DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri, Japon yönetim yaklaşımının bir parçası olan ve sıklıkla "stratejik yönlendirme" olarak tercüme edilen bir kavramdır diyebiliriz. Bu kavram, kuruluşların uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için stratejik planlama ve yürütme süreçlerini birleştiren bir metodolojidir. Yine Hoshin Kanri, kuruluşun üst yönetiminden başlayarak her düzeyde çalışan katılımını dikkate alan bir yaklaşımdır. Ayrıca söylemekte fayda var ki, Japonca'da "Hoshin" "yıldız", "Kanri" ise "yönetim" veya "kontrol" anlamına gelir, kısaca ismi de bu şekildedir.

Hoshin Kanri yaklaşımı, organizasyonun vizyon ve stratejilerinini belirlerken, bu stratejilerin tüm hiyerarşik seviyelere uyumlu bir şekilde iletilmesi, anlaşılması ve uygulanması için bir çerçeve sunar ve bu nedenle de organizasyonlar arasında oldukça bilindik bir yaklaşımdır. Bu bahsettiğimiz çerçeve, stratejik hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için aksiyon planlarının oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi, ilerlemenin izlenmesi ve düzeltilmesi gibi birçok aşama içermektedir. Hoshin Kanri'nin temel amacı, tüm organizasyonun aynı hedeflere odaklanmasına olanak sağlayarak, kaynakların olabildiğince etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler. Genel anlamda baktığımızda ise bu yaklaşım, sürekli iyileştirme ve öğrenmeye dayalı bir şirket kültürü oluşturmayı hedefler diyebiliriz.

Hoshin Kanri Nasıl Uygulanır?

Hoshin Kanri’nin uygulanması aşağıda belirtmiş olduğumuz temel aşamaları içermektedir:
• Vizyon ve Strateji Belirleme: Organizasyonun üst yönetimi, organizasyonun amaçlarını belirler. Elbette ki bu vizyon ve stratejiler net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.
• Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi: Bu aşamada vizyon ve stratejilerden yola çıkarak, organizasyonun ana hedefleri belirlenir. Bu hedefler mutlaka ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
• Hoshin Matrisinin Oluşturulması: Hoshin Matrisi, stratejik hedeflerin her biri için aksiyon planlarının ve bu bahsettiğimiz aksiyonların kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirtildiği bir tablodur diyebiliriz. Bu matris, stratejik hedefler ile alt seviyelerdeki görevler arasındaki ilişkiyi göstermeye yaramaktadır.
• Aksiyon Planlarının Oluşturulması: Hoshin Matrisi'nde belirlenen her bir aksiyon için detaylı planlar oluşturulur. Bu planlar, ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğini, hangi kaynakların kullanılacağını ve sonuçların nasıl ölçüleceğini içermelidir.
• İlerlemenin İzlenmesi ve Değerlendirme: Bir önceki aşamada belirlenen aksiyonların ilerlemesi düzenli olarak izlenir. Gerçekleşen ilerlemeler, beklenen sonuçlarla karşılaştırılır. Performans göstergeleri ve veriler kullanılarak değerlendirme yapılır.
• Düzeltici Aksiyonlar: Bu aşamada izleme ve değerlendirme sürecinde ortaya çıkan sorunlar veya hedeflere ulaşılamama durumları için düzeltici aksiyonlar alınır. Yine bu aşamada gerekli düzeltmelere bağlı olarak aksiyon planları gerektiğinde güncellenir veya değiştirilir.
• Toplam Katılım ve İletişim: Belirttiğimiz gibi Hoshin Kanri kültürünün, uygulamasının başarısı, tüm organizasyonun katılımını gerektirir. Vizyon, stratejiler, hedefler ve ilgili aksiyonlar net bir şekilde iletilmeli ve tüm çalışanlar arasında anlaşılır olmalıdır.
• Sürekli İyileştirme: Hoshin Kanri döngüsü sürekli bir döngü olarak devam eder. Yani elde edilen deneyimler ve sonuçlar doğrultusunda stratejiler ve aksiyonlar sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.

Hoshin Kanri Örnek Uygulamaları

Hoshin Kanri uygulamalarına örnek verecek olursak, bunu uygulayan herhangi bir otomotiv şirketi üzerinden ilerleyebiliriz. Bu şirketin üst yönetimi ilk olarak en yüksek kalite standartlarını sağlama ve yeni ürün geliştirme sürecini hızlandırma gibi süreçleri kendilerine stratejik hedef olarak belirlerler. Ardından bu hedefler bağlamında üretimden Ar-Ge’ye kadarki tüm birimlerde çalışan ekipler, aksiyon planlarını bu kararlara yönelik olarak oluştururlar. Yine üretim hattındaki operasyonel iyileştirmelerden, tedarik zinciri yönetimine kadar oldukça geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirilir. Bir sonraki adımları ise bu adımlardan sonra performansın izlenmesi ve düzenli yapılacak toplantılar ışığında sonuçların değerlendirilmesi olacaktır. Bu bahsettiğimiz süreç, hem ürün kalitesinde hem de geliştirme süreçlerinde gözle görülür bir iyileşmeye yol açacaktır.

Hoshin Kanri'nin Temel İlkeleri Nelerdir?

Hoshin Kanri’nin temel ilkelerinden kısaca bahsedecek olursak:
• Yönlendirme ve Hedef Odaklılık: Organizasyonun tüm düzeylerinin belirlenen hedeflere yönlendirilmesi ve bu hedeflere odaklanması, temel ilkelerinden en önemlisidir diyebiliriz. Bu ilke, organizasyonun enerjisini ve kaynaklarını stratejik hedeflere ulaşmak için birleştirir.
• Toplam Katılım ve İletişim: Hoshin Kanri'nin başarısı, sadece üst yönetimden değil, tüm çalışanların katılımını gerektirir, bundan dolayı da belirttiğimiz gibi tüm düzeylerde uygulanması oldukça önemlidir. Her seviyeden katılım ve açık iletişim, stratejik hedeflerin anlaşılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.
• Sürekli İyileştirme ve Öğrenme: Hoshin Kanri, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Organizasyon, elde edilen sonuçlardan ders çıkararak ve deneyimleri değerlendirerek stratejik yaklaşımlarını geliştirir.
• Esneklik ve Uyum: Hoshin Kanri'nin bir diğer temel ilkesi ise, organizasyonların hedeflere ulaşma yolunda esneklik göstermesi ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamasıdır. Bu ilke, rekabetçi bir ortamda başarıyı sürdürmek için oldukça önemlidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Maluliyet Tazminatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Süreçleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişisel Markalaşma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

5S Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız