DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Mülakat Nedir?

Sözlük anlamı buluşma, görüşme olan mülakat sözcüğünü herhangi bir konu üzerine uzman kişi ya da kişilerle yapılan konuşmalar olarak açıklanmaktadır. Mülakat, özellikle iş görüşmelerinde sıkça kullanılan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. İşe alım sürecinde işe başvuran adaylar ile şirket yetkilileri ile birlikte yapılan görüşmeye mülakat adı verilir. Mülakat görüşmelerinde asıl hedef işe başvuran adayın iş için yeterli niteliğe sahip olup olmadığını belirlemek ve kişiyi tanımak içindir. Diğer yandan iş tanımını açıklayan ve iş koşullarının konuşulduğu bir görüşmedir. Mülakat sırasında iş başvurusu yapan kişilerin önceki deneyimleri, eğitim hayatları, iş tecrübeleri ve kişisel bilgileri hakkında bazı sorular sorulur. Bir şirkette mülakatlar insan kaynakları ve şirket yetkilileri ile birlikte yapılır. İki ayrı birim de adayın iş için uygunluğunu kontrol edecek sorular yönlendirir. Eğer mülakat görüşmesi olumlu geçerse işe alım süreci daha hızlı olarak gerçekleştirilir.

Mülakatın Amacı Nedir?

Mülakat süreci, başvurulan yerlere göre farklılık gösterse dahi mülakatın amacı genel olarak aynıdır. Buradaki asıl amaç, ne olduğunu belirtirken söylediğimiz gibi, işe başvuran adayın iş için yeterli özelliklere sahip olup olmadığını tespit etmek ve de adayı yakından tanımak içindir. Başvurulan pozisyonlara göre aday yeterli özelliklere sahip mi? Başvurulan pozisyonun sorumluluklarını yerine getirebilecek kapasitede mi? Çalışma düzenine ayak uydurabilecek kapasitede birisi mi? Gibi daha birçok soruya cevap bulmak amacıyla yapılır. Bu sorular farklı farklı şekillerde ve çokça çeşitlenerek karşımıza çıkabilmektedir. Çalışanı tanımak için çeşitli sorular sorarken aynı zamanda da çalışanın stres seviyesi de göz önde bulundurulur çünkü iş hayatında verilen sorumlulukları yerine getirmek kadar stresle baş edebilmek ve bu doğrultuda soğukkanlılıkla hareket edebilmekte büyük önem taşımaktadır. Elbette bütün bunlar hep işverenin gözünden bakılarak söylenebilecek şeyler. Mülakatın bir diğer amacı da aynı zamanda sizin, başvuru sahibi olarak, çalışmayı düşündüğünüz yeri yakından tanımak, çeşitli sorular sorarak şartları ve karşı tarafı tanıyabilmektir.

Mülakatın Önemi Nedir?

Mülakatlar, amacı doğrultusunda düşünüldüğünde, işveren için de başvuran için de iş hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Öncelikle iş veren açısından düşünüldüğünde, işe alacağınız kişiyi yakından tanımak, stres anında nasıl hareket edebildiğini bilmek, başvuranın söylediği yeteneklerini test edebilmek, belli başlı konularda önceden anlaşıp sonradan sorun yaşamamak için mülakatlar çok büyük önem taşımaktadırlar. Aynı şekilde başvuran açısından da düşünüldüğü zaman mülakatlar aslında çalışacağınız veya çalışmayı düşündüğünüz yeri tanımanız için bir fırsattır. Çalıştığınız yeri tanımak için sorular sormak, size uygun bir yer olup olmadığını farkına varmak, aklınıza takılan ve sizin için önem taşıyan sorularınızı çalışmaya başlamadan önce sorma imkanına sahip olmak, özellikle uzun süreli çalışmayı düşündüğünüz bir yer için düşünüldüğünde çok büyük bir öneme sahiptir. İşe başladıktan sonra bir çalışanın veya bir iş verenin pişman olması, iki tarafı da zora sokmaktan ziyade zaman ve para kaybına yol açabilir. Bu durumdan kaçınmak için işverenin ve başvuranın mülakata gerektiği önemi vermesi ve insan kaynaklarında çalışan insanların da alanlarında iyi olması önemlidir.

Mülakat Türleri Nelerdir?

Mülakat işe alımlarda aday ile işveren arasında yapılan bir görüşme olduğu gibi aynı zamanda toplumu ilgilendiren sosyal konularla ilgili yetkili kişi ya da kişilerin yaptığı konuşmalara da mülakat denmektedir. Mülakatlar da gazete ve dergi gibi basılı medyada yayınlanabilir. Fakat bu tür yazılar mülakat yerine daha çok röportaj olarak adlandırılırlar. Mülakatın birden fazla çeşidi vardır. En çok kullanılan mülakat çeşitleri şu şekildedir:
Yapılandırılmış Mülakat: Bu görüşmenin tarihi önceden belirlenir. Bu sebeple görüşmeyi yapacak kişiye belirli hazır sorular verilir. Görüşme bu sorular ve cevapları çerçevesinde şekillenir. Özellikle iş görüşmelerinde bu sorular işe başvuran kişileri tanımak için hazırlanan spesifik sorulardır. İş geçmişi, eğitim ve deneyimleri, kişisel özellikleri, iş yeterliliği ve kişinin iş bilgisi gibi konuları ölçmeyi ve öğrenmeyi hedefleyen sorulardır.

Yapılandırılmamış Mülakat: Bu görüşme önceden planlanmadan yapılır. Sorulacak sorular hazır değildir. Görüşmeci ve aday rahat bir konuşmanın içinde olurlar. Muhabbet eder gibi bir hava ile mülakat gerçekleşir.

Stres Mülakatı: Stres mülakatı işe başvuran adayın duygusal gerginlik hissettiği durumlarda nasıl davranacağını görmek ve kriz anlarını nasıl yöneteceğini deneyimlemek için yapılan mülakatlardır. Stres mülakatında asıl amaç adayın iş esnasında yaşayabileceği olumsuz durumlara nasıl tepki vereceğini görmektir. Mülakat esnasında stres durumunu çok farklı yollarla ortaya çıkarmaya çalışırlar. Örneğin, mülakatı yapan kişinin küçümseyici bakışları ya da olumsuz davranış sergileyen eylemleri stresi ortaya çıkarmaya yönelik yapılan durumlardır. Bu durumlarla adayın nasıl başa çıktığı ve nasıl davranışlar sergilediği gözlemlenir.

Panel Mülakat: Diğer mülakat türlerine göre en geniş mülakat türüdür. Panel mülakatında adaylar tek bir görüşmeci ile görüşmezler, aksine birden fazla görüşmeci ile mülakat yapılır. Şirket yetkilisi, departman sorumlusu, insan kaynakları ve ilgili departmanda çalışan birkaç kişi ile mülakat gerçekleşir. Yapılandırılmış mülakatta olduğu gibi adaya sorular yönelterek aday hakkında bilgi edinilir. Panel mülakatının en önemli avantajı birden fazla kişinin görüşlerine dayanarak iş alımları gerçekleşir. Bu sayede iş için en kalifiye aday daha tarafsız ve güvenli bir şekilde seçilir.

Birebir Mülakat: İşe başvuran adaylarla birebir yapılan görüşmelerdir. İş görüşmelerinde en yaygın kullanılan mülakat türüdür.

Sıralı Mülakat: İşe başvuran adayın birden fazla görüşmeci ile sırasıyla yaptığı mülakat türüdür. Bazen mekan sabit kalır, sadece görüşmeciler değişir; bazen de aday sırasıyla başka odalara girerek mülakat sürecini tamamlar. Bir aday hakkında birden fazla yorum olacağı için tarafsız işe alım gerçekleşebilir.

Grup Mülakatı: Grup mülakatında birden fazla kişi ile aynı ortamda görüşme yapılır. Bu mülakatın amacı adaylarda aranan niteliklerin olup olmadığını gözlemlemektir. Liderlik, ortama uyum sağlama, iletişim becerisi, çözüm odaklı düşünme, uzlaşmacı olma ve grup çalışmalarına yatkınlık gibi birçok nitelik değerlendirilir. Adaylar bir konu ya da sorun üzerine tartışıp çözümler üretirken görüşmeciler adayları gözlemleyerek çıkarımlarda bulunurlar.

İşe Alımda Mülakat Nasıl Yapılır?

İşe alım süreçlerinin başvurudan sonraki ilk aşaması elbette mülakatlardır. İş için en doğru kişiyi işe almak oldukça önemli bir konudur. Birçok başvurunun arasında doğru kişiyi bulmak için de etkili bir mülakat sağlanması gerekir. Adaylara doğru ve etkili sorular yönelterek iş için uygun kriterlere sahip olup olmadıkları belirlenirr. Adayların bilgi, beceri ve yetenekleri mülakat esnasında ortaya çıkar. Ayrıca olası durumlarda adayların verdikleri tepkiler ile kriz anlarında neler yapabilecekleri de göz önüne alınır. Görüşme esnasında adayın tutum ve davranışları görüşmecinin karar vermesinde oldukça etkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Motivasyonu yüksek, kendinden emin ve donanımlı olduğunu gösteren adayların mülakatlarda olumlu sonuçlar elde etme olasılıkları daha yüksektir.

Mülakat Süreçleri Nedir?

Bir iş için başvuru yaptıktan hemen sonra iş uyumluluğunu test etmek için bir mülakat süreci başlatılır. Mülakat sürecinde birtakım aşamalar bulunur. İşe başvuran adaylar ilk önce sözlü mülakata girerler. Daha sonra iş tanımlarına uygun olarak iş yeterliliğini ölçmek için yazılı, videolu ya da İngilizce yeterlilik gibi süreçlerden de geçerler. Bütün süreçlerden başarılı bir şekilde geçen adayların işe alımı gerçekleşir.

Mülakat Teknikleri Nedir?

Mülakat görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için mülakat öncesi hazırlıklar yapmalısınız. Bu hazırlıkların başında başvurmak istediğiniz şirket ve pozisyon hakkında mülakata girmeden önce bilgi sahibi olmanız gerekir. İş deneyimlerinizi ve kendinizi tanıtmak için özgeçmişinizi ve yaptığınız işlerin olduğun bir portfolyo oluşturmalısınız. Görüşmenin yapılacağı yeri önceden teyit ederek, bilmediğiniz bir adres ise nasıl gidebileceğinizi araştırmalısınız. Mülakata geç kalmak iyi bir imaj sergilemenize yardımcı olmaz. Ayrıca mülakat günü giyilecek kıyafet seçimine de dikkat etmelisiniz. Son olarak mülakat sırasında gelebilecek konuları önceden düşünerek olası cevaplarınızı belirlemelisiniz. Böylelikle sorulara daha hakim olacağınızdan mülakat esnasında gerginliğinizi en aza düşürebilirsiniz.

Mülakat Soruları Nasıl Olmalıdır?

Mülakat sırasında genel olarak sorulan soruları dikkatlice seçmek gerekir. Çünkü görüşme esnasında davranış odaklı sorular sormak işe başvuru yapan adayların bu iş için uygunluğunu ortaya çıkarmanın, bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrenmenin en etkili yöntemidir. İşe başladıktan sonraki davranışlarını tahmin etmenin bir yolu da kişinin geçmiş deneyimlerine yönelik sorular sormaktır. "Daha önceki çalışma deneyimlerinde bir kriz ile karşılaştınız mı?”, “Bu durumların üstesinden nasıl geldiniz?” gibi detaylı sorular ile adayların tecrübelerini öğrenebilirsiniz.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik bazlı mülakat son zamanlarda en fazla tercih edilen mülakat tekniğidir. Bu mülakat tekniğinde adayın geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri göz önüne alınır. Bu şekilde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olunur. Özünde adayın geçmişine bakarak gelecek performansının tahmin edilmeye çalışılması olarak da özetlenebilir.

Yetkinlik bazlı mülakatta soru tipleri pozisyona göre farklılık gösterebileceği gibi mülakat daha fazla yaşanmış örnekler üzerinden gerçekleşir. İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonla ilgili istenen genel özellikleri ön planda tutarak adaya geçmiş deneyimleri ile ilgili sorular sorar. Cevapların da genel değil kişisel cevaplar olması beklenir. Adaydan yaşadığı olayı, olay karşısındaki davranış biçimini, verdiği tepkiyi anlatması beklenir.

Bu mülakat türünde adayın yaşamadığı olayları yaşamış gibi anlatması ve gerçek olmayan ideal bir portre çizmesi engellenmeye çalışılır. Yaşanmış iş tecrübeleri ve somut ve yaşanmış örnekler verilerek yapılan mülakatlar adayın doğru değerlendirilmesini, pozisyona uygun seçimin yapılabilmesine olanak sağlar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında bulunur.

Mülakat Simülasyonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Mülakat Simülasyonu, mezun olduğunuz bölüm ve çalışmak istediğiniz pozisyona ait özel olarak tasarlanan, yetkinlik bazlı gerçek bir mülakat türüdür.

Mülakat Simülasyonlarında ilk önce adayları çalışmak istediği şirketi ve mülakatta görüşülecek olan kişi detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Mülakatı yapacak olan kişi ortamı ısındırmak amacıyla adaya sorular sormalıdır ve adayın kendinden bahsetmesi istenmelidir. Adaya günlerinin nasıl geçtiği gibi çeşitli sorular sorulabilir. Aday geçmiş deneyimlerini, aldığı eğitimleri ve yeteneklerinden rahat bir şekilde anlatmalıdır. Konuşulan kişi ile karşılıklı iyi bir iletişim kurulması bu aşamada oldukça önemlidir. Adayın görüştüğü kişilere kısa ve öz sorular sorması mülakat sürecinde olumlu bir etki yaratacaktır. Adayın bu süreçte kendinden ve yapacağı işten emin olması çok büyük önem taşımaktadır. Başvurduğu firmada işi gerçekten istediğini karşı tarafa hissettirmelidir.

Mülakat Simülasyonu Danışmanlığı Nedir?

Mülakat Simülasyonu ve Danışmanlığı birçok yönüyle hayalinizdeki işi elde etme olasılığını artırır. Bu danışmanlık size çeşitli mülakat sorularını yanıtlama ve potansiyel bir görüşmeci ile etkileşimde bulunma deneyimi sağlar. Bunlara ek olarak, mülakatlarınız için yanıtlarınızı geliştirmeniz için değerli geri bildirimler sağlar. Bu sayede yetkinliklerinizi ve tecrübelerinizi dışarıdan bir gözle ölçme ve değerlendirme fırsatı elde etmiş olursunuz. Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edebileceğiniz mülakat uygulaması, her sektör ve deneyimden kişiye kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Mülakat Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Mülakat öncesinde heyecan ve endişe yaşayan bireyler bu gerginlikleri mülakat anına da taşırlar. Bu durum ise görüşmeciler tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Özellikle stres mülakatlarında adaylar duygu durumlarını kontrol altına almalıdırlar. Mülakat öncesinde olduğu gibi mülakat esnasında da dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunlar:
• Mülakat esnasında yöneltilen sorulara net ve kesin ifadelerle cevap vermelisiniz. Kendinizden emin, öz güvenli ve iş hakkında bilgili olduğunuzu hissettirmelisiniz. Görüşmeci ile göz temasında bulunmalı ve odağınızın sadece o kişide olduğunu göstermelisiniz.
• Konuşma esnasında abartı sözcüklerden kaçınmalısınız. Eski iş tecrübelerinizden ve deneyimlerinizden bahsederken özellikle abartarak konuşmamalısınız.
• Görüşmeye gittiğiniz şirket hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Önceden yapacağınız kısa bir araştırma ile mülakata katılın. Bu sizin iş için istekli olduğunuzu gösterecek ve artı katacaktır.
• Mülakat sırasında sorulan soruları dikkatlice dinleyin. Ne sorulduğunu anlayarak soruları cevaplandırın. Sorular içerisinde karakterinizi tanımaya yönelik sorular olabilir. “Zayıf bir yönünüz var mı?” gibi bir soru yöneltildiğinde çok dikkatli cevap verin. Zayıf yönünüzü nasıl avantaja çevirebildiğinizi, nasıl üstesinden gelebildiğinizi ya da bu olumsuzluğu nasıl ortadan kaldırdığınızı açıkça ifade edin.
• İş için uygun bir aday olduğunuzu doğru kelimelerle ifade edin.
• Görüşmeyi yapacak kişi önceden belli ise hakkında ufak bir araştırma yaparak mülakata katılın.
• Son olarak da eğer mülakat esnasında size maaş durumu ile ilgili bir soru ya da bilgi yönetilmezse bu konuya değinmeyin.

Mülakatta Nasıl Konuşulur?

Mülakatlarda doğru şekilde konuşmak, işverenin size ve potansiyel işinize ilişkin beklentilerini anlamaya ve de kendinizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Aşağıda belirtmiş olduğumuz maddeler mülakatta nasıl konuşmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir:
• Kendinizi tanıtın: İşverenin size ve geçmiş deneyimlerinize ilişkin genel bir fikri olmasını sağlayın.
• Soruları dinleyin ve cevaplayın: İşverenin sizi sormak isteyeceği soruları bekleyin ve cevaplayın. Kendinizi tanıtırken aynı zamanda, işverenin beklentilerine ve işin gereksinimlerine uygun olduğunuzu gösterin.
• İşle ilgili motivasyonunuzu açıklayın: İşveren, neden bu işi yapmak istediğinizi ve neden bu işte başarılı olacağınızı anlamak isteyecektir.
• Geçmiş deneyimlerinize ilişkin örnekler verin: İşveren, geçmiş deneyimlerinizin size nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak isteyecektir. Bu nedenle, örnekler vermeyi unutmayın.
• Sorular sorun: İşverenin size ve işe ilişkin bilgi vermesine olanak tanır ve işverenin sizin iş hakkındaki beklentilerini anlamanıza yardımcı olur.
• Doğal ve rahat konuşun: Mülakat sırasında doğal ve rahat konuşun. İşveren, sizin rahat ve doğal olduğunuzu hissedecektir ve bu, pozitif bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır.

Belirtmiş olduğumuz bu maddeler, herhangi bir mülakatta nasıl konuşmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir, ancak her mülakat bir diğerinden farklı olabilir ve elbette de bu nedenden dolayı, her bir mülakat için farklı bir yaklaşım gerekli olabilmektedir.

Mülakat Kaç Dakika Sürer?

Mülakatın süresi, işverenin ve adayın beklentilerine ve işin detaylarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle, bir mülakat 30 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir diyebiliriz. Ancak, daha uzun veya daha kısa da sürebilmektedir. Bu noktada önemli olan, işverenin aday hakkında gerekli tüm bilgileri toplaması ve de adayın da iş hakkındaki beklentilerini tam olarak anlamasıdır. Mülakatın süresi, bu amaçların tam olarak yerine getirilip getirilmeyeceğine bağlı olarak değişmelidir.

Mülakata Girerken Nasıl Selam Verilir?

Mülakata girerken işvereninize veya sizinle görüşmeye gelen kimseye selam vermek, size ve görüştüğünüz kişiye karşı saygılı bir biçimde tavır sergilemenizin bir yoludur. Aşağıda belirtmiş olduğumuz öneriler mülakata girerken nasıl selam vermeniz gerektiği konusunda size yardımcı olabilir:
• Doğru kişiye selam verin: Mülakat sırasında, selam vermeyi bekleyen kişiyi tanımlayın ve ona doğru selam verin.
• Adınızı söyleyin: Mülakat sırasında, adınızı söyleyin ve işverenin adını tekrar edin. Bu, işverenin adını hatırlamanıza yardımcı olur ve size karşı da pozitif bir izlenim bırakır.
• Güler yüzlü olun: Mülakat sırasında güler yüzlü olun ve işvereninize karşı samimi bir tavır sergileyin.
• Elini sıkın: Mülakat sırasında işvereninizle el sıkışın. El sıkma, saygılı bir tavır sergilemenin bir yoludur ve size karşı da pozitif bir izlenim bırakır.
Bu öneriler, mülakata girerken nasıl selam vermeniz gerektiği konusunda size yardımcı olabilir, ancak her mülakat bir diğerinden farklı olabilir ve elbette ki bu nedenle, her mülakat için farklı bir yaklaşım gerekli olabilmektedir.

Mülakatta Takı Takılır Mı?

Mülakatta takı takmak, kişisel tercih meselesidir ve işverenin kurallarına ve beklentilerine göre değişebilir. Bazı işverenler, adayların takı takmasına izin verirken, diğerleri takı takmanız konusunda rahatsız olabilir ve çıkarmanızı isteyebilir.

Eğer işvereniniz takı takmanızı istemiyorsa, onun talimatına uymak, bu noktada yapılacak en iyi hamledir. Eğer işvereniniz takı takmanıza izin veriyorsa, takılarınızın görünür olmaması veya işvereninizi rahatsız etmemesi de elbette ki önemlidir.

Ayrıca, içinde bulunduğunuz mülakatın niteliğine göre, takı takmamanız daha profesyonel bir görünüm sergilemenize yardımcı olabilmektedir. Örneğin, bir banka müdürlüğü mülakatı için takı takmamanız sizin açınızdan daha uygun olabilir.

Elbette ki yaşanabilecek her durum bir diğerinden farklıdır ve de mülakatın niteliğine ve işverenin beklentilerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle işvereninizin istekleri doğrultusunda hareket etmeniz önemli bir husustur.

Mülakatta Nasıl Oturulur?

Mülakatta nasıl oturmanız gerektiği elbette ki bir kişisel tercih meselesidir ancak unutulmaması gereken bazı genel kurallar da vardır:
• Pozisyon: Oturarken dik ve doğru pozisyon alın. Bu, işvereninize profesyonel ve saygılı bir tavır sergilediğinizi gösterecektir.
• Ayaklar: Otururken ayaklarınızı yere koyun ve ayaklarınızı birleştirin.
• Elini kullan: Otururken elinizi masanın üstüne koyabilirsiniz. Ancak, fazla hareket etmekten kaçının ve sürekli olarak elinizi kullanmaktan da yine kaçının çünkü bu işveren açısından farklı izlenimler doğurabilmektedir.
• Bakış açısı: Otururken işvereninize doğru bakın. Bu hareket, onunla ilgilendiğinizi ve onu dinlediğinizi gösterir.
Bu bahsetmiş olduğumuz kurallar size mülakat esnasında nasıl oturmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir ancak her konuda belirttiğimiz gibi her bir mülakatın farklı olabileceğini ve farklı yaklaşımlar gerektirebileceğini unutmamanız gerekmektedir.

Mülakatta Nasıl Sakin Kalınır?

Mülakat gibi stresli ve gergin bir ortamda nasıl sakin kalınacağı kişisel bir durumdur ve farklı insanlar farklı teknikler elbette ki uygulayabilirler. Ancak, genel olarak aşağıda belirttiğimiz yöntemleri denemek strese karşı sakin kalabilmeniz için faydalı olabilir.
• Hazırlıklı olmak: Mülakat için gerekli bilgileri önceden araştırın ve hazırlıklı olun.
• Kendinize güvenmek: Kendinizi iyi hissetmenizi sağlamak için egzersiz yapın, meditasyon yapın veya düzenli bir uyku düzenine sahip olun.
• Nefes teknikleri kullanın: Stresli durumlarda nefes alma teknikleri kullanmak sakinleşmenize yardımcı olabilir.
• Pozitif düşünme: Olumlu düşüncelere odaklanarak, negatif düşüncelerden kendinizi uzak tutun.
• Soruları dinlemek: Soruları dikkatli bir şekilde dinleyin ve cevaplarınızı iyi düşünün.
• Kendinize zaman tanıyın: Cevaplarınızı vermeden önce kendinize yeterli zaman tanıyın.
• Rol yapın: Kendinizi mülakatta başarılı bir şekilde ifade etmek için sakinmiş gibi rol oynamaya çalışın.
• Kendinize şefkatli olun: Kendinize şefkatli olun ve kendinizi suçlamadan kendinize en uygun olacak bir biçimde yardım etmeye çalışın.
• Düzgün ve sakin konuşun: Konuşma hızınızı yavaşlatın ve sakin ve düzgün konuşun.

Bu belirttiğimiz yöntemler mülakat anında yaşayacağınız stresi azaltmaya ve de sakin kalmanıza yardımcı olabilecek yöntemlerdir.

Mülakatta Ne Giymek Gerekir?

Mülakatta giyilmesi gereken kıyafet elbette ki mülakatın türüne ve işletmenin kurallarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak belirtecek olursak, mülakat için giyilmesi gereken kıyafet profesyonel ve saygın olmalıdır. Bu noktada şunları dikkate alabilirsiniz:
• İşletmenin kuralları: İşletmenin sahip olduğu kıyafet kodunu öğrenin ve ona uygun bir biçimde giyinin.
• İş pozisyonu: Mülakat için başvurduğunuz iş pozisyonuna uygun bir görünüm oluşturun.
• Renk seçimi: Sober, düzgün renkler tercih edin ve canlı renklerden kaçının.
• Temizlik: Kıyafetlerinizin temiz olmasına ve de kırışık olmasına dikkat edin.
• Aksesuarlar: Aksesuarlarınızı olabildiğince minimum düzeyde tutun ve profesyonel bir görünüm oluşturmak için mülakata uygun olabilecek olanları kullanmayı tercih edin.

Bu belirtmiş olduğumuz yöntemler, mülakattaki görünümünüzün profesyonel ve saygın olmasını sağlar ve de işletme tarafından beklenen bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olarak mülakatınızın olumlu geçmesine katkıda bulunabilir.

Mülakatta Nasıl Davranmalıyız?

Mülakattaki davranışlarınız, mülakatın başarısını ve işletme tarafından da sizin hakkınızda oluşacak izlenimleri olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Bu sebepten ötürü aşağıda belirtmiş olduğumuz maddeleri mülakatta dikkate alabilirsiniz:
• Saygılı olun: Mülakat yapılan kişiye ve mülakat ortamına saygı gösterin.
• Zamanına riayet edin: Mülakat için belirlenen zamanınıza riayet edin ve gecikmeyin.
• Kendinizi tanıtın: Kendinizi tanıtmak için güçlü ve pozitif bir kendinizle başlayın.
• Sorulara cevap verin: Sorulara doğru, dürüst ve açık bir şekilde cevap verin.
• Dinleyin: Mülakat yapılan kişinin sorularını ve yorumlarını dikkatli bir şekilde dinleyin.
• Kendinizi ifade edin: Kendinizi doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edin.
• Sorular sorun: Mülakat süresi boyunca, işletme hakkında ve iş pozisyonu hakkında merak ettiğiniz soruları sorun.
• Pozitif düşünme: Olumlu düşüncelere odaklanın ve negatif düşüncelerden uzak durun.
• Kendinize güvenin: Kendinize güvenli hissetmek için nefes alma teknikleri veya diğer teknikler kullanın.

Belirtmiş olduğumuz bu tavsiyeler, mülakattaki davranışlarınızın profesyonel ve etkileyici olmasını sağlamakla birlikte işletme tarafından sizin hakkınızdaki olumlu bir görüş oluşmasına yardımcı olabilir.

