DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Hibe Nedir?

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } } Türk Dil Kurumu’na göre “bağış” anlamına gelen hibe; kurum, kuruluş ya da çeşitli vakıflar tarafından ihtiyaç halindeki kimselere ya da bir proje ve işin yürütülmesi için gerekli olan maddi desteği sağlamak amacıyla verilen paradır. Hibe amaçlı verilen para karşılıksızdır. Bu yüzden kişi ya da şirketlere sağlanan bu para desteğinin herhangi bir geri ödemesi yoktur. Hibe desteğinin birtakım özellikleri vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
• Hibe desteği bir çeşit bağıştır. Bu yüzden geri ödemesi olmaz.
• Hibe desteğini veren kişi ve kurumlar ile desteği alan kişi ve kurumlar arasında belirli bir sözleşme imzalanır. Bu hibe desteğinin şartları ve desteği alan kişinin sorumlulukları dair bir sözleşmedir.
• Hibe desteği birçok projenin başlatılması ve yürütülmesi aşamasında destekleyicidir. Özellikle Avrupa Birliği’nin hibe programları bu projeler kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için düzenlenmiştir. Fakat bir proje için gerekli olan tüm maddi ihtiyacı bu hibe destekleri sağlamaz. Hibe edilecek olan miktar, verilecek kurum ya da kuruluş tarafından belirlenir.
• Bir proje için sadece tek bir hibe desteğinden yararlanılabilir.
• Geçmiş projeler için hibe talebinde bulunulamaz.
Günümüzde pek çok hibe desteği kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Hibe desteğinin verilme şekli, koşulları, miktarı yine kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Birçok kurum ve kuruluş hibe verebileceği gibi hibe verme koşulları da kurumdan kuruma farklılık göstermektedir.
Hibe genellikle kadın erkek fark etmeksizin verilmektedir. Fakat günümüzde kadın istihdamını artırmak ve kadınlara daha iyi yaşam koşulları sunmak için hibe uygulamaları yapılmaktadır. Eğitimli eğitimsiz pek çok kadın hibe programları sayesinde kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmişlerdir. Bu programlar kapsamında projeye sahip olan kadınlar hibe için başvuru yapmışlardır. En yaygın hibe destekleri genellikle tarım ve hayvancılık alanında olmuştur. Bunun sebebi toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tarım ve hayvancılığı güçlendirmektir.

Hibe Programları Nelerdir?

Bir projenin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç olan maddi desteği karşılamak için verilen bağışlara hibe denir. Hibe desteğini sağlayan birçok hibe programı vardır. Özel kurum ve kuruluşlar, bazı vakıflar, kalkınma ajansları, elçilikler, ulusal kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi pek çok kuruluşun çeşitli hibe programları bulunmaktadır. Kişi ya da şirketler verilen bu hibe desteğinden faydalanmak için bu hibe programlarına önceden başvuruda bulunmalıdır. Hibe programlarına başvurmak isteyen kişiler bu kuruluşlara ait web sitelerini takip ederek belirli tarihlerde açılan hibe desteği başvuru formlarını doldurup başvurularını gerçekleştirebilirler. Hibe programlarına başvuru yapan kişilerin hibe desteğini alabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu yüzden başvuru esnasında birtakım şartları yerine getirmeliler. Bu şartlar hibe programlarına göre değişiklik gösterir. Her programın kendine özel şartları ve hususları vardır. Kurumların kendi belirleyeceği şartlara uygun olan kişiler ya da şirketler hibe desteğinden yararlanabilirler. Hibe programlarına başvuru yapılmadan önce istenilen şartlar önceden araştırılmalıdır. Her hibe desteğinin farklı şartları vardır. Başvuruda bulunulacak hibe programı için gerekli olan şartlar ve evraklar önceden hazırlanmalıdır. Hibe programlarının başvuru süreçlerini takip etmek oldukça önemlidir.

Devlet Destekli Hibe Ne Demektir?

Her bireye ve yeni açılan şirket veya firmaya vermemesine rağmen, bazı durumlarda devlet gerekli gördüğü kişi ve kurumlara hibe desteği sağlayabilmektedir. Devlet, genellikle hibe desteğini esnafa veya tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek kişilere vermektedir. Devlet destekli hibe alabilmek için ihtiyacı olan kişilerin gerekli yerlere başvurmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda başvuruları gerekli kişilere ulaştığında devlet destekli hibe için değerlendirilebilirler. Vatandaşların devlet destekli hibe alabilmeleri için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar:
● 18 yaşını doldurmuş olmak
● Hibe verilen alanlarda faaliyet gösterdiğine dair belge sahibi olmak
● Sigortalı herhangi bir işte çalışmıyor olmak

Yukarıda verilen şartlar sağlandığında vatandaşlar devlet destekli hibe için başvuru yapabilirler. Ayrıca:
● Hayvancılık faaliyeti ile uğraşanlar
● Gelecek vadeden proje sahibi yeni girişimciler
● Esnaflar
● Tarım faaliyetleri ile uğraşanlar
gibi kişiler de devlet destekli hibe almaya hak kazanabilecek kişiler arasındadır. Bu kişiler, e-devlet gibi platformlardan gerekli belgeleri yükleyerek devletin hibe veya hibe kredisi imkanından faydalanma şansı yakalayabilirler.

Hibe Nasıl Alınır?

Hibe programlarından yararlanmak isteyen kişilerin hibe veren kurum ya da kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları en önemli şartlardan biridir. Her bir hibe programının kendine özel şart ve gereklilikleri vardır. Başvurmak isteyen kişiler bu şart ve gereklilikleri yerine getirmelidir. Başvuru esnasında istenilen belgeleri güncel ve eksiksiz olarak kurumlara iletmelilerdir. Hibe desteğinden yararlanmak için bu desteğin verildiği alanlarla ilgili projelerinizin olması ve bunları belgelemeniz gerekir.

Kimler Hibe Alabilir?

Hibe desteğinin hangi programlarla hangi kurumların verdiği kadar kimlerin alabileceği de merak konusudur. Hibe desteğini alabilmek için başvuracağınız programlardaki şartlarla uyumlu olmalısınız. Hibe desteğinden yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız. Öncelikle 18 yaşından büyük fakat 41 yaşından da küçük olmalısınız. Lise ya da üniversite diploması kriterler arasında yer almaz fakat hibe desteğine başvuracak kişinin okur-yazar olması önemlidir. Yeni iş girişimleri olanlar, tarım sektöründe üretim yapanlar, esnaf ve girişimciler hibe desteğinden yararlanabilir.

KOSGEB Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

KOSGEB yeni girişimcilere, KOBİ’lere ve esnaflara özel hibe desteği sağlamaktadır. Peki, sağladığı bu hibe desteğinin şartları nelerdir? KOSGEB hibe desteğinin şartları şu şekildedir:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• 18 yaşın üstünde ve 41 yaşın altında olmak.
• Okur-yazar olmak.
• Hibe desteği için başvuru yapıldığı tarihten itibaren herhangi bir işte çalışmamak.
• Başvuru tarihinden itibaren örgün öğretime kayıtlı olmamak.
• Vergi yükümlülüğünün olmaması.
• Daha önce aynı proje kapsamında başka hibe desteği almamış olmak.

KOSGEB Hibe Desteği Ne Kadar?

KOSGEB, Türkiye’de hibe konusunda en gelişmiş kurum ve kuruluşların başında gelmektedir. KOBİ ve esnafları destekleyerek Türk ekonomisinin uzun vadede kalkınmasına yardım eden bu kuruluş pek çok faaliyete imza atmaktadır. KOSGEB konumlandırma itibariyle esnaf ve KOBİ’lere hitap etmesine rağmen son zamanlarda girişimcilere de özellikle fırsatlar tanımaya özen göstermektedir. Ticaretin yalnızca tarım ve hayvancılıkta değil pek çok farklı kollarda da olduğunun bilincinde olan bu kurum aynı zamanda eğitimlerle de genç girişimcileri desteklemektedir. Bu eğitimlere katılım ise ücretsizdir. KOSGEB hibe miktarları ise;
● Yeni kurulan bir işletmenin giderleri için 2.000 TL hibe verilir. Bu hibe geri ödemesizdir.
● Kuruluşundan itibaren en fazla 24 ay geçmiş yeni kurulan işletmeler için makine, ofis donanımı ve yazılım desteği kapsamında 18.000 TL hibe verilir. Bu hibe miktarı en üst limittir ve geri ödemesizdir.
● Kuruluşunun üzerinden en fazla 24 ay geçmiş yeni açılan işletmeler için işletme giderleri desteği adı altında 30.000 TL hibe verilir. Bu hibe iş yeri kirası ve personel net ücretleri hesaplanarak hazırlanmıştır. Geri ödemesizdir.
● KOSGEB hibe desteklerinden bir diğeri ise Sabit Yatırım Desteği’dir. Kuruluş tarihi üzerinden en fazla 24 ay geçmiş yeni işletmeler faydalanabilir. Bu tarihe kadar işletmenin satın aldığı veya alacağı makine, teçhizat ve yazılım için oluşturulan bu hibe teminat karşılığı verilmektedir. Geri ödemeli olan hibenin miktarı ise 100 TL’dir.

KOSGEB Hangi Alanlarda Hibe Veriyor?

KOSGEB özellikle girişimcilere özel programlar oluşturarak farklı projelerin yürütülmesine destek oluyor. Bunlardan en önemlisi ise genç girişimcileri desteklemek amacıyla yapılıyor. KOSGEB tarafından girişimcilere özel hazırlanan hibe programları şöyledir:
• Girişimcilik Desteği
• Geleneksel Girişimci Destek Programı
• Girişimcilik
• Girişimcilik Eğitimi
• İş Planı Ödülü Destek Programı
• İleri Girişimci Destek Programı

Hibe Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

Hibe Danışmanlığı firmaları, kendi iş yoğunlukları sebebiyle hibe ve teşvik süreçlerine yönelik ihtiyaçlara vakit ayıramayan işletmeler için gerekli olan tüm süreçleri üstlenerek işletmelere uygun olabilecek projeleri belirlerleme, geliştirme ve yürütme konularında şirketin bir personeli gibi çalışmalar gerçekleştirir. İlk aşamada işletme için yarar sağlayacak konu başlıklarını belirler fakat bunun öncesinde firmanızı, sektörünüzü, yaptığınız çalışmaları, ürününüzü veya hizmetinizi detaylı olarak analiz eder. Analiz işleminin ardından belirlenen proje konusunda veya konularında başvuru süreçlerini üstlenerek dosyanın hazırlığını, revize işlemlerini ve takip sürecini üstlenerek projenin kabul olması için eksiksiz çalışma yapar. Bu çalışmaların sonucunda firmanıza hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

Açık Hibe Programlarına Nasıl Ulaşılır?

TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen tüm hibe programlarının açıldığı dönemler ilgili kurum sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Fakat belli bir süredir açık olan bir programın ne zaman kapanacağı, başvuru şartlarının neler olduğu veya kimlerin başvurabileceğini öğrenmek için ODS Consulting Group ile iletişime geçebilirsiniz. ODS olarak destekten faydalanabilmeniz için gerekli tüm aşamaları planlıyor ve süreci takip ediyoruz. Proje Geliştirme Danışmanlarımız tarafından her bir destek başvuru dosyasını titizlikle hazırlıyoruz.

Hayvancılık Hibe Destekleri Nedir?

Kırsal alanlarda yer alan üretimin ve tarımsal faaliyetlerin artması, bölge gelişimine katkı sağlanması ve istihdamın artarak doğrudan gelirin de yükselmesi amacıyla hayvancılık yatırımlarına yönelik destekler bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arı ve ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları bu destek kapsamındadır. Bu destek bakanlık tarafından belirlenen illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanmaktadır.

Hayvancılık Destekleri Yatırım Konuları ve Destek Oranları Nelerdir?

Yatırım Konusu Destek Oranı
Manda 50
Damızlık Koç, Teke Yatırımları 50
Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımları 85
Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 75
İpekböceği Yetiştiriciliği 100
Arıcılık 50


Genç Çiftçi Hibe Destekleri

Genç kesimin tarıma destek olması ve bu alanda aktifliğinin sağlanması adına devlet tarafından ilk kez 2022 yılı Nisan itibariyle verilmeye başlanan ve 2023 yılında da verilmeye devam eden bu destekler kırsal kesimde istihdamın artması ve tedarik ağının genişlemesi amaçlanmaktadır. Bu destekler verilmeye başlandığı tarihten itibaren sonraki 3 yılı kapsamaktadır. Her bir genç çiftçiye verilen destek tutarı bu yıl için 30.000 lira ve toplamda genel bütçe 450 milyon lira olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar her geçen yıl değişiklik gösterebilmektedir.

Genç Girişimci Hibe Desteği Ne Kadar?

01.06.2018 tarihinden itibaren, 18-29 yaş arasındaki şahıs şirketi kuran girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanmaktadır. Bu sayede, 1 yıl boyunca ödemeleri gereken prim miktarı devlet hazinesinden karşılanır. Ayrıca, devlet genç girişimcilere 3 yıl boyunca 75 bin TL’ye kadar elde edilecek kar için vergi muafiyeti hakkı tanır. Bu haklardan faydalanabilmek için de belli başlı koşullar bulunmaktadır.
● 30 yaşından gün almamış olmak
● 1.06.2018’den itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanacak olmak
● Daha önce herhangi bir şirket açmamış veya ortak olmamış olmak
Yukarıdaki koşullar sağlandığında genç girişimcilere vergi muafiyeti hakkı tanınır. Bağ-Kur prim desteği ve gelir vergisi desteğinin yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere 65 bin TL’den 375 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlayabilmektedir.

Engelli Hibe Destekleri

Engelli Hibe Destekleri zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal olarak yetilerini kaybetmiş kişilerin sosyal ve iş hayatına kazandırılması amacıyla verilmektedir. Destekten faydalanabilmek için aranan koşullar arasında işgücü kaybının %40 olması, İşkur engelli kaydının olması, üzerine kayıtlı aktif işletme olmaması ve İşkur’a herhangi borcun olmaması sayılabilmektedir. Desteklenecek giderler; kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve demirbaş desteğidir.

Hangi Kurumlar Hibe Veriyor?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, devlet kurumlarının yanı sıra genç girişimcilere yardım sağlayan birçok vakıf ve kuruluş bulunmaktadır. Hibe dışında faizsiz destek kredisi almak için de öncelikle bir iş projesi hazırlamak bütün vakıfların ve kuruluşların beklentileri arasındadır. Projelerin gerekli yerlere iletilmesi ve onaylanması durumunda şirketler ve girişimciler gerekli hibe ya da kredi desteklerinden yararlanabilmektedirler.

Örnek verilecek olursa, KOSGEB gibi kuruluşların özellikle kadın girişimcilere verdiği imkanlar diğerlerine %10 daha fazladır. Bunun dışında; bazı kalkınma ajansları, Ziraat Bankası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı da yeni açılan şirketlere, genç girişimcilere, esnafa ve sanatkârlara hibe desteği sağlayan kurum ve vakıflar arasındadır.

Ayrıca, esnaf olarak geçimini sürdüren vatandaşlar için de Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ve Esnaf Kooperatifleri gibi kurumlardan maddi destek alma şansı bulunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, hibe veren kurum ve kuruluşları hibeleri belli projeler karşılığında vermektedir. Bu göz önüne alınarak kişilerin seçtikleri projeye özen göstermesi ve seçtikleri projelerin hangi sektöre yönelik olduğuna doğru bir biçimde karar vermesi büyük önem taşır.

Tarım Hibe Destekleri Nelerdir?

Özellikle kırsal kesimlerde en çok istihdam sağlayan faaliyetlerden birinin tarım olduğu bilinmektedir. Sanayi devrimin ardından tarım ve hayvancılıkta kullanılan insan gücünün yerini makine ve ekipman almıştır. Günümüzde tarım faaliyetlerini devam ettirmek isteyen vatandaşlara devlet tarafından bazı hibe imkanları sunulmaktadır. Özellikle son yıllarda tarım için bazı makine ve ekipmanlara %50’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Örneğin bazı hibe desteği verilecek makineler şunlardır:
● Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
● Sap parçalama makinesi
● Fındık toplama makinesi
● Bahçe traktörü
● Arıcılık makine ve ekipmanı
● Pamuk toplama makinesi
● Yem hazırlama makinesi

Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için en fazla 50 bin TL ve örgütlenmiş toplu gruplar için de en fazla 100 bin TL olarak kararlaştırılmıştır.

Tarım Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Tarım alanında gerekli desteği alabilmek için öncelikle bir başvuru sürecinden geçmek gerekmektedir. Başvurular, İl ve İlçe Orman ve Tarım Müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir. Hibe programına başvurmak için bireyler ve ortaklaşmış gruplar, tarımsal faaliyet uyguladıklarını gösteren belgeleri ve sahip oldukları arazi varlıklarını beyan ederek ön başvuru yapabilmektedirler.

Bakanlıklar, adayların başvurularını değerlendirdikten sonra uygun gördükleri adayların hibe talebini kabul eder ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne talimat verir.

ODS Consulting Group Hibe Danışmanlığı ile Firmalara Nasıl Yardımcı Olur

ODS Consulting Group Hibe Danışmanlığı ile firmanızı düzenli ziyaret ederek ihtiyaçlarınız doğrultusunda başvuruda bulunabileceğiniz destekleri belirliyoruz. Belirlenen desteklerin ardından projeye başvuru süreçlerini firmalarınızın harcama planlarına uygun stratejiler ile kurguluyoruz. Firmanızın ilgili kurum destek sistemi başvuru sayfası aktivasyonunun ardından ilgili destek programı başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi süreçlerini tamamlıyoruz. Başvuru sonuçlanana kadar haftalık olarak başvurunun takibini üstleniyoruz.

Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız hibe ve destek yönetimi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Güncel Hibe ve Teşvik Duyurularına Nasıl Ulaşılır?

Güncel hibe ve teşvik duyurularına ilgili kurumların web sayfasından ulaşılabileceği gibi bu alanda faaliyet gösteren ve uzmanlaşmış kadroya sahip ODS Consulting Group web sayfasından ulaşılabilmektedir. Programlarla ilgili olarak düzenli güncellemelerin yapıldığı web sayfamızda birçok kuruma uygunluk gösterecek ve çeşitli desteklerin yer aldığı destek programlarına ait ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Yerinde İş Birliği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çoklu Mülakat Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Değerleme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Oyunlaştırma Kavramı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız