UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İhracatçı Birlikleri

19.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

İhracatçı Birlikleri

Ülkelerin ekonomik kalkınma planlamasında ihracat önemli rol oynamaktadır. Kelime anlamı olarak ihracat, dış satım demek iken, tanım olarak ise bir ülkenin ürettiği ürün veya hizmeti ülke dışına satışı demektir. Böylece ihracatın bağlı olduğu faktörlerin başında ülke dışı pazarı önemlidir. Bu nedenle ülkelerin ekonomik gelişiminin yanı sıra, pazar alanındaki güvenilirliğini de ihracat etkilemektedir. Haliyle ihracat yapan kurum veya kişilerin tek bir çatı altına toplanması gerekebilir. İhracatçı Birlikleri bu kuruluşlardan birisidir. Genel tanımla bakılırsa İhracatçı Birlikleri, ihracat faaliyetleri altında iş birliği kurmayı hedefleyen kitleleri bir araya toplamaktadır.
İhracatçı Birlikleri hakkında daha detaylı bilgi için yazının devamını okuyabilir veya ODS Danışmanlık Hizmeti için etkileşimde bulunabilirsiniz.

İhracatçı Birlikleri Nedir?

Ülkelerin ekonomik anlamda gelişiminin ticarete bağlı olduğu bilinmektedir. Yapılan ticaretler arasında ülkenin durumunu etkileyen en önemli etkenlerden birisi ihracattır. Bununla birlikte ülkede, ülkenin sınırları dışındaki kurum veya firmalara satış yapan kişiye veya kurumların sayısı epey fazladır. Dış pazara satış yapan bu kişi ve kurumların ortak amacı ihracat yapabilmektir. İhracatçı Birlikleri ise bu amaçtan doğmaktadır.

İhracatçı Birlikleri, ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen veya yapan kişi ve kurumların bir grup yapısıyla bir araya gelişini destekleyerek, bir çeşit iş birliğini sağlayan ve hedefleyen, ihracata dair ticari işlemlerin geliştirilip uygulanabilmesi amacıyla oluşturulan birliklere verilen isimdir. İhracatçı Birliklerin amaç ve görevleri ise, ihracat yapan veya yapmak isteyen kişi veya kurumların organizasyonunu sağlamak, ihracat için gereken dayanışmanın ve yardımlaşmanın teşvikini desteklemek, ihracat için gereken miktarın artırmasına yönelik faaliyet göstermek, meclisle olan faaliyetler ve ilişkiler üzerinde de düzenleme sağlamaktır. Ayrıca ihracat yapan kişi veya kurumların yaşayabileceği ekonomik sıkıntıların çözümüne yardımcı olmak ve hem ihracatçı hem de bürokrasi arasında bir denge sağlayarak köprü görevi görmektedir.

İhracatçı Birlikleri Ne İş Yapar?

İhracatçı Birliklerin yaptıkları iş ve görevleri:
● İhracat yapan kişi ve kurumları örgütleyerek iş birliğine teşvik edip, iş birliğini geliştirmek amacıyla ihracatı artıran ekonomik faaliyetlere katkı sunmak,
● Dış ticarette önemli bir rol oynayarak dış ticaretin ülkenin yararını gözetecek gelişimde seyretmesini sağlamak,
Dış pazar alanının araştırılması, dış ticaretin ilgilendiği konular üzerinde çalışmaların yapılması ve takibi,
● Dış ticaret için gereken çalışmaların yapılmasına katkı sunabilecek kamuya ait kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektördeki bazı kuruluşların üyelerinin desteğiyle ülke menfaatinin korunmasını ve gelişmesini destekleyen çalışmalara yönelmek,
● İhracat yapan kişi veya kurumlar arasında meslek ahlakının sağlanması ve iş birliklerinin teşviki,
● Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ait görüşlerin ve Müsteşarlık onayının alınması üzerine, baz alınan sektörün gerektirdiği eğitim ve öğretimin kurum ve firmalarda sunulmasına hizmet vermek, öncülük ederek katkı sunmak,
● Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ait görüşlerin ve Müsteşarlık onayının alınması üzerine, amacın ve görevlerin gerçekleştirilebilmesi adına vakıf kurulması, kurulu vakıflara iştirak edilmesi, gereken bütçeye göre mal ve hizmet sunulması, alınması, kiralanması ve satışını tesis ederek, gerekli durumlarda iştigal sahasıyla ilgili ortak hizmeti sunan firma, dernek ve işletmelerin kurulmasına, kurulmuş olanlarına iştirak edilmesine, gerektiği durumlarda laboratuvar, testler, muayeneler ve belgelendirme işlemlerinde üyelerin desteklenerek; fuarlar, sergiler ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi, düzenlenen etkinliklere iştirak etmesi,
● Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verdiği dış ticareti etkileyecek görevleri de yerine getirmesi şeklinde sıralanabilir.

İhracatçı Birlikleri Nereye Bağlı?

İhracatçı Birlikleri 03.09.2009 tarihinde yayınlanan 27338 sayılı Resmî Gazete’deki Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır. 03.09.2009 tarihli 27338 sayılı Resmî Gazete’ye göre İhracatçı Birlikleri’nin faaliyetleri Türkiye İhracatçılar Meclisi altına yerleşirken, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı bir kuruluş haline gelmiştir. Genel bir açıklamayla İhracatçı Birlikleri’nin faaliyetleri Bakanlar Kurulu Kararı ile Dış Ticaret Müşteşarlığı’na bağlanmıştır.

Kaç Tane İhracatçı Birliği Vardır?

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, 27 sektörü kaplayan 61 İhracatçı Birliği bulunmaktadır. İhracatçı Birliği’nde 100 binden fazla ihracatçının bulunduğu belirtilmektedir.

Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin sunduğu Birliklerimiz kısmında yer alanlar İhracatçı Birlikler şu şekildedir:
● Akdeniz İhracatçı Birlikleri
● Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri
● Denizli İhracatçı Birlikleri
● Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
● Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri
● Ege İhracatçı Birlikleri
● Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
● Hizmet İhracatçı Birlikleri
● İstanbul İhracatçı Birlikleri
● İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
● İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
● Karadeniz İhracatçı Birlikleri
● Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
● Uludağ İhracatçı Birlikleri

Hangi İhracatçı Birliğine Üye Olmalıyım?

5901 numaralı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da belirtilen Üyelik’in Madde 4’ünde üye olmanın adımları şu şekilde belirtilmiştir:
● İhracatçılar ilgili olduğu birliğe üye olmalıdırlar.
● Kanunda yer alan ödemelerin üyeler tarafından ödenmesi gerekmektedir.
● Birliklerden herhangi birine üye olunması halinde ihracatçı, diğer birliklerin kapsamına giren maddelerin üyelik şartına bakılmaksızın ilişiğini kesmelidir.
Belirtilen kurallara riayet ederek ihracatçının hizmet vereceği alanla ilgili İhracatçı Birliği’ne üye olması gerekir. Kanunda belirtildiği üzere, ihracat yapan kişi ve kurumların, ihraç ettikleri malın hangi sektöre ait olduğuna ve hangi sektörde faaliyet gösterdiğine, ticaret sicilinde kayıtlı olduğu merkezin yer aldığı adreslerde yer alan birliklerden birine giderek üyelik oluşturmalıdır.

İhracatçı Birlikleri Özel Mi?

İhracatçı Birlikleri, özel kuruluşlar olarak etkinlik göstermektedirler. Amaçları ihracatçıları ticari faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak ve destek olmaktır. Bununla birlikte İhracatçı Birlikleri’nin ihracatçılara sunduğu birçok alternatif bulunmaktadır. İhracatçı Birlikleri’nin genel görev ve sorumlulukları gerekli kanun ve yönetmelikte işlenmiştir.

İhracatçı Birliği Üyelik Belgesi Nasıl Alınır?

İhracatçı Birlikleri’nden üyelik belgesi alınabilmesi için üyelik oluşturulmalıdır. İhracatçıların İhracatçı Birlikleri’ne üyelik oluşturma adımları şu şekildedir:
● İhracatçı kişi veya kurumun üyelik için gereken başvuru formunu doldurmalıdır.
● İhracatçı başvuru formunu doldururken üye olmak istediği birliği işaretlemelidir.
● İhracatçı, üyeliğini vekaletname ile yapmak istediği takdirde, vekaletname ile vekilinin imza sirküleri taranmalı ve ilgili alana yüklenmelidir.
● Giriş yapıldığı takdirde gerekli aidat her birlik için aynı ücretlendirmeye sahip olacağı için, ihracatçının aidatı ödemesi gerekmektedir.

İhracatçının herhangi bir İhracatçı Birliği’ne üyelik oluşturması halinde üye belgesi oluşturması mümkündür. İhracatçı, üyelik belgesini almak için şu adımları takip edebilir:
● Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin sayfasına giderek online giriş yapılır.
● Ekrana giriş yapıldıktan sonra ihracatçı üye olduğu birliği seçer.
● Karşılaşılan ekrandan İhracatçı Birlikleri’nden hangisinde üye olduğunu gösteren belge ekranı ile karşılaşılır.
● Ekrana yansıyan belgeyi indirerek çıktı alabilirler.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle