UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Mobbing

 

Linked

Emine Değirmenci

-

Profili görüntüle

Mobbing

Mobbing Nedir?

Mobbing, işyerinde bir kişiye ya da bir gruba karşı psikolojik taciz veya saldırgan davranışlar sergilemek olarak tanımlanabilir. Mobbing, kişilerin korku, stres, kaygı, öfke, üzüntü, düşük özgüven, utanç gibi duygular yaşamasına neden olabilir. Mobbing genellikle, iş yerinde güçlü konumda olan bir kişinin, daha zayıf bir çalışanı hedef alması şeklinde gerçekleşir. Mobbing davranışları, bir kişinin sürekli olarak diğerini eleştirmesi, küçük düşürmesi, fiziksel ya da sözlü saldırılarda bulunması, yalnız bırakması, sürekli gözetlemesi ve takip etmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilir.

Mobbing, işyerindeki diğer çalışanları da olumsuz etkileyebilir. Örneğin, bir kişinin Mobbing’e maruz kalması, iş arkadaşları arasında işbirliği, takım çalışması ve verimlilik gibi faktörleri olumsuz yönde etkileyebilir. Mobbing’in işyerindeki kültürü zehirlemesi, çalışanların iş tatminini azaltması ve çalışanların işten ayrılmasına neden olması da mümkündür.

Mobbing’in birçok farklı nedeni olabilir. Örneğin, iş yerindeki rekabet, kıskançlık, cinsiyet, ırk, yaş veya diğer kişisel faktörlere dayalı önyargılar, yönetimsel problemler gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Mobbing, çalışanların sağlığı, iş performansı ve işyeri iklimi açısından ciddi bir sorundur. Bu nedenle, iş yerinde Mobbing’in önlenmesi, Mobbing davranışlarına maruz kalan çalışanlara destek sağlanması, işyerinde olumlu bir çalışma ortamının oluşturulması ve çalışanların haklarının korunması konularında önlemler alınması gereklidir.

Mobbing Türleri Nelerdir?

Mobbing’in farklı türleri vardır ve her biri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Aşağıda bazı mobbing türleri verilmiştir.
• Psikolojik Mobbing: Psikolojik mobbing, bir kişinin başka bir kişiye karşı sürekli olarak psikolojik baskı ve taciz uygulamasıdır. Bu tür mobbing davranışları, bir kişinin sürekli eleştirilmesi, küçük düşürülmesi, saldırganlık, öfke, tehdit veya şiddet içeren davranışlar şeklinde olabilir.

• Fiziksel Mobbing: Fiziksel mobbing, bir kişinin diğer bir kişiye karşı fiziksel olarak saldırgan davranışlar sergilemesidir. Bu tür mobbing davranışları arasında itme, çarpma, tekmeleme, yumruk atma ve diğer fiziksel saldırılar yer alabilir.

• Duygusal Mobbing: Duygusal mobbing, bir kişinin diğer bir kişiye karşı duygusal taciz ve baskı uygulamasıdır. Bu tür mobbing davranışları arasında bir kişinin diğerini yalnız bırakması, sürekli olarak gözetlemesi, takip etmesi ve diğer rahatsız edici davranışlar yer alabilir.

• Sosyal Mobbing: Sosyal mobbing, bir kişinin diğer bir kişiye karşı sosyal olarak dışlanmasıdır. Bu tür mobbing davranışları arasında bir kişinin diğerini sürekli olarak yalnız bırakması, diğer iş arkadaşlarına kötülemesi ve diğer rahatsız edici davranışlar yer alabilir.

• Cinsel Mobbing: Cinsel mobbing, bir kişinin diğer bir kişiye karşı cinsel taciz ve saldırıda bulunmasıdır. Bu tür mobbing davranışları arasında bir kişinin diğerine istenmeyen dokunma, cinsel teklifler veya cinsel içerikli yorumlar yapması yer alabilir.

• Mobbing türleri arasında birçok farklı çeşitlilik olabilir ve her biri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak tüm mobbing davranışları, bir kişinin diğerine karşı sürekli ve kasıtlı olarak zarar verme niyetiyle gerçekleştirilen davranışlar olarak tanımlanabilir.

Mobbing Belirtileri Nelerdir?

Mobbing, bir kişi ya da grubun bir diğer kişiye karşı sürekli ve sistematik olarak kötü muamelede bulunması durumudur. Bu, genellikle işyeri veya okulda meydana gelir ve kurbanın zor durumda kalmasına, stres ve anksiyete yaşamasına neden olabilir. Mobbingin belirtileri şunlardır:
• Sık sık küçük düşürücü, aşağılayıcı ya da ayrımcı davranışlara maruz kalmak, örneğin, hakaret etmek, yargılamak ya da alay etmek.
• Sürekli olarak eleştirilerek, iş ya da okul performansı hakkında sürekli olumsuz geri bildirimler almak.
• İş veya okulda sosyal dışlanma, özellikle toplantılarda, grup etkinliklerinde veya yemek aralarında dışlanmak.
• Zor ve imkânsız hedefler koymak, sürekli değişen hedefler ya da beklenmedik iş yükü artışları gibi.
• Kişisel eşyaların yok edilmesi veya zarar görmesi gibi, iş veya okulda kişisel saldırılara maruz kalmak.
• Diğer çalışanlar veya öğrenciler tarafından sürekli olarak izlenme ya da takip edilme hissi yaşamak.
• Diğer insanlarla iletişim kurmaya çalıştığında ya da kendini ifade etmeye çalıştığında saldırgan bir tepkiyle karşılaşmak.
• Mobbing’in başka bir kişi veya grup tarafından desteklendiği hissi.
• İş veya okuldan kaynaklanan stresin, depresyonun veya anksiyetenin artması.

Bu belirtiler, kişinin iş veya okulda mobbinge maruz kalabileceğine işaret edebilir. Mobbing, genellikle uzun süre devam eder ve kişinin iş veya okul performansını, sağlığını ve kişisel hayatını etkileyebilir.

Mobbing’e Uğradığınızı Gösteren 5 Davranış

Mobbing, kişinin iş ya da okul ortamında sürekli olarak ayrımcı, küçültücü veya taciz edici davranışlara maruz kalmasıdır. Mobbing kurbanıysanız, aşağıdaki davranışlar size mobbinge uğradığınızı gösterebilir:
1- Sürekli eleştiriler: Mobbing kurbanı genellikle sürekli eleştirilir. Bu eleştirilerin hedefi, kişinin iş performansı, kişisel özellikleri, fiziksel görünümü veya özel hayatı olabilir. Eleştiriler çoğu zaman temelsizdir ve işin ya da eğitimin niteliğine uygun değildir.
2- İzolasyon: Mobbing kurbanı, iş ya da okulda izole edilir. Bu, kişinin toplantılara, sosyal etkinliklere ya da eğitim programlarına dâhil edilmediği anlamına gelir. Ayrıca, diğer insanlarla etkileşim kurmasını engellemek için kişinin çalışma alanı da değiştirilebilir.
3- Tehdit edici davranışlar: Mobbing kurbanı, zaman zaman tehdit edici davranışlara maruz kalır. Bu davranışlar, iş ya da okul ortamında güvensiz bir atmosfer yaratır. Tehdit edici davranışlar arasında sözlü saldırılar, fiziksel saldırılar, kişisel eşyaların yok edilmesi veya zarar görmesi gibi durumlar yer alabilir.
4- Gerçekçi olmayan beklentiler: Mobbing kurbanı, iş ya da okulda gerçekçi olmayan beklentilerle karşı karşıya kalabilir. Kişi, yetersiz bir zaman dilimi içinde çok fazla iş yapmakla görevlendirilebilir. Ayrıca, kişinin bilgi, tecrübe ve yetenekleri göz ardı edilerek, kendisine imkânsız hedefler konulabilir.
5- Diğer insanlar tarafından sürekli takip edilme: Mobbing kurbanı, iş ya da okulda diğer insanlar tarafından sürekli takip edildiğini hissedebilir. Bu, kişinin özel hayatına müdahale eden bir durumdur ve kişinin iş ya da eğitim verimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu davranışlar, bir kişinin mobbinge uğradığını gösteren belirtilerden sadece birkaçıdır. Eğer mobbing kurbanıysanız, haklarınızı savunmak için yasal yardım alabilir veya profesyonel yardım alabilirsiniz.

Mobbing’in Hukukta Yeri

Mobbing, hukukta psikolojik taciz olarak kabul edilir ve birçok ülkede yasal olarak tanınmış bir konudur. Bu nedenle, mobbing kurbanları, mobbingin yasal sonuçlarından korunmak için yasal adımlar atabilirler.

Mobbing, birçok ülkede iş kanunlarına dâhil edilmiştir. Bu nedenle, işverenler, çalışanlarına karşı mobbing yapmaları durumunda yasal olarak sorumlu tutulabilirler. Ayrıca, mobbing kurbanları, iş yerlerindeki psikolojik tacize karşı hukuki koruma sağlayan yasal düzenlemelerden yararlanabilirler.

Birçok ülkede, Mobbing’in iş hukukuna dâhil edilmesi, işyerindeki psikolojik tacizle mücadele etmek için işverenlere de sorumluluk yüklemiştir. İşverenler, çalışanlarına karşı mobbing yapmaları durumunda, yasal olarak cezalandırılabilirler ve mobbing kurbanlarına tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Mobbing, bazı ülkelerde cezai bir suç olarak kabul edilir. Bu ülkelerde, mobbing yapan kişiler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Mobbing kurbanları, mobbinge maruz kaldıklarını kanıtladıkları takdirde, mobbing yapan kişilere karşı yasal adımlar atabilirler.

Sonuç olarak mobbing hukukta psikolojik taciz olarak kabul edilir ve birçok ülkede yasal olarak tanınmış bir konudur. Mobbing kurbanları, yasal adımlar atarak haklarını savunabilirler. İşverenler de, çalışanlarına karşı mobbing yapmamak için yasal olarak sorumlu tutulurlar.

Mobbing İspatlanabilir Mi?

Mobbing, kurbanın maruz kaldığı sürekli, kasıtlı ve haksız davranışlarla karakterize edilen bir durumdur. Mobbing mağduru, mobbingi kanıtlamak için bazı zorluklarla karşılaşabilir çünkü mobbing genellikle doğrudan ve açık bir şekilde yapılmaz. Ancak, mobbingin somut kanıtları vardır ve bunlar davayı ispatlamak için kullanılabilir.

Mobbing mağdurları genellikle mobbing davranışlarını belgelemeye çalışırlar. Bunlar arasında, yazılı veya sözlü olarak alınan eleştirilerin, taciz edici notların, mesajların veya e-postaların kaydedilmesi, görgü tanıklarından ifade alınması ve işyerindeki güvenlik kameralarının görüntülerinin toplanması gibi kanıtlar yer alır.

Ayrıca, mobbing mağduru doktor raporu, psikolojik danışmanlık kayıtları veya polis raporu gibi diğer kanıtları da sunabilir. Bu belgeler, mobbing kurbanının iş ya da okul hayatında karşılaştığı stres, kaygı, depresyon gibi duygusal veya fiziksel sağlık sorunlarının kaydını tutar.

Mobbing davası genellikle kurbanın mobbinge maruz kaldığını kanıtlayabileceği ve işverenin bu duruma müdahale etmediği veya onu önlemediği durumlarda açılır. İşveren, işyerinde mobbingi önlemek için gerekli adımları atmamakla suçlanır.

Sonuç olarak, mobbing davası açmak için mobbing mağdurunun belgelenebilir kanıtlarının olması önemlidir. Bu kanıtlar, işyerindeki haksız davranışların ispatlanmasına yardımcı olur ve hukuki koruma sağlayabilir.

Mobbing’e Uğrayan İşçinin Hakları Nelerdir?

Mobbing, işyerindeki haksız ve sürekli davranışlar nedeniyle çalışanların psikolojik, fiziksel ve sosyal sağlıklarını etkileyen bir sorundur. Mobbing’e maruz kalan bir işçinin bazı hakları vardır. Aşağıda bu haklar belirtilmiştir.
• İş Güvencesi: Mobbing’e maruz kalan işçiler, işten çıkarılamazlar veya kötü muameleye tabi tutulamazlar. İşveren, mobbing mağduruna karşı ayrımcılık veya baskı uygulayamaz.
• Psikolojik Destek: İşveren, mobbing mağduruna psikolojik destek sağlamalıdır. Bu, danışmanlık hizmetleri, terapi ve/veya stres yönetimi gibi destekler içerebilir.
• İş Sağlığı ve Güvenliği: İşveren, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, işveren, mobbinge maruz kalan bir işçinin sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almalıdır.
• Tazminat Hakları: Mobbinge maruz kalan işçiler, işyerindeki haksız davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zararlar yaşayabilirler. Bu nedenle, mobbing mağdurunun tazminat hakları vardır.
• Hukuki Haklar: Mobbing mağduru, mobbing davası açarak hukuki yollarla koruma sağlayabilir. Mobbing davaları, işverenin işyerindeki mobbingi önlemek için yeterli adımları atmadığı durumlarda açılabilir.
Bu haklar, mobbing mağdurunun korunması ve mobbingin önlenmesi için son derece önemlidir. İşverenler, mobbing mağdurlarına karşı ciddiye alınması gereken bir sorumluluk taşırlar ve mobbinge karşı önleyici tedbirler almalıdırlar.

Linked

Emine Değirmenci

-

Profili görüntüle