DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kurumsal Performans Nedir?

Şirketlerin başarılı yolunda kalmaları ve konumlarını stabil hale getirmeleri için doğru planlamalar yapmaları ve mantıklı bir yol haritasına sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle küreselleşen dünyada ticaretin ve piyasanın daha fazla risk ve tehditlere sahip olması nedeniyle analizlerin doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunlara bir savunma mekanizması ve önlem olarak üretilen birçok fikir ve yöntem bulunmaktadır. Bu kapsamda karşımıza çıkan kurumsal performans, şirketlerin kendilerini görmelerinde ve başarılarını ölçmede birincil olarak kullanılan yöntemlerden bir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurumsal performans, şirketlerin hedef ve planlamalarının belli bir süre sonundaki amacına ulaşımını ve dönemin başından itibaren, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını ölçen bir göstergedir. Kurumların yönetici ve ekiplerinin amaçlarını tamamlama doğrultusunda çıkarılan grafik ve incelemelere göre kurumsal performans analizi yapılır. Bu süreçte proje yönetim şekilleri, zaman yönetimi, rekabet ortamı, gelecek stratejileri ve teknolojik yapılandırmalar analiz edilerek faktörlerin kuruma olan etkisi araştırılır. Şirketlerin kendilerini görmelerini sağlayarak piyasa karşılaştırması fırsatı sunan kurumsal performans ile birlikte işletmeler başarı yolunda yükselecek ve etki eden farklı faktörleri başka açılardan görme fırsatı yakalayacaktır.

Kurumsal Performans Yönetimi Yöntemleri Nelerdir?

İşletmeler kurumsal performanslarını görüp kendilerini ölçmek için birçok türde yönteme başvurabilirler. Kurumsal performans yönetimi kapsamında şirketlere sunulan yöntemler işletmeyi geliştirmek ve iyileştirmek esaslı çalışmaktadır. Bu doğrultuda kurumsal performans yönetimi için yapılabilecek şeyler ve kurumsal performans yönetimi yöntemlerini şekildeki gibi sıralayabiliriz:

● Yapılacak şeylerden biri şirket bünyesindeki çalışanların genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu bağlamda ilk olarak çalışanlar listelenerek en iyiden en güçsüze doğru bir sıralama yapılabilir. Bu kapsamda amaç çalışanlar için bir değerlendirme göstergesi elde etmektir. Daha çok sayısal açıdan yapılabilen bu değerlendirme sonucu ilgili iyileştirmeler için çalışmalara başlanır ve iyi olan yönlerin devam etmesi için teşviklere gidilir.

● Kullanılabilecek bir diğer yöntem ise geçmişten günümüze bir şirket başarı grafiklendirmesi yapmaktır. Bu grafik sayesinde şirketin tarih içindeki gelişimi ve büyüme hızı incelenir. Yakalanan ivmenin geliştirilmesi için analiz ve çalışmalar yapılır.

● Zaman yönetimine dikkat etmek önemli konulardan biri olduğundan bir diğer yöntemde bu kapsamda karşımıza çıkmaktadır. Kurum içindeki zaman yönetimi incelenerek zaman kaybı nasıl önlenir ve nasıl daha hızlı çalışılır bunların incelenmesi yapılır.

● İşletmeler için rekabet en önemli noktalardan biridir. Kurumsal performans analizi kapsamında diğer şirketlerin durum ve başarıları incelenerek işletmeye gelişim ve iyileşme için paylar çıkarılır. Bu analizler sonucunda rekabet faktörleri incelenerek çalışmalara başlanır.

● Gelecek planı olmazsa olmazdır. Şirketin amaç ve hedefleri incelenerek ileriki yolda hangi haritanın izleneceği ve genel anlamdaki gelecek planlarının bir planı çıkarılır.

● Sonuç olarak izlenilecek yol belirlenerek daha kesin kararlar alma fırsatı ortaya konur.

Bunun dışında belirlenmiş yöntem ve kalıplaşmış süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlere;
- Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
- Hedef ve Anahtar Sonuçlar (OKR)
olarak örnek verebiliriz.

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Kurumsal performans yönetimi gerçekleştirilirken bahsettiğimiz yöntemlere başvurulmaktadır. Bu süreç genellikle disiplinli ve sistemli bir şekilde ortaya konularak hedeflere uygun halde düzenlenir. Kurumsal performans yönetiminin adımları izlenirken belirli metodolojiler oluşturulur. Bu metodolojiler ile şirketin uyumu ölçülerek işletmeye spesifik yol haritaları oluşturularak işletmenin kendine en uygun gelişme yöntemleri hazırlanır.

Kurumsal performans yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur vardır. Bu unsurlar;
● Zaman yönetimi
● Kurumsal yetkinlik modeli oluşumu
● Gelişim analizi
● Hedeflerin belirlenmesi
● Faaliyetlerin belirlenmesi
● Finansal durumların geniş analizinin yapılması
● Müşteri ve rekabet analizinin yapılması
● İç süreçlerin düzenlenmesi
● Veri sürecinin takip edilmesi
● Ekip ve çalışan analizi
olarak sıralanabilmektedir.

Kurumsal Performans Yönetimi Neden Önemlidir?

Kurumsal performans yönetimi şirketlerin izledikleri yolu görebilmeleri ve başarı yolunda yaptıkları yanlışları doğruya çevirebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bir işletme çalıştırırken zaman zaman duraklama ve gerilemelere maruz kalınabilmektedir. Bu durumlarda ikinci bir gözden nelerin doğru nelerin yanlış yapıldığını saptamak, yani geniş bir analiz çalışması gerçekleştirmek şirketlerin başarıya ulaşması için en büyük anahtarlardan biridir. Kurumsal performans yönetimi genel anlamda işletmenin kendini tanıması, anlaması, geliştirmesi ve ilerlemesi amacıyla oluşturulmuş bir yöntemdir. Dolayısıyla çok başarılı durumda olan şirketler dahi olası problemleri önlemek amacıyla kurumsal performans yönetimi yöntemlerine başvurmalıdır.

Balanced Scorecard (Kurumsal Performans Karnesi) Nedir?

Kurumsal performans karnesi anlamına gelen Balanced Scorecard, şirketlerin stratejik yönetim kararlarını inceleyerek vizyonları doğrultusunda birçok etkenin kuruma olan etkisi ele alınarak hazırlanan bir yönetim anlayışıdır. Balanced Scorecard tam anlamıyla denge karnesi anlamına gelmekte olup tam da bu kapsam şirketin tüm faktörlerle birlikte bir kurum olarak nasıl dengelendiğini inceler. 1990’lı yıllarında başında ortaya çıkan Balanced Scorecard, genel anlamıyla şirketlerin vizyonları doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini ve amaçlarının sonuçlarını kontrol etme fikrine dayanır. Bu fikir sonunda performans artırımı amaçlanır.

Kurumların Performans Karnesi Neden Önemlidir?

Kurumsal performans karnesi, şirketlerin büyümek ve gelişmek için koyduğu hedefleri takip edip başarmalarına yardım eden bir sistem olması sebebiyle şirketlere objektif bir görüş sağlar. Bu tarafsız bakış açısı sayesinde şirket içinde gözden kaçan eksikler iyileştirilmek üzere incelenmeye alınır. Performans karnesi birden fazla faktörü ele aldığından dolayı geniş çapta bir ölçüm sağlamaktadır. Kurumların performans karnesi almasının önemi birkaç faktör içinde sınıflandırılabilmektedir.

Öncelikle dünyadaki finansal ve yönetim muhasebesi değişiklikleri sebebiyle firmalar sürekli yeni yönetim şekillerine adapte olmak zorunda kalmaktadır. Şirket dışı rekabet ortamını ve globalleşen şirket yönetimini takip etmek zorunda kalan kurumlar, bu düzenlemeleri hem şirket içi analizleriyle hem de rekabet analizleriyle birleştirerek bir grafik çıkarmak durumundadır. Bu grafik ve incelemeler kurum performans karnesinin ölçüm esasından yararlanılarak çıkartılır ve gerekli bilgi edinildikten sonra iyileştirme işlemleri başlar.

Teknolojik ve sosyokültürel sonuçlardan da büyük ölçüde etkilenen kurumlar, bu faktörlere dikkat etmelidir. Müşteri ilişkisi, müşterinin ilgili olduğu bölge, ülke ve şirketler, odak noktasındaki kitle, kitlenin eğitim seviyesi ve teknolojiye olan uyumluluğu ve bunun gibi birçok faktörün ölçülmesi gerekmektedir. Şirkete olan etkileri incelendikten sonra teknolojik ve sosyokültürel faaliyetler analizleri sayesinde performans artırımı için çalışmalar yapılabilir.

Performans karnesi, kurumların beklenti ve amaçlarını açıkça belirleyip inceleyebilmek için büyük önem taşıyan bir sistemdir.

Balanced Scorecard (Kurumsal Performans Karnesi) Nasıl Yapılır?

Balanced Scorecard kavramının çıktığı ilk yıllardan beri süregelen belirli tekniklerden yararlanılmaktadır. Kurumsal performans karnesi kapsamında dört önemli faktör ele alınmaktadır. Bu sınıflandırma sayesinde finansal, stratejik, hedef odaklı ve iletişimler etkenler ilgili bölümlerine ayrılarak şirketin farklı problemleri ve amaçları için öneriler sunulabilmektedir. Genel olarak kurumsal performans karnesi modeli, uzun dönemli stratejik amaçları kısa dönemli işlemlerle birleştirerek etkili bir yönetim anlayışı oluşturmayı amaçlar.

Kurumsal performans karnesi işleyiş süreçleri şekildeki gibidir:
Finansal boyut: Şirketin finansal işlemleri incelenerek hali hazırdaki ve olası problemlere çözüm üretilir, gerekli analizler yapılır.
Süreçler boyutu: Proje yönetim ve planlama doğrultusunda şirketin vizyon ve amaçlarına ulaşma seviyesi incelenerek hedef belirleme araştırmalarına yer verilir. Yasal ilişkilerin de incelendiği sınıflandırmada faaliyetlerin genel olarak işleyiş süreçleri konusu ele alınır.
Müşteri ve iletişim boyutu: Şirketin müşterilerle bağlantısı ve ticaret ya da hizmet verdiği sektör doğrultusunda iş iletişimi incelenir. Bunun yanı sıra müşteriye sunulan kalite, verilen değer ve finansal boyutta müşteri ile olan uyumluluk incelenmekte olup bu sınıflandırma genel olarak imaj kısmına değinir. Yapılan analizler ve araştırmalar sonucu performans karnesi çıkartılır.
Öğrenme ve gelişme boyutu: Bu noktada insan, bilgi ve kurumsal sermayeler incelenerek şirket geleceği hakkında incelemeler yapılır.

Balanced Scorecard (BSC) Uygulama Örnekleri Nelerdir?

Şirketin çalışma alanına göre çıkarılacak kurumsal performans karnesi de değişiklik gösterebilmektedir. Sektörlere göre BSC örneklerinde faktörler ve şirkete etkisi olan konular farklılaşmaktadır. Örneğin bir sağlık sektörü kurumu için hazırlanacak kurumsal performans karnesi için müşteri faktörüne ek olarak hasta faktörü de eklenebilmektedir. Ya da dış ticaret sektörüyle uğraşanlar için iletişim ve bağlantı kısmı daha global bir şekilde ele alınmaktadır. Genel anlamda şirkete etki eden faktörler sektörlere özgün olarak hazırlanmak şartıyla iyisi ve kötüsüyle bir grafik şeklinde hazırlanmalıdır.

ODS Consulting Group Balanced Scorecard Hizmeti Danışmanlığı Kapsamında Ne Yapmaktadır?

İyi hazırlanmış bir Balanced Scorecard ile birlikte şirketlerin doğru iyileştirmeler yapması ve performans artışı gözlemlemesi kaçınılmazdır. Bu yüzden kurumsal performans karnesi kapsamında iyi kararlar verilerek doğru faktörlerde sınıflandırma yapılmalıdır. Bu devrede sizin için en iyi kurumsal performans karnesi hazırlamak için yanınızda yer almaya hazırız. Şirketiniz için en iyi konumu ve performansı bulmanızı önemsiyoruz. ODS Consulting Group kapsamında kurum analizi ve rekabet kavramlarını inceleyerek şirketiniz için en yararlı kurumsal performans karnesi hazırlanmasında size yardımcı oluyoruz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ürün Karması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta İş Planı Hazırlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Geliştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Geliştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız