UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

MES Çözümleri

 

Linked

Umur Öztürk

-

Profili görüntüle

MES Çözümleri

MES Nedir?

MES (Üretim Yürütme Sistemi) 1990 yılında ilk defa kullanılması başlayan, bilgisayar destekli bir sisteme verilen isimdir. MES (Manufacturing Execution System) olarak açıklanan bilgi sistemi üretim yürütme sistemi anlamına gelmektedir. "Üretim işlemlerini etkin bir şekilde düzenleyen ve organize edilmesini sağlayan bilgi sistemi" tabiri ile basitçe tanımlayabiliriz. MES üretim derecesinde kullanılan yöntemlerin ve aracıların birlikte bulunmasıyla beraber çevrimiçi sistemiyle veri akışının kullanıldığı bilgi sistemidir. Veri akışı yanında temel işlevlerinden yönetme ve izleme aşamalarını denetleyen yapılardır. MES yapısı kendini kontrol eden sistemler bütünüdür. Üretim yürütme sistemleri (MES) ile üretim performanslarını daha yükseğe çıkarmak ve üretim sisteminin en doğru şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

MES Yapısı İşlevleri

MES yapısı gereği geniş yelpazeye sahip olması sipariş kontrolü, üretim detayları ve çizelgeleme alanlarını içinde bulundurmaktadır.
Kalite Kontrol: Üretim aşamalarının kontrolü ve üretimde yeni gelişimler sağlamaktadır.
Bakım Yönetimi: Düzenli bakımlar planlamak ve üretim hattında meydana gelebilecek engelleri ortadan kaldırmaktır.
Veri Elde Etme: Üretimin tüm aşamalarının değerlendirilmesi için tüm bilgilerin elde edilmesine olanak sağlar.
İşgücü Yönetimi: Ekipman ve çalışanların özelliklerini en avantajlı şekilde kullanmaktır.
Performans Analizi: Yürütülen işlemlerin analizi ile birlikte verimliliğinin de sürekli olacak şekilde analizini sağlamaktır.
Ürün Takibi: Üretim aşamasındaki süreyi tam zamanlı olarak ve kolay şekilde gözlemlemektir.
Süreç Yönetimi: Üretim hattını ve çalışanların üretim aşamasındaki etkinliklerini en üst düzeye çıkartma şeklidir.
Durum Analizi: Anlık bilgiler sayesinde verimliliği ve etkinliğin ölçümüne olanak sağlar.
Raporlama: Durum analizinden sağlanan bilgiler ışığında kolayca raporlanmasını sağlamaktır.

MES Yapısı Avantajları

● Ürünlerdeki Kalite Artışı
● Ürünlerdeki Teslim Süresinin Azaltılması
● İşlem Hattındaki İşin Azaltılması
● Maliyetlerin Azaltılması
● Cycle Süresinin Azaltılması
● Planlama Süresini Verimli Hale getirme
● Verimlilik Arttırmak
● Tedarik Zincirini İyileştirme

MES Yapısının ERP ile Bağlantısı

ERP üçgeninin ana yapısının hemen alt sekmesi olarak karşımıza çıkan MES, ERP yapısının en önemli yapısını oluşturmaktadır. MES karar aşamasında nasıl alacağını belirtir ERP ise neden karar verilmesi gerektiğini belirtir. MES ve ERP birlikte çalışma olanağına sahip olan iki sistemdir. Kendine has yapısında her ikisi de farklı yapısı bulunmasına rağmen birlikte kullanıldığında daha verimli sonuçlar meydana getirmektedir. İki yazılımda kolaylıkla entegre edilebilir ve bu sayede performans arttırma, izleme ve de verimlilik artırmaya olanak sağlamaktadır. MES için Kontrol ve ERP sistemlerini birbirine bağlayan yapı taşı olarak nitelendirebiliriz. MES ve ERP sisteminin bir arada entegre edilmiş hali kullanıldığı durumda Genel Ekipman Verimliliği (OEE) artışını arttırmaya, iyileştirilmiş kararlar almaya ve döngü sürelerini en az düzeye indirmeye yarayacaktır. MES montaj hatları, stok yönetimi gibi konularda ERP için bir köprü görevi olmaktadır.

MES’in İşletmeler için Faydaları

● İmalat dönüş süresini daha kısa hale getirir.
● Hazırlık / tedarik süresini düşürür.
● Veri girişinde harcanan süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azalmasını sağlar.
● Ürün kalitesini daha iyi konuma getirir.
● Vardiyalar arası dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır veya düşürür.
● Planlama sürecini iyileştirir.
● Fabrika çalışanlarının verimliliğini yükseltir.
● Kayıp belge vakalarını engeller.
● Üretimi bitirmek üzere bekleyen mamullerin sayısını azaltır.
● Müşteri hizmetlerini geliştirir.

MES’in Ana İşlevleri

• Planlama Sistemi Ara yüzü
• Veri Toplama
• İş Emri Yönetimi
• İş İstasyonu Yönetimi
• Stok Takibi ve Yönetimi
• Malzeme Akış Takibi
• İstisnai Durumlar Yönetimi

MES’in Ana ve Takviye İşlevleri

• Bakım Yönetimi
• Zaman ve Devamlılık Yönetimi
• İstatistiksel Proses Kontrolü
• Kalite Güvence
• Süreç Verisi ve Performansı Analizi
• Belge ve Ürün Yönetimi
• Ürün Takibi ve Kütüğü
• Tedarikçi Yönetimi

Standart bir MES Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur;
• Veri izleme ve yazılımı
• Merkezi donanımı (server)
• Veri toplama donanımı/yazılımı
• MES operasyon modülü
• MES performans modülü
• Operatör önyüzleri donanımı
• Raporlama sistemi

MES ve Mom Çözümleri

MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme ve denetleme sistemi anlamına gelmektedir. Bu yapı fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini denetler. MES, gerçek zamanlı olarak robot, Makine ve Üretim hatları, sensörler ve operatörlerden dakikalık olarak tüm üretim bilgilerini kontrol eder ve var ise, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına entegre edilir. Bir üretim yürütme sisteminin hedefi verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini düşürmektir. MES ve ERP yazılımlarının entegre edilmesi ile birlikte, fabrika yöneticileri zamanında, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatının sağlanmasını proaktif bir şekilde kontrolünü sağlayabilir.

İmalat üretim alanlarının dijitalleşmesi, üretim performansını optimize etmek amacıyla verimlilik, esneklik ve pazara sürüm süresi gibi etkenleri doğrudan geliştirir. Bu yönde teknolojiyi tam anlamıyla kullanan üreticiler, pazardaki ani değişikliklere ve yıkıcı güncellemelere daha hızlı cevap verebilmektedirler.

MES yazılım çözümümüz ile aşağıdaki önemli işlevleri sunmaktayız:
Veri Toplama: İster manuel ister otomatik olarak bilgi girişlerinin tümü
İşgücü Yönetimi: Operatörlerin ve ekipmanların maksimum nitelik ve özelliklerini yönetimi ve bunları en avantajlı şekilde kullanımı
Üretim Takibi: Üretim içindeki süreci gerçek zamanlı şekilde yönetme. Vardiya, günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda üretim adetleri, hurda, rework, üretim süreleri, setup süreleri ve OEE takibi, plansız duruşların analizi, yarı mamul düzeyinde ürün takibi
Kalite Kontrol: Üretim sürecinin kalitesini kontrol etme ve üretimde değişiklik ve gelişmeye izin sağlama
Performans Analizi: Tüm üretim süreci üzerinde analiz ve verimliliğin bulunmadığı alanları tespit etme
Üretim Planlama: İş emirlerinin Gant Chartlarda takibi yapılması ve oluşturulması
İleri İzlenebilirlik: Tedarikçiden müşteriye kadar olan tüm izlenebilirlik süreçlerini iyileştirme. Üretim sırasında yaşanan stok ve operasyonel kayıpları rapor haline getirme ve üretilen ürünler için barkod oluşturulma ve oluşturulan barkodların sisteme tüketim sırası kapsamında işlenmesi.

Mom çözümleri ise, Üretim yönetimi, performans analizi, kalite ,uyumluluk ve insan makine ara yüzü (HMI) gibi birçok MOM yazılımı türünü bulundurur. Üretim yönetimi yazılımı, işler ve siparişler, işçilik ve malzemeler, makine durumu ve ürün gönderileri hakkında gerçek zamanlı bilgi olanağı sağlar.

Üretim İşlemleri Yönetimi (MOM), üretim değerini korumak ve herkesin ve her şeyin buna uygun olacak şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli politikaları ve kuralları belirleme sanatıdır. Aşağıdaki alanlarda maliyet azaltma, kalite kontrolü ve verimlilik sürekli iyileştirme gibi stratejik amaçlar etrafında teçhizat, envanter, süreç yürütme ve personel optimizasyonunu içerir:
● Performans Yönetimi
● İşlemler ve icra
● Tarif ve üretim yönetimi

Üretim Operasyonları Yönetimi, Üretim Yürütme Sistemleri (MES) gibi operasyonlar, verimlilik ve şeffaflığı sağlamak amacıyla, bilgi sayısallaştırması uygulamalarıyla sağlanır. Özellikle çoklu saha uygulamalarında, iş süreçlerinin standardizasyonu yoluyla tutarlı raporlama, analiz ve düzenleyici uyumunu sağlamaktır.

Linked

Umur Öztürk

-

Profili görüntüle