UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Enerji Verimliliği

 

Linked

Güneş Atay

-

Profili görüntüle

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği belirli bir hizmet (ısıtma, soğutma gibi) veya üretim için harcanan enerji miktarının, teknolojik uygulamalar veya teknik şekilde olmayan (daha iyi organizasyon ve yönetim, davranış değişiklikleri gibi) önlemlerle en aza indirilmesidir.

Enerji verimliliği dünyanın korunmasında önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Yenilenebilir enerjilerin kullanılması daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi, daha az sera gazı emisyonu ve hava kirliliği demektir.

Hangi Yıl Enerji Verimliliği Yılı Olarak Seçilmiştir?

Doğal enerji kaynakların kıtlığı, enerji çeşitliliğine olan talebin artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselişler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemler sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda; elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada verimli ve etkin şekilde kullanılması ve israfının önlenmesi hedefiyle, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ" başlatılmıştır. Bu kapsamda; toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek, enerji arz güvenliğimizin en yüksek düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2008 yılının "ENERJİ VERİMLİLİĞİ YILI" olacak şekilde ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Enerji Verimliliği İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Enerji kaynaklarının giderek azaldığı ve bu nedenle tükendiği dünyamızda çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları ne yazık ki yeteri kadar yerine getiremiyoruz. Yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek amacıyla mevcut kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz.

Siz de aşağıdaki uygulaması basit önerileri dikkate alarak evinizde enerji tasarrufu sağlayabilir ve masraflarınızı düşürürken çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirsiniz.

Kullanmadığınız lambaları mutlaka kapalı şekilde tutun.
Enerji verimliliği özelliği bulunan elektronik aletler ve aydınlatma sistemleri kullanın.
İhtiyacınız dışındaki elektrikli cihazların fişlerini prizde bulundurmayın.
Bina yalıtımında enerji verimliliğine yönelik olan teknolojileri tercih edin. Pencerelerinizde iki ya da üç katlı cam olacak şekilde kullanın.
Odalarınızı gün ışığından en iyi yararlanabileceğiniz şekilde kullanın.
Radyatörleri mobilyaların arkasına koymayın.
Kış aylarında binalarınızın kapılarını açık şekilde bulundurmayın ve kullanmadığınız odaları düşük ısıda tutun.
Sıcak su deponuzu ve borularınızı yalıtım malzemesi ile kaplatın.
Güneş enerjisi ile çalışan sıcak su sistemini tercih edin.
Mutfakta kullandığınız buzdolabı, bulaşık makinesi gibi sistemlerin daha verimli çalışabilmeleri için temiz tutmaya büyük özen gösterin.
Buzdolabınızı 3-5°C aralığında çalışacak şekilde bulundurun.
Buzluktan çıkardığınız yemeklerinizi pişirmeden önce çözülmesini bekleyin.
Sıcak yemeği buzdolabına hemen koymayın. Yemeğinizi soğutma işlemi yapmadan dolaba yerleştirmeniz hem dolabınızın daha fazla enerji harcamasına hem de yemekte bakteri üretilmesine neden olur.
Fırın yemekleriniz için seramik veya cam malzeme tercih etmeniz durumunda fırınınızın ısısını 20°C düşürün. Bu malzemeler ısıyı diğer malzemelerden daha iyi ilettiği için aynı sonucu karşımıza çıkartacaktır.
Isının boşa gitmesini engelleyebilmek için tencere ve tavanızın genişliğinin ocağınızla aynı boyutta olmasına özen gösterin.
Yemek yaparken kullandığınız kapların kapağını kapalı şekilde tutun.
Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böylece, pişirme sürenizi yüzde 20 düşürün.
Fırında pişen yemeği sürekli şekilde fırının kapağını açarak kontrol etmeyin, fırının lambasını göstergesini kullanın. Çünkü fırınınızın kapağını her açtığınızda ısı enerjisinin önemli bir bölümünü kaybedersiniz.

Enerji Verimliliği Neden Çok Önemlidir?

Enerji verimliliği, yükselen tüketimin karşılaması amacıyla arzın artırılmasının tek çözüm olmadığını kanıtlayan, düşük bütçeli bir stratejidir. İklim değişikliği ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğu gibi tüketiciler için konutlarda kullanılan enerji miktarında azalma sağlayabilir. Yurt dışından ithal edilen enerji yüzünden oluşan enerjide dışa bağımlılık daha az hale getirebilir.

Enerji Verimliliği Nasıl Hesaplanır?

Verimlilik= (çıkan enerji / giren enerji) x 100
Formülü ile hesaplanabilir.
Bu formülü sözlü olarak ifade etmek istersek; Sisteme giren enerjinin, % kaçı, çıkan enerjiye çevrilmiştir? Sorusuna verilen cevabına sistemin verimliliği diyoruz.

Verimlilik formülüne biraz daha yakından bakacak olursak;
1. Verimlilik % olarak ifade edilir. Yani tekrar edecek olursak giren enerjinin yüzde kaçı çıkan enerjiye dönüşmüştür sorusuna cevaptır.
2. Verimliliği % olarak ifade etmemiz için paydaki sistemden çıkan enerji ile paydadaki sisteme giren enerji birimlerinin aynı olması beklenir.
Verimlilik kavramını daha rahat anlamak için bir örnek verecek olursak; Hepimizin hayatında önemli yeri bulunan elektrik lambası iyi bir örnektir. Elektrik lambası elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek amacıyla icat edilen harika bir sistemdir.
Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.
Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış bulunan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara sahip mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB sağlayabiliyor.

Enerji Verimlilik Sınıfları Nelerdir?

Enerji sınıfı, elektronik bir aleti enerji verimliliği konusunda kategorize edip sıralayan bir ölçeklendirme biçimine verilen isimdir. Eski gösterge çizelgesi, en verimli sınıf olan A+++ etiketinden başlayarak A++, A+, A, B, C ve en verimsiz olan D sınıfı etiketine doğru gitmekteydi. Ancak 2021 yılında bu çizelgede bazı değişikliklere gidildi. Bu değişiklik ile üretici markaların çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojik ürünler geliştirmeye yönlendirilmesi hedeflendi. Yeni çizelgede, 2021 yılı itibarıyla verimliliği en yüksek enerji etiketi A sınıfı olmuştur. A sınıfının ardından ise B, C, D, E, F ve G sınıfları gelir.

Linked

Güneş Atay

-

Profili görüntüle