DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kurulmuştur. Merkezi Ankara’da olan ve tüm illerde müdürlükleri bulunan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

KOSGEB destek ve hizmetleri tamamen ücretsiz olup, veri tabanına kayıt, destek programlarına başvuru ve ödeme süreçleri tamamen online olarak gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

  1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş olan KOSGEB, 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesini görev edinmiştir. Bu kapsamda 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler aşağıdaki gibidir;

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destekleri; Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılması sağlanmaktır. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri; Araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretilmesine veya iyileştirilmesine; bu ürün veya sürecin ticarileştirilmesine katkı sağlanmaktadır. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri; İşletmelerin uluslararası rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. KOBİ Finansman Destekleri; KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri sağlanmaktadır. İŞGEM/TEKMER Programı; İşletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlanmaktadır.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri; İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için yararlanacakları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

KOSGEB Desteklerine Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB Kaydı: E-Hizmetler bölümünden KOSGEB’e ilk başvuru kaydı sağlanır.
KOBİ Beyannamesi: İşletmenin KOBİ niteliğinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için bu beyannamenin doldurulması gerekir.
Beyanname Kontrol: Doldurulan beyanname, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na ait uzmanlarca kontrol edilir.
Desteklere Başvuru: Başvurmayı planladığınız desteklere ve programlara uzmanımızla görüşüp desteklere başvuru sağlayabilirsiniz.

KOSGEB Kredi Başvurusu Nedir?

KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının engellenmesi için, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması için sağlanan kredi türüdür.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olması şart aranır.
- Başvuru döneminin açıldığı aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilanından önceki aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.
- 1981 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.
- Yabancı uyruklu personel kabul edilemez.KOSGEB Proje Hazırlama Aşamaları Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

KOSGEB Proje hazırlığında ilk olarak destek alınacak projenin tüm detayları açık ve eksiksiz bir şekilde ilgili kuruma aktarılmak üzere toparlanmalıdır. Proje dair kurumun bilmesi gereken bilgiler ve evrak proje dosyasına eklenmelidir. Hiçbir detay atlanmadan planlı bir şekilde ilerlenmeli ve destek alınması için gerekli tüm şartlar sağlanmalıdır. Destek alınması için hazırlanan belgeler ilgili kuruma teslim edilmeli, ardından süreç takip edilmelidir.

ODS Consulting Group Hibe ve Destek Yönetimi Danışmanlığı ile KOSGEB Desteklerinden Faydalanın!

Firmamız sahip olduğu deneyim ve uzman kadrosuyla KOSGEB Destekleri kapsamında süreci en hızlı şekilde yürütecek bir yol izlemektedir. İşletmenizin ihtiyacı olan projenin en kısa sürede oluşturulması ve ilgili kuruma sunulması aşamalarını profesyonellikle yürütmekteyiz. Projenin yazılması, ilgili kuruma sunulması ve projenin onaylanması aşamalarının tamamında firmanızla bu süreci paylaşıyor olmaktan ve başarılarımıza her gün bir yenisini daha ekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Türkiye’de Organik Tarımın Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Transit İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Yerinde İş Birliği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız