UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Irak’ta Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

26.10.2022 

Linked

Selin Germiyan

-

Profili görüntüle

Irak’ta Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

Irak’ta Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

Irak ya da resmi adıyla Irak Cumhuriyeti, Bağdat başkentli toplam 437.072 km2 yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Irak bulunduğu konum nedeniyle kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneydoğuda Kuveyt, güneyde Suudi Arabistan, güneybatıda Ürdün ve batıda ise Suriye ile komşudur. Bu nedenle bulunduğu konuma stratejik denilmesi yanlış olmayacaktır.

Irak yatırım ve ticaret sektöründe de birçok alanda kendini göstermiştir ve bu alanlardan fırsatlar üretmiştir. Sınırı olduğu birçok ülke sayesinde birçok yatırımcının ilgisini çekmeyi başaran Irak, ekonomisi ve ticari sektörleriyle bu yatırımcıları kaybetmekten kaçınmıştır. Bu nedenle gözler Irak’taki yatırımsal ve ticari fırsatlara dikilmiştir.

Peki, bu fırsatlar nelerdir?
Irak, oteller, alışveriş merkezleri, pazarlar ve turistik şehirler kurmaya başladığından bu yatırımcılar için yatırım ve tanınma fırsatlarını doğurur. Irak oluşturacağı bu unsurlara karşı yatırımlara açık kapılar bırakarak yarattığı fırsatın değerlendirilmesini istediğini açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Özellikle kuzey Irak içerisinde barındırdığı 12 bin 899 şirket faaliyetleri Irak’ın yatırım fırsatlarını somutlaştırmıştırlardır.

Irak’a Yatırım Yapmanın Sektörlere Göre Dağılımı Nasıldır?

Irak’ta bulunan yatırım sektörlerinden en belirgini petroldür. 140 milyar varillik ham petrole sahip olan Irak bu miktarla dünyada 5. olmuştur. Günlük ham petrol üretmesiyle de OPEC üyeleriyle kıyaslandığından Suudi Arabistan’dan hemen sonra gelerek 2. sırada yerini almıştır.

Ekonomisi istikrardan yoksun bir şekilde ilerleyen Irak bu istikrarsızlığını yatırım yapılabilme potansiyeline sahip sektörlerine de yansıtmıştır. Bunun önüne geçmek adına kendini ve ekonomisini toparlayan Irak’ın sektörel açıdan gelişmesi ve iyileşmesi beklenilmektedir. Irak bu süreci ilerletirken aynı zamanda hali hazırda sahibi olduğu sektörleri de elinde tutmak ister. Bu sektörler;
• Sanayi Sektörü
• İnşaat Sektörü
• Enerji Sektörü
• Tarım Sektörü
• Madencilik Sektörü
• Bankacılık Sektörü
şeklindedir.

-Irak sanayi sektöründe belli başlı kuruluşlara yer vermektedir. Bunlar, petrol arıtma ve petrokimya tesisleridirler. Bu iki kuruluş Irak’ın sanayi sektörünün ana direkleridir. Irak bunlar dışında, kâğıt, plastik, tekstil ürünü vs. gibi birçok sanayi alt kollarına sahip olsa da gelirinin ana kaynağı petrol arıtma ve petrokimya tesisleridir.
-Irak’ın kanayan yaralarından biri olan ülkedeki elektrik üretimi yetersizliği, Irak’ın bunu geliştirmek adına birçok çalışmaya kalkışmasını sağlamış ve böylece de bu sektör yatırıma açık hale gelmiştir.
-Irak’ta inşaat sektörü hızlı bir gelişim halindedir. Ülke çapında yapılandırmalar yürütülmekte ve bu nedenle de inşaat malzemelerine ihtiyaç artmaktadır. Irak’taki yatırım ajanslarının verilerine göre Irak bu sektörde birçok yatırım aramaktadır.
-Irak başlıca buğday, arpa, pirinç ve hurma üretir. Fakat yüzde elliyi aşan bir oran dış devletlerden ithal edilmektedir. Buna rağmen tarım sektörü GSYİH’ e katkıda bulunan ikinci büyük sektördür ve yatırımcıların ilgisini çekmektedir.
-Madencilik sektöründe Irak’ın faydalandığı bünyesinde bulunan bazı kaynaklar vardır. Bunlar; petrol, doğalgaz, fosfat ve sülfürdür. Irak’ın 10 milyar ton civarında fosfat sahibi olduğu tahmin edilmektedir ve bu yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek bir sayıdır.
-Irak’ın geliştirilmiş bir banka yapısına sahip olmayışı onu her ne kadar bir süre geride tutmuş olsa da bu husustaki geliştirme çabaları Irak’a güvenilirlik aşılamaya başlamıştır. Bu nedenle bu sektör yatırımları güvenirliği artırarak çekmeyi amaçladığı için oldukça önemlidir.