Örnek Mülakat Soruları Nelerdir?

Mülakat soruları, iş başvurusu sürecinde adayların deneyimleri, becerileri ve kişilik özellikleri hakkında bilgi edinmek için kullanılan önemli bir araçtır. İşe göre sorular değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki gibi sorular sorulabilir:
• Kendinizi tanıtır mısınız?
• Eğitim ve iş deneyiminiz hakkında bize bilgi verir misiniz?
• Neden bu pozisyona başvurdunuz?
• En iyi yeteneğiniz veya özelliğiniz nedir?
• Zorlu bir iş deneyiminiz hakkında bize anlatabilir misiniz? Nasıl çözdünüz?
• Takım çalışmasında nasıl performans gösterirsiniz?
• Projenizde önceliklerinizi nasıl belirliyorsunuz ve neden?
• Problem çözme becerileriniz hakkında bize örnekler verir misiniz?
• Yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda ne düşünüyorsunuz?
• Zaman yönetimi becerilerinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Ayrıca, bazı mülakatlar kişilik özellikleri, değerler ve motivasyon hakkında bilgi edinmek için de sorular içerebilir. Örneğin:
• Değerleriniz nelerdir?
• Kişisel hedefleriniz nelerdir?
• Bir takım lideri olarak ne yaparsınız?
• Güçlü bir ekip üyesi olmak için neler yaparsınız?
• Sizi ne motive eder?
• Başarısızlıkla nasıl başa çıkarsınız?

Mülakat soruları işverenin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre değişebilir, bu nedenle işe başvurduğunuz şirketin veya organizasyonun sektörüne ve kültürüne uygun sorularla hazırlanmanız önemlidir.

Mülakat Sırasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Mülakat süreci, iş başvurusu sürecinde önemli bir aşamadır ve başarılı bir mülakatın işe alım şansınızı artırabileceği gibi, olumsuz bir mülakat da işe alım şansınızı azaltabilir. Bu nedenle, mülakat sırasında dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
Kendinizi iyi hazırlayın: İşe başvurduğunuz pozisyon ve şirket hakkında bilgi edinin. Mülakat öncesi hazırlık yaparak, sorulara daha iyi yanıt verebilirsiniz.

Görünümünüze dikkat edin: Mülakata giderken, temiz ve düzgün bir görünüm sergileyin. İşe alım sürecinde, görünümünüz de işverenlerin dikkat ettiği önemli bir faktördür.

İletişim becerilerinizi geliştirin: İşverenler, iyi bir iletişim becerisine sahip adayları tercih ederler. Mülakat sırasında açık ve net bir şekilde konuşmaya özen gösterin.

Sorulara özenle yanıt verin: İşverenler, adayların sorulara özenle yanıt vermesini beklerler. Mülakatta sorduğunuz soruları dikkatlice dinleyin ve doğru ve kapsamlı yanıtlar verin.

Dürüst olun: İşverenler, dürüstlüğü ve açıklığı takdir ederler. Mülakatta, gerçekçi yanıtlar vererek, doğru bir izlenim bırakabilirsiniz.

İşverenin ihtiyaçlarını anlayın: Mülakat sırasında, işverenin ihtiyaçlarına uygun beceri ve özelliklerinizi vurgulamaya çalışın.

Kendinize güvenin: Mülakat sırasında kendinize güvenli bir tavır sergileyin. Kendinize olan güveniniz, işverenlerin sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Teşekkür edin: Mülakat sonrası işverene teşekkür edin. Bu, iyi bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur ve işverenin sizi hatırlamasını sağlar.

Sonuç olarak, mülakat sırasında kendinizi en iyi şekilde ifade etmek için hazırlıklı olun, iyi bir görünüm sergileyin, iletişim becerilerinizi geliştirin, dürüst olun ve işverenin ihtiyaçlarına uygun becerilerinizi vurgulayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Marka Algısı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku İhlalleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Değerleme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Akreditif

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız