UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İş Yerinde Güven Kültürü

 

Linked

Şahin Akman

-

Profili görüntüle

İş Yerinde Güven Kültürü

İş Yerinde Güven Ortamı Nedir?

Sağlıklı ve kalıcı ilişkilerin temelinde yatan en önemli şey güven duygusudur. Bu hem aile, arkadaş ve sosyal çevrede çok önemli bir faktör olmakla birlikte kişinin gününün çoğunu geçirdiği iş yeri ortamında da olmalıdır. Hayatımızın en büyük sosyal alanı haline gelen iş ortamlarında ekip arkadaşlarıyla, yöneticilerle ve iş yerini beraber paylaştığımız kişilerle saygılı ve güven içerikli bir ilişki kurmak hem iş yaşamımızı kolaylaştırmak hem de yeni arkadaşlar edinebilmek için oldukça önemlidir. İş yerinde güven ortamını sağlamanın hem birey açısından hem de kurum açısından birçok yararı da bulunmaktadır. Kişiler güvende hissetmediği ve huzursuz oldukları yerlerde çalışmalarından da istedikleri verimi alamazlar. Aynı zamanda şirket de güvenli bir ortam yaratamadığı takdirde ekipleriyle ve çalışanlarıyla iyi bir ilişki kuramaz ve sağlıklı bir iş etkileşiminin kurulmasını engeller.

Güven organizasyonunu sağlayabilmek için iki tarafın da ilişkide eşit derece efor sarf etmesi gerekmektedir. İş yerinde güven ortamını yalnızca çalışan veya yalnızca şirket kendisi oluşturamaz. Kişi çalıştığı ortamın hem kendisini hem de kurumu düşünen bir prensiple ilerlediğini ve emeklerinin boşa gitmediğini bilmelidir, bunun yanında şirket de çalışanına sağladığı imkanların boşa gitmediğini ve tarafların birbirlerinden yarar sağladığını bilmelidir. İş yerinde güven ortamı yalnızca çalışanlar ve yöneticiler arasında da değildir. Eşit pozisyondaki iki çalışanın da sağlıklı bir ilişki kurması yardımlaşma imkanını sunarak iki kişinin daha güvenli ve fikir alışverişinin yüksek olduğu bir ortamda çalışmasını sağlayacak ve üretkenliği artıracaktır.

Bu iş yerinde oluşturulan güven duygusu kurum kültürünü besleyen en önemli faktörlerden biri olup iki tarafında birçok anlamda olumlu bir iş yaşantısı geçirmelerinin ilk adımıdır. İş arkadaşları arasında kurulan güven, stresi de azaltarak çalışanların evlerindeki huzuru iş yerinde kaybetmemeleri açısından güzel bir durum haline de gelmektedir. İş yerinde çalışanların tükenmesine sebep olan en büyük etken stres yoğunluğu ve boğulmuşluk hissidir. İş yerinde kurulan sağlıklı ilişkiler sayesinde çalışanlar da bir yere sürükleniyormuş gibi hissinden kurtulmaktadır. Bu aktif ilişki sayesinde insanlar bu bahsettiğimiz tükenmişlik hissine yakalanmayıp iş yerinde daha kalıcı bir gelecek hayal edebilmektedir. Bu faktör de aslında güven duygusunun en olumlu sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır; huzursuzluk ve güvende hissetmeme durumu yüzünden iş yerinden ayrılmak isteğine engel olunmaktadır.

İş Yerinde Güven Oluşturmanın Yolları Nelerdir?

İş yerinde güven oluşturmanın yollarından bahsederken basit bir sınıflandırma yapmak durumundayız. Bu sınıflandırmada önce çalışanın şirketin güvenini kazanması için yapması gerekenler ve diğer yanda da şirketin çalışanın güvenini kazanması için yapması gerekenleri sıralayabiliriz.

Şirket bünyesindeki çalışanın güven ortamının kurulmasına katkı sağlayabilmesi için yapması gereken ilk şey kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmek ve verdiği sözleri belirtilen zaman içerisinde tamamlamasıdır. Çalışan verdiği sözleri tuttuğu takdirde şirket çalışanının sorumluluk duygusunun geliştiğini bilecek ve yönetici bu çalışana yeni bir görev verdiğinde çalışanının yükümlülüklerini yerine getireceğini bilecektir. Bu durum güven ortamının yaratılmasını sağlar ve çalışanın şirket açısından yüksek bir puanla ilerlemesiyle sonuçlanır. Çalışan da bu sayede yükselebileceğinin bilincinde olur ve daha fazla motivasyon kazanır.

İş yerinden bahsetmesek bile güven kelimesi akla geldiğinde bu durumun zıttı olarak yalanları da ardına düşünürüz. Güven duygusunun düşmanı yalandır ve iş ortamında ne olursa olsun yalan söylemek tarafların birbirine olan güvenini büyük ölçüde yıkar. Çalışan kişi sebep ne olursa olsun yöneticilerine yalan söylememelidir. Dürüst olduğu ve sorunu direkt olarak söylediği takdirde çalışan hem üstlerinden bu dürüstlüğü sebebiyle artı puan kazanır hem de sorunlarının çözülebilmesi için bir adım atmış olur.

İş yerinde her zaman verilen görevler ve sorumluluklar için belirlenmiş bir süre bulunur. Çalışanın bu süre içerisinde kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesi ve sınırları çizilen sürenin içerisinde yer alması demek yöneticilerin de çalışanın hakkı olmadığı halde tembellik yapmadığını ve iş başında olduğunu bilmesi demektir. Bu durum çalışana duyulan güveni artırarak iş yeri ortamında zaman planlamasının da doğru yapıldığını kanıtlar.

Bunların yanında bir de şirketin çalışanını iyi hissettirmek ve ona güven aşılamak için yapması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Çalışanın sorumluluklarını yerine getirmesi, işe emek sarf etmesi ve iyi bir çalışan olması durumunda hak ettiği takdir ve yükselişi alacağını bilmesi gerekmektedir. Yani çalışanı sorumluluğu altına alan yöneticilerin bu davranışı daima takdir etmesi ve çalışanına olası durumlarda çözüm üretmede yardımcı olabilmesi gerekmektedir. Eğer kişi iş yeri için yaptığı tüm şeylerin boşa gittiği hissine kapılırsa güven duygusu kaybolur ve çalışan zamanla iş yerinden kafa olarak uzaklaşır. Bu durum da ya işten ayrılmakla ya da verimliliğin büyük ölçüde azalmasıyla sonuçlanır.

İş Yerinde Güveni Kaybetmemeniz İçin Öneriler

İş yerinde güven ortamının sağlanabilmesi için iş arkadaşlarının, ekiplerin ve yöneticilerin birbirine olan saygı ve sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. İş yerinde güven ortamının kaybolmasının en büyük sebebi kişilerin kendilerini kullanılıyormuş gibi hissedip hak ettiklerinden daha azını elde etmeleridir. Bu durumun yaşanmaması için tarafların birbirine ve çalışmalarına saygı duyması gerekmektedir. Yöneticiler çalışanlarının eforlarını takdir etmelidir ve çalışanlar da üstlerinin onlara verdiği görev ve sorumluluklardan kaçmamalıdır. Eğer iki taraf da yapması gereken şeyleri yapar ve birbirlerine karşı saygı duygusuna sahip olurlarsa iş yerinde sağlıklı bir iletişim ortamı kurulacak, güven duygusu kazanılacaktır.

İş Yerinde Güven Kazanmak Neden Önemlidir?

Aslına yalnızca iş yerinde güven kazanmak değil de genel anlamda sosyal hayatımızda güven kazanmak ve bu duygunun öneminden bahsedersek gönderilen mesaj çok daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. İki insanın birbirine anlatıp kendi hayatlarının bir kısmını paylaşmaları ancak karşıdaki kişiye güvenmeleri sonucu olur. Güvenin olmadığı hiçbir ilişki sağlıklı bir şekilde yürüyemez ve her zaman toksik bir hal alır. Bir insanı ne kadar sevmeniz ne kadar önemsemenizin eğer ona güven duygusu beslemiyorsanız bir önemi yoktur. Keza aynı şey karşı şey için de geçerlidir; güven duygusu karşılıklıdır, her zaman taraflar birbirleriyle kurdukları iletişimde güven duygusuna sahip olmak isterler.

Yetişkinler haftalarının en az beş gününü iş yerinde, günlerinin 8 ya da 9 saatini beraber bir ortamda bulunmak zorunda olduğu insanlarla geçirirler. Bunun üzerine çalışanların hem birbirlerine hem de üstlerine karşı sorumlulukları bulunur. Aslında uzaktan bakıldığında eğer güven duygusu yoksa ve sağlıklı bir iletişim kurulamıyorsa böyle bir ortamda bırakın çalışmayı zaman geçirmek bile pek mümkün değildir. Kişinin gün içerisinde huzura sahip olması ve etrafındakilerle iyi anlaşması her zaman ortamı daha iyi bir hale getirecektir. İş yerinde de bu ortamın sağlanabilmesi için en önemli etkenlerden biri güvendir. İki iş arkadaşı birbirlerine güvendiği takdirde hem iş ile alakalı fikir alışverişi yapabilirler hem de muhabbet ederek stres faktörünü de ortadan kaldırırlar. Bunun yanı sıra çalışanlar yöneticileriyle de güven duygusu kurdukları takdirde emekleri ve motivasyonları için gerekli olan takdiri alırlar, şirket de güven duyduğu çalışanıyla birlikte her zaman gelişime açık olur.

Kısacası güven duygusu başlı başlına insan ilişkilerinde çok büyük önem taşıyan bir duygudur. Bu ortamın iş yerinde de yaratılması kişilerin huzurla çalışabilmesi için oldukça gereklidir.

Linked

Şahin Akman

-

Profili görüntüle