DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Nakit Gelir Akışı (Cashflow)

Nakit Gelir Akışı (Cashflow) Nedir?

Nakit gelir akışı dediğimiz şey aslında belirli iki dönem arasında, şirketlerin nakit durumlarında meydana gelmekte olan değişimlerdir. Bu duruma bağlı olarak şirketlerde, hizmet vermekte oldukları alanlar doğrultusunda nasıl nakit temin edildiği ve bu nakit ile ne yapıldığına dair raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar şirketlere, belirlenen dönemlerin başında ve sonunda, ellerinde bulundurdukları nakit miktarları hakkında bilgi sağlar.

Nakit Gelir Akışı Şirketler İçin Önemli Olmasının Nedenleri

Nakit gelir akışı şirketler için aslında çok önemlidir çünkü hem şirketlerin mevcut finansal yükümlülüklerini yerine getirmesini hem de şirketlerin gelecek için planlar yapmalarını sağlamaktadır. Nakit gelir akışı, satışlardaki iniş çıkışları, geç fatura ödemelerini veya beklenmeyen harcamaları sorunsuz atlatabilmek için yeterli bir rezerv oluştururken aynı zamanda da işletmelerin günlük işleyişinin sorunsuz geçmesini sağlamaktadır.

Nakit Akış Yönetimi Nedir?

Nakit akışı yönetimi, bir işletmeye giren ve çıkan para, nakit ve gayri nakdi miktarını anlama ve optimize etme sürecidir. Pozitif bir nakit akışı, gidenden daha fazla gelen parayı ifade eder, negatif bir nakit akışı ise, işletmenin giderleri karşılamak için ihtiyaç duyduğundan daha az miktarda bir parayı ifade etmektedir.

Nakit Akış Yönetimi Yapma Yöntemleri

Nakit akışını yönetmenin en önemli yönü sürekli olarak izlemektir. Şirketinizin ne kadar para aldığını ve bu paranın ne kadarını kullanmak için elinizde olduğunu bilmeniz gerekir. Şirketinizin nakit akışı hakkında doğru bir fikriniz varsa, nakit akışını artırmak ve işinizi yönetmek aşağıda belirttiğimiz yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1-Fatura göndermek için beklemeyin:

Yine, nakit akışının önemli olmasının temel nedenlerinden biri, gönderdiğiniz faturalar ile fiilen ödenmiş faturalar arasında ayrım yapmasıdır. Harcamalarınızı karşılayacak o paraya henüz sahip değilseniz giderler sorun olmaya başlayabilir. Bu yüzden fatura göndermekten çekinmemelisiniz.

2-Envanterinizi gerektiği gibi ayarlayın:

İyi satmayan öğeleri belirlemek için envanterinizi düzenli olarak kontrol edin. Bu ürünler, onları elde etmek için harcadığınız nakde ve dolayısıyla gelire dönüşmediği için nakit akışınıza zarar verir.

3- Ekipmanınızı satın almak yerine kiralayın:

Genellikle uzun vadede daha ucuz olsa da yeni ekipman satın almak ve eskimiş ekipmanı güncellemek kısa vadede maliyetli olabilir. Bunun yerine ekipmanınızı kiralamak, kısa vadeli mali yükünüzü azaltabilir

4- İhtiyacınız olmadan önce borç para alın:

Bir nakit akışı sorununu çözmek için en iyi zaman, gerçekleşmeden önceki zamandır. İşletmeniz sorunsuz gidiyorsa veya üretimin başlangıç aşamasındaysa, şimdi borç para almanın tam zamanı. Rakamlarınız iyiyken bir işletme kredisi açarak, daha sonra reddedilme riskinden kaçınabilirsiniz.

5-İş operasyonlarınızı yeniden değerlendirin:

Tasarrufları artırmak için değiştirilebilecek verimlilik boşluklarını ve uygulamaları bulmak için maliyet yapınızı sürekli olarak gözden geçirin.

6-Ödemelerinizi ve tahsilatlarınızı yeniden yapılandırın:

Kiminle çalıştığınıza bağlı olarak, işletmeniz mali açıdan sağlıklı olana kadar satıcılarınıza yapılan bazı ödemeleri erteleyebilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki sürdürmek ve gecikme ücretlerinden kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

7- Paranızın nereye gittiğini izleyin:

Borç almak her zaman kötü bir şey değildir. İşletmeniz kendi başına ayakta kalabilene kadar bazen borç para almak geçici bir çözüm olabilir. Ancak, ne zaman borçlanırsanız, nakit akışınızın boyutunu dikkatle izlemeli ve değerlendirmelisiniz.

Nakit Akış Tablosu Oluşturulması

Nakit akışı tablosu, bir raporlama dönemi boyunca nakdin bir işletmeye nasıl girip çıktığını ayrıntılarıyla anlatan bir mali rapordur. Nakit akışı tabloları, bir işletmenin belirli bir dönemde nakit kullandığı veya aldığı farklı alanlar hakkında bilgi sağladığından, bir şirkete değer biçmek ve nasıl çalıştığını anlayabilmek söz konusu olduğunda önemli finansal tablolardır. Tipik bir nakit akışı tablosu üç bölümden oluşmaktadır:
• İşletme faaliyetlerinden oluşan nakit akışı
• Yatırım faaliyetlerinden oluşan nakit akışı
• Finansman faaliyetlerinden oluşan nakit akışı.

Nakit Akış Tablosunda Olması Gereken Bölümler Nelerdir?

Nakit akışı tabloları hazırlanırken, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği bağlamında onaylanmış olan nakit akış tablosu şekline uygun bir tablo ortaya çıkarılmaktadır. Nakit akış tablosunda aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
• Dönem başında elde bulunan mevcut nakit miktarı
• Dönem içinde girişi yapılan nakitler
• Dönem içinde çıkışı gerçekleşen nakitler
• Dönem sonunda elde olan mevcut nakit miktarı
• Nakdin artışının ya da azalışı hakkında detaylı bilgi

Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesi

Nakit akışları, doğrudan ya da dolaylı olmak üzere iki farklı yöntem kullanılarak raporlanabilir. Bu yöntemlerden bahsedecek olursak,

Doğrudan (Brüt) Yöntem:

Brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışları giderler sınıflamasıyla gösterilir. Bu yöntem kullanılırken gruplar halinde olmak üzere 3 başlık altında açıklanır. Bunlar gayrisafi nakit tahsilatlar, gelirler ve gayrisafi nakit ödemelerdir.

Dolaylı (Net) Yöntem:

Bu yöntemde dönem karı ya da zararı, firmanın esas olarak alınan faaliyetlerinden kaynaklanan geçmiş ya da gelecek nakit girişi ve de çıkışları ile ilgili halihazırda yaşanmış olan tüm ertelemeler, nakit akışı ortaya çıkarmayan bütün işlemlerle tahakkukların ve yatırım ya da finansman faaliyetlerinden nakit akışları ile ilgili gelir veya gider kalemlerinde yaşanan değişikliklere göre düzeltilmektedir.

Net Nakit Akışının Formülü Nedir?

Nakit akışı formülü, şirketler tarafından, gelecekte belirli olan spesifik bir noktada (veya geçmişte bir noktada) ne kadar nakde sahip olacağını hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu formül kısaca şu şekildedir:
• Nakit bakiyesi = başlangıç nakit bakiyesi + nakit girişleri - nakit çıkışları
Bu bağlamda nakit girişi ve nakit çıkışının ne olduğunu da tanımlamak gerekirse:
• Nakit girişi: Satışlardan, kredilerden ve yatırımlardan elde edilen karlar gibi işletmenize giren bütün fonlara denmektedir.
• Nakit çıkışı: Malzemelere, kredilere ve personele harcanmakta olan para gibi işletmenizden çıkan bütün fonlara denmektedir.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Yorumlanır?

Nakit akım tablosu 3 ana gruptan oluşmaktadır bunlar belirttiğimiz gibi, İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları, Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışlarıdır. Nakit akış tablosu yorumlarken bu bağlamdaki toplam değişim pozitif ise nakitlerin arttığı, negatif ise azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı:

Çoğu zaman işletmenin ana gelir faaliyetlerinden oluşmaktadır. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları dediğimiz kavram bu bağlamdaki kar ve zararın hesaplanması sonucu elde edilmektedir.

Yatırım Faaliyetlerinden Nakış Akışı:

Bu bağlamda bahsedilen şirketin, maddi ve maddi olmayan varlıklarında yaşanan değişimler gösterilmektedir. Yatırım amaçlı yapılan bütün alımlar ya da satımlar bu aşamada gösterilmektedir.

Finansman Faaliyetlerinden Nakış Akışı:

Bu kavramda finansal alandaki borç alımları ve ödemeleri veya finansman kiralama ödemesi/ödemeleri gibi nakit çıkışları ve nakit girişleri gösterilmektedir. Bu aşamadaki hesabın negatif çıkması şirketin borçlarının azaldığı veya ödediği anlamına gelmektedir. Pozitif çıkar ise şirketin borçlanmaya doğru ilerlediğini gösterir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çalışan Ödüllendirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Google Analytics

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız