UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İstihdam Destekleri

08.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

İstihdam Destekleri

İstihdam Nedir?

İnsanlık geçmişten bu zamana dek sürekli olarak çalışmıştır. Çalışarak hayatın devamlılığını sağlayan insanlar, çalışma yaşamını sistemli hale getirmenin faydalı olduğuna karar vermişlerdir. Toplumların çalışması toplum refahı için önemli bir parametredir. Haliyle toplumun işveren ve işçi olacak şekilde iki kesime ayrılması kaçınılmaz olmuştur. İşverenler, işin sahibi olarak işçileri kendi bünyelerinde çalıştıran kişi, kurum veya kuruluşlar olarak düşünülebilir. Ancak bazı durumlarda kimi işverene yeterli işçi veya çalışan kazanımı sağlanamayabilir. Bu durumda işçilerin yeterli çalışma alanlarına işverenlerin yönlendirmesi ile kazandırılması gerekebilir.

Genel olarak ekonomik faaliyetlere göre bir ülkenin gelişmişliği nitelendirilebilir. İstihdam, ülkedeki iş gücünü oluşturan insan veya insan destekli makinelerin ekonomik hareketliliğin devamlılığında sürekli çalışması olarak nitelendirilebilir. Aslında istihdam, bir ülkenin ekonomik düzeyini ön plana çıkarabilir. Kelime anlamı olarak bakıldığında istihdam, bir bireyin bir amaç veya iş doğrultusunda çalıştırılması şeklinde yorumlanabilir. Uygulama alanlarındaki tanımlamaya göz atıldığında istihdam, işçi ve işveren arasında çalışma koşulları, maaş ve sorumlulukların belirtildiği sözleşmeler olarak bir anlam kazanabilir. İstihdam, kuruluşların üretim bandındaki artışları ile orantılı olarak değerlendirilebilir. Genel olarak istihdam tanımlaması ülke bazında yapılabilmektedir. İstihdam değerleri, kimi kaynağa göre ülkenin ekonomik ölçüsü olarak değerlendirilebiliyor. İstihdam, kurumların emeklerinin yer aldığı üretim kavramıyla içli dışlı olarak şekillenebilir.

İstihdam Desteği Nedir?

Üretim, bir ülkenin gelişmişliğini ön plana çıkarabilen kazanımlardan birisi olarak sayılabilir. Yeterli üretimin ve üretimdeki hareketliliğin sağlanabilmesi adına kurum ve kuruluşlara belirli miktarda destek olanakları sağlanabilir. Sözü edilen destek olanakları istihdam desteği olarak tanımlanabilir.

İstihdam desteği, nitelikli veya işsiz bireylerin üretime destek olmaları ve ekonomiye kazandırılmaları adına belirli şartlar altında, belirli sürelerde çalıştırılması için işverenine yapılan destek olarak tanımlanabiliyor. Ülkede istihdam desteği sağlayan belirli kurumlar bulunuyor. İstihdam desteğinin belirli bir miktarının finanse edilişi Türkiye İş Kurumu ile desteklenirken uygulayıcı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilebilir. Ayrıca KOSGEBgibi resmî kurumların yanı sıra birçok özel kurumun da istihdam desteği bulunabiliyor. Sağlanan istihdam destekleri birçok alt kategoriyle sunulabilir. Kadınlara, gençlere, engelli bireylere, işsiz kişilere ve girişimcilere olacak şekilde istihdam desteği örnekleri sıralanabilir.

İstihdam Desteği Teşvik Oranı Kaçtır?

Ülkelerin ekonomik gücünün artırılabilmesi için belirli adımların atılması gerekebilir. Çalışan portföyünün çeşitlendirilmesi gibi çalışanların istihdam edilerek işsizliğin önüne geçilebilmesi de ülkelerin ekonomik adımları arasında sayılabilir. Gençler, kadınlar, engelli ve işsiz bireyler gibi birçok alanda istihdam olanağı bulunabilir. Ancak çalışanların istihdamı için yeterli bütçeye sahip olmayan firma ve kuruluşlara belirli destekler gerekebilir. Bu destekler, istihdam desteği olarak değerlendirilebilir. Farklı kurumların farklı istihdam destek miktarları bulunabilir. Destekler için belirli teşvik oranları ön koşulu ile hem destek ayağı sağlamlaştırılabilir hem de kurumun faaliyeti güvence altına alınabilir. Tanım olarak bakıldığında istihdam desteği teşvik oranı, destek veren kurumların istihdam desteği alan kurumlara istihdama teşvik için belirli oranlarda sunduğu istihdam desteği şeklinde tanımlanabilir. İstihdam desteği için sağlanan teşvik oranları %40 oranlarına dek ulaşabilmektedir. Amaç, yeterli istihdamın sağlanabilmesi ile yeterli iş gücünün kazanılması olarak belirtilebilir. İş gücünün dengeli bir şekilde artırılması, çalışan eksikliği çeken alan ve firmaların desteklenerek ekonomiye kazandırılmasını hedeflemektedir. Böylece firmaların dinamik bir iş gücü ihtiyacı için ortaya çıkan endişelerinin giderilmesi için sağlanan destekler, belirli şekilde teşvik oranları ile sağlamlaştırılabilir.

İstihdam Desteği Şartları Nelerdir?

Ekonomik gücün bir ülkeye kazandırılabilmesi adına işsizlerin, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin sektöre istihdamı önemli bir yer kaplayabilir. Bunun için belirli kurumlar belirli firmalara istihdam desteklerinde bulunabilir. Ancak istihdam destekleri kendi içerisinde birçok kategoriye ayrılabilmektedir. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar için istihdam, ilave çalışan için gereken istihdam, engelli bireylerin istihdamı, işsizlik ödeneği alanlara yönelik istihdamlar olarak istihdam destekleri sıralanabilir. Her bir istihdam desteğinde farklı şartlar aranabilir.

İlave istihdam şartlarından biri olarak, özel sektördeki işverene başvuran işsiz çalışanın işe alındığı süreden önceki üç ay 10 gün boyunca belirli sigortalıklarının bulundurmadan başvurusunu beyan etmesi gerekebilir. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan kişilere yönelik istihdamda; işverenin özel sektörde olması, kişilerin son 6 ay sürecinde herhangi bir sigortalı iş ile bağlantısının bulunmaması ve kişinin istihdamından evvel son 6 ayda ortalama sigortalı çalışanların sayısına dahil edilmesi şeklinde şartlar sıralanabilir. Ayrıca kadınlara yönelik istihdamdan yalnızca kadınların, engellilere yönelik istihdamdan ise engelli bireylerin faydalanabilmesi beklenir. İşsizlik ödeneği için sağlanan istihdamda bireylerin sahip olduğu durumlar gereğince istihdam sağlayan kurumların belirli şartları bulunabilir. Genel olarak istihdamlar özel işverenlere sunulan desteklerle sağlanabilir.

İstihdam Desteğine Kimler Başvurabilir?

İstihdam, üreten bir toplum için yeterli olanakların sunulmasını hedefleyebilir. Gerekli iş gücü alımı için işverenlerin veya bireysel olarak işveren olan firmaların gerekli destek ihtiyaçları olabilir. İstihdam desteklerini firmalara sağlayan belirli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. İstihdam destekleri İŞKUR, KOSGEB gibi kurumların yanı sıra özel kuruluşlar tarafından da sağlanabilir. Ancak her kurumun istihdam desteği sunarken belirlediği şartlar bulunabilir. Öncelikle istihdam desteği için kimlerin başvurduğu önemli parametreler arasına girebilmektedir. Örneğin, KOSGEB’in genç girişimcilere yönelik istihdam desteğinden yalnızca gençler faydalanabilirken, kimi firmanın kadınlara yönelik desteklerinden ise yalnızca kadınlar faydalanabilmektedir. İstihdam desteklerinden genel olarak kadınlar, gençler, mesleki yeterlilik belgesi olanlar, işsizler, engelli bireyler ve girişimcilik adı altında destek arayanlar faydalanabileceği için bu kişilerin istihdam desteğine başvurmaları gerekebilir.

İstihdam Desteği Destek Süresi Ne Kadardır?

Firmalara, iş güçlerindeki alımın artırılabilmesi için belirli kurumlar tarafından istihdam destekleri sunulmaktadır. Firmaların faydalanabilecekleri istihdam destekleri; kadın, genç, engelli, işsiz ve girişimci bireyler gibi birkaç başlık altında sıralanabilir. Ancak her bir desteğin şartının farklı olabileceği gibi, her biri için sağlanan istihdam desteğinin süreleri de farklılık gösterebilir.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan kişilere yönelik istihdam için; 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kadınlara 24 ila 54 ay aralığında, 18-29 yaş aralığında olan erkekler için 12 ila 54 ay aralığında işverenlerinin desteklenmesi beklenirken; 29 yaşında veya üzerinde olan erkekler için ise 6 ila 30 aya kadar işverene sunulan istihdam desteği beklenebilir. Ayrıca çalışma sürecinde 2011 tarihiyle mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişilerin çalıştığı firmalar 12 aya dek İŞKUR tarafından desteklenebilir. Engellilere yönelik işverenlere sağlanan istihdam destekleri, her bir engelli çalışan için asgari ücret düzeyinde primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

İstihdam Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İstihdam eden firmaların istihdam desteklerinden faydalanabilmeleri için gerekli kurum ve kuruluşlara başvurması gerekebilir. İstihdam destekleri için bazı başvurular online olarak yapılabilir. İlave istihdam desteği için Sosyal Sigorta Kurumu’nun e-SGK isimli sayfasında ‘4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde-İlave İstihdam Desteği’ adı altında başvuru yapılabilir. Aynı şekilde nitelikli elaman için istihdam desteği alabilmek için işverenlerin online olarak KOSGEB’in sitesinden ‘E-Hizmetler’ menüsünden başvuru ekranına ulaşarak başvurularını yapmaları gerekebilir. Kadın, genç bireylere yönelik istihdam desteğinden faydalanabilmek isteyen işverenler, desteği sunan kurum ve kuruluşların başvuru şartları gereğince başvurmaları gerekebilir. Firmaların başvuru adımları farklılık gösterebilir.

İstihdam Destekleri 2023

İstihdam destekleri kapsamında 2023 yılındaki destekler aşağıdaki gibidir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi İlave İstihdam Teşviki
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi İlave İstihdama Finansman Kolaylığı Desteği
4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik
5510 sayılı Kanunun geçici 88 inci maddesi Asgari Ücret Desteği


Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle