UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Maluliyet Tazminatı

 

Linked

Pelin Özer Serdar

-

Profili görüntüle

Maluliyet Tazminatı

Maluliyet Tazminatı Nedir?

İşveren, bir çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle bedensel veya zihinsel fonksiyonlarını kısmen veya tamamen kaybetmesi durumunda çalışana maluliyet tazminatı ödenebilmektedir. Bu tazminatın amacı, çalışanın yaşam kalitesinde meydana gelen kalıcı kayıplar veya bozulmalar nedeniyle maddi olarak yardım sağlamaktır. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışanın çalışma kapasitesinin azalması veya iş göremez hale gelmesi durumunda, çalışanın gelecekteki gelir kaybını karşılamak ve hayatta kalmalarını sağlamak için ödenir.

Maluliyet tazminatı, çalışanın gelir düzeyine, çalışma kapasitesinin azalmasına, yaşam kalitesindeki değişikliklere ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilmektedir diyebiliriz. Bu tazminat, genellikle bir iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meydana gelen sakatlık derecesine bağlı olarak belirlenir. Çalışanlar, yasal düzenlemelere ve sigorta koşullarına göre değişebileceği için, bu tür durumlar için işverenleri veya ilgili sigorta kuruluşlarıyla iletişime geçerek ayrıntılı bilgi almalı ve haklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Maluliyet tazminatı, hem işverenleri hem de çalışanları koruyan bir yöntemdir. İşverenler, iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların haklarını korumakla elbette ki yükümlüdürler.

Maluliyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Maluliyet tazminatının hesaplanmasında, çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yaşadığı sakatlık derecesi, gelir kaybı ve yasal düzenlemeler elbette ki önemli bir rol oynamaktadır. Meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle sakatlık derecesi, genellikle bir doktor raporu veya sağlık kuruluşu değerlendirmesi ile belirlenir. Çalışanın fiziksel veya zihinsel yeteneklerindeki kayıplara göre bu derece belirlenir.

Çalışanın son üç yıllık ortalama kazancı genellikle tazminatı belirlemek için kullanılmaktadır. Tazminat miktarı, iş kazası veya meslek hastalığı sonrası çalışma kapasitesinin azalması nedeniyle gelir kaybından etkilenmektedir. Tazminatın nasıl hesaplandığı ve ödendiği konusunda yerel yasalara veya sigorta kuruluşunun politikalarına bakmak oldukça önemlidir çünkü bu, yasalara ve sigorta poliçesine göre değişebilir.

Maluliyet Oranı Kriterleri Nelerdir?

Maluliyet oranını belirlerken aşağıda belirttiğimiz kriterler kullanılmaktadır:
• Tıbbi Muayene ve Raporlar: İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sakatlık derecesi, doktorların muayeneleri ve tıbbi raporları tarafından belirlenir. Bu raporlar, çalışanın fiziksel veya zihinsel fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikleri kapsamlı bir şekilde açıklar.
• Bedensel ve Zihinsel Yetenek Kaybı: Çalışanın fiziksel veya zihinsel yeteneklerindeki kayba göre maluliyet oranı belirlenir. Bir örnek verecek olursak, bir bacağın veya kolun kısmen veya tamamen kaybolması, görme veya işitme yetilerinin kaybı gibi faktörler bu değerlendirmeyi etkiler.
• İş Göremezlik Düzeyi: Maluliyet oranını hesaplarken, çalışanın mevcut işini ne kadar iyi yapamayacağı da dikkate alınır. İş kazası sonrası, bir çalışanın görevlerini yerine getirme kapasitesi, yetenek kaybı nedeniyle etkilenir.
• Uluslararası Standartlar: Birçok ülke veya bölge, maluliyet oranını hesaplamak için uluslararası yönergeleri kullanır. Bu standartlar, tıbbi değerlendirmeler ve maluliyet oranları için yönergeler sağlar.
• Yasal Düzenlemeler: Ülkenin yasaları, maluliyet oranının hesaplanmasında izlenecek yönergeleri belirler diyebiliriz.

Linked

Pelin Özer Serdar

-

Profili görüntüle