UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kobi Nedir?

29.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Kobi Nedir?

Kobi

Kobi günümüzde karşımıza sıklıkla çıkan bir terimdir. Kobi genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere denilmektedir. Bu adı taşımaları için çalışan sayısının 250 kişiden az olması ve işletmenin net kazancının 250.000.000 TL’den az olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ve gerekli belgelere sahip olan işletmeler kobi sıfatını alabilmektedir.

Kobi Nasıl Olunur?

Kobi olmak için belirli şartlar ve belgeler gerekmektedir. Bunlar;
● İlk olarak çalışan sayısına bakılarak uygunluğu kontrol edilmelidir. Yıllık en fazla 250 kişinin istihdam edilmesi gerekmektedir. Daha fazla çalışan olması kobi olma şartları için uygun değildir.
● Yıllık net hasılat kontrol edilmelidir. 250.000.000 TL’den az olmalıdır. Bu limitin üstünde olan işletmeler kobi sıfatını almak için uygun değildir.
● İşletmenin bağımsızlık ölçülerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Bu da sermaye hissesi ile alakalı bir durumdur. Halihazırda işletmenizin sermaye hissesi %25’den fazla ise kobi olamazsınız.
● Kobi olmak için işletmenizin yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir misyona sahip olması gerekmektedir.
● Kobi olmak için yalnızca kazancınız ve çalışan sayınız değil üretimin kaliteli ve verimli olması gerekmektedir. Az yatırım ile mümkün olan en yüksek üretimi gerçekleştirmek, ürün çeşitliliği ve kalitesinden ödün vermemek bir kobinin olmazsa olmazlarıdır.

Kobi olmak için birtakım belgeler hazırlamanız ve gerekli yerlere başvuru yapmanız gerekmektedir. Sizler için bir işletmenin kobi olma sürecini ele aldık. İlk olarak kobi olmak için elbette bir iş yeri açma belgenizin olması gerekmektedir. Bu sebeple iş yeri vaziyet planı ve işyeri mimari proje dilekçelerini doldurmalısınız. Bu belgelerin ardından bölge müdürlüğüne beyannamede bulunmanız gerekmektedir. Bu belgeler ile iş yeri açma ve kurmak için izin istemiş olursunuz. Bu izinlerin yanısıra gerekli çevre izinlerini de almanız gerekmektedir. Tüm belgelerinizi teslim ettikten sonra müfettişler başvurunuz doğrultusunda incelemeler yapacaktır. En geç 30 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz bir şekilde sonuç size iletilecektir. Yanınızda bulundurmanız gereken belgeler şunlardır;
● Tesisat projeleri
● İşletmenizin tapusu
● İş yeri vaziyet planı
● İş yeriniz kira ise hazırlanmış olan kira kontratı
● İmza sirküleri
● Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Vergi levhası
● İşyeri sahibinin veyahut yerine vekil olan kişinin kimlik fotokopisi kobi olmak için yapacağınız işlemlerde sizden istenecek belgelerdir. Bu belgeleri başvurmadan önce tamamlamalısınız.

Kobi Destekleri Nelerdir?

Günümüzde KOBİ’leri desteklemek için pek çok faaliyet yürütülmektedir. Bunun altında yatan sebep ise ticaretin ülke içindeki refahın artması ve işletmelerin ticaret yapabilmeleri için gerekli ihtiyaçlarının sağlanmasıdır. Bir ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerin önü açılırsa ileriye dönük olarak çok daha kazançlı bir pazar oluşmuş olacaktır. Özellikle pandeminin ülkemizde ve tüm dünyada dengeleri alt üst etmesi KOBİ’leri de oldukça sarsmıştır. İnsanların evlerinde kapalı kalması birçok işyerinin kapanmasına neden olmuştur. Bu dönemlerde de KOBİ’lere gerekli destekler yapılarak ayakta kalması hedeflenirken yeni KOBİ olan işletmelere de büyük fırsatlar tanınmıştır. Halihazırda KOBİ’lere sunulan destekler şunlardır;
● Nefes Kredisi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile KOBİ’lere mali destek sağlanmaktadır. Bu destek paketi ikiye ayrılmaktadır.
1. Paket kapsamında işletmenin yıllık cirosu 1.000.000 TL ve altında olan KOBİ’lere verilmektedir. 2020 yılı ile 2019 yılı arasında net cirosunun %25’ini kaybetmiş olma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayan Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Sanayi, Deniz veya Ticaret Borsası’na kayıtlı KOBİ’ler 50 bin TL’ye kadar azami destek verilmektedir.
2. Pakette ise işletmenin yıllık cirosunun 1.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olması gerekmektedir. Bu sınırı aşanlar destekten faydalanamaz. Aranan şartlar ise ilk paket şartlarının aynısıdır. Bu destek kapsamında KOBİ’lere 200 bin TL azamı bir destek verilmektedir.

Nefes Destek Kredisi’ni alan KOBİ’ler aldıkları tarihten itibaren 6 ay ödeme yapmazlar. Ödemeler 6. ayın sonunda başlamaktadır. 12 ay eşit taksit seçeneği sunulan KOBİ’ler bu desteği birçok bankadan alabilmektedir. Nefes Destek Kredisi alabileceğiniz bankalar şunlardır;
● Türkiye Halk Bankası
● Türkiye İş Bankası
● Akbank
● Denizbank
● T.C Ziraat Bankası
● Ziraat Katılım Bankası
● Vakıf Katılım Bankası
● Garanti Bankası
● Türkiye Vakıflar Bankası
● Yapı Kredi Bankası

KOBİ’lere destek sağlayan bir diğer kurum ise KOSGEB’dir. KOSGEB’indestek paketleri ise şunlardır;
● Girişimci Destekleri:
Ekonomik kalkınma ve ülke içinde istihdamı arttırmak amaçlı verilen bir destektir. Yeni işletme açacak girişimciler desteklenmesi ve girişimciliğin ülke içerisinde değer kazanması hedeflenir.
● AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Desteği:
Adından da anlaşılabileceği gibi araştırma-geliştirme için verilen bir tür destektir. B u destek ile inovasyon projeleri, fikir ve buluşların ortaya konulması hedeflenmektedir.
● İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteği:
Bu destek ile KOBİ’lerin uluslararası pazarda yer almasını amaçlamak üzere verilen destektir.
● KOBİ Finansman Desteği:
Finansman sorunlarının çözüme ulaştırılması için KOBİ’lere verilen destektir. Bu destek kapsamında istihdamın artırılması, ürünlerin artırılması ve işletmenin uluslararası pazarda yer alabilmesi hedeflenir.

Kobi Ne İş Yapar?

Hemen hemen hepimiz KOBİ varlığını biliyoruz fakat gerçekte ne iş yaptığına hâkim değiliz. Peki KOBİ’ler ne yapar?
● KOBİ’ler günümüzde daha az bir yatırım maliyeti harcanarak maksimum seviyede bir ürün ve üretime sahip olunmasını sağlar.
● KOBİ’ler yapıları itibariyle pek çok olumsuzluktan diğer işletmelere göre daha az etkilenirler.
● KOBİ’ler teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip edip çağa her zaman ayak uydurmak zorundalardır. Bu da KOBİ’lerin değişikliklere ve trendlere çok daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Kobi İşletme Türleri Nelerdir?

KOBİ türleri kendi içinde ayrılmaktadır. Mali bilgiler ve istihdam doğrultusunda işletme türleri şu şekildedir;
● Mikro Ölçekli KOBİ: Yıllık cirosu 3.000.000 TL’yi aşmayan en fazla 10 kişi istihdam eden KOBİ türüdür.
● Küçük Ölçekli KOBİ: Yıllık cirosu 25.000.000 TL’yi aşmayan 50 kişiden daha az istihdam sağlayan KOBİ türüdür.
● Orta Ölçekli KOBİ: Yıllık cirosu 25.000.000 TL ve üzerinde olan işletmesinde 50-249 kişiye istihdam veren KOBİ türüdür.

Sermaye veya oy hakkına bağlı işletme türleri şöyle listelenir;
1) Bağlı İşletmeler: İşletme sermayesinin ve haklarının büyük bir kısmına denetim kurulu kurulunun veya yürütme kurulu üyelerinin atanması, görevden ihraç edilmesi gibi durumların başka bir işletmeye ait olması halidir.
2) Bağımsız İşletmeler: İşletmenin, bir başka işletmenin sermayesinin bir kısmına sahip olması durumudur. Bu sahiplik en fazla %25 olmaktadır.
3) Ortak İşletmeler: Bir işletmenin bir başka işletmenin oy haklarına ve sermayesine sahip olması durumudur. Bu hak %25 ile %50 arasındadır. Buna ek olarak işletmenin kendi oy hakları ve sermayesinin%25 ile %50 arasında bir kısmı başka bir işletmeye aittir veya kendi işletmesinde söz hakkı yoktur.

Kobilerin Avantajları Nelerdir?

● İşletme yatırımlarında kendi sermayeleri vardır.
● Ülke istihdamına büyük oranda katkıda bulunur. Bölgesel kalkınmada etkisi gözle görülür biçimdedir.
● Bulundukları şartlara diğer işletmelere göre çok daha kolay adapte olurlar.
● Çalışan memnuniyeti daha yüksektir.

Kobilerin Dezavantajları Nelerdir?

● Sermaye piyasalarından yararlanmaları mümkün değildir.
● AR-GE departmanları yetersizdir.
● Uzman yetersizliği vardır.
● Yönetim becerileri gelişmemiştir.
● Finansal destek daha zor karşılanır.

Kobi Danışmanlığı Nedir?

Kobi danışmanlığı yeni açılacak bir KOBİ’nin ve halihazırda bulunan KOBİ’nin büyümesini ve gelişmesini sağlamak için verilen bir danışmanlıktır. Mali işlerden idari işlere kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti verilmekte kurumsallaşma ve markalaşma yolunda yol gösterilmektedir.

Kobi Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

KOBİ danışmanlığı genel olarak KOBİ’lerin dış bir göz tarafından incelenmesi ve kontrol edilerek sorunlarına çözüm aranmasıdır. KOBİ danışmanları işletmenin verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktadır.

.

Kobi Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

Kobi danışmanlığı sertifikası günümüzde İŞKUR tarafından verilmektedir. Eğitimi başarıyla geçtiğiniz takdirde 5 yıl geçerliliği olan sertifikanızı alabilirsiniz.

Kimler Kobi Danışmanlığı Yapabilir?

KOBİ danışmanlığı yapabilmeniz için şu şartları sağlamanız gerekmektedir;
● En az ilkokul eğitimine sahip olup KOBİ Danışmanlığı Eğitimi’nden başarı ile geçip sertifika sahibi olmak.
● Kanun ve yükümlülüklere hâkim olmak.
● Piyasa bilgisine sahip olmak.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle