DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Gider Makbuzu Nedir? Gider Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Gider Makbuzu

Gider makbuzu dediğimiz şey, Maliye Bakanlığı’nın 213 sayılı VUK mük. 257. Maddesince düzenlenen ve de dernekler tarafından kullanılan bir evraktır. Özellikle gider makbuzu, derneklere iş yapanlar tarafından imzalanmaktadır.

Gider Makbuzu Ne İçin Kullanılır?

En kısa şekilde açıklayacak olursak, dernekler harcamalarını belgelendirmek zorundalardır. Yani, bu sebepten ötürü yaptıkları tüm giderleri, yani ürün ve hizmetleri fatura, perakende satış fişi veya serbest meslek makbuzu almak suretiyle masraf kaydı yaparlar. Bu bağlamda, dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat sebebi ile bir belge verme zorunluluğu bulunmayanlardan aldıkları ürün ve hizmetler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde açıklanan ve karşılığında belge alınamayan ürün ve hizmet alımları için ise gider pusulasını, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında olmayan bütün ödemeleri için ise gider makbuzu düzenlemek durumundadırlar.

Gider Makbuzu Kimlere Kesilir?

Dernekler karşılıksız olarak yaptıkları ürün teslimlerinde “Ayni Yardım Teslim Belgesi” düzenlemek şartıyla dernek himayesinde bulunan ayni varlıkların çıkışını yaparlar. Aynı zamanda, tıpkı mal teslimlerinde olduğu gibi dernekler, karşılıksız olarak yaptıkları nakdi teslimleri de belgelemek mecburiyetindelerdir. Yani bu noktadan hareketle kısaca söyleyebiliriz ki, derneklerin gider makbuzunu kullanmak durumunda oldukları alanlardaki kişilere kesilmektedir. Bu alanlardan bahsedecek olursak:
• Dernekten nakit olarak çıkışı yapılan her türlü yardım, yan, burslar, muhtaçlara verilen nakitler vb giderlerinde gider makbuzunu keserek yapılan işlemi belgelendirirler,
• Dernek uğraşları için yapılan ve devamlılık arz etmeyen Harcırah ve Yolluk ödemelerinde kesilir,
• Temizlikçilere yapılan temizlik giderlerine,
• Dernek kapsamında ücret ödenenlere yapılan nakdi yardım giderlerinde,

Bütün diğer maddelere benzer olan ve gider pusulası kapsamı dışında kalan durumların hepsinde gider makbuzu kesilir. Bu makbuzların bir örneği herhangi bir bağlamda işi yapana ya da ürünü satana verilir, diğer örneği ise düzenleyen kişi tarafından saklanır diyebiliriz.

Gider Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Gider makbuzu doldurulurken içinde aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir:
• Derneğin ismi ve kütük numarası
• Gider makbuzuna ait seri ve sıra numarası
• Derneğin adresi
• Makbuza ait tanzim tarihi
• Yapılan işin içeriği
• Yapılan işin cinsi
• Yapılan işin miktarı
• Yapılan işin fiyatı

Gider Makbuzu Kim Tarafından Düzenlenir?

Gider makbuzu dernekler tarafından düzenlenir. Bu belgenin düzenlenmesi zorunlu bir uygulamadır. Zorunlu olmasının sebebi, Maliye Bakanlığı'nın 213 sayılı VUK mük. 257. Maddesidir. Bu bağlamda derneklerin harcamalarını belgelemek için kullanmaları gereken bir evraktır. Bu belge özellikle derneklere iş yapanlar tarafından imzalanır.

Gider Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Gider makbuzu düzenlenirken, spesifik olarak nakit üzerinden yapılan ödemelerde bu işlemin yapılması mecburidir. Fatura ve gider makbuzu A4 üzerinde basılmış olacak şekilde 2 örnek olarak yazdırılır. Bir nüshası karşı tarafa diğer bir nüshası ise tedarikçide kalır.

Gider Makbuzunda Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gider makbuzunda hesaplama işlemi brüt ücret üstünden yapılır. Hangi alanda bir iş ya da bir satın alım gerçekleştiyse, bu bağlamda belirtilmiş oranda bir kesinti yapılması gerekmektedir. Bu kesintinin hesaplanması şu şekildedir:
Gelir vergisi stopajı = brüt ücret x gelir vergisi stopaj oranı

Gider Makbuzu ve Gider Pusulası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu farklar aşağıdaki gibidir:
• Gider makbuzu özünde satıcıyı ilgilendiren bir kavramdır.
• Gider pusulası daha çok alıcıyı ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkar.
• Gider pusulası alıcı tarafının kayıtlarına işlenir ve de alıcı tarafından düzenlenir. Dolayısıyla gider pusulasını alıcı öder.
• Fatura, satıcı tarafından düzenlenir ve faturanın bedeli ise alıcı tarafından ödenmektedir. Faturalar hem alıcı hem de satıcı olmak üzere iki tarafın da ticari kayıtlarına işlenir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Veri Gizliliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Stratejisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Net İşletme Sermayesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirket Ana Sözleşmesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız