DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kredi Garanti Fonu (KGF)

KGF Kredisi Nedir?

KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu teminat yetersizliği nedeniyle istediği krediyi ve desteği alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olmaktadır. Bu sayede KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine önemli ölçüde destek olan bir fondur. KGF kredisi ile esnaflar ya da KOBİ'ler kredi kullanımını daha basit şekilde tamamlayabilmektedir.

Kredi Garanti Fonu bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak teminat yetersizliği içinde olan, KOBİ niteliğinde bulunan firmalara ve bankalara karşı kredinin belli bir oranında kefalet vererek krediye erişimlerinde destek olmaktadır.

KGF Ne İşe Yarar?

KGF, 1991 senesinde kurulmuş olup, ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, kefil olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlayarak, süreci kolay hale getirmektedir.

KGF Kredi Veriyor Mu?

KGF bir kefalet kuruluşu olarak yer almaktadır. Bu nedenle faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu bulunmuyor. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle bankalardan kredi kullanımını kolay hale getirmektedir. Aynı zamanda, Bankaların kredi riskini paylaşarak daha sağlıklı bir teminat yapısına ulaşmalarını önemli ölçüde etkiliyor. Kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamaları içinde bulunuyor.

KGF Kimlere Verilir?

KGF özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler içinhazırlanmış olan bir Kredi Garanti fonu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda kobi dışı birçok farklı işletme türü de yine bu krediden faydalanabilme imkanına sahiptir. Bir kefalet kuruluşu çeşidi olması ile beraber, Teminat yetersizliği nedeniyle kredi imkanlarından yeterli ceyar alınamayan kobi'ler için değerlendirilir. Böylece oluşan avantaj sayesinde, bankalardan çekilemeyen kredi bu şekilde elde edilebilmektedir.

KGF Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliği” başlıklı kanunu kapsamında KOBİ sayılan işletmeler KGF desteklerine başvuru sağlayabilme imkanına sahiptir. KGF desteklerinden, KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatifler dahil her türlü faaliyette bulunan ticari işletmeler, sektör ve yöre ayrımı yapılmaksızın faydalanabilmektedir.

KGF Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KGF ortağı olan ve kredi sağlayan herhangi bir bankaya başvurmak yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından sağlanan bu kredi, anlaşmalı bankalar üstünden sağlanmaktadır. Böylece yeterli teminatı elde edemeyen birçok kobi, krediyi kendi koşulları doğrultusunda elde etme şansı yakalamaktadır. Böylece teminatı sebebiyle çekilemeyen kredi elde edilmek şartıyla buna bağlı olarak taksitli biçimde ödeme yapılabilir. Buradaki en önemli detaylardan biri ise anlaşmalı bankalar üzerinden bu krediye başvuru yapmaktır.

KGF Desteğinden Faydalanabilmek İçin KOBİ Olmak Şartı Bulunur Mu?

KGF desteklerinden KOBİ’ler ve KOBİ kapsamında sayılan vasıflara sahip iktisadi faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek mensupları yararlanabilir. Bunlar içinde bir kısıtlama şartı bulunmamaktadır. KOBİ vasfına sahip olan;iktisadi faaliyet gösteren her türlü ticari işletme, esnaf ve sanatkâr, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatiflerdir.

KGF Desteğinden Nasıl Faydalanılır?

Başvuru sahibi kredi almak istediği bankayı seçer ve seçtiği bankaya, KGF kefaletinden yararlanmak istediğini belirtir ve banka tarafından hazırlanacak olan evrakların KGF’ye gönderilmesi için muvaffakiyet sağlar. Eğer banka kredi talebini uygun buluyor ise, talebi KGF’ye iletir. KGF de, kefalet talebini detaylı bir şekilde inceler ve değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu sonuçlanması halinde bankaya kredi geri ödeme taahhüdünde bulunarak KOBİ’ye kefil olur.

KGF’ye Başvurabilmek Için Hangi Sektörde Faaliyet Göstermek Gereklidir?

KGF’ye başvurabilmek için belirli bir sektörde faaliyet göstermek şartı bulunmamaktadır. İstediğiniz her sektörde bu desteğe başvurma ve alma imkanınız bulunmaktadır. KGF’ye her sektörden gerçek ve tüzel kişi-işletmeler başvuru yapabilir. Bu yüzden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Devlet Tarafından KGF’ye Sağlanan Destek Var Mı?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli taşıması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da karşımıza çıktığı üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu sebeple KGF, damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz şekilde sonuçlanan büyük etkisinin bertaraf edilebilmesi için, Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir destek niteliği taşır. Söz konusu fon “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye çıkartılmıştır. Dönem içinde bu rakam yine Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 20 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Son olarak Bakanlar Kurulu tarafından, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile destek tutarı 25 milyar TL’ye yükseltilerek KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 250 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

KGF Hangi Tür Kredilere Kefalet Vermektedir?

KGF, bireysel krediler hariç olmak üzere işletme ihtiyacına dönük her çeşit kredi için kefalet sağlamakta olup, kredi çeşidi konusunda bir sınırlama konulmamıştır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi seçeneği olabileceğii gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olarak karşımıza çıkabilir. KGF’nin verdiği kredi türleri şu şekilde sıralanabilir:
● Yeni İş Kurma,
● Mevcut Tesisin Genişletilmesi,
● Hammadde Temini,
● Yeni Teknoloji Kullanımı
● Yeni İş Yerine Taşınma
● Nakit Sıkıntısını Giderme
● İhracatın Finansmanı
● İthalatın Finansmanı
● Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
● Finansal Kiralama

KGF’nin Kefalet Limitlerinin Bir Üst Sınırı Var mı?

KGF’nin kefalet limitleri destek çeşitlerine bazı değişiklikler içinde barındırır. KGF’nin kaynaklarından açıklanan kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB, ve TTGV gibi kuruluşlara göre düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlı tutulmuştur. Hazine Desteğinden belirlenen fon kapsamında KOBİ ve İhracatçı KOBİ’ler için azami 25.000.000 TL, KOBİ dışı ve İhracatçı KOBİ dışı yararlanıcılar için azami 200.000.000 TL kefalet tutarı belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ürün ve Stok Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yönetim Becerileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Robotik Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tür Değiştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız