DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kurumsal Check Up

Check Up, bir tür değerlendirmedir. Kurumsal Check Up ise, kurumdaki yapının, organizasyon şemasının, stratejinin ve mevcut durumun değerlendirildiği sistemidir. Kurumunuzun gelişim aşamalarını sağlıklı bir şekilde, güvenilir incelemelerle takip edebilmek, raporlayabilmek için ODS Danışmalık’tan hizmet alabileceğinizi unutmayınız. ODS Danışmanlık engin tecrübeleri ile kurumunuz için gereken verimi almanızı sağlayabilir.

Kurumsal Check Up Nedir?

Kurumsal Check Up, şirketinizin bünyesinde yer alan çeşitli hizmet alanlarının verimini, gelişimini, güncel durumunu, risk yapısını ölçen, analiz eden, raporlayan ve sağlık seviyesini değerlendiren bir hizmet şeklidir. Kurumsal Check Up hizmeti ile kurumunuzun her alandaki etki parametrelerini inceleyebilir, kurumunuzun mevcut durumunun yanı sıra gelecekteki gelişiminin takibini sağlayabilir, riskleri proses ederek sorunları tanımlayabilirsiniz.

Kurumsal Check Up, kurumunuzun geleceğe yönelik risklerini belirlenebildiği gibi risklerin iyileştirilmesi için alternatif seçenekler sunarak önerilerin geliştirilmesini sağlayan, gerekli uzmanlar tarafından kurumunuza hizmet olarak sunulan profesyonel bir sistemdir.

Kurumsal Check Up Ne İşe Yarar?

Bireysel sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, şirketinizin de farklı alanlarda verim ve sağlık durumunun analizinin yapılması gerekmektedir. Burada devreye Check Up hizmeti girmektedir. Kurumsal Check Up hizmeti şirketinizin karşılaşabileceği riskler karşısında etkili bir performans sergilemesini sağlar. Şirket yapısında veya dış etkilerde gözlenebilecek eksiklik ve sorunları Check Up hizmetiyle onarıp şirket menfaatine uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca şirketinizin mevcut durumunun yanı sıra gelecekteki gelişim performansının etki alanını bu hizmetle geliştirmeniz de mümkündür.

Kurumsal Check Up hizmetinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
● Şirket veriminin artırılması.
● Şirketin gelişiminin sağlanması.
● Şirket sorunlarının ve eksiklerinin analiz edilebilmesi.
● Şirketin karşılaşabileceği riskler karşısında etkili bir süreç izlemesi.
● Şirketin gelecekte de karşılaşabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmek için etkili planlama.

Kurumsal Check Up Nasıl Yapılır?

Kurumsal Check Up’ın yapılışında ODS Danışmanlık’ın belirli işlem adımları bulunmaktadır. Bu adımlar şu şekilde gerçekleşir:
● Check Up hizmeti için gereken sözleşmeden önce şirketin yönetim kuruluna yapılacak çalışmalar, çalışmaların kapsamı ve yararları, çalışma süreleri ilgili sunumların sunumu.
● Sunum sonrasında Check Up hizmeti için gereken çalışmalara, çalışmaların kapsam, yarar ve sürelerine karar verilmesi.
● Belirlenen koşullar nezdinde sözleşme imzalanması.
● Check Up iş başlangıcının gerçekleşmesi.
● Yönetim veya üst yönetimle gerçekleştirilecek olan toplantıda gerekli amaç, hedef, kapsam, süre ve yönetimin incelenmesi, gerekli bilginin sağlanması ve şirket yapısının beklentilerinin kaydedilmesi. Gerektiği durumda şirkete dair detaylı bilgi sisteminin talebi.
● Şirketin iç yapısında Check Up için bir temsilci belirlenmesi. (Bunun için iç denetim, kalite ve risk yönetimi birimlerinden faydalanılabilir)
● Belirlenen Check Up temsilcisiyle çalışmanın genel hatlarına dair planın yapılması, takvim oluşturulması.
● Gerektiği durumda şirkete dair detaylı bilginin temini ve incelenmesi. İnceleme sonunda şirketin dahil olduğu sektörün ve pazar alanının incelenmesi, taranması. Şirket için gereken sektör uygulamaları arasından en iyi olanların belirlenmesi.
● ODS Danışmanlık hizmetleri ile şirket için gereken Check Up modeline karar verilmesi ve gerektiği durumda modellemenin şirkete göre özelleştirilmesi.
● Şirket için karar verilen modele göre bir çalışma plan, program ve takviminin oluşturulması.
● Daha sonra yönetim ve diğer birim yöneticileri ile detaylı toplantıların gerçekleştirilerek şirkete ait kurum içi Check Up değerlendirilmelerinin, anketlerinin dağıtımı.
● Toplantı ve anket sonuçlarının ODS Danışmanlık uzmanları tarafından değerlendirilerek halihazırdaki modele göre analizinin yapılması.
● Gerekli olması halinde şirketten ek bilgilerin talep edilmesi.
● ODS Danışmanlık’ın yaptığı analizler sonucunda şirkete dair sonuçların önce birimdeki yöneticiler, sonra ise üst yöneticilere varana değin sıkı takibi ve incelenmesi. İncelemelerin sonucunda şirket yapısında görülen eksiklik ve aksaklıkların iyileştirilme planlanmasının yapılması.
● Daha sonra şirket için Check Up raporunun ve gerekli planların hazırlanarak üst yönetime sunulması.
● Şirketin yıl içindeki durumuna göre belirli aralıklarla ilerlemesinin takip edilerek ODS Danışmanlık tarafından kaydedilip rapor haline getirilmesi. Raporun belirli periyotlarda güncellenerek kuruma sunulması.

Kurumsal Check Up Neden Önemlidir?

Şirketteki tüm denetim sahası ve iş akış şemasının denetlenmesi, incelenmesi, herhangi bir eksiklikle karşılaşıldığı takdirde kayıt altına alınması, şirket için gerekli kararların alınması, alınan kararların sağlanabilmesi için gerekli araştırma, inceleme, düzenleme ve uygulamaların oluşumu Kurumsal Check Up adı altında işlem görmektedir. Bu incelemeler altında özellikle şirketin iç yapısında bulunan yönetici ve operasyon ekibinin belirli bir sistematik düzende çalıştırılması, işlenmesi bu düzenle sağlanabilmektedir.

Kurumsal Check Up bir hizmet türüdür. Hizmet aşamasında şirkete dair her türlü veri, bilgi ve durum incelenmektedir. Şirket menfaatini gözeten strateji ve yatırımların planlanmasının yapılması Kurumsal Check Up ile mümkündür. Bu sistem ile, şirket yapısında gözlenebilecek olumsuzluklar ve eksikliklerin giderilebilmesi için herhangi bir denetim alanına yapılacak müdahaleler ile yatırımların, yönetim ve iş akışının en iyi hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kurumsal Check Up Neleri İçermelidir?

Kurumsal Check Up hizmetlerinin içerdiği bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:
● Şirketin kurumsallaşmasına dair çalışmalar.
● Şirketin mevcut durum analizi.
● Şirketin çalışma prosedürün incelenmesi.
● Şirkette gözlenebilen ve ileriki süreçlerde karşılaşılabilecek sorunların analizi.
● Şirketin karşı karşıya kaldığı risklere karşı alternatif planlamalar.
● Şirkete dair yapılan analizlerle ilgili raporlar.
● Raporların yönetime sunumu.
● Gerektiği takdirde şirket yapısına dair detaylı bilgi akışının sağlanabilmesi.
● Şirketin eğitim ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarının analizi.
● Şirket için gereken SWOT analizi.
● Şirketin geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesi.
● Şirket için yapılan planlamalarda rehberlik.
● İş akışının analizi.
● Şirket personellerinin durumunun analizi için personellerle yapılan görüşmeler.

Kurumsal Check Up Şirket İçi Kimler İçin Yapılabilir?

Kurumsal Check Up’ı şirket içinde yapması gereken kişiler şu şekildedir:
● Şirketlerdeki yönetim ve organizasyon tabakası, şirketin genel performans ve durumu, işlerle ilgili süreçler ve akışı, şirket içi kontrol mekanizması ve risklerin yönetimiyle ilgili süreçlerin mevcut yapısının, uluslararası değerlendirme modeline olan ihtiyaçla, dış uzmanlar tarafından değerlendirilmesini öngören ve isteyen yönetim kurulu, icra kurulu, CEO veya CFO’lar.
● Şirketteki hızlı ve kalite odaklı bir iç denetim mekanizmasının faaliyete geçmesine, şirketin prosedürlerinin net bir hale geldiğini teyit etmeye karar veren şirket sahipleri, yönetim kurulu ve üst yöneticiler.
● Şirketin denetim yapısına önem veren ve bu yapıyı oluşturan, şirket içi yapının kontrolünü sağlayan veya şirket yapısındaki COSO bazlı iç denetim değerlemesini yürütecek denetleyiciler,
● Şirketin yeniden yapılanabilmesi ve değişimiyle ilgili alınan kararlar öncesinde, şirketin SWOT analizini yetkili ve dışarıdan aldığı ek hizmetle sağlamaya karar veren, kurumun yapısının en sade ve net halle görmek isteyen yönetim kurulu ve icra kurulu.
● Kendi işinin başında bulunan yöneticilerin, şirkete dair özel bir değerlendirme ihtiyacıyla, şirketin yenilenmesine has faaliyet planlamalarını destekleyen operasyonel yönetici kadrosu.
● Şirketin yönetiminde görev alan, iş akışını, yönetimini ve şirketteki iç ve dış mevcut sorunları, olası riskleri detaylı bir şekilde inceleyip bilgi akışının sağlanmasına karar veren, şirketin eylem planını tanımayı hedefleyen, bununla ilgili bir rapor yapılmasına karar veren CEO, CFO ve genel müdür.
● Şirketin gelişimine önem veren, şirketin stratejik yapı ve performansını, kapasitesini geliştirmek, artırmak isteyen yönetim kurulu, yöneticiler ve diğer personeller.

ODS Consulting Group Kurumsal Check Up ile Firmalara Ne Sunar?

Firmalar göremediği bir problemin süreçlerini tıkaması veya yakalamak istediği büyümeyi bir türlü yakalayamaması gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kurumsal check up hizmetimizi Kurumsal Gelişim Danışmanlığı kapsamında size sağlayarak mevcut durum analizini yapmanıza yardımcı oluyoruz. Kurumsal Gelişim Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında firmanızın kurumsal kimliğini çıkarıyor ve geleceğe yönelik hedeflerinizi belirlemeniz için çözüm ortaklığı sunuyoruz. Şirketinizin büyüme süreçlerinde kritik kararların alınması, yönetim kurulunun belirlenmesi ve aile anayasasının oluşturulması gibi her noktada hizmet sağlıyoruz. Alanında uzman ve sektöre hakim danışmanlarımız sayesinde kısa sürede şirketinizi en iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Raporlama Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sosyal Medya Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Turizm

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız