DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Hangi Alanlarda Start-Up Şirket Kurulur?

Eğer bir startup şirket kurmayı amaçlıyorsanız, sırayla ve yavaş yavaş hareket etmenizde fayda var. Bu tarz şirketler, hızlı bir gelişim göstermeye açık oldukları için “startup” olarak adlandırılmaktadırlar. Elbette siz de bu hızlı gelişime ayak uydurabilmek için yol haritanızı önceden çizebilmelisiniz. Elbette asıl önemli olan detay, geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip olmaktır. Çünkü geçici değil, kalıcı çözümler üretebiliyor olmak, başarı için büyük bir önem arz eder. Ele aldığınız problemin gelecekte neye evrilebileceği hakkında bir öngörünüz olmalıdır. Belki de, gelecekte ortaya çıkacak olan bir problemi şimdiden öngörebilirsiniz. Örneğin; bugün Mars’a gitmek, bir problem değil belki fakat gelecekte insanların buna ihtiyaç duyacağını öngören SpaceX’in bu alanda çalışmalar yapması bu duruma iyi bir örnektir.

Dünya'da Başarılı Start-Up Örnekleri Hangileridir?

● Getir
● Insıder
● Kolay ik
● Vıvense
● Pıcus
● Vıspera
● V-count
● O-bilet
● Onedio
● Armut
● Bi-taksi
● Mart

Start-Up Neden Başarısız Olur?

● Startup’ların başarısız olmasının 20 en önemli nedeni
● Market ihtiyacı olmaması %42
● Nakit paranın tükenmesi %29
● Doğru takıma sahip olmamak %23
● Rekabet %19
● Fiyatlandırma / Masraf sorunları %18
● Zayıf Ürün %17
● İş Modeli Eksikliği %17
● Zayıf Pazarlama %14
● Müşterileri Göz Ardı Etmek %14
● Ürünün zamanlamasının yanlış olması %13
● Odak noktasının kaybedilmesi %13
● Gidilecek yönün kötü seçilmesi %10
● Tutku eksikliği %9
● Kötü lokasyon %9
● Finansman veya yatırımcı ilgisi olmaması %8
● Yasal zorluklar %8
● Tükenmişlik sendromu %8
● Seçimlerde başarısızlık %7

Start-Up Başarılı Kılmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Var Olan Yöntemleri Kendi Süzgecinizden Geçirip Sorgulayın
Evet, başka şirketlerin uyguladıkları yöntemler sizler için de birer yol gösterici olabilirler fakat, unutmayın ki, hedef kitleniz aynı olmayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız takdirde projeniz yanlış yöntemlerden ve yanlış bir hedef kitlesine yöneldiğiniz için amacınıza ulaşamayabilirsiniz. Burada pazar araştırmaları, Ar-Ge çalışmaları ve de elbette hedef kitle çalışmaları, büyük önem arz etmektedir.

Eş Zamanlı Birden Fazla Tedarik Kanalı Denemeyin
Eş zamanlı tedarik kanalı, kendinizi bir yerden alıp başka bir yere savurmak demektir. İlk bakışta her şeyden biraz biraz denemek her ne kadar cazip gelse de bu durum kendi ayağınıza kurşun sıkmakla birebir aynıdır. Deneyim elde edebilmek için zamana ihtiyacınız var. Henüz yolun başında ve yeterli tecrübeye sahip değilken, birden fazla tedarik kanalı denemek, hangi tedarik kanalını devreden çıkarıp çıkarmayacağınıza karar verme konusunda size zorluk yaşatabilir.

Ölçeklendirme Yapın
Şirketinizin gidişatını görmek adına olmazsa olmazlardan birisi de ölçeklendirmelerdir. İzlemeyi planladığınız yol haritanızda ölçeklendirmeleri ve talimatları, doğru metrikler altına alarak oluşturabilirsiniz.

Küçük Çaplı Bir Niş Pazar Üzerine Odaklanın
Kiminle çalışmak istediğiniz bu noktada çokca önem arz ediyor. Çalıştığınız kişiler veya kurumlar, zamanlarının %80’ini neler yapılacağını anlamaya çalışan müşterileri için harcıyor. Ait olduğumuz çağın, acımasız ve taviz verilmemesi gereken bir çağ olduğunu düşündüğümüzde, “zaman” kavramının bu denli sarf edilmesi üzücü olsa gerek. Doğru müşteri edinerek zamandan tasarruf sağlayabilir ve tecrübelerinize hızla tecrübe katmaya devam edebilirsiniz.

Hedef Kitlenizi Belirleyin
Hedef kitleniz olmadan bu iş asla ayakta kalamaz. Rastgele satışlar yaparsınız ve yaptığınız satışların tablosunu çıkardığınız zaman ise dalgalanmalardan başka bir şey göremezsiniz. Grafiklerinizin her daim üstel bir şekilde artması, en çok önem arz eden konulardan bir tanesidir. Hedef kitleyi doğru belirleyebilmek ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek, grafiğinizin üstel bir şekilde artmasını sağlayan yollardan birisidir. Hedef kitlelerinizi spesifik bir şekilde belirlemelisiniz. Örnek verecek olursak; yaş skalanızı ne kadar büyük aralıklı tutarsanız, potansiyel müşterilerinizin iç dünyalarını, ihtiyaçlarını ve ilgi duydukları alanları bir o kadar da zor anlarsınız. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri odaklı ürünler üretebilmeli, demografik özelliklerini belirleyebilmeli ve pazarlama mesajlarını kendi hedef kitlesine göre düzenleyerek satışlarınızı hızlandırabilirsiniz.

