DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İtibar Yönetimi

İtibar Nedir?

İtibar, bir kurum ya da kuruluşun saygınlığı ve değeridir. 3. Şahıslara kendini yansıtma şeklidir. Kurum ya da kuruluşlar için büyük bir öneme sahip olan itibar kavramı saygınlığı yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda kurumların vizyonunu da gözler önüne serer. İtibar içerisinde 4 temel bileşeni barındırır. Bunlar;
• Kültür: Hedef kitlenin demografik verileri hakkında bilgi verir.
• İmaj: Kurumların vizyonları ve özverileri hakkında bilgi verir
• Kimlik: Kurumsal kimliği yansıtır.
• Marka: Markanın oluşumunu, yapısını ve etkilerini gösterir.
şeklindedirler.

İyi bir itibara sahip olmak, piyasada marka adının bilinmesine ve olumlu şekilde anılmasına olanak verir. Bu şekilde kurum ya da kuruluşlar kazandıkları itibarla adeta markalarının reklamını da yapmış olurlar.

Tüm bu tanımlar gözden geçirildiğinde itibarın, kurum ya da kuruluşlar için kilit bir nokta olduğu çıkarımını yapmak yanlış olmaz.

İtibar Yönetimi Nedir?

Kurum ya da kuruluşlar piyasada her ne kadar önceden yalnızca satış rakamlarıyla varlıklarını sürdürebilmiş olsalar da 21.yüzyıldan itibaren itibar kavramı oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bu önem de bizi itibar yönetimine getirir.

İtibar yönetimi, kurum ya da kuruluşların marka değerleri ve hedef kitlenin gözündeki algılarını iyileştirmek adına yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmaları yürütenler arasındaki en belirgin birim halkla ilişkilerdir. Hedef kitleyle sağlıklı bir iletişim oluşmasını sağlayan halkla ilişkiler, bu şekilde itibar yönetimine katkıda bulunur. İtibar yönetimini başaralı çalışmalarla geliştiren kurum ve kuruluşlar vizyonlarını gözler önüne sermiş ve saygınlık kazanmışlardır.

İtibar Nasıl Kazanılır?

• Güçlü bir temel sağlanmalıdır.
• Hedef kitleyle iletişime geçilmelidir.
• Çalışanlarla bu konu üzerine tartışılmalı ve bir taslak oluşturulmalıdır.
• İzlenilecek politikanın başarısı daima ölçülmelidir.

İtibar kazanmak yukarıdaki maddelerden anlaşıldığı üzere uzun ve detaylı bir süreçtir. Bu süreç boyunca kurum ya da kuruluşlar itibar kazanmak adına hedef kitleyi iyice araştırmalıdır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler sınıflandırılmalı ve süreçler belirlenmelidir. Kurumlar, bu süreçleri tutarlı bir şekilde yansıtmaları gerektiklerini unutmamalılardır.

Böylece, tutarlı bir itibar politikası izlemek marka değerini artırır ve kurumların güvenilirlik kazanmasını sağlar.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurumsal itibar, kurumların itibar kazanmak adına oluşturdukları nitel ve nicel çalışmaların bütünüdür.

Bir kurumun itibarını yükseltmek ve hedef kitlenin gözündeki saygınlığını artırmak için yapılması ve dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar;
• Kurum ya da kuruluşlar, kurumsal kimliklerini iyi oluşturmalıdır.
• Dijital pazarlama yöntemlerinden yardım alınmalıdır.
• Ölçümler yapılmalı ve sonuçlar analiz edilmelidir.
• Sosyal alanlarda da kurumlar kendilerini göstermelidirler.
• Sağlam bir zemin hazırlanmalıdır.
şeklindedirler.

Bu unsurlar kurumsal itibar yönetimini sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütmeye katkıda bulunur. O nedenle bu unsurları atlamamak ve onlara gereken önemi vermek oldukça kritiktir. Böylece kurumlar piyasada kendi adlarını duyurmayı başarır ve 3. Şahısların gözündeki itibarları gitgide artmaya başlar.

Online (Dijital) İtibar Yönetimi Nedir?

Kurum ya da kuruluşların itibarlarını dijital ortamlarda artırmak için yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar online araçlar üzerinden yürütülür. Bu araçlardan birkaçı;
• Sosyal Medya
• Web Siteleri
• E-postalar
şeklindedir.

Hedef kitle daima, alacağı ya da zamanını harcayacağı unsurlar hakkında sosyal medyada bulunan yorumları okurlar. Eğer kötü bir yorumla ya da unsurla karşılaşırlarsa gözlerindeki kurum itibarı düşmeye başlar. Bu da kurumun dijitalde kendi güvenilirliğini kanıtlamasını önler.

Bu sebeplerden ötürü, dijital kaynakları etkili ve dikkatli bir şekilde kullanmak ve online itibar yönetimine gereken önemi vermek gerekir.

İtibarın Faydaları Nelerdir?

İtibar, kurum ve kuruluşlara birçok fayda sağlar. Bunlardan birkaçı;
• Kurumların güvenirliliğini artırır.
• Kurumların tutarlılığını artırır.
• Satış oranlarını artırır.
• Hedef kitleye daha avantajlı satış yapılmasını sağlar.
• Kurumsal yapının devamlılığını sağlar.
• Piyasada öne çıkmayı sağlar.
• Müşterilerdeki marka sadakatini artırır.
• Potansiyel yatırımcı sayısını artırır.
• Tedarikçilerle daha sağlıklı ilişkiler kurulur.
şeklindedir.

İtibarını geliştirmek adını gerekli aşamaları yerine getiren kurum ve kuruluşlar, yukarıdaki faydaların yanında başarıya da ulaşırlar.

Kurumsal İtibar Yönetimi Neden Önemlidir?

Kurumsal itibar yönetimi, kurumların piyasadaki yerini alması için oldukça yardımcıdır ve kurumsal itibar içerisinde 3 temel unsuru barındırır. Bunlar;
• Marka İtibarı
• Örgütsel İtibar
• Paydaş İtibarı
şeklindedirler.

-Marka İtibarı, markanın 3. şahıslar tarafından nasıl algılandığını gösteren kavramdır.
-Örgütsel İtibar, 3. şahıslar ve hedef kitlesi tarafından kurumun alt birimler de dahil olmak üzere bir bütün olarak nasıl algılandığını gösteren kavramdır.
-Paydaş İtibarı, iş birliği yapılan kurum ya da kuruluşlar tarafından kurumun nasıl göründüğüne açıklı getiren kavramdır.
Peki, bu kavramları da içerisinde barındıran kurumsal itibar yönetimi neden önemlidir?

Kurumsal itibar yönetimi, hedeflenen noktalara ulaşmak isteyen kurum ya da kuruluşlara adeta destek vermesinden ötürü oldukça mühimdir. Sadece destek vermekle kalmayıp kurumların aynı zamanda dış dünyaya karşı ne kadar güvenilir ve tutarlı olduğunu da yansıtır. Tüm bu yansımalar, güçlü bir itibar ile geri dönüş sağlar. Bu da kurumların varlıklarını devam ettirebilmeleri için oldukça önemli ve vazgeçilmezdir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sürdürülebilir Ürün Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tag Along (Birlikte Satma/Katılma) Hakkı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku İhlalleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tasarım Tescili

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız