UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Endüstri 5.0

 

Linked

Merve Gürses

-

Profili görüntüle

Endüstri 5.0

Endüstri 5.0 Nedir?

“Toplum 5.0” olarak karşımıza sık sık çıkan bu kavramı, kısaca teknoloji çağı olarak adlandırabiliriz. Endüstri 5.0 ilk kez Almanya’nın Hannover şehrinde bir teknoloji fuarında ortaya atıldı. Süper akıllı toplum olarak adlandırılan bu dönem, toplumun, teknoloji ile bir işbirliği sağlamasıdır. Savunma sanayinde kullanılan insansız hava araçları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş, otonom robotlar sistemi, insanlara benzeyen robotlar gibi pek çok teknolojik çalışmalar, Endüstri 5.0’ın oluşmasından katkı sağlamıştır. Elbette bu teknolojiye uyum sağlamak göründüğünden çok daha zordur. Fakat sağladığı avantajlar ve kolaylıklar göz önünde alındığında, bu çalışmalar insanlara korkutucu gelmemektedir. Teknolojinin her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam etmesi, eskiden sadece bir söylem olarak gördüğümüz birçok kavramın şimdiki zamanlarda kullanılmaya başlandığının farkına varmışsınızdır.

Endüstri 5.0 Ne Zaman Başladı?

1780’li yıllarda makinelerin fişe takılması ve su buharının keşfedilmesiyle birlikte başlayan bu süreç, beraberinde elektriği, elektroniği, siber dünyayı getirdi. Hayatımıza giren her bir terim ise bize endüstri evrenine dair yeni bir kapıyı araladı. Bugün Endüstri 5.0’a giriş yaparken, kısacası insansız teknolojilere hazırlanırken Toplum 5.0 felsefesine de önemli bir giriş yapılmış oldu. Bu felsefenin temelindeyse insanlara “korkma” mesajı verildi. Yani teknoloji, insanlık için bir tehdit değil, bir yardımcı olmakla yükümlü olacaktır. Peki, teknoloji insanlık uğruna çalışırken hangi hedefler ön plana çıktı?

Dünya yaşlanıyor! Teknolojinin ve dünyanın aynı hızla büyümesiyle birlikte oluşan, yeni çözüm ihtiyacı endüstri 5.0’ın temelini oluşturmaktadır.
Sanal dünya ile gerçek dünya arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Sanal ve gerçek dünyanın ihtiyaçları birbirleriyle yarışıyor.
Kirlilik, dünyanın önemli bir gündemi haline geldi. Dünyayı yaşanabilir kılabilmek için teknolojinin gücü devreye giriyor ve kurtarıcımız olması kendisinden bekleniyor.

Endüstri 5.0 Meslekleri Nelerdir?

Endüsrtri 5.0, bildiğimiz meslekleri yeni bir görünüme ve konfora ulaştırıyor. Sağlık teknisyenliği mesleğinden mühendisliğe kadar, donanım uzmanlığından finansa, pazarlama sektöründen araştırmaya kadar birçok meslek, yapay zeka ile harmanlanarak, insan üstü bir güce ulaşıyor. Bu durumda, aslında insanlığın hedeflediği güç, hız ve başarı, önemli bir yardımcı görev üstleniyor. Uzmanlarsa önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yeni meslekleri mercek altına alıyor.

Endüstri 5.0 ile birlikte, yapay zekayla alakalı meslekler ön plana çıkmaktadır. Bir yandan yapay zeka, bildiğimiz meslekleri yeni bir forma kavuşturuyor. Sağlık teknisyenliğinden mühendisliğe, donanım uzmanlığından finansa, pazarlamadan araştırmaya varana kadar birçok meslek, yapay zeka ile yeniden oluşturuluyor ve insanüstü bir güce kavuşuyor. Böylece yapay zeka, insanlığın hedeflediği güç, hız ve başarı üçlüsüne kavuşmak açısından önemli bir yardımcı görevini üstleniyor.

Uzmanlara göre, ileriki yıllarda hayatımıza girecek olan meslekler: Yapay Zeka İş Geliştirme Yöneticisi,Yapay Zeka Destekli Sağlık Teknisyeni,Veri Dedektifi, Bilgi İşlem Destekleyicisi, Uç Programlama Uzmanı, İnsan-Makine Ekip Yöneticisi, Fitness, Siber Şehir Analisti, Finansal Sağlık Koçları, Finansal Güven Yöneticisi, Kuantum Makine Öğrenme Analisti, Sanal Mağaza Asistanı, Etik Kaynak Kullanımı Yetkilisi.

Aralarında en popüler olan mesleklerden birisi Yapay Zeka Mühendisliğidir. Yeni oluşmuş olmasından dolayı henüz, erken aşamada her üniversitede bulunmamasına rağmen, yakın zamanda daha da yaygın olacağı tahmin edilmektedir.

Endüstri 4.0’dan Farkları Nelerdir?

“Endüstri 4.0” özünde,“büyük veri” “nesnelerin interneti”, “bulut bilişim” ve “yapay zeka”, gibi teknolojilerin sağladığı verilerle yönetilmesidir. Toplum 5.0 dediğimiz kavram ise toplumun refah seviyesinin artmasını sağlayamayı amaçlar ve akıllı toplumların oluşmasına katkı sağlar. Endüstri 5.0’ın Endüstri 4.0’dan ayıran en mühim özellik; Endüstri 4.0 bilgi ve zeka üretimi yaparken, teknolojiyi insanlarla birlikte kullanarak temele insanı koymuştur. Ancak Endüstri 5.0 ise bilgi ve teknolojiyi makina kullanımı yolu ile yapay zekayla birlikte oluşturmuş teknolojiler üreterek insanların kullanımına açılmıştır.

Toplum 5.0’ı Endüstri 4.0’dan ayıran farklılıklar aşağıdaki gibidir:
● Endüstri 4.0 bir işin nasıl yapılacağını belirtirken, Endüstri 5.0 ise yapılacak olan işi için insan – saat ilişkisini nasıl optimize edeceğinin çalışmalarını yürütmektedir.
● Endüstri 4.0’da otomatik makinelerin kullanımı çokça tercih edilirken Endüstri 5.0’da bilgili, tecrübeli ve yeterli bir çalışan gücünün iş üstündeki verimini akıllı makinelere entegre ederek optimize edilmesine odaklanır.
● Endüstri 4.0’da yapılan iş her ne olursa olsun, dijital ortama bir veri aktarımı sağlanır ve depolanır. Ancak Endüstri 5.0’da zaten halihazırda yapılan işi, akıllı makineler aracılığı ile yaptıklarından çalışanların avantajına olacak şekilde oluşturulmasına dikkat edilmektedir.

Endüstri 5.0 İle İlgili Önemli Faktörler

Endüstri 5.0 pazara yeni giriş yaptığı için, sanayi devriminin, yaşam ile çalışmaya yönelik etkileriyle alakalı bazı durumlar mevcuttur. Şüphelerinizi azaltmak için aşağıda Endüstri 5.0 ile ilgili bazı spekülasyonları ve açıklamalarını bulabilirsiniz:
Robotların insanların yerini alması değil, onlarla işbirliği yapması gerekmektedir.
İnsanlar robotik gelişimin, insan yaşamı üzerindeki etkisinden ciddi endişe duyuyorlar ancak robotlar insanlara kıyasla daha güvenilirler ve hassas işlerde daha iyi olsalar bile, uyarlanabilirlik ve düşünme becerilerinden yoksundurlar. Robot üretiminin temel hedefi, insanlarla işbirliği yaptıklarında, yaşamlarımızı iyileştirme amacını yerine getirmektir.
Endüstri 5.0, piyasaya endüstri 4.0’dan daha da geniş faydalar getirecek.
Endüstri 5.0, otomasyonu getiren Endüstri 4.0 olmadan var olamaz. Bununla birlikte, tüketicilerin gereksinimlerine göre uyarlanmış mal ve hizmetleri elde etmelerine olanak tanırken otomasyonu üretim görevlerine dönüştürecektir.
Endüstri 5.0, ortadan kaldırmaktan daha fazla iş oluşturacaktır.
Otomasyon, tedavülden kaldırdığından daha da fazla iş fırsatı yaratacak.
Seri üretim değil, kişiselleştirmeye öncülük edecek.
Orjinal tasarımlar, insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu için, Endüstri 5.0 sayesinde insanlar ürünlerini çok daha iyi kişiselleştirebilecekler.
Psikoloji, teknolojiyi kontrol edecek.
Ürün kalitesinin sağlanması insan müdahalesini gerektirmektedir. Endüstri 4.0’da, oluşturulan birçok ürün, insan müdahelesine ihtiyaç duymuyordu. Fakat artık, çalışanların robotik yardım ve psikolojik analitik ile entegre bir şekilde ürüne müdahale etme imkanı sağlanacak.
Endüstri 5.0’a geçiş kaçınılmazdır.
Günümüzde her şey bilgisayar ortamında var olmaktadır. Bu nedenle, değişiklikleri uygulamaya ve işletmeleri ve işgücünü Endüstri 5.0 için uyarlamaya odaklanmak çok daha karlı ve verimli olacaktır.

Endüstri 5.0 Felsefesi ve Felsefenin Hedefi Nedir?

Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleşmiş olan, dünyanın en geniş kapsamlı teknoloji fuarlarından birisi olan, CeBIT Fuarı’nda, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Endüstri 5.0’ın felsefesini tanıttı. Shinzo Abe, teknolojinin toplumlar tarafından bir yardımcı olarak düşünülmesi ve tehdit olarak algılanmaması gerektiğini anlatarak, Endüstri 5.0 felsefesinin bu mantıkla oluşturulduğunu ifade etti. Özünde bu çalışma, ilk insanın varoluşundan bu yana kadar olan süreci bölümlere ayırıyor: Avcı toplumlar, tarım toplumları, endüstriyel toplumlar, bilgi toplumu ve akıllı toplum. Japonlar Endüstri 5.0 felsefesini “süper akıllı toplum” önerisiyle sunuyor.

Shinzo Abe; dijitalleşmenin ve robotların etkisini finansal, etik, sosyolojik açıdan değerlendirerek Endüstri 5.0 ile insanların makinelerle ve robotlarla olan ilişkisinin en verimli şekilde sağlanmasını öneriyor. Akıllı toplum modelini ise, bunu sağlamanın yolu olarak görüyor. Endüstri 5.0 felsefesinin bazı hedefleri aşşağıdaki gibidir:
-Dünya nüfusuna çözümler getirmek: Dünya yaşlanmakta, nüfus artmakta, teknoloji ve dünya aynı anda büyümektedir. Tüm bunlar insanları yeni çözüm arayışlarına yönlendirmektedir.
-Sanal dünya ile gerçek dünya arasında bir köprü rolü: Sanal dünya gerçekliği ile dünya gerçekleri adeta birbiriyle yarışıyor.
-Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek: Çevre kirliliği ve kirlenen dünyanın tetiklediği doğal afetlerle başa çıkmak için sadece insan çabası yeterli olmuyor, teknolojinin devrede olduğu insanları aşan düzeyde bir çaba gerekli oluyor.

Linked

Merve Gürses

-

Profili görüntüle