UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Konsinye İhracat

 

Linked

Hediye Nilay Uzuner

-

Profili görüntüle

Konsinye İhracat

Konsinye İhracat Nedir?

Konsinye ihracat, ihracat yapan bir işletmenin, ihracatı yapılacak ürünleri bir başka ülkeye göndermeden önce bir alıcının adına saklamasını ve ürünleri alıcının belirli bir süre içinde satmaya çalışmasını ifade eder. Konsinye ihracat işlemi genellikle, bir ürünü ithal eden ülkedeki alıcıların yerel pazarlarda satışını artırmak veya ürünleri daha önce denemek isteyen alıcıların riskini azaltmak için kullanılır.

Bu işlemde, ihracat yapan işletme, ürünleri ihraç etmek yerine, ürünleri bir depoda saklar ve ihracat için müşteri bulana kadar ürünleri saklamaya devam eder. Ürünlerin satışı gerçekleşene kadar, ihracat yapan işletme, ürünleri kendi envanterinde tutar ve ürünleri satıldığı zaman alıcının belirlediği fiyat üzerinden satış gerçekleştirir. Konsinye ihracat, ihracat yapan işletme için, ürünlerin ihracatı için harcanacak zaman ve maliyeti azaltarak, ürünlerin hedef pazarda satışı konusunda daha az risk almasını sağlar. Ancak, alıcının ürünleri satamaması veya ürünlerin zarar görmesi durumunda ihracat yapan işletmenin finansal kayıplarının oluşması mümkündür.

Konsinye İhracat Nasıl Yapılır?

Konsinye ihracat, belirttiğimiz gibi, malın ihracatçı tarafından, alıcının malı satın almadan önce depolama veya satış amaçlı olarak bir aracıya gönderildiği bir ihracat türüdür. Bu işlemde ihracatçı malın mülkiyetini korur ve alıcı malı satın aldığında malın mülkiyeti alıcıya geçer. Bu bağlamda Konsinye ihracat yapmak isteyen birisi aşağıda belirttiğimiz adımları izleyebilir:
1. İhracatçı ve alıcı arasında bir sözleşme yapılır ve bu sözleşmede konsinye ihracatın şartları belirtilir.
2. İhracatçı, malı konsinye ihracat için bir aracıya teslim eder.
3. Aracı, malı depolar veya satışa sunar.
4. Alıcı malı satın aldığında, aracı malı ihracatçı adına alıcıya satar ve ihracatçıya ödeme yapar.
5. İhracatçı, malın sevkiyatını gerçekleştirir.

Konsinye ihracatta, malın alıcının elinde tutulduğu süre boyunca mülkiyeti ihracatçıda kalır. Bu nedenle, alıcı malı satın almadan önce mülkiyeti devralmaz ve ihracatçı malı geri alabilir. Bu ihracat türünde, aracının seçimi de elbette ki önemlidir. İhracatçı, güvenilir bir aracı seçmeli ve malın depolanması veya satışı konusunda mutlaka bir anlaşma sağlamalıdır.

Konsinye İhracatın Özellikleri Nelerdir?

Konsinye ihracatın özellikleri şu şekildedir:
• Mülkiyet: Konsinye ihracatta, malın mülkiyeti ihracatçıda kalır ve alıcı malı satın aldığında mülkiyeti alıcıya geçer. Bu nedenle, ihracatçı malı geri alabilir veya başka bir alıcıya satabilir.
• Ödeme: Alıcı malı satın aldığında ödeme aracı tarafından ihracatçıya yapılır. Ödeme, malın satışı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
• Risk: Konsinye ihracatta, malın riski ihracatçıda kalır. Mal alıcıya teslim edildiğinde veya satıldığında, risk alıcıya geçer.
• Depolama: Konsinye ihracatta, mal genellikle bir aracıya gönderilir ve aracı malı depolar veya satışa sunar.
• Sözleşme: Konsinye ihracatta, ihracatçı ve alıcı arasında bir sözleşme yapılır ve konsinye ihracatın şartları belirtilir. Bu sözleşmede, malın fiyatı, teslimat şartları, ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar belirtilir.
• Vergi ve gümrük işlemleri: Konsinye ihracatta, vergi ve gümrük işlemleri ihracatçı tarafından gerçekleştirilir. Ancak, malın alıcıya teslim edilmesiyle birlikte, alıcının ülkesindeki vergi ve gümrük işlemleri alıcı tarafından yapılır.

Konsinye İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Konsinye ihracat faturası, malın satışı gerçekleştiğinde, aracı tarafından ihracatçı adına alıcıya düzenlenmesi gerekir. Normal bir konsinye ihracat faturasında, aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
1. İhracatçının adı ve adresi
2. Alıcının adı ve adresi
3. Aracının adı ve adresi
4. Fatura tarihi ve numarası
5. Malın açıklaması ve miktarı
6. Fiyatı ve ödeme koşulları
7. İhracat işlemine ilişkin diğer ayrıntılar

Konsinye ihracat faturasında, malın satışı gerçekleşmediği için, fatura bedeli belirtilmemelidir. Fatura bedeli, malın satışı gerçekleştikten sonra, aracı tarafından ihracatçıya ödenecek tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca konsinye ihracat faturası, ihracatçı tarafından kullanılan yazılım veya formatlara uygun olarak düzenlenmelidir. Ayrıca, ihracatçının ülkesindeki vergi ve gümrük mevzuatına uygun olmalıdır.

Ardından bu bahsettiğimiz ihracat faturası, malın satışı gerçekleştikten sonra, aracı tarafından ihracatçı adına düzenlenir ve ihracatçıya iletilir. İhracatçı, faturayı ödemeyi aldıktan sonra, malın sevkiyatını gerçekleştirir.

Konsinye İhracat KDV Beyannamesinde Gösterilir Mi?

Konsinye ihracat işlemi, Türkiye'de KDV mükellefi olan bir ihracatçı tarafından gerçekleştirildiğinde, KDV beyannamesinde gösterilir. Ancak, konsinye ihracatta KDV, Türkiye'de ödenmemektedir. İhracat işlemi sonrasında, KDV, Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan alıcının ülkesindeki vergi sistemi kapsamında ödenir. Konsinye ihracatta, KDV beyannamesinde gösterilecek tutar, malın Türkiye'den çıkış değeri ile sınır kapısında gerçekleştirilen gümrük işlemleri sonrasında ödenen vergi, harç ve diğer masrafların toplam tutarına eşittir. Bu tutar, Türkiye'de ödenmeyecek olan KDV'nin beyan edilmesi amacıyla beyan edilir.

Tekrar tekrar söylemekte fayda var, bu bahsettiğimiz konsinye ihracat türünde, Türkiye’de KDV ödenmeyeceği için, beyannamede gösterilen KDV tutarı, "ödenecek KDV" sütununda gösterilmez. Bu beyan edilen KDV, "KDV hesabı" bölümünde gösterilir ve "KDV iadesi" talep edilir.

Konsinye İhracatta Aracıya Ödenen Komisyon Hangi Hesaba Borç Yazılır?

Konsinye ihracatta, ihracatçı ve arasındaki anlaşmaya göre, aracıya ödenen komisyon gideri, "610 - Hizmetler" hesabında kaydedilir. Bu hesap, giderler hesabıdır ve gelir tablosunda maliyetlerin toplandığı bir hesaptır. Burada malın satışı gerçekleşmediği için, aracıya ödenen komisyon gideri, satış giderleri hesabı olan "620 - Satışların Genel Giderleri" hesabına yazılmaz. Ancak, konsinye ihracatta aracıya ödenen komisyon gideri, gelir tablosunun altında yer alan "Diğer Giderler" başlığı altında gösterilebilir. Burada aracıya ödenen komisyon giderinin kaydedilmesinde, Türkiye'deki muhasebe mevzuatına uyulması çok önemlidir. İhracatçılar, konsinye ihracatta vergi ve muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması için muhasebe uzmanlarına danışabilirler ve bu konuda yardım alabilirler.

Linked

Hediye Nilay Uzuner

-

Profili görüntüle