UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Etki Analizi

 

Linked

Hediye Nilay Uzuner

-

Profili görüntüle

Etki Analizi

Etki Analizi Nedir?

Etki analizi, bir faaliyeti, projenin veya politikanın olası etkilerini sistematik bir şekilde değerlendirme sürecine verilen isimdir. Bu analiz, bir kararın çeşitli yönleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayarak, farklı tarafların ihtiyaçlarını, görüşlerini ve endişelerini anlama amacını taşır.

Etki analizi, genellikle proje veya politika geliştirme sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bu süreçte, bir proje veya politikanın hedefleri, hedef kitleleri, mevcut kaynakları ve olası sonuçları belirlenir. Etki analizi ayrıca, bir projenin veya politikanın belirli bir topluluk, bölge veya sektör üzerindeki sosyal, ekonomik, çevresel ve politik etkilerini de ölçer.

Etki analizi, bir faaliyetin etkilerini değerlendirmek ve potansiyel riskleri açıklamak için kullanılan bir araçtır. Bu analiz, gelecekteki planları oluşturmak ve bir faaliyetin olası sonuçlarını önceden tahmin etmek için oldukça faydalıdır.

Etki Analizi Çeşitleri Nelerdir?

Etki analizi çeşitleri, faaliyetin türüne ve amaçlarına göre değişebilir. Bazı yaygın etki analizi çeşitleri şunlardır:
 • Sosyal Etki Analizi: Bir faaliyetin insanlar üzerindeki sosyal etkilerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür analizler, faaliyetin belirli bir topluluk veya nüfus kesimi üzerindeki etkilerini inceler.
 •  Ekonomik Etki Analizi: Bir faaliyetin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür analizler, faaliyetin bölgesel veya ulusal ekonomik büyümeye etkilerini inceler.
 •  Çevresel Etki Analizi: Bir faaliyetin çevre üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür analizler, faaliyetin doğal kaynaklar, su kalitesi, toprak kalitesi, hava kalitesi, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini inceler.
 •  Sağlık Etki Analizi: Bir faaliyetin insan sağlığı üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür analizler, faaliyetin belirli bir topluluk üzerindeki sağlık etkilerini inceler.
 •  Politik Etki Analizi: Bir politikanın veya yasa tasarısının belirli bir topluluk veya sektör üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür analizler, politikanın kabul edilmesi veya reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendirir.
Bu etki analizi yöntemleri, belirli bir faaliyetin veya politikanın farklı yönlerini ele alır ve potansiyel etkilerini ölçmek için farklı araçlar kullanır.

Etki Analizi Nasıl Yapılır?

Etki analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
 • Hedefleri Belirleyin: İlk adım, analiz yapılacak faaliyetin veya politikanın amaçlarını belirlemektir. Bu amaçlar, analiz sürecinin tüm aşamalarında rehberlik edecektir.
 • Etkilenen Tarafları Belirleyin: Analizde, faaliyetin veya politikanın hangi taraflar üzerinde etkisi olacağı belirlenmelidir. Bu taraflar, topluluklar, sektörler, kurumlar ve diğer paydaşlar olabilir.
 •  Etkileri Belirleyin: Faaliyetin veya politikanın etkileri belirlenmeli ve önceden tahmin edilmelidir. Bu etkiler sosyal, ekonomik, çevresel, politik veya diğer kategorilerde olabilir.
 • Ölçütleri Belirleyin: Analizde kullanılacak ölçütler, faaliyetin veya politikanın amaçlarına ve etkilerine uygun olmalıdır. Bu ölçütler, nicel veya nitel olabilir ve farklı veri kaynakları kullanılarak toplanabilir.
 •  Veri Toplama: Etki analizi için veri toplanması gerekmektedir. Bu veriler, çeşitli kaynaklardan (örneğin, anketler, görüşmeler, raporlar, istatistikler) toplanabilir.
 • Analiz Yöntemleri: Veriler, analiz için uygun yöntemler kullanılarak işlenir. Bu yöntemler arasında SWOT analizi, çoklu kriter karar verme analizi, maliyet-fayda analizi, çevresel etki değerlendirmesi ve benzerleri yer alabilir.
 •  Sonuçlar ve Öneriler: Analiz sonuçları, faaliyetin veya politikanın etkileri hakkında açık bir görünüm sağlar. Bu sonuçlar, olası riskler, fırsatlar ve iyileştirme önerileri ile birlikte sunulmalıdır.
Etki analizi, faaliyetlerin veya politikaların olası sonuçlarını önceden tahmin etmek ve riskleri azaltmak için önemli bir araçtır. Bu süreçte, doğru veri toplanması ve uygun analiz yöntemlerinin kullanılması, doğru sonuçlar ve öneriler elde etmek için önemlidir.

Etki Analizinin Ne İşe Yarar?

Etki analizi, bir proje veya politika önerisi gibi belirli bir eylemin potansiyel etkilerini önceden öngörebilme ve yönetebilme hedefiyle kullanılır. Bu analiz, özellikle kamu ve özel sektörde karar alıcıların projelerin potansiyel etkilerini anlamalarına ve proje planlaması, uygulaması ve değerlendirilmesinde karar vermelerine yardımcı olmak için kullanılır.

Etki analizi, proje veya politika önerisinin gerçekleşme olasılıklarını ölçerek, belirli eylemlerin ekonomik, çevresel, sosyal, sağlık ve diğer etkilerini belirlemeye yardımcı olur. Bu analiz, proje tasarımı ve uygulaması sırasında karşılaşabileceğiniz riskleri ve fırsatları belirleyerek, yönetim ve hedeflenen sonuçları en iyi şekilde yönlendirmenize yardımcı olur.

Etki analizinin faydaları arasında, projelerin toplum üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması, kaynakların verimli kullanımı, daha sürdürülebilir sonuçların elde edilmesi, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesi için etkili kararlar alınması ve farklı paydaşların dahil edilmesi yer almaktadır.

Etki Analizinin Avantajları Nelerdir?

Etki analizinin birçok farklı avantajı vardır. Bazıları aşağıdaki gibidir:
 • Sosyal ve Çevresel Etkileri Dikkate Alır: Etki analizi, sadece ekonomik etkileri değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileri de dikkate alır. Bu sayede, faaliyetlerin veya politikaların toplum ve çevre üzerindeki etkileri de değerlendirilir.
 • Riskleri Azaltır: Etki analizi, faaliyetlerin veya politikaların olası sonuçlarını önceden tahmin ettiği için, riskler daha önceden belirlenebilir ve önlenmesi için tedbirler alınabilir.
 •  Maliyetleri Azaltır: Etki analizi, faaliyetlerin veya politikaların maliyetleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Analiz sonuçları, faaliyetlerin veya politikaların en ekonomik ve verimli şekilde uygulanması için öneriler sunabilir.
 • Karar Vermeyi Kolaylaştırır: Etki analizi, faaliyetlerin veya politikaların olası sonuçlarını önceden tahmin etmek ve riskleri azaltmak için kullanılır. Bu sayede, karar verme süreci daha sağlam ve bilgi temellidir.
 • Hedef Odaklıdır: Etki analizi, faaliyetlerin veya politikaların amaçlarına ve hedeflerine odaklanır. Bu sayede, hedeflere daha doğru bir şekilde ulaşmak mümkündür.
 •  Paydaşları Dahil Eder: Etki analizi, farklı paydaşların görüşlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılır. Bu sayede, paydaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve politikalar oluşturulabilir.
Etki analizi, karar verme sürecini sağlamlaştırır, riskleri azaltır, maliyetleri düşürür, hedef odaklıdır, paydaşları dahil eder ve sosyal ve çevresel etkileri dikkate alır. Bu nedenlerden dolayı, etki analizi önemli bir araçtır ve birçok avantajı vardır.

Etki Analizinin Dezvantajları Nelerdir?

Etki analizi birçok avantaja sahip olsa da, bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar şunları içerebilir:
 • İletişim: Etki analizi sonuçları, özellikle çeşitli paydaşların dahil olduğu durumlarda, doğru bir şekilde iletilmediğinde yanlış anlaşılmalara neden olabilir veya bazı paydaşların endişelerini artırabilir. Bu nedenle, sonuçların doğru bir şekilde iletilmesi önemlidir.
 • Hata payı: Etki analizi, belirli bir eylemin potansiyel etkilerini öngörmeye çalıştığı için, tahmin edilen sonuçların tam olarak gerçekleşmeme riski vardır. Buna ek olarak, analizin yapıldığı verilerin güncel olmaması veya doğru olmaması gibi hatalar da olabilir.
 • Zaman: Etki analizleri, zaman alıcı bir süreç olabilir ve belirli bir eylemin etkilerinin tam olarak öngörülmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle, etki analizleri genellikle karar verme sürecini geciktirebilir.
 • Öznellik: Etki analizleri, belirli bir eylemin etkilerini öngörmeye çalıştığı için, analiz yaparken belirli bir öznel yargıya dayanma riski vardır. Bu öznellik, analiz sonuçlarına güvenilirlik katmaz.
 • İletişim: Etki analizi sonuçları, özellikle çeşitli paydaşların dahil olduğu durumlarda, doğru bir şekilde iletilmediğinde yanlış anlaşılmalara neden olabilir veya bazı paydaşların endişelerini artırabilir. Bu nedenle, sonuçların doğru bir şekilde iletilmesi önemlidir.
 • Maliyet: Etki analizi, birçok kaynak ve zaman gerektiren bir işlemdir. Analizin yapılması, veri toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması için yeterli bütçenin sağlanması gerekebilir. Bu nedenle, bu analizleri yapmanın maliyeti yüksek olabilir.


Etki Analizi Örneği

Bir başka etki analizi örneği, bir e-ticaret şirketinin bir çevrimiçi pazarlama kampanyası yapmasını ele alabilir.
Faaliyetler: Çevrimiçi pazarlama kampanyası, sosyal medya reklamları, arama motoru reklamları, e-posta pazarlaması, ortaklık pazarlaması ve diğer dijital kanallar üzerinden yürütülecektir. Amaç: Çevrimiçi pazarlama kampanyası, şirketin ürünlerini tanıtmak, müşterileri çekmek ve satışları artırmak amaçlarına hizmet etmektedir. Olası Sonuçlar: Ürün Satışlarındaki Artış: Kampanya, şirketin ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtacak ve satışları artıracaktır.
Müşteri Tercihlerinin Değişmesi: Kampanya sonucunda, müşterilerin ürün tercihleri değişebilir ve şirketin ürün yelpazesinde değişiklikler yapması gerekebilir.
Marka Bilinirliğinin Artması: Kampanya, şirketin marka bilinirliğini artıracak ve şirketin daha fazla müşteriye ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Rekabet Avantajı: Kampanya, şirketin rakiplerinden farklılaşmasına ve rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olacaktır.
Maliyet: Çevrimiçi pazarlama kampanyaları, yüksek maliyetli olabilir ancak daha yüksek satışlarla maliyetlerin telafi edilmesi mümkündür.
Paydaşlar: Çevrimiçi pazarlama kampanyası, şirket, müşteriler, çalışanlar ve ortaklık programı olan şirketler gibi paydaşları etkileyecektir.

Öneriler: Çevrimiçi pazarlama kampanyasının önerileri şunları içerebilir:
Kampanya öncesinde hedeflerin belirlenmesi ve ölçümleme metriklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Kampanya, doğru hedef kitleye doğru mesajlarla ulaşabilmek için dikkatle planlanmalıdır.
Kampanyanın bütçesi dikkatli bir şekilde hesaplanmalı ve geri dönüşüm oranı analiz edilmelidir.
Kampanya sonuçları, raporlama ve analiz edilerek gelecekteki kampanyalar için öğrenilenler belirlenmelidir.

Bu örnek, çevrimiçi pazarlama kampanyası gibi bir proje için etki analizi sürecinin nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. Bu şekilde yapılan etki analizi, proje sonuçlarının ve sonuçlarının analiz etmemize yardımcı olur.

Linked

Hediye Nilay Uzuner

-

Profili görüntüle