UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Marka Değeri

12.10.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Marka Değeri

Marka Değeri Nedir?

İşletmeye rekabet üstünlüğü, fiyat avantajı, markanın başka bir işletmece satın alınmasında farklılık yaratma vb avantajlar sağlayan ve işletmede, işletme birleşmeleri, lisans sözleşmeleri, taklitçilik ve tazminat, marka başarısının planlanması, yönlendirilmesi ve bunların denetlenmesi, marka değerinin mali tablolara yansıtılması gibi bazı alanlarda kullanım alanına sahip olan marka değeri, farklı bakış açıları nedeniyle, değişik tanımlamaları vardır. Yapılan tanımlamaların bir bölümü şunlardır: Marka değeri, markanın müşterilerinin, dağıtım kanalı üyelerinin ve diğer işletmelerin, işletmenin nakit akışını sağlayan marka hakkında sahip oldukları yaklaşımlardır. Bu tanım, dağıtım kanalı üyelerinin marka değeri üzerindeki etkisini ortaya çıkarma ve işletmenin nakit akışını, marka çağrışımını ve tüketici davranışlarını birbirine bağlama açısından oldukça önemlidir. Marka değeri, işletmenin, ürüne/ hizmete, marka adının/sembolünün eklemiş olduğu değerler setidir. Bu set; diğer marka varlıkları(patent, ticari marka vb),algılanan kalite, marka çağrışımı, marka farkındalığı ve marka bağlılığını kapsar. Marka değerinin, sadece satın alma ile oluşmasının söz konusu olduğu bu tanımda, marka değerinin diğer kullanım alanlarından bahsedilmemiştir. Bu tanımlamaların ortak özelliklerinden yola çıkılarak, marka değeri şu şekilde tanımlanabilir: Marka değeri, tüketicilerin markaya atfettikleri değere bağlı olarak oluşturulan ve diğer markalar karşısında markanın finansal gücünü yansıtan sayısal bir değerdir.

Marka Değeri Nasıl Hesaplanır?

Maliyete Dayalı Marka Değerleme: Bu prensibe göre marka değeri, o markanın süresi boyunca markaya yapılan toplam yatırımlarla (Maliyet) ve o markadan elde edilen gelirlerin farkıyla hesaplanır.

Marka Değeri Neden Önemlidir?

Marka değeri ile marka ve müşterilerin ürün ve ürün performansı hakkındaki hissettikleri ve algıları ortaya konmaktadır. Güçlü bir markanın değeri; markanın müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme şansını göstermektedir. Marka, işletmeler ile müşteriler arasında ilişki sağlamaktır. Müşterileri ile güçlü ilişki ile kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma ve prestij kazanma yetisine sahiptir. Marka değeri kavramı güçlü bir marka isminin ve sembolünün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye kattığı ek değerdir. Söz konusu değer olumlu izlenimler nedeniyle ürünün ve işletmenin pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden daha kıymetli bir duruma getirmektir. Marka değeri kavramı müşteriler açısından pozitif izlenimler nedeniyle ürünün ve işletmenin pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden daha değerli bir duruma getirmektedir. Ayrıca, yatırımın markanın değerini yükseltmesi de oldukça önemlidir.

Marka Değeri Nasıl Arttırılır?

Bir markanın değerini artırmak için iyi ve eksiksiz bir marka değeri yönetimi gerekir. Söz konusu yönetimi yapan operasyonel ekipte marka değeri ne demektir, nelerden etkilenir, nasıl inşa edilir gibi konularda deneyim ve yetkinlik sahibi olan bireyler bulunmalıdır. Marka değerini arttırmak için şunlar yapılabilir:

Hedef Kitle Analizi

Hedef kitle analizi yapmak pek farklı açıdan faydalıdır. Marka değeri açısından bakıldığında ise müşteri sadakati, olumlu tutum ve satın almaya yönelik davranış inşa etmek için oldukça etkilidir. Hedef kitle analizi sayesinde ürün, satış ve pazarlama ile birlikte iletişim stratejileri de eksiksiz bir şekilde oluşturulabilir. Marka olarak tüketici ile doğru iletişim kurmak, değeri yükselten bir durumdur.

Kurumsal Bir Marka Kimliği Oluşturma
Bir şirket kurmak, üretim yapmak ve ürünlerin üzerine bir marka adı yazmak, marka kimliği için malesef ki yeterli değildir. Kimlik oluşturmak için logodan reklamlara, ambalajdan iletişim diline kadar tüm detaylara dikkat edilmelidir. Samimi bir iletişim dili kullanan markaların bile kurumsal kimlikten ödün vermemesi gerekir. Kurumsal bir kimlik oluşturulduğunda, marka ile ilgili logo, slogan ve benzeri detaylar tüketiciye markayı anımsatır. Bu durum, marka değerindeki artışın temelini oluşturan durumlar arasındadır.

Sosyal Medya Platformlarına Önem

Pek çok sektör için yaş, cinsiyet ya da konum fark etmeksizin potansiyel müşterilerin neredeyse tümü, sosyal medya platformlarında aktiftir. Sosyal medya hem geleneksel hem de e-ticarette önemli bir etkiye sahiptir. Tanıtım, reklam ve pazarlama süreçlerine de önemli katkı sağlayan sosyal medya platformları, tüketici ile iletişime geçme konusunda da oldukça faydalıdır. Resmî yazışmalar yapmak yerine anlık mesajlaşma uygulaması kullanmak, marka değerini yükselten tüketici davranışlarına olumlu etki sağlar. Önemli olan sosyal medyayı aktif ve iyi bir şekilde kullanmaktır.

Müşteri Hizmetlerine Önem

Bir markanın tüketici gözündeki değerini dolaysız olarak etkileyen unsurlar arasında müşteri hizmetlerine verilen önem de vardır. Tüketici doğrultusundaki marka değeri ile birlikte genel piyasa değerinde de bu unsur oldukça önemlidir. Müşteri hizmetlerinin kolay ulaşılabilir olması gerekir. Ayrıca sadece satış öncesi ve satış sürecinde değil, sonrasında da müşterilere destek sunmakta yarar vardır. Alışveriş deneyimi olan müşterilerin marka ile kolay ve verimli bir iletişim kurabilmesi, tüketici tutum ve davranışlarını pozitif yönde etkiler.

Reklam ve Pazarlama Çalışmaları

Marka değerinin yükseltmek ve istikrarını korumak için, reklam ve pazarlama çalışmalarına daha fazla dikkat çekilmelidir. Bu çalışmalarda asıl amaç satış yapmak olabilir. Ama ayrıca tanıtım, anlatım, kimlik ve fikir aktarımı gibi amaçlar güden çalışmalara da yer verilmelidir.

Marka Değerini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Marka Bilgisi

Marka bilgisi, ilgili markanın tanım düzeyindeki bilgilerinden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Markanın kendine atadığı değil, müşteri tarafındaki bilgiler bu değeri önemli ölçüde etkiler.

Marka Farkındalığı

Marka farkındalığı, markanın tüketicinin bilincinde ne derecede yer bulduğunu ifade eder. Tüketicinin; ilgili markanın logo, slogan, renk ve benzeri kimlik unsurlarını hatırlıyor olması ve bu detaylar üzerinden rakipleri ile karşılaştırma yapabilmesi de farkındalığın başka bir göstergesidir.

Marka İmajı

Marka imajı, tüketicinin ilgili marka hakkında sahip olduğu inançların bir bütünü olarak açıklanabilir. İnançların olumlu olma oranına bağlı kalarak marka değeri artar ya da azalır. Markanın logosunu, reklamını ya da ürünlerini gören bir tüketicinin hissettiği duygular ve hafızadaki çağrışımlar, imajın olumluluk derecesini ortaya çıkarır.

Pazar Payı

Markanın piyasa ve hisse değerinin yüksek olması da pazar payından etkilenir. Dolayısıyla total değer için oldukça önemli bir parametredir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle