Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Hibe Nedir? Devlet Desteği Nasıl Alınır?

20.04.2021 

Linked

DERYA DENİZ SOYDUR

Operasyon Yöneticisi

Profili görüntüle

Hibe Nedir? Devlet Desteği Nasıl Alınır?

Hibe Nedir?
Hibe, yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyen; işletme, vakıf, dernek veya kişiye kamu kuruluşları tarafından karşılıksız olarak verilen ödenektir.

Devlet Desteği Nasıl Alınır?
Devlet, ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlayan yatırımları desteklemek amacı ile hibe programlarını, farklı kamu kurumları aracılığı ile yatırımcılara ulaştırmaktadır.

Hibe veren kurumlardan bazıları şunlardır; KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu kurumların belirlediği hibe destekleri, proje bazlı destekler ve proje bazlı olmayan destekler olarak iki grupta değerlendirilebilir.

Proje bazlı destekler; yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyen işletme, kişi ve derneklerin, hibe veren kurumların kriterlerine göre proje hazırlayarak kuruma sunması ile başlar. İncelenerek uygun bulunan projeler, hibe veren kurumun kontrolünde yatırım süreci devam ettirilir ve kurumun belirlediği hibe oranlarını kullanır.

Proje bazlı olmayan destekler; işletmelerin yurt içi ve yurt dışında rekabet güçlerinin, ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için yapmış olduğu harcamalara verilen karşılıksız destektir. Destekten faydalanmak isteyen işletme veya şirket ilgili kurumun sistemlerine kayıt olarak mevduatlarına uygun şekilde harcama ve başvuru yaparak hibelerden faydalanabilir.

Linked

DERYA DENİZ SOYDUR

Operasyon Yöneticisi

Profili görüntüle