Start-Up Destekleri Nelerdir?

Hükümet, yavaşlayan ve katma değerli ihracat yapma yeteneğini henüz kazanamamış olan ekonomisi için bir itici arayışına girdi. Kobilerin, hem 10. kalkınma planı çerçevesinde açıklanan teşvikler ve desteklerle hem de özel bankaların özel faiz oranlarıyla kobilerle çalışması, hükümetin yönünü start-uplara çevirmesine sebep oldu. Start-upların desteklenmesi yoluyla hem genç neslin işsizliğine bir çözüm bulabilmek hem de katma değere sahip bir teknolojik ihracat gücü kazanılması amaçlandı. Bu kapsamda start-upların ya da hükümetçe “genç girişimler”in desteklenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), Mart 2019’da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığınca (KOSGEB), Ocak 2019’da iki farklı plan hazırlandı.

GİB Teşvikleri
● Vergi Teşviki: Üç vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazancın, 75.000TL’lik kısmı gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.
● Sigorta Teşviki: Start-uplarda istihdam edilen ve ilk kez sigortalı olan kişilerin sigorta primleri, 1 yıl süreyle hazine tarafından karşılanmaktadır.

GİB Teşvik Şartları:
Her ne kadar teşvikler ilgi çekici gözükselerde, GİB teşviklerinden yararlanılması için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar:
● Bahsi geçen şirket kurulduğu sırada mevcut bir ortaklığın bulunmuyor olması,
● Vergi mükellefiyet (vergiye tabi olma hali) başlangıç tarihi ile 29 yaşını doldurmamış olmak,
● Şirketin kurucularının bilfiil çalışması ya da işi sevk ve idare ediyor olması

KOSGEB Teşvikleri:
Geleneksel Girişimci Desteği: Bu destek paketi bağlamında kurulan şirketler eğer sermaye şirketiyse (anonim ortaklık veya limited şirket) 10.000TL, gerçek kişiler tarafından kurulmuşsa 5.000TL hibe alabilmektedir.

KOSGEB Sigorta Destekleri
- İleri Girişimci Desteği: Eğer kurulan şirketin iş kolu “İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Listesi”nde belirtilen konulardan birisi ise, yukarıda belirtilen hibelere ek olacak bir şekilde:
Kurulan şirket eğer sermaye şirketi ise (anonim ortaklık veya limited şirket) 10.000TL, gerçek kişilerce kurulmuş ise 5.000TL hibe alabilmektedir.
Yukarıda bahsedilen listeden bazı örnekler:
● Yüklü elektronik kart imalatı,
● Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı,
● Bilgisayar programlama faaliyetleri,
● Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler: Listenin kalanına KOSGEB sitesinden erişebilirsiniz.
- İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği: Kurulan şirketin iş kolu yukarıda da belirtildiği gibi ileri teknoloji içerden bir alan ise, şirket bünyesinde kullanılmak şartı ile satın alınacak yazılımlarda,
● Düşük Teknoloji Düzeyi Şirketler İçin: 100.000TL
● Orta Teknoloji Düzeyi Şirketler İçin: 200.000TL
● Yüksek Teknoloji Düzeyi Şirketler İçin: 300.000TL hibe ediliyor.

Ortaya konan destekler düşünüldüğü zaman, yeni teknoloji trendi olan “data science” alanında faaliyet gösterecek bir start-up’ın, 300 bini yazılım, 60 bini ise sigorta ve kuruluş hibesi olmak üzere 360 bin liraya kadar destek alabilmesi mümkün. Ayrıca GİB tarafından yazılan teşvikleri de bu hesaba kattığımız zaman destek miktarı 435 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Start-Up Exit Ne Demek?

Bir girişimcinin ve yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma ve ardından da geri dönüşe ulaşmasının ardından, girişimden ayrılması yani çıkış yapması anlamına gelir. Birçok girişimci, yatırımcı aramaya başladığı zaman, başarılı bir çıkış yapmayı becerebilmiş olanları tercih etmektedir. Belli başlı durumlarda ise girişimci ve yatırımcı çıkış kararını ortak olarak alıp, girişimlerini başka bir iştiraka satmaya karar verebilirler.

Çıkışta önemli olan, kişinin kurduğu girişimden kendisi ve firması için en uygun zamanda çıkış yapmasıdır. Çıkış (Exit) yapmak, bir girişimin ve girişimcinin başarı göstergelerinden birisidir ve aynı zamanda da ekosistemin doğal bir gerekliliğidir.

Ekosistemin genişlemesiyle birlikte, halka arz (IPO) da bir çıkış stratejisi haline gelmektedir. Borsa İstanbul’da veya alt pazarlarında pek çok girişimi görme imkanı bulabiliriz.

Çıkış (Exit) yapan girişimci;
– Başarısı ile ekosisteme örnek olur ve ekosistemde bir rol model haline gelir.
-Eline geçen çıkış sermayesini yeni girişimler kurmakta kullanır.
-Yatırımcı haline gelebilir ve yeni girişimlere finansal kaynak sağlayabilir.
-Mentorluk yapar ve yeni girişimciler/girişimci adayları ile tecrübelerini paylaşarak yol gösterir.

Türkiye’de çıkış (exit) yapan, en büyük girişimlere örnek olarak GittiGidiyor, Markofoni, ve Yemek Sepeti diyebiliriz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kitlesel Fonlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Hibrit Çalışma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Asistan

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tür Değiştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız