En genel tanımı ile standartlara uygunluk olarak tanımlanan kalite anlayışı, günümüzdeki küresel rekabet ile birlikte sürekli gelişim kavramı olarak evrilmiştir. Söz konusu sürekli gelişim anlayışının sadece üretimde sağlanması müşteri memnuniyeti için yeterli olmamaktadır. 1990’lı yılların başlarından itibaren küresel pazarlarda rekabetin artmasıyla “toplam kalite” kavramı yeni bir anlayış olarak literatürde yer almaya başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışan ve aynı zamanda maliyetleri de düşüren bir yönetim tarzıdır. TKY’nin gerçekleştirilmesinde önem taşıyan unsurlara bakıldığında sürekli gelişim, devrimsel hız, firma kültürü, toplam kalite fikrine bağlılık, herkesin katılımı, temizlik ve düzen, sıfır hata, muayene değil önleme, plan, eğitim ve öğretim, müşteri odaklılık, tedarikçiler, ölçüm, kalite maliyetleri, değerlendirme ve kalite denetimi gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Firmalarda bu anlayışın benimsendiğinin ispatı, devamlılığı ve bu kültürü benimsemek isteyen kurumlar için bir yol haritası oluşturulması adına TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı oluşturulmuştur. Bu standarda uygunluk sağlayan firmalar belgelendirilerek tüm süreçlerinin izlenebilirliği ve takip edilebilirliğini küresel çapta ispatlamış olmaktadır.

TS EN ISO 9001:2015 Standardı; içerisinde farklı standartların da temellerini barındırarak, müşteri odaklılık, liderlik, kişilerin bağlılığı, proses yaklaşımı, iyileştirme, kanıt esaslı karar alma ve ilişki yönetimi prensipleri üzerine kurulmuştur. On temel madde ve alt kırılımlarından oluşan standart, kurumlardaki tüm süreçlerin birbiri ile entegre bir yapıda ve toplam kalite anlayışının gerçekleştirilebilmesi için tüm birimlerde ve tüm personellerin kurallar çerçevesinde hareket etmesini amaçlamaktadır. Şeffaflığın ön planda olduğu yönetim sisteminde personel ve müşteri ayırt etmeksizin şeffaflığın sağlanması adına her adım doğru dokümantasyon ile kayıt altına alınmaktadır. Dokümantasyon takip edilebilirliğin ve performansın doğru analizinin yanı sıra şirket hafızasının oluşmasına da katkı sağlamaktadır. ISO 9001 KYS bir işletmeyi bir bütün olarak her yönden inceleyerek müşteriye doğrudan temas eden tedarikçi seçimi, satış sonrası süreçleri gibi noktalardan İK gibi müşteriye doğrudan temas etmeyen noktalara kadar standardize etmektedir. Tüm bu yönleri ile profesyonel yönetim, istikrar ve güven sağlayan kurumsallık kavramının tüm hedeflerine hizmet etmektedir.

Özellikle küresel çapta ticaret yapmak isteyen firmaların ticari güvenilirliği ve kalite anlayışının bir sembolü konumuna gelen kurumsallığın destekleyicisi ve temeli olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi görülmektedir. Bu nedenle sektör fark etmeksizin TS EN ISO 9001 KYS Belgesine sahip olan kurumlar küresel rekabette bir adım öne geçmekte ve sürdürülebilir kurumsallaşma için gereken altyapı oluşturulmaktadır.