DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Koçluk Nedir?

Koçluk geçmiş odaklı değil de daha çok şimdiki zamana odaklanarak danışana yapması gerekenler hakkında danışmanlık verme, yol gösterme gibi gelişimleri sağlayan bir ortaklaşa eğitimdir. Danışana benlik kavramını ve farkındalığı aşılamaya çalışan koç, konu ne olursa olsun sorumluluk ve öğrenme duygusu üzerinden ilerleyerek performans artırımını hedefler. Bilgi ve tecrübelerin bir kapta gelecek planlarıyla harmanlandığı koçlukta, bireyin ya da ekibin elindeki tüm etkenleri başarıyı maksimize edecek şekilde planlamak hedeflenir.

Koçluk birçok şekilde gerçekleştirilebilir. Teknolojik gelişmeler sayesinde internet üzerinden de yapılabilen bu gelişim eğitimi genelde seans sistemi ile çalışır. Seanslarda danışanın planları, dilekleri, hedefleri konuşularak bir çizelge çizilir. Bu konuşmalardan sonra istenen performansa ulaşmak için koçun verdiği kısa ya da uzun dönemli birey odaklı görevler tamamlanmaya başlar.

Koçluk Ne İşe Yarar?

Koçluk, kişinin ya da grubun tek başına üstesinden gelemediği problem ve zorluklarda koç desteğiyle bu problemleri yenmeyi öğrenmeyi sağlar. Koç sorunu kendisi çözmez ya da problemlerde araya girmez, yalnızca danışana bunu nasıl yapacağını öğretip onu söz konusu sorunlarla başa çıkabilmesi için geliştirir. Koçluk sayesinde danışan potansiyeline ulaşıp en iyi haline gelmeyi öğrenir. Sorumluluk almayı öğrenip işinde veya yaşamında aktif olmasını sağlar. Koçluk eğitimi aile ve sosyal çevresi için olabileceği gibi iş için de olabilir. Bu doğrultuda iş için koçluk eğitimi alan danışanlar işyerinde performanslarını artırıp motivasyon kazanırlar.

Aslında koç, sizin kendinizde bulunmayan hiçbir şeyi yeniden yaratmaz; yalnızca bu potansiyeli açığa çıkarır. Zaten sahip olduğunuz özellikleri saklandığı yerden çıkarıp aktif bir birey olabilmenize yardımcı olur. Olasılıkları kötümser bir açıdan değil de iyimser bir yaklaşımla gerçeğe dönüştürebilmek için danışana farkındalık kazandırır. Karar verme yetisini kuvvetlendiren koçluk, birey, grup ya da organizasyonların potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak gelişimlerine katkı sağlar.

Kimlere Koç Denir?

Koç olabilmek ve kişinin kendine koç diyebilmesi için bireyin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Teorik açıdan bakıldığında koçun doğru soruları sorup danışanı doğru analiz etmesi önemlidir. Bu doğrultuda koçun danışanı kendi ile aynı çerçevede görmeli ve ona öğüt vermekten kaçınmalıdır. Danışanı olmadığı biri gibi davranmaya itmez veya ona kendi perspektifinde doğru olup onun karakterine uymayan stratejilere itmez. Yalnızca dinleme, pozitif geri bildirim ve etkin iletişimin kurulabileceği bir ortam yaratır. Aslında bir bakımdan iki kişilik değil tek kişi odaklı bir iştir. Koç, bireyin kafasındaki ses olup onu kendini tanıması için teşvik eder.

Teknik açıdan bakıldığında koç olabilmek için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Profesyonel olarak koçluk eğitimi verebilmek için yetkili kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarına katılarak koçluk sertifikası almak gerekmektedir. Herhangi biri koçluk yapmaya başlayamaz. Bu açıdan koçluk eğitimi almak isteyenlerin yetkili yerlerden alınmış geçerli sertifikalarının olduğuna emin olarak bir koç seçmeleri önemli bir husustur.

Koçluk Hangi Alanlarda Uygulanıyor?

Koçluk hemen hemen hayatınızın her bölümünde size bir katkı sağlayabilmektedir. Günümüzde en yaygın olarak verilen koçluklar öğrenci, aile ve ilişki koçluğu olarak sosyal alanda kendini göstermektedir. Genellikle ergenliklerde çocuğun karşılaştığı sorunlar için ebeveyn aracılığıyla koçluğa başvuranlar koçluğun birincil çalışma alanlarından olup, yalnızca ebeveynler de gelerek aile içi iletişim için koçluğa başvurmaktadır. Koçluk alanları kendilerine yardım etmek isteyen herkes için genişleyebilmektedir.

• Satış ve Kurumsal Koçluk Kurumsal koçlukta iş ortamı, çalışan memnuniyeti ve kurumsal vizyon ele alınarak danışana işlerinde katkı sağlar. Planlama ve kurum içi iletişimde ne tür bir yol izleyeceğini bilmeyen danışanlar kurumsal koçluk sayesinde istedikleri dinamiği yakalamak için bir adım atmış olurlar. Çalışanlarla olan iletişim becerilerinin gelişip en başarılı projelere imza atmak için aktif bir çalışma ortamı yaratmayı sağlar. Bu doğrultudaki koçluk eğitiminde liderlik, yöneticilik, kariye planlaması, misyon, motivasyon gibi konular üzerinden ilerlenir. Kurumun farkındalık kazanarak işletmelerinde en etkili karar verme süreci yaratmasını sağlayan Kurumsal Koçluk, şirketlere çalışanlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasında destek olur.

• Öğrenci Koçluğu Öğrenci koçluğu özellikle de sınava girecek olan çocuk ve gençlerin sıklıkla başvurduğu alanlardan biridir. Bu kapsamda genellikle gencin duygularını yönetmekte zorlandığı ve kötümser düşüncelerinin potansiyeline engel olduğu görülür. Koç, öğrencinin ders hayatında, okul hayatında, sınav kaygısı ve arkadaş çevresindeki dinamiğinde onu tanıyarak etkin bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Koç, öğrenciye onun istekleri ve planları doğrultusunda bir çalışma programı hazırlayabilir. Bu program öğrencinin kendini en iyi şekilde yönetebilmesi doğrultusunda birey odaklı hazırlanır. Genel olarak bakıldığında öğrenci koçluğu öğrencinin başarı ve okul yaşantısı odaklı ilerler.

• Ebeveyn Koçluğu Ebeveynler zaman zaman çocukları ile arasındaki iletişimin yeteri kadar iyi ve etkili olmadığını düşünüp koçluğa başvurabilmektedir. Bu bağlamda ebeveynin çocuğunu anlaması, temel ihtiyaçların saptanması konusunda danışana yardımcı olunur. Çocuğu ile kendisi arasındaki dinamiği tanırken aynı zamanda birey olarak kendini de geliştirir. Birey olarak da gelişip iyileşen ebeveyn hem çocuğu ile daha sağlıklı bir iletişim kurar, hem de zor zamanlarda birbirine saygı duyarak aile içi mutluluklarında doğru kararlar almayı öğrenir. Ebeveyn koçluğunda koç hem ebeveynin hem de çocuğun haklarını hatırlatarak ikilinin sağlıklı bir ilişkide olmaları için ebeveyne yeni bir bakış açısı gösterir.

• İlişki Koçluğu İlişki koçluğu denilince daha çok evlilik ve sevgililik ilişkileri akla gelse de ilişki koçluğunda danışan arkadaşlarıyla, ailesiyle, eşiyle, iş arkadaşlarıyla olan ilişkisi için de destek almaya gelebilir. Her ilişkinin kendine özgü bir dinamiği vardır denilebilir. Bu ilişkiler kiminle kurulursa kurulsun önemli olan faktör her zaman saygı ve sağlıklı iletişimdir. Bu öncelikli faktörleri karşılamakta başarısız olan danışan koçluk sayesinde kendini keşfedip sağlıklı bir yaşam kurabilmek için gerekli desteği bulabilir. İlişkisinin kalitesini artırırken birey olarak yeni kuracağı ilişkilerde de olası sorunları çözmede kendine güveni artar.

Koçluk Neden Önemlidir?

Bireyin yaşadığı problemlerde ve yeniliklerde çıkış yolu bulamadığı zamanlarda kendini yıpratması yerine yeni bir perspektif bulması açısından koçluk büyük önem taşır. Birey ve ya gruplar yeniliğe, gelişime açık olmalıdır. Dünyada her gün yeni bir olay, yeni bir zorluk karşımıza çıkabiliyor. Bu tür sorunları büyütmeden etkili çözüm yöntemleriyle aynı zamanda olası problemlere de cevap verebilecek şekilde kendimizi geliştirmemiz önemlidir. Hem birey olarak hem de ekip olarak duygusal yetkinliğe sahip olabilmek için bazen söz konusu hususlarda koçluk eğitimi almak iyi bir seçim olacaktır.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici koçluğu yöneticinin göremediği noktalarda ona yardımcı olarak çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmesi için vizyonunu genişletmesine, sağlıklı ilişkiler kurabilmesine yardımcı olmak için verilen bir destek programı denilebilir. Koç, danışan yöneticiye yoğunluğu sebebiyle ayrımını yapamadığı özel hayat ve iş hayat arasındaki köprüyü kurması için farkındalık yaratır. Yönetici koçluğunda yöneticinin bulunduğu konumda kendine zorluk olduğu düşündüğü kısımların üstesinden gelmesi için ona destek olunur. Yönetici koçluğu üst ve orta düzey yöneticilere verilir. Bunun dışında yönetici vasfında olmayıp liderlik vasfı kazanmak isteyen çalışanlar için de yönetici koçluğu verilebilir.

Yöneticilerin en çok ihtiyaç duyduğu konu iş ve aile dengesinde danışanın günlük yaşamı yönetmede zorlanmalarıdır. Bu doğrultuda koçluk eğitimi ile yöneticiye pratik çözümler üretebilmesi için süreç yönetimi desteği de verilebilir.

Kariyer Koçluğu Nedir?

Son yıllarda birçok insanın tercih ettiği Kariyer Koçluğu, meslek hayatında doğru seçimleri yapabilmesi için bireye farklı bakış açıları sağlayan bir sistemdir. Kariye koçluğunda size hangi mesleği seçmeniz, kariyerinizde ne tür yollardan ilerlemeniz gerektiği söylenmez. Yalnızca bu doğrultuda istekleriniz ve hedefleriniz baz alınarak bir yol haritası oluşturulur. Belirsizlikleri çözüp karar verme yetinizi geliştirmek için size farkındalık sağlar. Hayatınıza ve kariyerinize yeni perspektiflerden bakmanızı sağlayan Kariyer Koçluğu, iş hayatına yeni başlayacak bireylere, kariyeri açısından dönüm noktasında olanlara, farklı kariyer yolları izlemek isteyenlere, işinde yaptığı seçimlerden mutsuz olanlara sağlanabilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Raporlama Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Finansal Denetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Uygunluk Beyanı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Risk Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız