip etmeyi ve uzaktan müdahale edebilmeyi amaçlarlar. Fazlasıyla gelişmiş ve ileriye dönük sistemlerdir.

Akıllı Robotlar: Endüstriyel robotlara kıyasla yapay zekâ ile çalışan bu otonom robotlar, insanların düzenli olarak kontrolüne gerek duymamaktadır. Akıllı robotlar sayesinde sağlık ve güvenlik riski bulunan şartlarda insanlar, korunmuş olurlar ve süreç daha verimli ilerler.

Bulut Bilişim Sistemi: Bir tür veri depolama ve paylaşım hizmeti olan bu bulut bilişim sistemlerine bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlardan erişim sağlanabilir. Depolanmış olan veriler; istenen zamanda ve istenen yerde kullanıcılar arasında paylaşım imkânı sağlar.

Üç Boyutlu Yazıcılar: Bu sistemde, bilgisayarlarda tasarlanan modeller; üç boyutlu katmanlama teknolojisiyle plastiği eritilmesinin ardından, yazıcı vasıtasıyla elle tutulur bir nesne haline getirilir. Endüstride en başta otomotiv olmak üzere, havacılık ve tıp gibi alanlarda oldukça rağbet gören bu sistem, düşük maliyetle numune üretmek için iyi bir yöntemdir.

Endüstri 4.0 Amacı Nedir?

Endüstri 4.0’ın amacı, sanayi ile teknolojinin entegrasyonunu başarmaktır. Birbirleriyle iletişim halinde olan, veri analizi yaparak ihtiyaçları belirlenen, daha kaliteli, daha ucuz ve daha hızlı üretim sistemlerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Endüstri 4.0, Bilgi Teknolojileri ile endüstrinin buluşturularak, akıllı şehir ve akıllı fabrika sistemlerinin oluşmasını ve üretim ortamında her bir verinin toparlanarak, analiz edilmesine imkân sağlayarak daha verimli bir iş sürecinin oluşmasını sağlamayı amaçlar.

Siber – Fiziksel Sistemler ve Büyük Veri ile üretim sürecinde verimlilik, kalite ve esneklik artırılarak, istenilen sisteme bir entegrasyon oluşturmak hedeflenir. Yeni nesil yazılım ve donanımlar aracılığıyla düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ve yüksek bir güvenilirlikte çalışan ve dünyadaki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı bir sistem elde edilir.

Endüstri 4.0 Neden Önemlidir?

Yenilenen değişen teknolojilerde “Endüstri 4.0”, adını sıkça duymaktayız. Son zamanlarda sıkça kullanılan Endüstri 4.0, sanayi devriminin ne düzeye geldiğini ortaya koymaktadır. Şu anda, Endüstri 4.0, sanayi devriminin dördüncü çağı olarak kabul edilmektedir. Hızla değişen dünyada ve teknolojide Endüstri 4.0 çok önemli bir yere sahiptir. ilk kez Almanya gerçekleşen sanayi ve teknoloji fuarında adını duyduğumuz endüstri 4.0, günümüzde artarak daha çok telaffuz edilmektedir. Ne olduğu ve ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, altta ki detaylara göz atabilirsiniz.

Yeni nesil bir sanayi olarak kabul edilen bu ismin ortaya çıkışı ve hikayesi, Almanya'daki fuarda başlamış olup, günümüzde giderek daha da çok kullanılmaktadır. Endüstriye yeni bir bakış açısı kazanmasına imkan sağlayacak olan endüstri faaliyetlerin bir araya gelmesi yoluyla oluşan Endüstri 4.0, sanayide çok önemli bir pozisyona sahiptir.

Endüstri 4.0’de İki Olumlu Faktör Fazlasıyla Önem Arz Etmektedir
Yeni nesil yazılım ve donanım olarak kabul gören, klâsik donanımlarından farklı olarak sanayide kullanılmaktadır. Bu durum sonucu da, düşük maliyetli ve az yer kaplayan sanayi faktörünü ortaya çıkarmıştır. Daha az ısı üreten ve daha az enerji maliyeti olan, yeni nesil bir sanayi teknolojisi, yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlara sahip olmakla birlikte, kaynak ve bellek kullanımı yönünden de oldukça aktif olarak kullanılabilen teknolojileri çevrelemektedir.

Cihaz Tabanlı İnternet altyapısı ve yeryüzünde bulunan cihazların aralarında veri alışverişi sağlayacak şekilde entegre edilmiş, sensör ve işleticiler ile donatılmış, yeni nesil sanayi teknolojisi olarak kullanılmaktadır. İnternet bağlantılı olan yeni nesil akıllı elektronik sistem, zaman ve hız bakımından da oldukça aktif bir şekilde kullanılabilmektedir.

Üretim Ve Fabrikada Endüstri 4.0’ın Faydaları
Üretim faaliyetlerini düzenli olarak sürdüren fabrikalarda bulunan makineler, siber-fiziksel sistemlerin kullanılması için optimize edilerek, üretim yapabilecek akıllı fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Endüstri 4.0 stratejisi, günümüzde kullanılmaya tam anlamı ile başlanırsa eğer üretim süresi, maliyetler ve üretim için birçok ihtiyaç ve giderlerde ciddi anlamda düşüş yaşanacağından, bu sanayide önemli derece olumlu faydalar sağlayacak gibi gözükmektedir. Bu akıllı sistemlerin üretimde kullanılması, zaman ve enerji olarak üretim ücretlerinin düşmesine katkı sağlayacaktır.

Endüstri 4.0'ın Avantajları Nelerdir?

Endüstri 4.0 sayesinde sistemler hızlı ve aktif bir üretim yapacaktır. Sistemler üzerindeki olası arızlar, en kısa süre içerisinde tespit edilip eksikliği kapatılabilecektir. Verimlilik oranı oldukça yüksek olup, sayıdan ziyade kalite odaklı üretim gerçekleşecektir. Bu kadar olumlu gelişme karşısında maliyetler minimize edilecek, büyük büyük fabrikaların yerini küçük aletler alacaktır. Fabrikalar ve evler uzaktan kontrol edilebilecek ve uzaktan işlem yapılması mümkün kılınacaktır.

Endüstri 4.0 Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

Endüstri 4.0, Siber – Fiziksel sistemlerin kavramına, “nesnelerin internetine” ve “hizmetlerin internetine” dayalıdır. Siber - Fiziksel sistemlerin kullanılması, insanlardan resmen bağımsız olarak, kendi kendilerini organize ve optimize ederek, üretim yapabilecek “akıllı fabrika” sistemlerinin oluşması demektir. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 parçadan oluşmaktadır.
● Nesnelerin İnterneti: Akla gelebilecek her türde nesnenin, bir şekilde internete erişerek, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır.
● Hizmetlerin İnterneti: Bu yapıyla beraber, siber - fiziksel sistemler, insanlarla ve diğer yapılarla arasında bir hizmet bağı kurarak kendi devamlılıklarını sağlayabilir.
● Siber – Fiziksel Sistemler: İnsanlardan bağımsız olacak bir şekilde üretim aşamalarını organize ederek ve planlayarak geliştiren sistemlerdir.

Endüstri 4.0 Kullanım Alanları Nelerdir?

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbiriyle arasında haberleşebilen, sensörler yoluyla ortamı algılayabilen ve veri analizi yapma yoluyla, ihtiyaçları fark edebilen robotların üretilebilmesi ve bu robotların üretimi devralarak; ucuz, hızlı, kaliteli ve israf yapmayan üretim sistemlerinin oluşmasını sağlamaktır.

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirerek, akıllı fabrika sisteminin oluşturulması ve üretim ortamında her bir verinin toplanılarak, iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için verimli bir iş modelinin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır.

Siber - Fiziksel Sistemler, Bulut bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle sayesinde imalat sektöründe verimliliği, kaliteyi ve esnekliği artırmak amacıyla istenilen sistemlere entegre edilerek, olağan olabilecek verim durumlarını analiz etmek kaidesiyle, rekabet ortamlarında kâr sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

Yeni Nesil Yazılım ve Donanımlarla, kısacası bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak, daha düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan, daha az ısı üreten, fakat bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemleriyle; belkide en önemli parçası, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gereçe entegre edilmiş olan sistemlerle kaynak kullanımlarındaki sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

Linked

Anıl Alemdar

-

Profili görüntüle