Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB Nedir?

14.04.2021 

Linked

ODS Consulting Group

%nbsp;

Profili görüntüle

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kurulmuştur. Merkezi Ankara’da olan ve tüm illerde müdürlükleri bulunan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

KOSGEB destek ve hizmetleri tamamen ücretsiz olup, veri tabanına kayıt, destek programlarına başvuru ve ödeme süreçleri tamamen online olarak gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

  1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş olan KOSGEB, 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesini görev edinmiştir. Bu kapsamda 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler aşağıdaki gibidir;
 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • İmalat
 • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
 • Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
 • İnşaat
 • Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
 • Ulaştırma ve Depolama
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • Finans ve Sigorta Faaliyetleri
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
 • İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
 • Diğer Hizmet Faaliyetleri

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destekleri; Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılması sağlanmaktır.
 • Geleneksel Girişimci Destek Programı
 • İleri Girişimci Destek Programı
 • İş Planı Ödülü Destek Programı
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri; Araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretilmesine veya iyileştirilmesine; bu ürün veya sürecin ticarileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri; İşletmelerin uluslararası rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.
 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • İş Birliği Destek Programı
 • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
KOBİ Finansman Destekleri; KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri sağlanmaktadır. İŞGEM/TEKMER Programı; İşletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlanmaktadır.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri; İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için yararlanacakları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Linked

ODS Consulting Group

%nbsp;

Profili görüntüle