UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Medya Planlaması

 

Linked

Berna Koç

-

Profili görüntüle

Medya Planlaması

Medya Planlaması Nedir?

Medya planlaması dediğimiz kavram aslında bir süreci ifade eder. Bu süreç, pazarlama kampanyası veya reklam için ayrılan kaynakların stratejik bir şekilde kullanılmasını içerir. Bu planlama kısaca reklam mesajının doğru zamanda, doğru biçimde, doğru kitleye ulaştırılmasını hedefler. Elbette ki buradaki amaç reklam kampanyalarının başarısını arttırmaktır.

Medya Planlaması Nasıl Yapılır?

Medya planlaması bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi, stratejik bir süreçtir. Elbette ki diğer birçok süreçte olduğu gibi, medya planlamasının da uygulanması aşamalardan oluşur. Bu aşamalardan bahsedecek olursak:
• Hedeflerin Belirlenmesi: İlk adım, reklam hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, farkındalık yaratmak, marka bilinirliğini artırmak veya satışları artırmak gibi birbirinden farklı amaçları içerebilir. Söylemekte fayda var ki, bu bahsettiğimiz hedefler net ve ölçülebilir biçimde olmalıdır.
• Hedef Kitle Analizi: Hedef kitlenin demografik, coğrafi, davranışsal ve psikografik özellikleri belirlenir. Bu analiz, hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıklarını, ilgi alanlarını ve tercihlerini anlamak için yapılır.
• Medya Araştırması: Bu adımın temeli, medya araştırmasına dayanmaktadır. Medya araştırması, hedef kitleyle iletişim kurabilecek en uygun medya kanallarını ve platformlarını belirlemek için yapılmakla birlikte izlenme oranları, okunma sayıları, medya maliyetleri, demografik veriler ve medya kanallarının etkileşim potansiyelini içeren verilere dayanmaktadır.
• Medya Stratejisinin Oluşturulması: Medya stratejisi, belirlenen hedeflere uygun olarak medya kanallarının, yayın zamanlarının ve bütçenin belirlendiği bir planı içerir. Medya stratejisi, hedef kitlenin en etkili şekilde ulaşabileceği medya kanallarını ve iletişim araçlarını belirler. Örneğin, televizyon, radyo, gazete, dergi, dijital medya, açık hava reklamcılığı gibi kanalların hangilerinin kullanılacağı ve ne zaman kullanılacağı planlanır.
• Medya Planının Uygulanması: Bu adım, belirlenen medya stratejisine uygun olacak biçimde medya kanallarının satın alınmasını ve reklamın yayınlanmasını içerir. Medya planı ayrıntılı olarak yayın zamanlarını, frekansları, reklam sürelerini ve bütçeyi belirler.
• Performans Değerlendirmesi: Son aşama, reklam kampanyasının performansının değerlendirilmesidir. Bu aşamada, reklamın etkisi, hedef kitleye ulaşma oranı, geri dönüşüm oranları ve hedeflere ulaşma başarısı gibi faktörler değerlendirilir. Elbette ki bu aşama oldukça önemlidir diyebiliriz.

Medya Planlaması Örnekleri Nelerdir?

Bir önceki başlıklarda verdiğimiz açıklamalar ve adımlar doğrultusunda bir medya planlaması örneği verecek olursak, X bir enerji içeceği markası düşünelim, genç, 18-30 yaş aralığında ve spor alışkanlığı olan, aktif bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlasın. Bu bağlamda adım adım örneği detaylandıracak olursak:
• Hedef belirleme aşaması: Reklam verecek olan marka, ilk önce hedef kitlenin sporla ilgilenen bir kitle olduğu belirler ve marka tanınırlığını arttırma amacıyla ürün tanıtımı ve satışları attırmaya yönelik bir hedef belirler.
• Hedef Kitlenin Analizi: Hedef kitlenin demografik özellikleri belirlenir. Yani bu bağlamda yaşları, spor alışkanlıkları, sosyal medyayı kullanım şekilleri ve ilgi alanları gibi tüm detaylar analiz edilir.
• Medya Araştırması: Ardından da hedef kitlenin sporla ilgili televizyon programlarını izleyip izlemediği, spor dergilerini okuyup okumadığı ve sosyal medyayı ne denli aktif kullandığı belirlenir. Ayrıca, popüler spor etkinliklerinin ve organizasyonlarının takip edilip edilmediği de araştırılır.
• Medya Stratejisi: Bu aşamada medya stratejisi belirlenirken, hedef kitlenin ilgi duyduğu medya kanalları ve iletişim araçları belirlenir. Bu durumda, televizyon reklamları, spor dergilerinde reklamlar, sosyal medya reklamları, sponsorluklar ve etkinliklerin kullanılması konusunda kararlar alınır.
• Medya Planı Uygulaması: Medya planı oluşturulurken, reklam bütçesi ve zamanlamalar mutlaka dikkate alınır. Televizyon reklamları, spesifik olarak popüler spor programlarının yayın saatlerine denk getirilir. Spor dergilerinde de benzer şekilde hedef kitlenin yoğun olarak okuduğu sayılar tercih edilir. Sosyal medya reklamları kasıtlı olarak hedef kitlenin en aktif olduğu saatlerde yayınlanır. Ayrıca, markanın sponsor olduğu spor etkinlikleri ve organizasyonları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu aşamanın uygulanması oldukça önemlidir aksi taktirde hedef kitleye istenilen derece ulaşmak mümkün olmayabilir.
• Performans Değerlendirmesi: Medya planlaması süreci boyunca reklam kampanyasının performansı takip edilir ve analiz edilir. Reklamın etkisi, markanın farkındalığı, sosyal medya etkileşimleri ve satışlar gibi faktörler detaylı bir şekilde değerlendirilir. Bu veriler, gelecekteki medya planlamalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için de kullanılır.

Medya Planlaması Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Bir önceki başlıkta verdiğimiz örnekten de yola çıkarak açıklayacak olursak, hedef kitlenin doğru bir şekilde tanımlanmasının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hedef kitlenin demografik özellikleri, ilgi alanları ve medya tüketim alışkanlıkları iyi analiz edilmelidir aksi taktirde birçok soruna yol açabilmekle birlikte zarar bile edilmesine neden olabilir. Ayrıca yine belirttiğimiz gibi, koyulan hedeflerin ölçülebilir hedefler olması ve gerçekçi olması da çok önemlidir çünkü ancak bu sayede daha etkili bir şekilde medya planı uygulanabilir.

Yine dikkat edilmesi gereken bir başka şey ise eldeki verilerin güncelliğidir. Medya araştırmasının doğru ve güncel verilerden oluşması hayati önem taşımaktadır çünkü aksi durumda yanlış bir planlama yapılmasına veya yanlış bilgiler sonucu paranın yanlış kullanımına yol açması muhtemeldir. Başka bir dikkat edilmesi gereken özellik ise bütçe yönetimidir. Her ne kadar her şeyi düzgün yapsanız da bütçe sınırlamalarını mutlaka göz önünde bulundurmalı ve sınırlarınıza uygun olacak şekilde bir strateji uygulamanız gerekir.

Son olarak da bir önceki başlıktaki son adımda da belirttiğimiz gibi, değerlendirme yapılırken iyi analiz etmek oldukça önemlidir. Aksi taktirde yanlış analizler sonucu bir sonraki medya planlamanızı yanlış yönlendirebilir ve sürece daha başlamadan hata yapmış olarak çok fazla soruna yol açabilirsiniz.

Medya Planlamasının Faydaları Nelerdir?

Dikkat edilmesi gereken özelliklere dikkat edildiği zaman, medya planlamasının faydaları şu şekilde olacaktır:
• Hedef Kitlenin Doğru Tanımlanması: Medya planlaması, hedef kitlenin demografik özelliklerini, ilgi alanlarını, medya tüketim alışkanlıklarını ve davranışlarını analiz etmeyi gerektirdiği gibi elbette ki bu bilgileri de sağlar. Bu sayede, reklam verecek kimseler, hedef kitleye daha doğru bir şekilde ulaşabilir ve pazarlama stratejilerini ulaşmak istedikleri kitleye göre özelleştirebilirler.
• Medya Kanallarının Etkin Kullanımı: Yine medya planlaması, farklı medya kanallarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Hedef kitleye en uygun medya kanalları belirlenerek, reklam veren kişilerin mesajlarının hedef kitlenin yoğun olduğu yerlerde ve doğru zamanda ulaşması sağlanmış olur.
• Bütçe Yönetiminin Etkinleştirilmesi: Reklam bütçesinin en etkili şekilde kullanılmasını sağlar. Bu sayede bütçe sınırları dahilinde hareket etmek elbette ki kolaylaşır. Medya kanallarının maliyetleri, etkileşim oranları ve erişim potansiyelleri mutlaka dikkate alınarak, bütçenin en verimli şekilde dağıtılması ve israfın önlenmesi hedeflenir.
• Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi: Medya planlaması sürecinde belirlenen hedefler doğrultusunda reklam etkinliği ölçülebilir bir hale gelir. Medya planlaması, reklam kampanyalarının etkisini değerlendirmek için performans ölçütleri belirler ve reklam verenlere geri bildirim sağlar.
• Rekabet Avantajı Sağlama: Doğru bir medya planlaması, reklam verenlere rekabet avantajı sağlamış olur. Hedef kitleye en iyi şekilde ulaşmak, marka bilinirliğini artırmak, satışları artırmak ve müşteri sadakatini oluşturmak için güçlü ve etkili bir iletişim stratejisi oluşturulabilir.
• Uzun Vadeli Marka Oluşturma: Medya planlaması, markanın uzun vadeli başarısını destekler. Düzenli ve tutarlı bir medya planı, marka imajının oluşturulmasına, marka sadakati oluşturulmasına ve marka değerinin artırılmasına da yardımcı olmuş olur.

Medya Planlamasının Amacı Nedir?

Bir önceki başlıklarda anlattıklarımızdan yola çıkarak kısaca açıklayacak olursak, medya planlamasının amacı, reklam verenlerin hedef kitleye ulaşarak marka bilinirliğini artırmak, satışları artırmak ve hedef kitleyle bir iletişim sağlamaktır diyebiliriz. Bu planlama, en doğru medya kanallarının belirlenmesi yoluyla reklam mesajlarının hedef kitlenin dikkatini en etkili şekilde çekmesini amaçlar. Ayrıyeten uygulaması esnasındaki süreçler boyunca marka bilinirliğini de arttırarak bir rekabet avantajı oluşturmayı da amaçlar.

Linked

Berna Koç

-

Profili görüntüle