UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Marka Patenti

27.07.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Marka Patenti

Marka Patenti Nedir?

Patent, Türkiye’de ve dünyada ticari değer taşıyan bir buluşu taklit edilmekten koruyan, ülkesel ve bürokratik sınai mülkiyet hakkı tescil sistemine denir. Üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını ve kullanılmasını engeller bu sebeple buluş sahibine resmi hakkı sağlar. Marka, kişi adları dâhil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir. Marka haklarının kişi üzerine tesis edilmesi işlemine marka patenti denir.

Marka Patenti Nasıl Alınır?

Marka patenti, patent isteme hakkına sahip kişiler veya onların temsilcileri tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yaparak alınmaktadır. Başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri TPE’ye sunması gerekmektedir.
o Başvuru dilekçesi,
o Buluş konusunu açıklayan tarifname,
o Patent ile korunması istenilen unsur veya unsurları kapsayan istemler,
o Tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimler,
o Özet,
o Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge
TPE, başvuruyu öncelikle başvuru unsurlarında bir eksiklik olup olmaması ve şartlara uygunluk açısından incelemektedir. Yapılan inceleme sonucunda şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olup olmadığı anlaşılır ve tamamlanır ise; TPE başvuru sahibine araştırma yapılması için önceden talepte bulunmamışsa başvuru tarihinden itibaren on beş ay içerisinde talep yapması gerektiğini bildirir. Başvuru sahibi araştırma yapılması konusunda talepte bulunursa, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır. Araştırma raporunun yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ederse, başvuru yapan kişiye TPE tarafından patent verilir. İncelemesiz verilen patent süresi 7 yıldır.

Marka Patenti Almanın Ücreti Nedir?*

o Tek sınıflı marka başvuru ücreti 380 TL
o Marka başvurusu ek sınıf ücreti 380 TL
o Marka tescil ücreti 1.020 TL
o Marka tescil belgesi sureti düzenleme ücreti 390 TL
o Marka sicil sureti düzenleme ücreti 390 TL
o Devir-kısmi devir işlemi kayıt ücreti 905 TL
o Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti 930 TL
o Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti 905 TL
o Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti 1.330 TL
o Rehin işlemi kayıt ücreti 905 TL
o Rüçhan hakkı kayıt ücreti 420 TL
o Sınıflandırma listesi düzenleme ücreti 265 TL
o Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti 420 TL
o Yayımlanan marka başvurularına itiraz ücreti 250 TL
o Marka bilgilerine ilişkin resmi yazı düzenleme ücreti 60 TL
o Madrid protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi ücreti 600 TL
o Madrid protokolü uyarınca sonraki belirleme ve diğer taleplerin WIPO’ya bildirilmesi ücreti 350 TL
o Madrid protokolü uyarınca yer değiştirme ve dönüştürme ücreti 350 TL
o Marka başvurusu bölünme ücreti 890 TL
o Marka yenileme ücreti 1.280 TL
o Koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti 2.505 TL
o Marka kısmi yenileme ücreti 1.280 TL
o Koruma süresi sona eren markanın kısmi yenileme ücreti 2.505 TL
o Tanınmışlık tespiti talebi inceleme ücreti 7.520 TL

*Belirtilen fiyatlar 21.07.2022 tarihinde https://www.turkpatent.gov.tr/marka-islem-ucretleri sitesinden alınmıştır.

Marka Patenti İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Türk Patent marka başvurusunda yer alması gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır.
o Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri
o Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
o Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
o Kanunun dördüncü ve yönetmeliğin yedinci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
o Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
o Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
o Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
o Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
o Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
o Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
o Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.
Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmesi gerekmektedir.
o Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
o Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
o Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

Marka Patenti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka patenti sorgulaması; Türk Patent ve Marka Kurumu ve E-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Markanın Patentini Almak Neden Önemlidir?

Marka ve patent kişi veya kurumlara kullanım hakkı sağlayan birer değerdir. Bir markanın veya patentin varlığından söz edebilmek için piyasada benzerlerinden ayırt eden özel bir yanı olmalıdır. Marka olabilmenin en önemli şartı, ayırt ediciliğe sahip olmak; yani bir mal veya hizmetlerin, diğer mal ve hizmetlerden farklılaşmasını ve piyasada taklit edilmeyi önleyerek firmanın itibarını korumasına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple marka sahibi marka patentini alarak taklit edilmeyi önler. Patent almak piyasaya yeni girecek firmalar tarafından da taklit edilmeyi önler.

Marka Patenti Almak Ne Kadar Sürer?

Marka patenti alma süreci ve de işlemleri, elbette ki Türkiye’de, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından yürütülmektedir ve bu süreç genellikle 6-12 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak, marka başvurusunun yapılmasından marka patentinin verilmesine kadar geçecek olan süre, markanın benzersizliği, karıştırma riski gibi çeşitli faktörlerden kaynaklı olacak şekilde değişebilmektedir.

Marka Patenti Ne İşe Yarar?

Marka patenti, bir ürün veya hizmeti tanımlayan ve de onu diğer benzer ürün veya hizmetlerden ayıran herhangi bir ticari markanın, yasal olarak korunmasını sağlar diyebiliriz. Marka patentinin sahibi, markasını kullanma, lisans verme veya satma hakkına da sahip olur. Ayrıca yine marka patenti sahibi, markasının kullanımından kaynaklanan her türlü yasal ihlal ve/veya suistimal konusunda sahip olduğu bütün yasal haklarını kullanabilir. Marka patenti, bir ürün veya hizmetin tanınırlığını ve de itibarını artırma, rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlama gibi bir diğer faydaları da marka patentinin sahibine sağlar diyebiliriz.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle