UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kimya – Kozmetik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

22.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Kimya - Kozmetik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

Kimya Sektörü Nedir?

Kimya sektörü, endüstriyel kimyasallar üreten şirketlerden oluşmaktadır. Gelişmiş dünya ekonomisinin merkezinde yer alan hammadde 70.000'den fazla farklı ürüne dönüştürülebilmektedir.

Kimya – Kozmetik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Kimya sektörü, oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Kimya sektörü, kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, boya, ilaçlar gibi tüketim malları üretmektedir. Tarım sektörü için de gübreler ve tarım ilaçları, kimya sanayisi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu boyalar, organik ve inorganik kimyasallar, laboratuvar kimyasalları ve termoplastikler gibi ürünleri üretmektedir. Fazla ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü için kullanılan hammaddenin %70’i ithal edilmekle beraber, %30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. İçerdiği yüksek teknoloji nedeniyle kimya sanayi ürünlerinin genel olarak katma değeri yüksek haşarat öldürücüler, reaktif boyalar, pigmentler, silikonlar, enzimler, selüloz eterleri, piperazinin diğer tuz ve türevleri, kan globülinleri ve serum globülinleri gibi ürünlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz kimya sanayi üretimi katma değeri nispeten düşük ilaçlar, plastik eşyalar, inorganik kimyasallar, organik kimyasallar, serumlar, otomobil lastikleri ve akrilik polimerler gibi ürünlerden oluşmaktadır. Türkiye’de kimya sektöründe önemli derecede üretim ve yatırım eksikliği bulunmaktadır. Yurtiçi üretimin yetersizliği nedeniyle sanayiciyi ithalata yönlenmektedir.

Türkiye kimya sanayinin 2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar ihracat hedefi bulunmaktadır. Fakat kimya sanayi 2019 yılında 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebilmiştir. Sektörün gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşabilesi için üretim ve yatırım konularında gelişmesi gerekmektedir. Dünyada kimya sektörünün ticaret hacmi ise yaklaşık 4 trilyon dolardır.. Kimya sektörü ticaretinde en çok paya sahip ülkeler sırasıyla ABD, Almanya, Çin, Suudi Arabistan, Belçika, Rusya ve Hollanda olarak kayıtlara geçmektedir.

Kimya Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1 BASF
2 Dow
3 Sinopec
4 Sabic
5 Ineos
6 Formosa Plastics[B]
7 ExxonMobil Chemical
8 LyondellBasell Industries
9 Mitsubishi Chemical
10 DuPont
11 LG Chem
12 Reliance Industries
13 PetroChina
14 Air Liquide
15 Toray Industries
16 Evonik Industries
17 Covestro
18 Bayer[C]
19 Sumitomo Chemical
20 Braskem


Kimya Sanayi Ürünlerinin Diğer Sektörlerdeki Tüketim Payları

Sektör Tüketim %
Lastik ve Plastik 13,9
İnşaat 7,9
Kağıt Sanayi 4,6
Otomotiv 4,3
Temel Metaller 4,3
Tekstil 3,2
Diğer Metalik Olmayan Mineraller 3,1
Metal Üretimi 3,1
Makineler ve Ekipmanları 2,8
Gıda ve İçecek Sanayi 2,6
Ağaç İşleme 2,6
Yayım ve Baskı İşleri 2,3
Elektrik Makine ve Ekipmanları 2,2
Mobilya 2,1
Diğer Üretimler 5,3
Endüstriyel Faaliyetler Toplam 64,4
Sağlık ve Sosyal İhtiyaçlar 11,2
Diğer İşler 7,4
Tarım 7
Ticaret 5,1
Servis 4,9
Diğer Faaliyetler - Toplam 35,6


1.Kimya - Kozmetik Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Kimya - Kozmetik sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Kimya - Kozmetik sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kimya - Kozmetik sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Kimya - Kozmetik Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?
Kimya Sektörü;
NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği B
08.91.01 Kimyasal B
16.10.2006 Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar) C
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı C
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı C
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı C
20.13.07 Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.) C
20.13.90 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.) C
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı C
20.14.01 Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil) C
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı C
20.15.01 Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı C
20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil) C
20.16.05 Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı C
Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı C
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı C
20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç) C
20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı C
20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı C
20.59.01 Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı C
20.59.08 Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı C
20.59.12 Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.) C
20.59.14 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.) C
21.20.04 Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil) C
23.44.01 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç) C
24.10.2008 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir üretilmesi C
25.61.01 Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyeti C
28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye donanımları imalatı C
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) E
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması E
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması E
42.99.02 Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.) F
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar G
46.12.02 Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti G
46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) G
46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) G
47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.) G
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) H
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) H
49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) H
49.50.90 Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.) H
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) H
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) H
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) H
50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç) H
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) H
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) H
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri H
52.10.05 Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç) H
52.10.90 Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) H
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri) M


Kozmetik Sektörü;
NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı C
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı C
20.42.03 Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç) C
25.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips,tarak,saç tokası,saç firketesi,bigudi,kopça,elbise askısı,rozet,rütbe,kapan,tuzak,çöp sepeti,sigara tabakası,palet,makara,kanca,kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri imalatında kullanılanlar hariç) C
32.91.03 Diş fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları ve kişisel bakım için kullanılan diğer fırçalar ile resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik fırçaların imalatı C
46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti G
46.45.01 Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) G
47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) G
47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti G
47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil) G
47.89.22 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) G


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Destekleri

A) ARGE Merkezi Desteği ve Teşvikleri
https://odsdanismanlik.com/tr/ar-ge-tasarim-destegi/
B) Tasarım Merkezi Desteği ve Teşvikleri
https://odsdanismanlik.com/tr/ar-ge-tasarim-destegi/
C) Yatırım Teşvik ve Destekleri
https://odsdanismanlik.com/tr/yatirim-tesvik-belgesi/

2.Kimya – Kozmetik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Kimya – Kozmetik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destek Unsurları Nelerdir?


TEŞVİK BÖLGELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
KDV Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi Muafiyeti (%) (2) 15 20 25 30 40 50
SGK İşveren Prim Muafiyeti 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz veya Kar Payı Desteği(TL/Döviz) YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
YOK YOK 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR


*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

* 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

NOT: Organize sanayi bölgelerinde ve imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar bir sonraki bölgenin destek unsurlarından yararlanır.

Kimya Sektörü ülkemizin en önemli istihdam ve ihracat alanlarından bir tanesidir. Bu çerçevede bakanlıklar ve kurumlardan tarafından önemli teşvik, destek, hibe ve yardımlar Kimya sektörüne sağlanmaktadır.

US-97 Kodu
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünlerin
2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
2429.1 Patlayıcı madde imalatı


Ayrıca aşağıdaki Kimya sektörü konuları daha yüksek oranlı bölgesel teşviklerden yararlanır.
US-97 Kodu Yatırım Konusu- Sektörü Asgari Yatırım Tutarı ve Kapasitesi
24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 1 Milyon TL


Öncelikli Yatırım Konuları - 5 . ve 6. Bölge Teşviklerinden Yararlanacak Yatırımlar

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

US-97 Kodu Bölgesel Teşvik Konusu Sektör İsimleri Asgari Yatırım Tutarı ve Kapasitesi
2423 Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı 1 Milyon TL


Kimya – Kozmetik Sektörlerine Yönelik Destekler Nelerdir?

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Vergi İndirimi
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
• Yatırım Yeri Tahsisi
• Faiz Desteği
• Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
• KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

Kimya – Kozmetik Sektörlerine Yönelik Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır

Kimya – Kozmetik Sektörlerine Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Nelerdir?

• 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
• 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Not: 24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Kimya – Kozmetik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

Destek Unsurları 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
KDV Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Kimya Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

En iyi düzeyde operasyon kalitesi, süreç ve performans iyileştirmesi adına gerekli olan her stratejiyi özenle oluşturarak büyüme hedeflerinin belirlenmesi noktasında firmanıza öncülük ediyoruz. Çözüm ortağımız olmanızla birlikte, gelecekte olumlu sonuçlar alınması için güçlü hedeflemelerin yaratıldığı ve alınan devlet destek, hibe ve teşviklerle büyümenin sağlanmasına öncülük ediyoruz.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle