UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İnovasyon Nedir?

16.06.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, mevcut uygulamaların iyileştirmesi veya bozulmasını engellemeyi, yeni çözümler üretmeyi amaçlayan ürün, hizmet veya farklı diğer alanları kapsayan yeni fikirlerin pratik olarak uygulanmasıdır.

Fikirleri, kendiniz bulmanız veya var olan fikirleri şirketinize uygulamak istemeniz inovasyon olmasını engellemez. Bilinmesi gereken tek şey, inovasyonun kısa süreli yapılmaması ve hayatta kalması için sağlam temeller üzerine kurulmasıdır. Bu nedenle burada inovasyonun hangi alanda gerçekleşeceğini unutmamalı ve bu alanlardan hangisinin size uygun olduğunu doğru saptayarak ilerlemeniz gerekir.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon farklı şekillerde ve sonuçlarda olabilir. İnovasyon denilince insan zihni direkt olarak yeni bir fikrin ortaya çıkması olarak sınırlandırsa da aslında öyle değildir. İnovasyon durum ve konuma göre farklılık gösterir. İnovasyon çeşitleri ise şu şekilde listelendirilebilir;
 • Artımlı İnovasyon:
Gözlemleyebildiğimiz en yaygın yenilik biçimlerinden biri artımlı inovasyondur. Mevcut bir pazarda mevcut teknolojileri kullanarak yapılır. Amaç, yeni özellikler, tasarımdaki değişiklikler vb. ekleyerek mevcut olan ürünü iyileştirerek üzerine koymaktır.

 • Yıkıcı İnovasyon:
Yıkıcı inovasyon, çoğunlukla mevcut endüstrilere yeni teknolojilerin, süreçlerin veya yıkıcı iş modellerinin uygulanmasıyla ilişkilendirilir. Bazen yeni teknolojiler ve iş modelleri, özellikle başlangıçta, mevcut çözümlere göre daha düşük görünebilir, ancak bazı yenilemelerden sonra, verimlilik veya kullanılacak alan genişliği sebepleriyle piyasayı ele geçirebilir.

 • Mimari İnovasyon:
Mimari yenilik, şu anda Amazon, Google ve daha pek çok teknoloji devinde gördüğümüz inovasyon çeşididir. Alan hakkında uzman teknolojileri ve yetenekleri alınarak farklı bir pazara uygulanır. Bu şekilde yeni pazarlar açılarak var olan müşteri nüfusu artabilir.

 • Radikal İnovasyon:
Çoğu kişinin inovasyon tanımı aslında radikal inovasyondur. Radikal inovasyon, müşterisinden, ürüne kadar her alanda yeniliği vurgular. Sıfırdan alan açarak oradaki piyasanın başına geçme modeli olarak da örnek verilebilir.

İnovasyon Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

İnovasyon, girişimcilik ve ekonominin kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır. Ekonomist Joseph Schumpeter, inovasyonu 1942 yılında “yaratıcı yıkım” teorisi olarak ortaya çıkarmıştır. Yaratıcı yıkım olarak adlandırmasının en büyük nedeni bir süreç içerisinde uzun yıllar adından söz ettirerek piyasada kilit bir rol oynamasıdır. Yapılan her inovasyon piyasadaki durumda önemli bir rol oynar. İnovasyon 1942 yılında teori olarak ortaya çıkmış olsa da insanlık tarihinin ilk günlerinden günümüze ve hatta geleceğimize kadar inovasyonu gözlemleyebiliriz. Çakıl taşlarının varlığını bilmek bu taşları sadece saldırmak için kullanmayarak ateş üretilmesi, sonrasında ateşle hem koruma hem de yemek yapmak için kullanılması ilk inovasyon örneği olarak verilebilir.

İnovasyon Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

 • Gider: Yeni teknoloji, uzman çalışanlar, işletmenizin kimliğinde büyük değişimler son derece pahalı bir girişim olabilir ve artan kâr garanti edilmediğinden risklidir.
 • Planlama: İnovasyon zaman alır ve inovasyon için harcadığınız zaman, mevcut ürünlerinize, pazarlamanıza ve satışlarınıza odaklanmak için kullanmadığınız zamandır.
 • İstikrarlı olma: Yenilikçi fikir üretimi heyecan verici olabilir, ancak işletmeler sürekli olarak büyük yenilikler yapıyorsa, asla istikrarlı bir kimlik veya pazar bulamayabilirler ve müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değişikliklere ayak uydurmak zor olacaktır.


İnovasyon Neden Önemlidir?

Yenilik, şirketlerin değişime uyum sağlamaları ve bu zorlukların üstesinden gelmeleri için genellikle gereklidir. Büyümeyi teşvik eder. Durgunluk işiniz için son derece zararlı olabilir. İnovasyon yoluyla kurumsal ve ekonomik büyüme elde etmek, günümüzün son derece rekabetçi dünyasında ayakta kalmanın anahtarıdır.

İnovasyon Ne İşe Yarar?

Bir kavram olarak inovasyon, bir bireyin veya kuruluşun yepyeni ürünleri, süreçleri ve fikirleri kavramsallaştırmak veya mevcut ürünlere, süreçlere ve fikirlere yeni yollarla yaklaşmak için üstlendiği süreci ifade eder. Uygulamada da aynı kavramında olduğu gibi, birey veya kuruluşun yeni ürünlerle veya var olan ürünlerini geliştirerek pazarda hakimiyet kurmasına yarar.

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyon, bir alanın, bir ürünün veya hizmetin yeni süreçler uygulayarak, yeni teknikleri tanıtarak veya yeni değer yaratmak için başarılı fikirler oluşturarak yenilendiği ve güncellendiği bir süreçtir. Değer yaratma, inovasyonun tanımlayıcı bir özelliğidir. İnovasyon yapmak isteyen kişilerin de ürünlerini iyi bilmeli, ürünlerin ne kadar geliştirebileceğini hesap etmeli ve bu hesaplama sonucunda pazara ürünü nasıl sunacaklarını önceden belirlemesi gerekir. Ancak bu şekilde başarılı bir inovasyon yapmış olunur.

İnovasyon Nasıl Geliştirilir?

İnovasyon yapıldıktan sonraki süreç ise yapılan inovasyonun uzun vadeli olmasıdır. Uzun vadeli bir ürün beklentiniz varsa yapılan inovasyona bir inovasyon yapmanız gerekebilir. Bunun için izlemeniz gereken beş aşama vardır:
 • Yeniliğe yönelik hedefler ve stratejik yaklaşım belirleyin.
 • Pazarda bulunan müşterileri ve rakiplerinizi analiz edin.
 • İşletme olarak neye değer verdiğinizi tanımlayın.
 • Temel yeteneklerinizi değerlendirin ve geliştirin
 • İnovasyon tekniklerinizi ve sistemlerinizi kurun.

İnovasyon Nasıl Rekabet Avantajı Sağlar?

İnovasyon yapmış bir iş işletme, yapmayanlara oranla daha kaliteli ve işlev bakımından da farklılık sağlayan ürünler üretir. Bu da rekabet gücünün artmasını sağlar. Farklılıklar müşterilerin seçmesi için teşvik sunacağı için de daha yenisi daha gelişmiş ürün diğer işletmelerin önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır. Böylelikle, güç kazanan işletmeler, piyasanın lideri konumunu güvence altına alır ve yeni müşterilerin ilk uğrak noktası haline gelir.

İnovasyon Nasıl Ölçülür

İnovasyon değerinizi ölçmek için girişimi üç aşamada incelemeniz ve işleme tabi tutmanız gerekir. Bunlar ürünün yeniliği, inovasyon oranı ve yenilik derecesi. Belirledikten sonra aşağıdaki işlemlerle inovasyon oranınızı, değerini ölçebilirsiniz.
 • Ürün yeniliği:
Yenilik oranı = yeniliklerin gelir payı/toplam gelir * 100.

 • İnovasyon oranı:
Yenilik oranı = yenilik sayısı / tüm ürün sayısı * 100

 • Yenilik derecesi:
Yenilik derecesi = amaç-araç kombinasyonunun yenilik derecesi.

Yukarıdaki sayıların ve çıkan sonuçların bir dar anlam ifade ettiğini unutmamanız gerekir. Burada önemli olan sayılar değil, ürün yelpazesinin kesin bir analizidir. Ürünü doğru şekilde analiz ederseniz pazar konusunda size bir o kadar katkısı olacaktır. Doğru analiz edilmiş ürünün gideceği yol bellidir.

Ancak, bu kilit rakamların pratik uygulaması o kadar kolay değildir: Çünkü, daha önce de belirtildiği gibi, değişkenler kesin ve tutarlı bir tanım gerektirir, böylece formüller de şirketiniz için anlamlı rakamlar sağlar.

İnovasyon Hangi Alanlarda Kullanılır?

İnovasyona yaşamın her alanında neredeyse rastlanabilir. Bunun de en büyük nedeni hayattaki her şeyin geliştirilmeye açık durumda olmasıdır.
 • Ürün ve Ürün Performansı İnovasyonu:
Üretim yapan bir iş yeri sahibiyseniz, ürünlerinizin performasını artırarak bir yenilik yapmış olursunuz. Herkes tarafından üretilen ürünlerin dışına çıkarak farklı ürünler de satılması yine ürün inovasyonu kapsamındadır.

 • Teknoloji İnovasyonu:
Yeni teknolojiler, diğer birçok yeniliğin de temeli olmuş durumda. Teknolojinin kendisi bir inovasyon olsa da teknolojiye bağlı birçok alanda inovasyonlar yapılmıştır.

 • İş Modeli İnovasyonu:
Dünyanın en başarılı şirketlerinin çoğu, iş modellerini yenilemiştir. Sürekli yenilenen sabit kalmayan iş yerleri diğerlerine oranla daha fazla müşteri kitlesine hitap etmekle beraber daha uzun süre iş hayatında var olabilir.

 • Organizasyonel İnovasyon:
Ezber bozan inovasyon olarak da bilinen organizasyonel inovasyon, var olan kaynakların farklı şekillerde kullanılmasına verilen isimdir. Yani temel gıda malzemeleri üretirken aynı malzemeleri kullanarak bir giyim mağazası oluşturmak bu inovasyonun kullanıldığı alanlardandır.

 • Pazarlama / Satış – Yeni Kanal İnovasyonu:
Müşterilerin dikkatini çekmek ve tutmak için yeni yöntemler bulunmalıdır. Ya yenilikçi pazarlama/satış kavramlarının kullanılması ya da müşteri kazanımı/satışı için yeni kanalların kullanılması gerekir. Bu tür inovasyonları daha çok satış ve alım yapılan ticari işlerde kullanılır.

 • İnternet –Ağ İnovasyonu:
Farklı grupları ve paydaşları birbirine bağlayarak ekstra değer yaratmak mümkün olabilir. Bu tür bir yenilik, BIT hizmetlerinin kullanımı nedeniyle çok yaygındır.

 • Müşteri Katılımı / Elde Tutma:

Müşterilerin katılımını artırmaya ve elde tutmayı sürdürmeye çalışan yenilikçi konseptler. Amaç, müşterileri "kilitli" veya meşgul tutmak için yenilikçi modellere sahip olmaktır.

Hangi İnovasyon Türleri Oslo Kılavuzunda Yer Almaz?

İnovasyon türleri belirli kaynaklar ışığında, belirli kişilerin görüşlerine başvurarak farklı şekillerde oluşturuldu. OECD ve Avrupa Birliği’nin ortak aldığı kararlar ile oluşan Oslo Kılavuzu’nda birkaç tür inovasyon olduğu gözlemlenebilir. Oslo’da yer alan inovasyon çeşitleri, ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, pazarlama yenilikleri ve organizasyonel yeniliklerdir. Bu konuları içermeyen diğer girişim veya inovasyonlar Oslo Kılavuzu’nda yer almaz.

İnovasyonda Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, inovasyon süreçlerinde de başımıza gelebilecek yapabileceğimiz bazı hatalar vardır. Bunları önceden bilmek, inovasyonu uygularken hem önlem almanızı hem de olası hatalarla hızlı şekilde başa çıkabilmenizi sağlayacaktır. Bunlar şu şekilde listelendirilir;
 • Zaman ve para açısından ne gerektiğini hafife almak,
 • Kaynak eksikliği,
 • Zayıf inovasyon süreçleri,
 • Kısa vadeli sonuçlara öncelik vermek,
 • Denge,
 • Yetersiz bilgi,
 • Karar vermeden önce fikirleri tam olarak değerlendirememek,
 • Faiz,
 • Sadece belirli görüşlere değer vermek,
 • Yenilikçi fikirleri takip etme ve geliştirme sürecine sahip olmamak.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle