UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

ERP Nedir?

23.03.2022 

Linked

Nimet Demir

Production Consultancy Manager

Profili görüntüle

ERP Nedir?

ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlama Nedir?

Hizmet ve/ve ya ürün üreten işletmelerin iş süreçlerinde kullandığı kaynakların (makine, malzeme ve enerji gibi fiziksel kaynaklar; işçilik, fason gibi insan kaynakları ve finansal kaynaklar) etkin ve verimli bir şekilde, bütünsel bakış açısıyla yöneten bütünleşik yönetim sistemlerine Kurumsal Kaynak Planlama denir.

ERP İle Kurumsal Kaynak Planlaması ve Kullanımı

ERP’ler, işletmelerde yürütülen birbirinden ayrı ancak birbirine bağlı tüm iş süreçlerini tek bir veri tabanında toplayarak operasyon bazında ve firma bazında yönetim süreçlerine destek olmaktadır.

ERP sistemleri işlem yapabilmek için bilgisayarların çeşitli donanım ve yazılımlarını kullanırlar.

ERP yazılımları ile operasyonel olarak yönetilebilecek birimler aşağıdaki gibidir.
 • Üretim Yönetimi
 • Malzeme/Stok Yönetimi
 • Satın alma
 • Satış/Pazarlama
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ürün/Hizmet Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama
 • Performans Yönetimi
 • Kalite ve Kalite Sistemleri Yönetimi
Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin yaratacağı farklar ve faydalar;
 • Kaynak kullanım verimliliğini arttırmak;
 • Tanımlı, şeffaf ve yönetilebilir sistemler ve şahsa bağlı olmayan operasyon süreçleri tasarlamak;
 • Anlık ve geçmişe dönük raporlarla karar alma süreçlerine destek olmak;
 • İzlenebilirlik sağlamak;
 • Finansal ve teknik verilerin sürekli kaydı ve analizi ile gelecek öngörü ve tahminlerine istatistiksel süreçlerle destek olmak.

Kurumsal Kaynak Planlama Neden Önemlidir?

Günlük yaşamımızda dijitalleşme ve teknoloji kullanımımız sürekli artarken iş yapış şekillerimiz de teknoloji ve mevcut bilgi düzeyi ile uyumlu hale gelmelidir. İş süreçlerimizin maliyetlerini azaltmak, iş süreçlerindeki verimliliği arttırmak ve operasyonel verileri kayıt altına alarak anlamlı hale getirmek kurumsal kaynak planlama ile sağlayacağımız faydaların genel tanımlarıdır.

İş süreçleri ve operasyonlar geniş alanlara yayıldıkça, işlem sayısı arttıkça yönetmek ve işe hakim olmak daha zor hale gelmektedir. Kurumsal kaynak planlama ile ofis, üretim, saha operasyonlarını yönetebilir, bu operasyonlar arasında bilgi akışı sağlayabilir ve yönetim olarak anlık ve geçmişe yönelik sorgulamalar yapabiliriz.

ERP Sistemleri Ne İşe Yarar?

ERP sistemleri tüm iş süreçlerinin sistem entegrasyonu ile başlar. Entegrasyon için yapılan iş analizleri ile işletmelerin iş süreçleri ve sorumluları tanımlı hale getirilmektedir dolayısıyla ERP sistemi kullanma kararı alan her işletmenin ERP kurulum süreci sonrasında sağlayacağı ilk fayda tüm iş süreçlerinin tanımlı hale gelmesidir.

İş süreçleri ve sorumlularının tanımlı hale gelmesini süreçler arası etkileşimin (malzeme ve bilgi akışının) tanımlanması izlemektedir.
 • İş süreçlerinin tanımlı olması ile personel yönetimi ve işe alım birimleri, işe uygun personel alımları ve performans yönetim süreç düzenlemeleri ile fayda sağlayacaktır.
 • Süreçler arası etkileşimin ve süreç tanımlarının yapılması ile süreç yönetimi görsel hale gelecek süreç iyileştirmeleri için bir başlangıç noktası oluşacaktır.
 • Şirket genelini kapsayan bir değer akışı ortaya konulacak ve değer yaratmayan faaliyetler fark edilecektir.
 • Bilgi akışını sağlamak adına kaybedilen zamandan ve insan gücünden erp sistemleri ile tasarruf edilecek bir yapı ortaya konulacaktır.
 • Bilgi akışındaki aksaklıklar/hatalardan dolayı işletmelerdeki kayıplar engellenecektir. (Örneğin eksik malzeme sevkiyatı, mükerrer hammadde siparişi vb.)
 • Manuel olarak gerçekleştirilemeyen ve ya zaman ve işgücü israfı ile gerçekleştirilen işlemler (malzeme ihtiyaç planlama gibi) işlemler erp’lerdeki etkili algoritmalarla hataya kapalı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Değişim yönetimi ile işlemelerdeki bir çok kayıp önlenecektir.
 • Tüm süreçler mikro ve makro raporlarla izlenebilir ve yönetilebilir hale gelecek ve karar alma süreçleri fayda sağlayacaktır.

ODS ile ERP Sistemlerinde Fark Yaratın

ERP sistemlerinin işletmelere kurulumunda en önemli süreç iş analizi sürecidir. Güçlü iş analistleri ve endüstri mühendisliği bakış açısı ile işletmelerde gerçekleşecek ERP entegrasyon süreçleri işletme genelinde bir süreç yönetimi ve süreç iyileştirme çalışması olarak işlev görecektir. ODS olarak ERP kurulum aşamalarını son derece uzmanlıkla yönetiyor ve kurumunuzla uyumlu hale getiriyoruz.

Linked

Nimet Demir

Production Consultancy Manager

Profili görüntüle