Yukarıdaki veriler gözden geçirildiğinde Irak’ın birçok sektörü içerisinde barındırdığı ve tüm sektörleri için yatırım beklediği net bir şekilde gözlenmektedir.

Irak’a Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Irak’ın içerisinde bulundurduğu birçok sektörden herhangi biri ya da birilerine yapılan yatırım ekonomik avantajlarla geri dönüşte bulunur. Bu avantajlardan bahsetmek gerekirse bunlar;
• Farklı bir ülke olan Irak’ın pazarı hakkında fikir sahibi olmak.
• Nakit akışını ülkeler arası durumlarda sağlamak ve bunun diğer hususlara nispeten daha elverişli olması.
• İletişim ağını genişletir ve geliştirir.
• Irak’ın ekonomisinin analizi yapılabilir ve bu analizler pazarda oldukça avantaj sağlayabilir.
• Irak’ın stratejik jeopolitik konumu nedeniyle, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, İran ve Kuveyt gibi birçok ülkeye erişimi kolaylaştırma avantajı sağlar.
şeklindedirler.

Yukarıda da görüleceği üzere Irak’a yatırım yapmak yanında birçok avantajı da getirir. Bu avantajlar bir ülkenin, devletin kendini rekabetçi ulusal pazarda gösterebilmesi ve hayatta tutabilmesi adına oldukça önemlidir.

Irak’a Yatırım Yapmak için 5 Neden

Irak’a yatırım yapmayı düşünen kurum ya da kuruluşların ilk düşüneceği husus neden Irak’a yatırım yapmanın mantıklı olacağıdır. Bu nedenler ise 5 başlığa ayrılır ve şu şekildelerdir;
• Ham petrolün oldukça büyük bir kısmına ev sahipliği yapması ve petrolün 21.yüzyılda çok değerli oluşu.
• İçerisinde yatırım yapılmasını bekleyen ve pazarları yeniliğe açık birçok sektörün olması.
• Bulunduğu konum nedeniyle sadece kendisiyle değil aynı zamanda farklı birçok ülkeyle de iletişim sağlayabilmesi.
• Sektöre ya da sektörlere yapılan yatırımların elverişli olma olasılığının yüksek oluşu.
• Yatırımcılara karşı daha esnek bir politika izleyen Irak’ın yatırım konusunda açık bir kapı görevini üstlenmesi.
Tüm bu nedenler zamanındaki yatırımcıları ikna etmeye yetmiş ve halen de yetmeye devam etmektedir. Çünkü Irak yatırımcıların es geçmeyi düşündüğü bir ülkenin aksine bir yatırım kaynağıdır.

Irak’a Yatırım Yapmak İçin Şirket Nasıl Kurulur?

Irak her ne kadar diğer ülkelere kıyasla daha yatırıma karşı açık kapılara sahip olsa da şirket kurma hususunda yerine getirilmesi gereken bazı belgelerden bahseder. Bunlar;
• Şirketin kuruluşunun sözleşmesi veya yönetici kurul üyelerini ve imza yetkisine sahip bireyi belirten belge fotokopisi
• Ruhsat talep formunun fotokopisi
• Şirketin geçerliliğini sağlayacak olan tescil belgesi
• Şirketin mali durumunun açığa kavuşması adına, denetmen raporu fotokopisi, yasal ve finansal yükümlülüklerini sorumluluğu altında olduğuna dair yazı teslimi
• Yönetici birey için hazırlanmış vekaletname fotokopisi
• Şirket tescili için temsilci görevlendirilmesi
• Resmi departmanlardan onay belgesi.
şeklindedirler.

Bu belgeler temin edildikten sonra gerekli yetkili departmana verilir ve yatırım amacıyla Irak’ta başarılı bir şekilde şirket kurulmuş olur. Böylece yatırım spektrumu geliştirilmeye ve genişletilmeye başlamaktadır.

Linked

Selin Germiyan

-

Profili görüntüle